Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Hårstadsveen

[#19826] Slekten Schacht (glassverksslekt/urtegårdsmann)

Recommended Posts

Guest Rune Hårstadsveen

Søker opplysninger om ei slekt Schacht. Marie Vilhelmine Olsdatter Schacht, født og oppvokst i Christiania, ble g.m. Lars Olsen Røsrud (fra Søstua Lundby) på Melby i Hurdal (1794/95- ). Hun var visstnok sønnedatter av urtegårdsmannen på Ladegårdsøen ved Christiania, Christian Henrik Schacht. Christian Henrik hadde tidligere vært vaktmann på Hurdal Verk, og var g.m. Marte Ulriksdatter fra Gjøding i Hurdal. Disse opplysningene er hentet fra Hurdal Bygdebok.Er det noen som har flere opplysninger om denne slekta, og evt. henvisninger til litteratur.På forhånd takk for all hjelp!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Christian Henrik Schak/Schach/Schacht ble ifølge W. Lassens utdrag av Eidsvoll kirkebok 3 (1736-1778), som er brent, trolovet 12.09.1773 og gift 02.01.1774 i Eidsvoll/Hurdal (sannsynligvis Hurdal) med 'Pige' Marte Ulriksdtr. fra Gjøing. Christian tituleres vaktmester.Marte Ulriksdtr. var datter av Ulrik Einersson fra Almlia, bruker på Gjøing, og hustru Inger Olsdtr. Ved skiftet etter UIrik 24.02.1757 er dattera Marte oppgitt å være 3-4 år, altså født ca. 1753. Ei datter Katrine var 1 år. Mora Inger Olsdtr. fra Lundby døde i 1780 (bgr. 13.08.1780 i Hurdal, 56 år). Hun bodde da på Røsrud. Ved skiftet etter Inger 26.09.1780 framgår det at hun har vært gift tre ganger, først med Ola Larsson, så med Ulrik Einersson og til slutt med Erik Eriksson, sistnevnte på Røsrud. Det står at hun i ekteskapet med Ulrik hadde dattera Marte gift med 'Christian Henrich, Ladegaardsøen, urtegaardsmand'. Ladegårdsøen = Bygdøy (i Aker). Katrine Ulriksdtr. var død før 1780.Fra ca. 1789 til han døde i 1800 var Christian Henrik Schak portner på Christiania Tukthus. Han ble gravlagt i Tukthusmenigheten 26. juni 1800, 67 år gammel, altså født ca. 1733; han tituleres da portner (Christiania Tukthus Mini 1, pag. 102). Schach fikk utbetalt 2 daler i lønn fra Tukthuset den 26. juni 1789. Samlede lønnsutbetalinger til Schach i 1790 var 40 daler. Ifølge Reglementet av 4. juli 1774 'Nyder Portøren i Aarlig Løn 40 daler'. (SAO, Christiania Tukthus, Regnskap, kontobok, Rekke II 4 (1786-92), pag. 28. 'Portneren på Tughuuset'.)I 1801 var Marte enke etter 1. ekteskap, vaskekone og bosatt i Grønlands storgate sammen med to døtre og en dattersønn [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10218.wc2&variabel=0&postnr=124&fulle=true&spraak=n>LenkeJeg har funnet fire barn etter Christian Henrik og Marte:1. Vilhelm Henrik, dpt. 12.02.1775 i Eidsvoll/Hurdal, ifølge Lassens kirkebokutdrag. Jeg har ikke funnet noe mer om ham, men han er død før 1830 uten å ha etterlatt seg livsarvinger. Antakelig også død før 1801.2. Christina Fredrikka, født på Ladegårdsøen, dpt. 5. april 1779 i Aker, konfirmert i Aker 'Efter Michaelis' 1795. Vet ikke mer om henne, men hun er død før 1830 uten å etterlate seg livsarvinger. Antakelig også død før 1801.3. Anne Margrete, født på Ladegårdsøen, dpt. 12.04.1781 i Aker, d. 16.09.1831 i Hurdal, se nedafor.4. Inger Barbra, dpt. 08.04.1791 i Tukthusmenigheten, Kristiania, gift 27.12.1814 i Hurdal med klokker, skolelærer og Hurdals første ordfører Per Johansen fra Opperud-Tømte i Hurdal. De bodde på Moen under Gjøing, der Per ifølge bygdeboka var bruker 1815-62.Ved et skifte etter den barnløse Ola Eriksen på Røsrud i Hurdal (gift med Dorte Olsdtr.), begynt 21.06.1830, nevnes blant arvingene bl.a. 'halvsøsterdatter' Anne Margrete gift med Henrik Gryte og 'halvsøsterdatter' Inger Barbra gift med kirkesanger Peder Johansen. Vilhelm Henrik og Christina Fredrikka er ikke nevnt i skiftet og er følgelig døde uten å ha etterlatt seg livsarvinger.Hurdal bygdebok II, s. 152, opererer med feil foreldre på Anne M. og Inger B. Og Marie Vilhelmine, som du nevner, var ikke sønnedatter av Christian Henrik Schak, men datterdatter.Anne Margrete Schak (1781-1831) ble gift 1. gang 25.05.1804 i Garnisonsmenigheten, Kristiania med trompeter og sersjant ved Husarkorpset Ole Larssen. De fikk fem barn, to av dem født før ekteskapet:1. Christian Fredrik, dpt. 02.04.1800 i Tukthusmenigheten, Kristiania, død før 1831. Gift 18.05.1820 på Toten med Anne Margrete Kristiansdtr. Han var 20 år og skomaker i 1820. Barn: Karoline, f. 17.09.1820, Helene, f. 21.09.1822, Anne Martea, f. 24.07.1825, Ole Kristian, f. 17.10.1828. Alle født på Toten.2. Margrete Lovise, dpt. 08.07.1802 i Garnisonsmenigheten, Kristiania. Ved dåpen holdt mora til hos 'Iver Haugland i Waterland'. Antakelig død ung.3. Christiane Fredrikke, dpt. 29.02.1804 i Garnisonsmenigheten, Kristiania, d. 29.11.1819 på Toten (Narumstua).4. Marie Vilhelmine, dpt. 14.02.1806 i Garnisonsmenigheten, Kristiania, konfirmert i Feiring 30.09.1821 (bodde da hos moras halvbror Ola Eriksen Røsrud og Dorte Olsdtr.). Gift 1. gang 15.06.1826 i Hurdal med korporal Lars Amundsen Sæteråsen, gift 2. gang 08.11.1827 i Hurdal med Lars Olsen Røsrud. I 1865 var de her: Lenke5. Maren Oline, dpt. 27.04.1808 i Garnisonsmenigheten, Kristiania. Foreldra bodde da i Møllergata. Maren Oline er gravlagt i Vinger 20.07.1809, 1 år, 3 mnd. og 12 dager gammel. Hun kalles da Anne Margrete Larsens datter, noe som indikerer at faren Ole Larssen da var avgått ved døden.Anne Margrete Schak ble gift 2. gang 26.07.1811 i Vinger med artillerikonstabel og skomaker Henrik Olsen Gryte. De fikk før ekteskapet et uekte, dødfødt jentebarn: 'Julii den 4de [1810] nedkom Enken Anne Margrethe Henriksdr Larsen i Leiret med et dødfødt Pigebarn; avlet med Artillerist Henrik Olsen.' (Vinger Mini 5, f. 278a.) Barnet gravlagt 05.07.1810: 'Julii d. 5te [1810] Enken. Anne Margrethe Henriksdr Larsens i Leiret og Artillerist Henrik Olsen uægte, dødfødte og 9 Uger for tidlig komne Pigebarn.' (Vinger Mini 5, f. 280a.)Henrik og Anne Margrete Gryte flyttet til Narumstua på Kolbu i 1818. I 1821 kom de til Hurdal, der de bodde til de døde, Anne i 1831 og Henrik i 1850. Deres barn i tillegg til den dødfødte:1. Halvor Olaus, f. 06.01.1812 i Vinger, bgr. der 08.03.1812.2. Margrete Lovise, f. 23.03.1813 i Vinger, bgr. der 30.07.1813.3. Martin Olaus, dpt. 18.12.1814 i Vinger, d. der 17.05.1815.4. Johan Vilhelm, f. 18.04.1816 i Vinger, d. 15.07.1819 på Toten (Narumstua)5. Marte Amalia, f. 01.06.1819 på Toten, d. der 18.12.1819 (Narumstua)6. Vilhelm Henrik, f. 30.10.1821 i Hurdal, d. der 21.10.1892, skomaker og husmann på plassen Sandsenga under Sand i Hurdal, gift 15.04.1846 i Hurdal med Anne Susanne Larsdatter fra plassen Åsen under Eidanger prestegård i Eidanger, Telemark, f. 16.08.1820 i Eidanger, d. 19.04.1899 i Hurdal. Dette er mine tipptippoldeforeldre. I 1865 var de her:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Tusen takk for et fyldig innlegg/svar! Jeg skjønner du har gjort en grundig jobb i forbindelse med disse folka.Synd ikke foreldrene til Christian Henrik Schak er kjent, men kanskje var han sjøl født utenlands?Flott å få korrigert feilen fra bygdeboka for Hurdal. Også var familien tydeligvis innom Toten da... :-)Igjen takk for god hjelp!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.