Jump to content
Arkivverket

[#19757] En slekt ved navn And i Rødøy/Lurøy på 1700-tallet?


Guest Tom Askerøi

Recommended Posts

Guest Tom Askerøi

Blandt mine aner dukket en Gjertrud Johanne Jacobsdtr And opp. Hun står med dette etternavn(?) både i avskriftene fra kirkeboka for Røldal her i DP og i folketellingen 1801LenkeEr det noen som vet hvor damen kom fra, både geografisk og slektsmessig? Eller ellers kjenner til hennes slekt?

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Fant dette på FS, de to første kommer ikke fra en kirkebok. Den siste kommer fra kirkeboka og hun kan passe med alderen i 1801.Giertru Johanna JACOBSDATTER AND Birth: 1715 Rodoy, Nordland, Norway Death: 1810 Spouse: Peder Kleppe NESOEN Marriage: About 1770 Rodoy, Nordland, Norway--------GIERTRUD JOHANNA NESSOEN JACOBSDTR Birth: 1715 Rodoy, Nordland, Norway Death: 16 SEP 1810 Father: JACOB--------Giertrud Johanna JACOBSDATTER Christening: 14 Apr 1720 Place: Heroy, Nordland, Norway Father: Jacob ABRAHAMSENSource Information: Batch Number: C427461 Source Dates: 1714 - 1740 Film or Fiche Number: 125051 Collection Details: Heroy; Den Norske Kirkemvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

På Simon Ellefsens web-side (se innlegg 3) omtales Christen Pedersen And (død Trondhjem 1703), g. Anne Danielsdatter, foreldre til Peder, Karen og Mette (f. i perioden ca.1673-ca.1679).Kjenner noen til hvordan disse ev. er beslektet med a) Axel Pedersen And (ca.1635-1679) i Christiania (g. Cathrine Adolphsdatter Geisler), b) Anders Danielsen And (ca.1693-1765) (Nordlandshandler) (g. Ingeborg Maria Mørch (1722-1767)), c) Christen And (ca.1710-ca.1750) (g. i Finnmark 1743 m. Lucie Andersdatter Hagerup (fra Frosta?)).Lucie var 2. g. g.m. Samuel Bugge. Hvem var han ? Det fantes en sorenskriver i Alta, Samuel Bugge (f.1712 død 1753 i Skjervøy eller Alta), såvidt jeg vet g. 1.g. før 1740 m. Birgitta Lucia Henningsdatter Junghans (1712-42) og 2.g. i 1745 m. Martha Andersdatter (1712-48), men hvis dette er samme mann må vel noen av ekteskapene over være feil ?

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Til Per :Kan denne Samuel Bugge være en etterkommer av presten Samuel Hansen Bugge i Nordfjordeid (1605-1663)? En mulig sønnesønn? Jeg har ikke barna hans, men har ellers en del om slekta bakover.mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kjellaug, 'din' Samuel Hansen (Mandrup) Bugge (1605-63) til Eid hadde barna Jens, Anne, Margrethe, Maren og Hans. Jens hadde 8 barn, bl.a. Samuel (1663-1718), Oluf, Jens og Inger. Sistn. Samuel er muligens far til Samuel Bugge (1712-53) g. B. Junghans og M. Andersd. (se innl. 4).Men hvem var Samuel Bugge g. Lucie AAGESdatter Hagerup (f. ca. 1720, Frosta, NT) ? (OBS: I innl. 4 kom jeg i skade for å kalle Lucie for ANDERSdatter ! Hun var d. av Aage Torbergsen Hegge og Anna Sørensdatter Hagerup).

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Aasmoe

Fra Bondesens bok 'Slægten Bugge i Danmark og Norge':Samuel Hansen Bugge (1605-1663), prest i Nordfjordeid. | Jens Bugge (1631-1684), prest i Leikanger. | Samuel Bugge (1663-1718), prest i Leikanger. | Samuel Bugge (1712-1753), sorenskriver i Alta. Mvh Geir Aasmoe

Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Og, i håp om å komme tilbake til endene:A. Thiset og P. L. Wittrup: 'Nyt Dansk Adelslexicon' har med en Jens And af Levetofte 1415-20...Men det ser tynt ut med forbindelseslinjer...?

Link to post
Share on other sites
  • 10 months later...
Guest Jan Sjåvik

Giertruds far heter Jacob Abrahamsen And, og var klokker i Rødøy fra ca. 1730 til ca. 1750. Det eksiserer bl. a. et skriv fra ham hvor han ber om å få bruke Flatøya til klokkergård. Jeg kjenner ikke med sikkerhet andre barn enn Gjertrud, og heller ikke navnet på kona hans. Han døde i 1758, og i kirkeboka for Rødøy står det at han er 'forrige klokker i Rødø.' I Brodahls Trøndersk personalhistorie har jeg funnet at en person ved dette navnet ble gift i Trondhjem 17. oktober 1711, og det kan jo være vår klokker; det er iallfall ikke spor etter slekten hans i Rødøyfjerdingen før han kommer dit som klokker. Etter den alderen som er oppgitt ved dødsfallet er han født ca. 1679, og det kan jo stemme med giftermål i 1711. Giertrud er etter alderen i 1801 født ca. 1715, og det passer også med at det er 'vår' Jacob And som gifter seg i Trondhjem i 1711. Etter det jeg kan se av de skiftene fra Rødøy som jeg har lest gjennom, må han ha drevet en del handelsvirksomhet ved siden av klokkergjerningen. Skrivet hvor han søker om å få bo på Flatøya tyder på at han var seg sine interesser bevisst; han har ingen skrupler angående å kaste ut den familien som bor der allerede! Jacob And er en av mine aner. Jeg vil gjerne ha direkte epost-kontakt med dem som har interesse for ham og slekten hans.

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Jakob Abrahamsen And var født på Karvestrand i Alstahaug. Han var son til Abraham Jakobsen (f. oml. 1630) og Johanna Abrahamsdtr. Det vart skifta etter henne på Karvestrand i 1745. I 1701 er Abraham nemnt mellom dei to som i manntalet har 'borgerleje' i Alstahaug sokn. Det er så langt eg har undersøkt saka.

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Eg gløymte å leggja til at Jakob Abrahamsen hadde ein bror, Isak Abrahamsen (f. oml. 1685) som budde på Karvestrand og levde då det vart skifta etter mora i 1745.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sjåvik

Til Olav Helge:Nå har du løst et problem som har plaget meg helt siden 1969! Jeg er deg stor takk skyldig. Har du Svein Edvardsens utdrag av skiftene for Alstahaug, og kunne du i så fall sende meg (eller poste her) hva som står der? (Jeg har Edvardsens skifter for flere andre prestegjeld, men ikke Alstahaug.) Vet du om det er andre skifter som kaster lys over slekta til Jacob Abrahamsen, og har du noen anelse om hvor han har fått navnet And fra?Min epost er sjavik@u.washington.eduBeste hilsen Jan

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Skiftet etter Johanna Abrahamsdtr i 1745 skjedde på garden Nord-Bjørn i Herøy og står omtalt hos Svein Edvardsen i Skifter fra Herøy og Dønna 1686 - 1780 s. 17. Eg har diverre ikkje boka.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Edvardsen

Hei Jan Ettersom vi har hatt en del forbindelser så refererer jeg skifte til deg: Johanna Abrahamsdatter, hovedperson Bertel Jensen, Ektefelle Jacob Abrahamsen, sønn 1.ekteskap Klokker til Rødø Isach Abrahamsen, sønn 1.ekteskap. KarvestrandHilsen Svein

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sjåvik

Til Olav Helge og Svein: Tusen takk til dere begge! Dette er som sagt et fantastisk gjennombrudd for meg. Men nå melder et annet spørsmål seg. Var Isak Abrahamsen And og hans far uteliggerborgere med tilhørighet i Trondheim? Er det noen forbindelse mellom dem og de av familien And som kjennes i Trondheim? Jeg tror jeg må skaffe meg noen flere av skiftesamlingene dine, Svein, og også avskriften din av de militære rullene fra 1769. Skal sende deg epost privat.Beste hilsen Jan

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Guest Alv  Edvardsen

Kanskje litt seint å melde seg på i debatten, men forsøker allikevel.- Mitt spørsmål er om noen kjenner noe til denne Anne Pettersdr., som det var skifte etter på Karvestrand i 1756 ? - Hun var vel kanskje enke etter Isak ? - Men vet noen noe om hennes opphav ? - Med hilsen Alv.--

Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Til spørsmålet om Anne Pettersdtr sitt tilhøve til Isak Abrahamsen. Etter teksta i skiftet er det ganske klart at ho var enke etter Isak. Det står jo 'Mad. Sl. Ane Petters-Daatter Sl. Isach Abrahamsen Ands efterleverske'.

Link to post
Share on other sites
Guest Alv  Edvardsen

At Anne var Isacs kone ville jeg nok selv regnet med. Men det kunne jo vært interessant å funnet hennes opphav. Da ikke minst med tanke på hennes søster Marens etterslekt.--Alv.--

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Ættenamnet And er ogso kjent frå Hafslo i Sogn. Ein Jens And budde her i bygdi på slutten av 1600-talet, men diverre veit me ikkje noko sikkert om han eller huslyden hans! Og i farti kjem eg ikkje i hug nett kvar i Hafslo han budde...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Anders Danielsen And (f. 1693?) holdt til i Trondheim og på Andenes som Trondheims-borger. Han var gift to ganger, og hadde to sønner i første ekteskapet, Nils og Paul. Andre kona var Ingeborg Maria Mørch (1722-1767), jeg veit om tre barn der: Malena (1743-1785), Ingeborg (1745-1748) og Nils (1750-1787). Malena gifta seg med Jakob Maas i Alsvåg, Øksnes, og har mange etterkommere. Hun og broren Nils brukte forøvrig Mørch som slektsnavn.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.