Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tormod Thoresen

[#19930] Alm på Hadeland, 1600 tallet

Recommended Posts

Guest Tormod Thoresen

En av mine aner på Ringerike; Ingeborg Gundersen var gift med Gulbrand Engebretsen , Oppen. Det var skifte etter henne i 1672. Hun eide bl.a. 2 sold. uten byksel i gården Alm på Hadeland. I følge A.Lagensen Ringerikske Slekter mener forfatteren at det kunne være et odelsgods som Ingeborg hadde .Kan noen hjelpe meg med å finne ut noe om at Ingeborg kom derfra.Finnes det noe slektshistoriske bøker /papirer i det området?med vennlig hilsenTormod Thoresen Drammen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

I matrikkelen fra 1661 er det oppført to Alm-garder i Tingelstad i Gran. På den ene het bukeren Niels. Kronen eide 2 1/2 skippund (pantsatt til Jørgen Phillipsen), brukeren Niels eide selv 1/2 skippund og Gulbrand Oppen eide 1/2 skippund. I skattematrikkelen av 1647 (trykt utgave) er Alm oppført med Niels som bruker. Kronen eide 3 pund 1 fjerding og 1 1/2 pund var bondegods. I skattelisten for rostjeneste i 1644 er det oppført at Niels Alm eide 1/2 skippund i 'Heyernees' (dette er vel Heiernes på Vestre Toten), men ikke noe i selve garden Alm. I fogderegnskapet for 1641/1642 er det oppført at Niels Andersen betalte førstebygsel av krongodset i Alm 'som bekomb denn paaboennde Enche Gunnild till ægtte'. Gunild Alm var nok enke etter den Laurits som betalte holding (bygselavgift som ble betalt hvert 3. år) av krongodset i Alm tidligere. I fogderegnskapet for 1619/1620 er det oppført at Laurits Trugelsen betalte førstebygsel av krongodset i Alm, 'som hanns Moder for hannem oploed'. I 1617/1618 betalte Maren Alm holding av krongodset, og i 1614/1615 betalte Gunder Alm holding. Gunder betalte også holding i 1599/1600. Denne Gunder Alm kan kanskje ha vært far til 'din' Ingeborg Gundersdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei.Takk skal du ha for hjelpen. Her var det ett par ledertråder å gå videre med. Gulbrand Oppen er jo også nevnt, så dette var et godt spor.Takk skal du ha!mvh Tormod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.