Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rita Hole

[#19832] Aremark: Bergstrøm: Daniel Larsen bodde her i 1711

Recommended Posts

Guest Rita Hole

Jeg søker etter en forbindelse til Jens Nielsen Næs.-Daniel Larsen har 3 døtre som jeg vet om Maria Danielsdatter gift med Peder Andersen Grinder.Elisabeth D.gift med Jacob Olsen og Boel D.gift med ? (kanskje Niels Jensen) -Jens Nielsen kaller Jacob Olsen for sin svoger,så han må jo være gift med en av Daniels døtre. (Jens Nielsen var også gift med Aaste Brynildsdater).Er det noen som har kjenskap til dette tro?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Så vidt jeg forstår er vi inne på noen velkjente grener i anetrær som mange med Indre-Østfold-aner kan vise til. Jeg går ut fra at det vises til Jens Nielsen Nes (1672-1755). Jens og en av hans ektefeller; Aaste (Aase) Brynildsd. som skal ha fått minst 3 barn: Niels, Daniel og Anne (f. i perioden 1715-1719).Det skulle være interessant å vite hvor gammel denne Daniel Larsen er i 1711, slik at han og hans døtre kan generasjonsplasseres. Likeledes kan det være interessant å vite NÅR Jens Nielsen kaller Jacob Olsen for sin svoger.(-Før eller etter ca. 1714, da han inngikk ekteskap med Aaste Brynildsd ? - Før eller etter 1740, da Jens inngikk et nytt ekteskap med en foreløpig uidentifisert brud, i en alder av nærmere 70 år ?). Siden Jens Nilsen var godt over 40 år, da vi vet at han ble far til 3 barn med Aaste, skal man heller ikke se bort fra at han også hadde et ekteskap før ekteskapet med Aaste. Med andre ord kan det være mange muligheter til å ha svogerskap til Jens. Det er kan vel heller ikke utelukkes at Jacob Olsen er ektefellen til en søster av Jens Nielsen.Hovedgrunnen til at jeg responderer på dette temaet er pussigheten i bruken av navnet DANIEL i denne sammenhengen. Denne Lars Danielsen - Lenke (- som er sønn av Daniel Jensen og sønnesøn av ovenn. Jens Nielsen Nes) - får i 1771 selv en sønn som jeg ikke finner i FT 1801 og kaller ham DANIEL (Larsen) !!-Ikke så mye til hjelp kanskje, - men med litt mer presise data fra utgangspunktet kan vi kanskje komme videre.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei Iver !Skrivefeil som jeg har i innlegget mitt(Niels Jensen) skal selfølgelig være Jens Nilsen!!Jens Nielsens kone Aaste/Åse Brynildsdatter. Det er ingen som jeg har 'truffet' på som bærer hennes navn,jeg følger denne grenen fra/til Haug 1900.Det var jo strengt ang. navoppkalling på den tiden.Daniel og Anne har ingen barn som heter Aaste eller Brynild,men Boel har de begge. -Ang.Jacob Olsen(Fredrikshald): Een Jens Nielsens mortificerede Obligation til Sognepresten for Thune prestegield. Her nevnes årene 1729-1930,1732-1733 betalt af Jens Næses svoger 1734-1735 betalt af Jens Næses svoger 1736 -1737 og 1738 af Jens Næses svoger Jacob Olsen.. Fredrikshald 14 Octob 1739

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

jeg har ikke funnet ut enda når Daniel Larsen er født eller død. Men hans datter Mari får barn:1737 Anders 1739 Daniel,1740 Dorthe,1744 Boel,1746 Lars.-Daniel Jensen gift med Giøran Joensdatter 2 første barn 1739 Niels 1740 Lars, -Anne Jensdatter barn født1747 Boel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Død:1755 Aase Næs 80 år (Aase Brynildsdatter) -Hun kan mulig være søster av Ole Brynildsen,Aslakstrøm ? -Død :1786 Anne Jensdatter,Næs 65 år gammel. -Død :1751 Daniel Jensen,Næs Klocherens sønn var 34 år gammel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Boel Danielsd.var gift med Simen Taraldsen,Rakkestad.Hun døde i 1741 hennes mann i1778.- Så Jens Nielsen Næs forbindelse til Bergstrøm er fortsatt uoppklart.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Også jeg tror at det må være en forbindelse mellom Daniel Larsen og Jens Nilsen, (selv om det egentlig er forholdet Aaste/Boel det muligens dreier seg om) men med det kildetilfanget vi har (særlig av sekundærkilder) finnes en rekke blindspormuligheter.Rita ! – Har du forresten identifisert Aase/Aaste ? Det virker som om du er rimelig sikker på at hun døde i 1755, og jeg bøyer meg selvsagt for det dersom du har skikkelig dokumentasjon for det, men jeg har en sekundær-kilde som forteller at Jens inngikk et ekteskap ca. år 1740, - hvorpå jeg hastig har dratt den konklusjonen at Aase/Aaste døde i forkant av dette.Derfor har jeg havnet på en spekulasjon om at Aase/Aaste er identisk med Aase Brynildsen Tarraldrud (f.ca.1668- d.3.feb.1741) fra nabo-bygda, Rødnes (kan sjekkes på FS). Hun har 7 navngitte søsken som er født mellom 1662 og 1684: Mari, Lars, Peder, Marte, Amund, Hans og Ingeborg. Denne spekulasjonen faller som et korthus, dersom vår Aase/Aaste døde i 1755. (Er det skiftet etter Jens som er dokumentasjonen ??- Eller er det en sekundærkilde som forteller at Aaste døde i 1755 ?) Således faller også en par mulige svogerkandidater som jeg hadde tenkt å bringe inn.På den andre siden styrkes en annen koblings-mulighet (til Daniel Larsen eller Boel D): Jens Nilsens mulige ekteskap FØR ekteskapet med Aaste. Det er ikke utenkelig ut fra navnebruk at ”Daniel” viser til slekt hos Jens avdøde første-hustru. Men fraværet av bruk av navnene Aase/Aaste og Brynild på Daniel og Annes barn er såpass påfallende, at det er betimelig å finne ut av om Aase/Aaste virkelig er deres mor, noe du selv undres over i innlegg 19452. Lenke (Kanskje Egil Sundelius kan hjelpe).Er vi forresten sikre på at Boel Danielsdatter som var gift med Simen på Næristorp i Rakkestad, er datter av Daniel Larsen Bergstrøm ?? IM.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Jaa,det er litt av vært og lure på her. 1739:Underskrvende Jens Nelsen Næs vitterligjør at han har solgt sin gård Næs Til sin sønn Daniel og hans kone Gjøran Joensdatter.: ...fra meg med min kjære hustru Aaste Brynildsdatter hendes vilje og samtykke selger og skjøter og afhender fra meg, min hustru ,børn og arvinger, til min kjære sønn Daniel Jensen hans hustru Jøran Joensdatter... De var gift i 1739,det står ingenting om at Aaste er Daniels mor.1755 Aase Næs 80 år kommer i fra kirkeboken.Boel Danielsdatter: Her kommer et utdrag av pateboken s.669-1751 (733) Jeg underskrevende Ole Pedersen Stegerud af Rakkestad prestegjeld....ved min hustru Sidsel Simensdatter hendes råd og samtykke selger til Dannemand Hans Olsen Næs..arv etter moderen Boel Danielsdatter i Bergstrøm. -Maria Danielsdatter hustru til Peder Andersen, 3de datter etter faderen Daniel Larsen.. til Hans Olsen Næs.. 1hud 6skind uti gaarden Bergstrøm..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Bra! Rita. – Det ser ut til at nøkkelen til å finne ut av dette ligger i i forstå navnebruken på Boels barn. Du sitter jo på bra dokumentasjon, og jeg trekker tilbake hele denne Rødnes-teorien. Jens hadde neppe noe ekteskap etter det med Aaste/Aase. Men med utgangspunkt i noen gamle notater har jeg en annen liten prøveballong:Daniel Larsen på Bergstrøm: Kan det tenkes at han var bror av John Larsen Strøm (1690-1763) ??Jeg bare spør siden gardene: Næs, Strøm og Bergstrøm (og Lund) er naboeiendommer i ved nordenden av Aremarksjøen og langs elva som kommer fra Bøensfjorden, og her er det en flokete eiendomshistorie, så hvilke stedsnavn man knytter til personnavnet kan muligens bli tilfeldig.Lars (Lauritz) Johnsen Strøm (1663-1719) skal ha hatt 4 barn i ekteskapet med Ellen Jensdatter Østenvig Øvre (d. 1730): John, Jens, Svend og Kari står oppført i mine notater, men ingen Daniel.Dessverre har jeg ikke verket til slektsverket til Martha Østenvig som for hånden Men går det an å forkaste denne muligheten like hurtig eller kan det være noe å gå videre på ?IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Ang. panteprotkoller trolig også skifter er fra 1755-1775 gått tapt,brann!Jeg har også lest Martha Ø.sine bøker,der har jeg notert meg om Bergstrøm 1729: 'Oppsidderne eier 2 1/4 skind og Jens Næs og stiftbørn 15 3/4 skind Tils.1 hud 6 skind' Hvem er disse stiftbørn ? -I 1711 har hun med Aslakstrøm :Ole Brynildsen,men har utelatt Bergstrøm som hun ellers har hatt med? Hun hadde ikke 'lyst' på han Daniel Larsen som bodde her med qvinde og to tjenestefolk! Mystisk. -Jeg tror Daniel Larsen døde i 1714 jeg har notert det ned med et ? Det er en stund siden jeg holdt på med dette,har blåst støvet av og prøver meg på nytt. Forbindelse til Støm ? Det er nok mere å finne ut på Bergstrøm først,navnene til konene til Daniel og Peder Larsen hadde vært bra og visst!Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei Iver!Jeg glemte å fortelle deg om Egil Sundelius,det var han som fortalte meg om denne siden,så da jeg la inn mitt først innlegg, var bare en test om jeg hadde skjønt det. Han har ingen forbindelse med dette temaet! Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Ang.Støm ,Daniel Jensen og Gjøran Joensdatters(som jeg ikke vet hvor kommer i fra)barn født fra 1739-1751 har sine faddere fra Støm, Bergstrøm Leervig og Sillieholt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lill Hansen

Hei Sitter her med boka av Martha Østensvig.Skriver ned et avsnitt der det står litt om disse personene:Rejer Andersen Søndre Bøen, f på Daugerød ca. 1700,død på Søndre Bøen 74 år gammel, begr. 30. okt. 1774.Han var gift 2 ganger. Første gang med Ingri Pedersdr f ca 1704, død 14 okt. 1769.Andre gang med Else Danielsdr Næs.De ble trolovet 8. mai 1770 og copulert 12 juni s. å. I dette ekteskap var det 2 barn.Else Danielsdr tilhørte en god, gammel Aremark-slekt.Hennes oldefar,Niels Jensen Næs, var lensmann i Aremark først på 1700-tallet. Hans sønn var Jens Nielsen Næs,g.m. Aaste Brynildsdr. De var Elses besteforeldre.Jens Nielsen eide hele Næs. Både Jens og Aaste døde i 1755, Aaste i en alder av 80 år, Jens alder står ikke nevnt. Jens og Aaste hadde 2 barn, Daniel og Anne, og Jens Nielsen delte gården Næs mellem dem den 14 okt. 1739.Daniel var Elses far. Den 15 okt. 1738 blev ' Den Erl. og forst. U. Karl Daniel Jensen Næs ' gift med ' Den Erb. og gudf. Pige Giøran Joensd '. De fikk flere barn: Niels f 1739, Lars f 1740, Lispet f 1744, Else f 1746, Dorthe f 1748, Joen f 1751.Daniel solgte halvdelen av sin gård 4 jan. 1742 til Hans Olsen Sillieholt og hustru Groe Jørgensdr.Selv flyttet Daniel til Næsødegården.Daniel ble begravd ' Tredie Pintzedag 1751, 34 år gammel '.Hustruen giftet seg igjen med Børgie Hansen Strøm. Sønnen Lars var gift med Rejer Andersens datter Pernille Rejersdr Bøen døpt 19 mars 1738.Har ikke funnet noe om en Daniel Larsen i hennes bøker.Mvh Lill Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei Lill!Som du ser av innleggene er jeg på jakt etter en 'ny' mor til Daniel og Anne,jeg tror ikke at Martha Ø.har rett i at Aaste Brynildsdatter er mor til Jens Nielsens 2 barn.Navnet Aaste/Åse eller Brynild har ikke Daniel eller Anne på sine barn,jeg har fram til 1900 ingen med dette navn. Navnbruken var en skikk før . Hvorfor Martha Ø.ikke har tatt med Lars Danielsen som bodde på Begstrøm i 1711 vet jeg ikke,men at det er en forbindelse her er jeg nesten sikker på,det er navnene på barna: Daniel,Lars,Boel, Lisbeth er noen navn som går igjen på Bergstøm/Rakkestad og Næs. Har du noen gode forslag ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Fint at du hang deg på Lill. Du og M. Østensvig er gode å ha dersom disse flokene skal kunne løses.Rita og Lill: Min kilde sier at det var snakk om tre barn etter Jens Nilsen, ikke bare Daniel og Anne, men også eldstemannen Nils. (Døde muligens ung) Rita: Jeg sjekket navnene på Boel og Simens barn på Family Search. Der står det: Even, Sidsel, Daniel, Marthe, Marthe og Inger….- Ingen Aase/Aste eller Brynild. I innlegg 3 skriver du at Boels barn har begge (navnene). Hva er din kilde ?Egentlig bør jeg nå trekke meg ut av debatten da jeg ikke har kilder for hånden som kan bidra til noe nytt, men jeg prøver meg med en oppsummering:A: Lensmannssønnen og klokkeren Jens Nilsen er svoger til Jacob Olsen. Hvordan kan det ha seg ?B: Iflg. tilgjengelige kilder har klokkeren Jens Nielsen og hans ektefelle Aaste/Aase Brynildsdatter 3 barn. AASTE/AASE og BRYNILD brukes IKKE som navn på noen av etterkommerne. Hvordan kan det ha seg ?C: En hittil uidentifisert Daniel Larsen som holder til på Bergsstrøm i 1711 har 3 døtre ; Maria, Elisabeth og Boel. Elisabets ektefelle (Jacob Olsen) er både svigersønn til Daniel og svoger til Jens Nilsen.) Rita har kilder som sier at Boel bruker navnene BRYNILD og AASTE/AASE på sine etterkommere. Hva indikerer dette ?Dette medfører følgende spekulasjoner:Har Jens Nilsen også vært gift med en av Daniel Larsens døtre, og eventuelt fått sine barn med denne datteren ? …Eller: Har Jacob Olsen også vært gift med en av Jens Nilsens søstre ? Kan det tenkes at Boels ektefelle Simen Taraldsen er i slekt med Aaste/Aase Brynildsd. (Dersom etterkommere herfra heter Aaste/Aase og Brynild. Hadde fadderskap noen betydning for navnebruk i Aremark på denne tiden (Tidlig 1700-tall)?IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei til mine hjelpere.Her er en oppsummering med litt tillegg og rettelser. 1711:Næs Lensmann Niels Jensen,hustru 2 barn og 3 tjenestefolk.--Det ene barnet er Jens Nielsen,det andre barnet er ? Jens Nielsen er gift med Aast/Ase Brynildsdatter som er datter av ? Jens Nielsen har 3 barn som jeg vet om:1 Niels må være død ung(navn etter farfar)2 Daniel født 1717 død 1751 34år gl.(trolig oppkalt etter sin morfar) Hans barn med Gjøran Joensd.1)Niels f.1739(hans bror Niels er død,navnet til farfar må føres videre)2)Lars 3Lisbet 4 Else 5 Dorthe, 6 Joen -Ingen Brynild ! 3 Anne født 1721 død 1786 65 år gl. Hun var gift 4 g. mange barn men - ingen Brynild! Boel f. 1747 Daniel 1753 (etter hennes bror som er død 1751)Jens 1761(etter sin far som er død)Jeg mener nå at Aast umulig kan være deres mor. Begynner å lete i panteprotokollene,fant ut at Jens Nielsen var svoger til Jacob Olsen som var gift med en datter av Daniel Larsen på Bergstrøm, Elisabeth/Lisbet Danielsdatter.Daniel har 2 døtre til,Marie og Boel.Trodde først at Jens mulig kunne være gift med Boel,men hun var gift med Simen Tarreldsen,Neridstorp,Rakkestad.-Hele denne familien, med ektefeller nevnes på Bergstrøm,ved flere anledninger ang. arv og salg. -1729 nevnes nevnes Jens Nielsen og stiftbørn på Bergstrøm.Hvem er disse stiftbørn??Ang. Boel ,så mente jeg at Daniel og Anne hadde begge barn som heter Boel.Boel har IKKE noen barn med navn Brynild !Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei!Trenger mulig hjelp av boka til Martha Ø. Der gjelder Grinder(Griner)har hun noe om denne gård?Peder A.og Mari Danielsdatter,som jeg før har nevnt, bor her.Det bor også en Lisbeth Nielsdatter her som er gift med Tron Andersen,de får en sønn Simen i 1736 Lisbeth dør i 1772 90år gl. Nei,her må det være en feil,54 år og får en sønn? ( En mulig søster av Jens Nielsen Næs)Fadderene på Grinder er i fra Næs,Østenvig,Qvisler,Røed. Jeg vet at du Lill har forfedre fra Qvisler og Røed.-Håper du fortsatt er med her!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lill Hansen

HeiMartha Østensvig har ingen under gården Grinder,hvis den ikke het noe annet før da ?Har du navnene på fadderne? Kanskje de er nevnt?Skal lese litt ekstra i boken, gir beskjed om det dukker opp noe.Lill

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Jeg nevner noen faddere :Anne Østenvig,Mari og Peder,Gunder Qvisler,Pernille Nielsda.,Catrine Pedersd. og Brynild Nielsen Røed. Det er jo alle kjente navn men jeg søker fortsatt en forbindelse til Næs/Bergstrøm.Det er, bortsett fra Anne Østenvig,ikke faddere som er med når barna fra Næs døper sine barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Lill !Grinder ligger et godt stykke fra Næs og Bergstrøm. Gården ligger lenger sør i vassdraget ved innsjøen Aspern. Marta Østensvig kan sikkert si mer, men siden den mangler som selvstendig bruk, så sjekk Ulsrød eller Melby. ”-By” gårdene i Aremark er Nordby og Melby. Grinder ligger der man skulle forventet at Sørby (ikke Søby i Øymark) skulle ligget. (Men hva er 'Prinder' i FT 1801 i Aremark ???)IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Grinder/Griner har jeg som gård i 1664-1711 og 1762 på mine 'tellinger',også med husmenn, så det må vel ha vært en selvstendig gård? -Pinder er vel en skrivefeil, for Grinder/Griner?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lill Hansen

HeiHar skrevet opp bøker jeg skal låne på biblioteket.Den ene boken heter ' Slekten fra Grinder i Aremark ' av Haakon Anker Veel,1943. Leser den nok i helgen. Kanskje jeg finner dine personer der også.LillPs. Har ikke funnet noen spor enda i hennes bøker, men er godt igang med runde 2. Skal levere dem på fredag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hei Lill! Du får lese på, må nok innom bibliotek i morgen selv,håper jeg får tak i noe riktig gammelt av microfilmer,får prøve skifter og panteprotokoller fra Rakkestad, Idd og Marker har jo bare skifter fra 1805.Rakkestad er ofte nevnt ang, arv og salg Dine bøker er nok mere lettleste en mine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Jeg la ut spørsmål på arkivforumet: Hva er stiftbørn (se innlegg 10 og 16) ?Yngve Nedrebø svarte: Stebarn Lenke-Så kan vi bare lure…. Hvem var stebarna til Jens ?? Her baller det seg på med floker !!IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Hvem disse stebarn er, har jeg lurt på lenge. Det kunne ikke være Aaste sine,for hun er ikke nevt og var i live på det tidspunkt.Han Jens kan jo vært gift flere ganger,først gift med hans barns mor ,gift på nytt, så blir hans barn stedbarn til han nye kone og så gift med Aaste. -Hørtes det vettigt ut? -Idd og marker har ingen skifter før 1805 ,jeg vet at det er foretatt et skifte i 1714. Dette er vanskelig, spør du meg. Det er kanskje noen ånder som bor på Bergstrøm som jeg kan spørre,Åndenes makt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.