Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Fergestad

[#19730] T.heim: Christina Olsdtr. Steen

Recommended Posts

Guest Rune Fergestad

Christina/Christianne Olsdtr Steen fra Trondheim ble gift omkring 1766 med Hartvig Lorentzen Nideros. Hartvig skal ha vært født i 1739 og døpt i Frue kirke i Trondheim 17 mars 1739, død 1791 i Orkdal.Jeg har ikke sett det selv, men de skal være nevnt i ''Hornemanns stamtavler''. Her står det at de er fra en kjøpmannsslekt fra Trondheim. Han ble lensmann i Orkdal omtrent på samme tid han giftet seg, men kom fra et eller annet offentlig kontor i Trondheim.Christina fødte 6 barn mellom 1767 og 1777 mens de bodde i Orkdal.Kan noen hjelpe meg å finne ut mer om Christinas aner? Jeg vet dessverre ingenting om henne, og kan ikke bidra med mer enn det jeg allerede har nevnt. Jeg har lett etter henne i FT1801 men uten hell.Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg er selv på leting etter noen av mine aner fra slekten Steen og jeg vet at en i denne slekten er Esten Olsen Steen som skal være født på Strinda i ca 1748, han ble senere prest i Trondenes og finnes på folketellingen der i 1801. Selv nedstammer jeg fra en slektning av han som heter Peder Johnsen Steen som fikk en datter i Trondheim i 1774. Jeg har ikke funnet noen forfedre til Peder Johnsen eller Esten Olsen Steen, men bidrar med det lille jeg har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Iflg. FS Pedigree, Esten Olsen Steen 16/7 1748 Strinda-6(16)/6 1803 Strinda ble gift 23/4 1783 Strinda med Marthe Louise Irgens 22/6 1762 Fåberg-9/1 1799 Strinda.Foreldre til Esten: Ole Thorstensen Hoem ca.1720 Strinda- og gift 1746 Trondheim med Karen Estensdt. 1721 Strinda-.Jeg vet ikke hvor mye man skal stole på det, men det gir da noen datoer og steder som kan sjekkes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Du finner også Esten Olsen Steen på samme side, men da født i 1745. Min ane (Se tidligere innlegg) Peder Johnsen Steen fikk i 1774 datteren Henricha Jonetta og Esten Steen var da en av faddrene. I 1801 bor Henricha Jonetta hos Esten Olsen Steen i Trondenes, mor til Henricha Jonetta var forøvrig Aletha Henrichsdatter. Dette som en tilleggsopplysning til de to forrige innleggene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest O.L. Zetlitz

Øystein! Vet du om Peder Johnsen Steen hadde søsken? Leter etter forfedre til Lars Jonsen Steen f. 1750 ant. Trondheim/Strinda.Mvh Ola

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Til Zetlitz; Jeg vet ikke om Peder hadde søsken, det eldste jeg har er datterens dåp og Peder er da hustømmermann i Trondheim. Lars kan godt være hans bror, Esten Olsen Steen kan ikke være hans bror men må trolig være i slekt siden han er fadder og Peders datter bor jo hos ham i 1801. Jeg har også navnet på de andre som fadder til datteren når hun døpes. Forøvrig har jeg veldig mye om slekten Zetlitz og Seehuus (Ser at ditt etternavn er Zetlitz).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest O.L. Zetlitz

Til Øystein. Kan gjerne tenke meg å utveksle data om Zetlitz/Seehuus. ol@zetlitz.commvh Ola

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Det var så mange som het Steen i Trondheim på 1700-tallet, så jeg tror nesten det må dreie seg om flere forskjellige familier og enkeltpersoner.Det fantes en Anna Catharina Olsdatter Steen f ca 1747 iflg FT 1801. Hun er kanskje identisk med den Anna Catharina Stheen [!] 22 som var i tjeneste på Altevig prestegård i Bjarkøy 1769. Hun var gift med Hans Jørgen Friederichsen Dyblie (kanskje fra Meldal?). Han kalles først jekteskipper, senere matros. De hadde 7 barn døpt i Trondheim i perioden 1777-90: Christianna, Christian Helm, Rivert Johansen, Anna Jørgina, Svend, Anthonius og Johan Rivert. Jeg har ikke funnet Anna Catharina døpt eller gift i Trondheim. Jeg tror ekteparet hadde minst to eldre barn som må være født et annet sted, nemlig Frederik Dyblie som var kjøpmann i Kristiansund og Molde og Olava Hansdatter Dyblie som ble gift til en gård i Trondenes på slutten av 1790-tallet. Den eneste med navnet Steen som var fadder for disse 7 barna var en Mad. Gurine Kirstine Steen som jeg tror var født Fieldsted og gift med mesterslakter Peder/Peter Steen. Esten Olsen Steen var en meget benyttet fadder frem til 1782 da han ble sogneprest i Steigen, men har var altså ikke fadder hos Dyblie/Steen.Mvh Randi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Hvis jeg skal gå gjennom alle kirkebøkene på leting etter aktuelle Christina'er på 1730- og 40-tallet; hvor mange ulike kirker må jeg gjennom? Er det flere enn Baklandet, Domkirken, Ila, Lademoen og Vår Frue?Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

På den tiden var det bare 2 sogn i Trondheim, Vår Frue som har med folk fra Ilen og Domkirken som såvidt jeg husker har med folk fra Bakklandet.Jeg har gått gjennom Vår Frue fra begynnelsen som var i april 1732 til ut 1748 og sett etter Christina el lign med far Ole uten å se noen passende. Det var en Kierstina uekte med foreldre Berithe Ollesdt og gift mann Olle Pedersen Tambur i sept 1739, men det er vel neppe henne tenker jeg. Etternavnet Steen opptrer helst i 2. halvdel av 1700-tallet. Domkirken har jeg ikke anledning til å gjennomgå.Mvh Randi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Takk skal du ha Randi.Jeg håper å få lurt inn en tur til Riksarkivet neste uke. Takket være din hjelp kan jeg konsentrere meg om Domkirken. Håper det gir resultater....Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg sitter her og lurer på om noen av dem som nevnes her er i slekt med Christian Steen som var gift med Randi Eriksdatter. Disse er nevnt i et skifte etter Ingeborg Eriksdatter Hiort sluttet 10.06.1816 på Stjørdal. Selv er jeg etterkommer av Randis og Ingeborgs bror Halvor. Ingeborg var født ca 1729, og Randi kan vel være litt yngre eller litt eldreDet står blant annet i skiftet om Randi som var arving etter søsteren Ingeborg:Søsteren Madame Randie Steen død og i ekteskap med Christian Steen Trondhjem, og følgende arvinger var etterlatt:-Sønnen Peter Steen som var død, og hadde etterlatt seg sønnen Tøver eller Tæve Rask Steen(født 1776 ut fra FT-1801)Randi hadde datteren Christina Pedersdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Jeg for min del har foreløpig ikke funnet noe slektskap mellom Anna Catharina Olsdt Steen f ca 1747 og andre ved navn Steen i Trondheim. Døpenavnet til noen av barna hennes kan tyde på at hun eller mannen har hatt en tilknytning til Orkdal, men ikke nødvendigvis slektstilknytning.Mesterslakter Peter Steen og Gurina Kirstina Fjelsted hadde barn døpt i Vår Frue (FS C426552), og ut fra navnene på barna er det ikke usannsynlig at denne Peter var sønn av Christian Steen og Randi Eriksdt.I 1775 ble det holdt skifte i Alvdal etter hyttemester Søren Steen. Enken het Kirsti Avlesdt. To av barna oppholdt seg i Trondheim, nemlig Paul C. Steen 8 hos farbror Christian Steen, og Antonette Steen 14 hos fasteren Madame Bing. Dette står på Jan Erik Aas' utmerkede hjemmesider under 0116-1, 4-25 Bakken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Dette med fasteren Madame Bing var interessant. Når min ane Henrikka Jonetta Steen døpes i Trondheim i 1774 er Mads. Karen Bing en fadderene. En annen fadder er som tidligere nevnt Esten Olsen Steen. Kan nevne at Henrikka Jonetta sine foreldre er Peder Johnsen Steen og Aletha Henrichsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Til Randi: Takk for det svaret, men jeg får ikke frem noen barn i 'Family Search' og IGI med å søke på Peder Steen og Gurina Kirstina Fjeldsted for perioden 1756-1796. Vet jo ikke hvor i søskenflokken denne Tøver født ca 1776, men der er iallefall kun han av barna som levde til 1816. Dette med batchnummer der kan jeg ikke noe med, for det er vel et batchnummer du henviser til? Har jo vurdert å bestille mikrofilmer med kirkebøker for Trondheim, og ser at det er kirkebøker for Vår Frue kirke ned til 1732. Fryktet at det ville bli mange mikrofilmer før jeg kom til den rette, men nå har jeg iallefall en viss peiling på hvor i Trondheim jeg skal begynne med mikrofilmlesingen. Skal se om jeg finner noe på Jan Erik Aas sin hjemmeside.Ellers ser jeg at en av fadderne til min ane(datter av Halvor Eriksen) i 1773 har en fadder som jeg har kalt Adrianna Stene. Det skal kanskje være Adrianna Steen? En annen av fadderne var Mademosielle Sand Jonasdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg fant ingenting om slekten Steen på hjemmesiden til Jan Erik Aas, og lurer på hva jeg har gjort feil og hvor på siden jeg skal finne den informasjonen. Det er mange navn i den anetavla, men jeg ser ingen Steen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Fant Søren Steen som var bruker i Bakken fra 1730-1774, men ingenting om det andre du skriver om her Randi. Hvor står det på Jan Eriks hjemmeside?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ingrid Løvås

Jeg er etterkommer etter denne Søren Steen og hans sønn Paul Christian Steen som kommer til Trondheim. har ikke reg noen med navn Ole, John eller Esten i mine notater. Tror også det må dreie seg om to forskjellige mad Bing.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Hei Anne Lise. Barna til Peter Steen og Gurina heter Peter Johannes 1779, Christian og Randie Kirstine 1781 og Taves Ralch (sikkert feiltydet) 1782. Dette var registrert i VRI. Når du har forsiden til Familysearch kan du trykke på Advanced Search, velg Vital Records Index, velg Norway og skriv inn Batchnr C426552, skriv inn steen som Last name på Father og trykk Search. Da kommer det en 15-20 dåpshandlinger opp.Det var en Adrianna Steen i Trondheim, uten at jeg kan plassere henne. Hun og mannen skipper Johan Jørgen Dreyer hadde et barn til dåpen i september 1782, men jeg har ikke notert barnets navn eller faddere.Så til Aas: Velg Kildeavskrift nede på siden, velg så Skifte del 1 Alvdal, da finner du 0116 litt nede på den siden. Da håper jeg det går bra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Tusen takk Randi, for både spennende og interessante opplysninger. Du har helt sikkert funnet de riktige, selv om Tøver, Tørres eller Taves ut fra FT-1801 skal være noe eldre. Ved FT-1801 må man jo regne med feilmargin på noen år når det gjelder alderen til folk. De andre barna av Gurina og Peter Steen levde sikkert ikke i 1816. Skal prøve Family Search igjen, for å se om jeg greier å finne Peter Steen og Gurina som gift, og evt Peter som døpt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ble Peter og Gurina gift i Vår Frue Kirke, og ble Peter Steen døpt der? Jeg fant det du skrev om Randi, og fikk også et barn og kone på Tøver Rasch Steen. Så stoppet hellet, og jeg finner ikke Peter og Gurina som gift. Dessuten har jeg problemer med at datoen på siden er løpt ut, og når jeg trykker oppdater kommer bare samme side opp igjen. Det blir nokså tungvint å være nødt til å ta alle valg pånytt igjen hele tiden.Ble Randi Eriksdatter og Christian Steen gift i Vår Frue kirke, og i tilfelle når?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Når det gjelder vielser for Vår Frue så er det vel bare kirkebok nr 2 som ligger på nettet så vidt jeg kan se. Den går fra 1774 til 1821. Jeg fant ikke Peter og Gurina, så de er vel enten blitt gift før 1774 eller gift et annet sted. Poul Christian, Antonette og Sophia Amalia (en annen søster nevnt i skiftet av 1775) fant jeg giftemålene til. Da kan du bytte ut C med M (for marriage) foran nummeret, og flytte steen fra Father Last Name til *Last Name (med uthevet skrift til venstre). Det du skriver om at datoen er løpt ut har jeg ikke noen forklaring på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg får opp mange andre når jeg gjør det på denne måten, men ingen med navnet på Steen. På IGI får jeg imidlertid opp at Tovis Rash Steen ble gift med Maria Elisabeth Ram den 15.12.1815 i Trondheim Domkirke. Nå gir jeg opp, og bestiller mikrofilmer for Vår Frue Kirke når jeg får anledning.Målet er jo selvfølgelig å komme tilbake til Randi Eriksdatter og broren Halvor Eriksen, som iallefall ikke ble født Stjørdal.Har sjekket 1718-1725 for kirkeboka i Stjørdal sist jeg hadde den, og Halvor var født ca 1721.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Til Randi: Takk for at du har tatt deg bryet med å søke på Family Search for meg. Jeg er nok bedre til å lese kirkebøker på mikrofilm, enn til å søke i kirkebøker og annet på internett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Ok, men da kan du ihvertfall få vielsesdatoene for de tre jeg nevnte, i tilfelle du vil lete etter barn og faddere.Antonetta 26/9 1784 med Just Bruun. Poul Chr. 27/9 1789 med Ingebor Anna Tislef. Sophia Amalia 30/12 1814 med Arnt Olaus Bye. Hvis dette er en søster så må hun ha vært litt oppi årene, kanskje gift før?Til Øystein: Jeg tror også at det dreier seg om to forskjellige mad. Bing. Din heter Karen, men det var en Martha Steen som ble gift med Niels Bing i 1765, og i den anledning ble det forfattet et bryllupsvers (Gunnerusbibliotekets hjemmeside). Den siste er vel kanskje den som nevnes i skiftet 1775.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.