Jump to content
Arkivverket

[#19751] Olstappen, Veslum - slekt


Guest Anne Lise Johansen

Recommended Posts

Guest Anne Lise Johansen

Kan noen som har tilgang på kirkeboka for Fron 1799-1815 hjelpe meg med følgende; Ekteviede: Torger Olsen Olstappen (som skal være det gamle navnet på Veslum) og Marit Olsdatter Varpestuen, gifter seg 20.09.1809. Er det oppført noen forlovere, og hvem er Torgers forledre? I følge Hovdhaugens bok fra Nord-Fron er ikke Olstappen eller Veslum bebodd under 1801-tellingen. Hvor kan jeg finne igjen Torgers familie under denne tellingen? De får en datter Mari 14.09.1809. Hvem er ført opp som faddere, og hvor bor familien? Senere finner jeg dem oppført under Wallum eller Wellum, en plass oppkalt etter en sjersjant Ole Olsen (Wallumstugu)HVor ligger denne?Marit Olsdatter er datter til Ole Hanssen og Ingrid Iversdatter Varpestuen under Grosberg. Er det noen som vet hvor disse kommer fra? Marit må være født mellom 1785-90. Jeg har navnet på alle søsknene, og skal en følge oppkallings- tradisjonen, skal besteforeldrene til Marit hete Hans og Marit på fars(Ole Hanssen)side, og Tora(e) og Iver på mors (Ingrid Iversdatter) side. Varpestuen må være etablert ca. 1780-90, og det var ikke bare enkelt å få tak i en slik plass, hvis en ikke var i familie med gardsfolket. Derfor lurer jeg på om enten Ingrid eller Ole var i slekt med folket på Grosberg.Disse igjen var opprinnelig fra Kvålen og fra Lo.Jeg trenger lokalkunnskap for å komme videre og håper noen kan hjelpe?

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Som kausjonister ved vielsen mellom Torger og Marit den 20. juni (ikke sept.) 1809 står oppført Nils kirkesanger og Syver Listad.Det er ikke oppført navn på brudeparets foreldre.Som faddere ved dåpen til deres datter Mari er oppført følgende: Anne Sylte, Thore Varpestuen, Hans Løvsletten og Lodver Løkken.Foreldrene står innført som Torger Olsen Løvsletten /under Sylte/ og hustru Marit Olsdtr.Så langt dokumenterte fakta. Ettersom kirkebøkene for Fron ikke går lenger tilbake enn t.o.m. 1799, blir resten antagelser:Da skulle man kunne anta at familien bodde på Løvsletten på den tiden. Eller; de vekslet mellom Løvsletten og Olstappen ettersom Torger er hjemfestet til sistnevnte gård ved vielsen ca. 3 mndr tidligere.Så ser vi at blant fadderene finnes en Hans Løvsletten. Jeg tror dette er broren til Torger. Ved søk i 1801 for Fron finner jeg disse under Sylte (Torger uthevet): LenkeDet er gjennom Torgers bror Hans vi kan få svar på hvor slekta opprinnelig kom fra, vel å merke dersom det kan dokumenteres at de var brødre. Jeg leser i Hovdhaugens bok under Lauvsletta på side 268:Hans Olsen Lauvsletten fikk skjøte av sin mor Anne Hansdtr. på Lauvsletta i 1807 for 120 rd.Anne Hansdtr. var gift med Ole Lodversen LauvslettenOle Lodversen fikk skjøte på Lauvsletten i 1765 av broren sin Torger Lodversen Sylte.Fra Hovdhaugens bok under Sylte nordgard side 277: Torger Lodversen fikk skjøte av faren som eldste sønn på Sylte, 3 huder, i 1761 for 550 rd og føderåd til farmoren og faren. Torger død i 1776 og gården solgt på auksjon.Torger Lodversen, og dermed også broren Ole Lodversen, var sønner av Lodver Olsen Sylte som må ha overtatt gården omkring 1730.Lodver Olsen Sylte var sønn til Ole Iversen Sylte som står som eier og bruker av Sylte i 1723.Ole Iversen var fra Melby, og jeg leser fra Hovdhaugens bok under Melby, side 306:Peder Iversen fikk skjøte på Melby i 1726 for 1700 rd av eldre bror Ole Iversen Sylte som hadde løst ut sine søsken ved skiftet etter faren.Deres far Iver Akselsen står som bruker av Melby både i 1668 og 1723. (Over 70 år gammel i 1723.) Gift med Kari Olsdtr. Sandbu fra Vågå, 9 barn. (Ole kom til Sylte, Erik til Sili, Peder overtok på Melby, ei datter gift til Steberg og ei anna til den andre Sylte-gården, de øvrige ikke nevnt.)Far til Iver Akselsen var Aksel Torgersen Bø gm Rønnaug Olsdtr. Melby. Ble bruker av Melby via ekteskap med gardjenta, og står som bruker både i 1647 og 1658. Han er død 1667.Helt til slutt: I 1799 ble et guttebarn døpt Ole. Faren var sersjant Ole Wahlund under Sylte. Det er nok denne sersjanten som er opprinnelsen til Wallumstugu, som høyst sannsynlig var et Sylte-eie.Kan du si litt om i hvilken forbindelse du har funnet Torger og Marit på Wallumstugu?

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Nå har jeg også funnet ut hvem Anne Hansdtr. gm Ole Lodversen Løvsletten, var datter til.I Hovdhaugens bok under Bryn på side 156 står det(jeg siterer ordrett):'Lodver Olsen kjøpte Nordgard Bryn av morbror Nils Hansen i 1814 for 1200 rbd. Mor til Lodver Olsen var fra Bryn, søster til Nils Hansen, gift med Ole Lodversen Sylte eller Lauvsletten. Lodver Olsen gift med Beret Hansdtr. Sandbu.'Lodver finnes i 1801 hos sin morbror her: Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Johansen

Kjempeflott det du har funnet ut, og det ser ut til å passe inn i puslespillet mitt. Takk for god hjelp. Så til Wallom,- Wellom: I kirkebok Fron 1799-1816, 19.02.1815 blir Anne Olsdtr.døpt. Foreldre er Torger Olsen WELLOM og Marit Olsdatter. Faddere er Anne Hougen, Hans ibid fra Warpestuen (Marits bror) Ane Opsal og Eli Fosse.I kirkebok 1817-1850, 12.02.1817 blir Ole Tostensen døpt. Foeldre er Ane Olsdtr. Warpestuen (Marit søster) og Tosten Pedersen Tejgøien. Faddere; Marit WELLOM, Torger WELLOM, Jacob Warpe- stuen, Iva Opsal og Mari Grosberg.Dette skulle vel bekrefte at din antagelse er rett. Så det ser ut som om de flyttet fra Løvsletta til Wallom (stugu) Hvor lå dette,- under Sylte eller Harildstad?Som en 'kuriositet' kan jeg nevne at Marit hadde en søster til som het Thora(e) Gift med Jacob Pedersen Engum. De fikk bl.a. sønnen Ole J. Laulo som du kan lese om i siste årbok for Gudbr.dalen.Men jeg er like langt når det gjelder Varpestuen. Finner ingen linker noen steder, og begynner å tro at en av dem kan være i slekt med folket i Grosberg,- siden de fikk etablere Varpestuen. Det må ha skjedd ca. 1790, da en ikke finner noe om denne husmannsplassen fra Ofsen i 89. Tror at kun Kildeberget er nevnt. Dette er det eneste leddet i slekten hvor jeg ikke kommer videre. Vi finner familien under 1801-t, men der har Marit og Hans flyttet ut. Hvis foreldrene Ole hanssen og Ingrid Iversdatter brukte vanlig oppkalling, skal foreldrene hans hete hans og Marit, mens Ingrids foreldre burde hete Thora og Iver.

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Takk for svar på det jeg lurte på. Det var også interessant å høre om Ole J. Laulo, den forbindelsen kjente jeg ikke til.Det ser ikke ut til at jeg kan bidra med noe vedrørende Varpestuen. Jeg innbiller meg at det er Marit som finnes som tjenestejente på Skoe i 1801, og at det er slektskap mellom henne og folket der. Men lenger kommer ikke jeg heller.Mitt råd er at du tar kontakt med Statsarkivet på Hamar og spør om det kan finnes skifter etter den forrige generasjonen på Grosberg, altså de som er borte i 1801. Det skulle ikke være så vanskelig å finne, for skiftene er etter det jeg har forstått, arkivert på gårdsnavn. Jeg har henvendt meg til SA flere ganger, og ved mindre oppdrag med utfyllende tilleggsinformasjon, så har jeg fått den hjelpen jeg har bedt om mot et rimelig eksped.gebyr.En annen ting jeg tenkte på, var at du kunne jo forsøke å ta kontakt med forfatteren av artikkelen om Ole J. Laulo. Kanskje han sitter på opplysninger om opphavet til Ole's mor, som jo også er Marit's opphav.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Johansen

Takk for at du har engasjert deg i dette,- det blir noen ganger bråstopp. Forfatteren av artikkelen om Laulo, har jeg god kontakt med,- han har fått en del av stoffet fra meg,men han vet heller ikke noe om Varpestuen. Imidlertid har jeg kontaktet formannen i Fron historielag som skulle snakke med en som drev med skifter,- så det blir spennende og se. Når du sier du kanskje tror at Marit er i slekt med folket på Skoe,- er det noe du har hørt, eller vært borti? Alle spor må granskes.

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Jeg må bare beklage, Anne Lise, det med Marit har jeg absolutt ingen holdepunkter for, har hverken lest eller hørt noe om det.Jeg tok bare for meg alle Marit Olsdøtre som var tjenestejenter i Fron i 1801.Ettersom jeg anså det lite sannsynlig at denne Marit arbeidet på en gård i hovedsognet (Sør-Fron), utelot jeg de Marit'ene jeg fant der. Da satt jeg igjen med Marit (18) på Skoe nigard og Marit (18) på Tokse oppigard.Så spurte jeg meg selv om det var en spesiell grunn til at Marit fra helt oppe i Kvikne var tjenestejente på enten Skoe eller Tokse. Disse to gårdene ligger ved siden av hverandre helt borte på Sødorp sør for Vinstra sentrum.Engebreth Pedersen på Tokse var gift med Ingeborg Hansdtr. Ilstad. Det ringte ingen klokker i forbindelse med disse to.På nigard Skoe bodde Johannes Iversen som hadde fått skifteskjøte av søsknene på farsgården i 1767. Johannes var gift med Mari Iversdtr. Lo.Da var det at jeg plutselig innbilte meg at Mari Iversdtr. og Ingrid Iversdtr. kunne være søstre, og at Marit var tjenestejente hos tanten sin.Dette var bare noen tanker som ble kastet opp i luften, det er sikkert ikke noe 'gehalt' i det.Jeg synes det er veldig spennende selv, å se om du finner ut av dette. Dersom du kunne tenke deg å underrette meg hvis du får slått fast hvem foreldrene til Marit var, så ville jeg sette veldig pris på det. Min epost adresse: aud.sandbu@c2i.net

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.