Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Odd Handegård

[#19909] Dok. om farsslekta til Børge Larsson Brattabø, m.m.

Recommended Posts

Guest Odd Handegård

To spørsmål:1. Først et spørsmål om to dokumenter som skal ha eksistert, men som Asgaut Steinnes ikke var i stand til å finne da han søkte etter dem i Statsarkivet i Bergen for over 60 år siden: Steinnes refererer i en fotnote i sin artikkel om Matssønnene (s. 319 i NST 1941) til to artikler i Historisk Tidsskrift 5. R. V, s. 226, og 5. R. IV, s. 536- 561 (spesielt s. 559, note 2) som refererer informasjon som skal ha stått i ett gammel dokument og som skal ha vært referert i det andre. Steinnes skriver i den forbindelse: «Etter opplysning den sist nemnde staden skal dokumentet vera i Statsarkivet i Bergen. Men i Statsarkivet har det fåfengt vori leita etter det».De to aktuelle artiklene i HT var skrevet av hhv TLH og J. Lie og hadde titlene: «Skoggarde i Hordaland» og «Klostersagn og ættehistorie fra Hardanger». Det dokumentet som skal ha eksistert, men som Steinnes ikke fant i 1940, var et dokument fra 1699 (Steinnes satte et spørsmålstegn bak årstallet), og dette dokumentet fra 1699 (?) skal ha sitert fra et annet dokument fra 22. juli 1567 (som også er forsvunnet) og som inneholdt informasjon om farsslekta til Berge Larsson Brattabø (f. 1636). Spørsmålet er om noen av disse dokumentene fra 1567 og 1699 seinere er kommet til rette i Statsarkivet?2. Finnes det noen digital kopi av skiftebrevet fra skiftet på Torsnes i 1497?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aadne Tveit

Berge ble omtalt som Brattabøkongen, en markant skikkelse i Jondal den gangen. Fremdeles lever navnet Berge Brattabø i to generasjoner i bygda, her snakker vi om lange tradisjoner!Ifølge mine notater het også farfaren til Brattabøkongen Berge Brattabø, men jeg bygger nok på sekundærkilder.Det hadde vært interessant å fått farsslekta dokumentert på dette forumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Handegård

Vanskelighetene med å få dokumentert farsslekta til BLB er beskrevet av mange. Så vidt jeg kan se er far og farfar til Berge godt dokumentert. Oldefaren het (kanskje!) Halldor (Larsson Degernes?), men Steinnes (NST bd. 8) hevder at han het Hallvard med referanse til enda et mystisk brev: «Men far til Byrge og Laurits har etter eit utdrag i Riksarkivet or eit innlånt brev frå 15. februar 1634 heitte Hallvard, ikkje Halldor, og brevet fortel ikkje kven han var son til». I en fotnote i artikkelen (s. 311) opplyser Steinnes at brevet av 15. februar 1634 er kommet bort, men at kopi finnes i Statsarkivet i Bergen (Chr. Løvvigs samlinger). Også Anton Meidell (artikler i tidsskriftet «Sunnhordland» for 1943 og 1944) refererer til de samme bortkomne brevene. (Han hevder bl.a. at avskriften som Steinnes refererer til må inneholde feil).Dette forumet er vel ikke det rette stedet for en diskusjon av slike slektsforhold - dersom du sender meg e-postadressen din, skal jeg sende seg en oversikt over de dokumentasjonsproblemene som finnes i eksisterende litteratur. Trolig ville vi ha kommet et stykke videre dersom brevet fra 1699 (?) hadde blitt gjenfunnet.Odd Handegård oddh@nfh.uit.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.