Jump to content
Arkivverket

[#19912] Skifte frå Nordfjord - Bjørlo


Guest Jorunn Hjelle

Recommended Posts

Guest Jorunn Hjelle

Eg undrast på om ei datter, Anne (fødd i 1724 eller 1729), er nemnd i skifte etterAnders Jensen Bjørlo, s. 284, protokoll 7, 1731-1734.I tilfelle er eg også interessert i opphavet til Anders Jensen. Stemmer det at han kjem frå Leivdal, slik det står i bygdeboka, eller er han sonen tilJens Andersen Bjørlo, skifte s. 80, prot. 5a, 1711-1713.

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Anders Jensen Bjørlo, s. 284, protokoll 7, 1731-1734: skifte datert 5. september 1733. Enke Eli Joensdtr med lagverge, faren Joen Joensen Indre Henden. Arvinger, hans barn i to ekteskap: Jens Andersen, 18 1/2 år, Synneve A., 7 år, Ane, 4 år, Johane, 1 1/2 år.Jens Andersen Bjørlo, skifte s. 80, prot. 5a, 1711-1713, er datert 10. juni 1712, som etterlot seg sju barn: sønnene Rasmus, Anders, Ole, Rasmus, Peder og Ole, og datteren Mette Andersdatter. Men om denne Anders Jensen Bjørlo er identisk med mannen med samme navn som det ble skiftet etter i 1733, vet vi ikke.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Bergesen

Jeg ser i 1701 tellingen for Eid, på Biørloe er Jens Andersen 38 år med sønnene Rasmus 8, Anders 6 og Olle 4 år. Dette stemmer jo med skifte ovenfor, der de 3 eldste sønnene er lik med folketellingen i 1701.

Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Hjelle

Ved nærmare lesing sit eg framleis med ein del spørsmål.Først Jens Andersen. Der skriv du Yngve at han etterlet seg dattera Mette Andersdatter. Det må vel vere Jensdatter?Kan du også gje meg opplysningane frå skifte etter Anders Rasmusen Bjørlo, s. 282, 1b, 1699, som kanskje var svogeren til Jens (og evt. far til denne Mette Andersdatter?). Iflg. bygdeboka var Jens g.m. Anne Rasmusdatter.Så Anders Jensen(ca 1695-1733). Eg har hans ekteskap med Eli Jonsdatter (11.11.1724 i Gloppen). Iflg. skiftet har han vore gift før og har ein son, Jens Andersen (f.ca 1714) frå dette første ekteskapet.Kven var første kona? Kan han ha vore gift i Leivdal og budd der ein periode, sidan dette gardsnamnet blir brukt på han i bygdeboka? Eg har sett gjennom brukarlistene i Leivdal utan hell. Nokon ide om korleis eg kjem vidare med dette?Til Rune:I skiftet etter Anders Jensen får eg stadfest at der er ei datter Ane, 4 år (f.-29). Det er vel då 'mi' Anne Andersdatter, som blir gift til Rindal. Men i KB har eg funne døypt berre Ane 30.05.1724. Er denne Ane død ung og ei ny datter døypt i -29? Der er iallfall ikkje to døtre som heiter Ane i 1733.(Eg ser at Anders i skiftet frå 1712 har 2 brør som heiter Rasmus og 2 som heiter Ole!! Eg har hatt inntrykk av at 'gjenbruk' av namn skjedde der det første barnet døde, men tydelegvis ikkje så her..)

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Bergesen

Jeg har registrert, i KB nr 1 for Eid 1722-1740, 4 barn til Anders Jensen Biørlov. Det er Anne døbt 30/5-1724-Mette og Susanne døbt 28/4-1732 og Synneve 15/7-1725. Der er også innført en Rasmus Andersen Biørlov under døde, den 16/12.1723 8 dager, men ingen Anne er innført død under Biørlov.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Enkemannen Anders Mikkelson Rindal var 1792 i Borgund på Sunnmøre og fann seg ny kone. Samme året fikk han sonen Anders i Borgund.Men Anders Mikkelson kom tilbake til Sunnmøre, for 1798 fikk han sonen Haagen Andreas med jenta Anne Haagensdt Lundanes. (Haagen er stamfar til Skutvik-slekta i Ålesund.)Då Anders var i Borgund første gangen hadde han tilhald i Birkevåg (før Galtevåg, no Bjørkavåg), der storbonden Mikkel Mikkelson budde. Mikkel var fødd kring 1730 og døde 1815. Det er sagt at han skulle vere fra Nordfjord eller Sogn, men ingen veit. Kan det så tenkast at han var fra Rindalen/Rindane han med?

Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Hjelle

Desse sønene, Anders og Haagen, er nye for meg. Frå før hadde han i 1. ekteskapet også ein son som heitte Anders,f. 1764, som ser ut til å vere den som tok over garden.Om Mikkel Mikkelson var frå Rindal, veit eg ikkje. Men der er ein Mikkel Mikkelson (f. 1728?), son til Mikkel Pedersen Leivdal - nabogarden til Rindal. Denne Mikkel Pedersen var gift med Marthe Olsd. på Stårheimsæter. Iflg. bygdeboka var han brukar der frå 1730. Kanskje skiftet etter Marthe Olsdatter nemner denne sonen?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.