Jump to content
Arkivverket

[#19975] Kirkekunstner Peter Reimers malte Peder Claussøn Friis i Audnedal ca. 1610


Guest Per Nermo

Recommended Posts

Guest Per Nermo

Kan den tyske kirkekunstner Peter Reimers som malte portrettet (i Sør-Audnedal kirke, VA) av Hr. Peder Claussøn Friis (1545-1614) være identisk med den (danske?) Peder Reimer som var far til Henrik Pedersen Reimer (død 1684), prest i Egersund 1640-50, fra 1665 sogneprest i Stavanger Domkirke ?(Er denne Peder i slekt med brødrene Christen, Henrik og Micheal Markussønner Reimer, født rundt 1630, de to første sogneprester i Søgne, VA, den siste i Odense ?)

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Per Torgersen

Det er ukjent når Peter Reimers malte portrettet av Peder Claussen Friis (bildet). I følge Stavanger Aftenblad skal Reimers maleri av Biskop Jørgen Eriksen (som henger i Stavanger Domkirke) være Norges eldste maleri, og malt i 1604. I følge byhistorisk forening, Stavanger, er portrettet fra 1589. Det skal også være ett annet portrett av Jørgen Eriksen i Hjelmeland kirke malt i 1598.Stavanger Museum har en utstilling som viser Peter Reimers verksted 1620 (på den engelske oversettelsen står året 1600). Her står det at Reimers kom fra Tyskland til Stavanger på 1590-tallet invitert av biskopen selv. (Biskopen skal forøvrig ha vært fra Haderslev). Reimers bodde i Stavanger og døde som en meget aktet borger på slutten av 1620-tallet.Reimers malte en del altertavle i Stavanger-distriktet og hans eldste kjente sakrale arbeid skal være altertavlen i Egersund kirke fra 1607.I følge Norsk institutt for kulturminneforskning kom Reimers fra Nord-Tyskland, døde ca. 1626 og og etterlot seg mer enn 40 store og mindre kirkearbeider. Reimers opererte både som kunstmaler, dekorasjonsmaler og portrettmaler. Det vil si at han utførte arbeider over alt i kirkerommet, han malte og dekorerte blant annet altertavler, prekestoler, døpefonter og veggflater.Jeg kjenner ikke til Peter Reimers slekt, så noe svar på spørsmålene får du ikke...

bilete2005.jpg

Link to post
Share on other sites
  • 9 months later...
Guest arne kvitrud

Ikke svar på spørsmålet, men Axel Kielland: Stavanger, 1935, side 19 har om Peter Riemers at han skulle sverge lagretteeden 8.1.1619 i Stavanger. Han var borger i Stavanger i regnskapsåret 1617-1618. Han var kontrafeier i 1626 og var død før 12.6.1628. Han hadde i 1629 ei enke som het Margrete.Fra og med regnskapsåret 1612-1613 ([url="http://home.online.no/~akvitrud/1613-20-Ledingslister-alfabetisk.htm>Lenke og

Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Axel Kielland: Stavanger, 1935, side 45 har en Daniel Peitersen Reimers som var borger i Stavanger i 1666 som maler. Han ble begravd 3.5.1689. Enka het Lisbet var født i 1639 og ble begravd 28.2.1695. Hun var først gift med en Lauritz.Ut fra navnet og yrke er han nok en kandidat til å være i nær slekt til maleren Peiter Reimers.

Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

På Henrik Pedersen Reimers i innlegg (1) har jeg ikke notert meg så mye, men:I 1657 (Næss, Samlinger, 1971, side 251ff) hadde skolemester Henrik Pettersen hage ved Kleven i Stavanger. 15.1.1700 (Stavanger byarkiv, Axel Kiellands samlinger, pakke 2-3) bodde Mag Henrik Godtzen på Henrik Reimers grunn.26.8.1691 (Erichsen, Samlinger bind II, 1906, side 462) solgte Johanne – enke etter Henrik Reimers Frans badskjærs grunn til Hans Lodhof.Erichsen (Samlinger bind II, 1906, side 243) skriver at Johanne Markusdatter Humble var datter til biskop Markus Humble. Hun døde i august 1717 (Erichsen, 1906, side 339).I en religiøs bok på Stavanger Museum står det at H. P. Reimerius i desember 1644 ga boka til Maren Rubertsdatter (Lars Tjøtta i avisa Vestlandet 15.3.1910). Erichsen (Stavanger byarkiv, PA 110, nummer 18, side 256) skriver at rektor i Stavanger Henrik Petersen Reimers hadde et eksemplar av Huitfeldts: 'Hirdskrå', som senere kom i Erichsens eie.

Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Siden Stavanger Bibliotek kjøpte rektor Erichsens boksamling (Ca 1919), så vil en nok finne Henrik Petersen Reimers navnetrekk eller initialer i dette eksemplaret av Hirdskråen: Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk, Arne, for flere meget interessante opplysninger og kildehenvisniner.Skal en av innlegg 6 utlede at Johanne Markusdatter Humble i 1691 var enke etter Henrik Reimers ? (Jeg finner ingen annen grunn til at disse to setningene med 'Johanne' skulle plassert slik i forhold til hverandre).

Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

A E Erichsen (Samlinger bind II, 1906, side 243) gjengir dokumenter fra biskop Mag. Jens Bircherods kopibog fra 1706 til han døde i 1720. Bircherod omtaler 'Johanne sal. Henrich Reimers'. I en fotnote skriver Erichsen at hun var datter til biskop Markus Humble, og enke etter mag. Jens Godtzens formann som sokneprest, mag. Henrik Petersen Reimer. Hun omtales i flere av biskop Bircherods skriv som en enke i små kår, som han på ulike måter prøvde å skaffe inntekt.Så langt Erichsen! Erichsen oppgir ikke kilde for sine opplysninger.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest arne kvitrud

Kilden kan være denne:20.8.1696 (SAS, Pantebok IIa, side 14) pantet Johanne Mar..datter Humble enke etter Henrik Reimers hus og det hun eide til Peder Eriksen Leganger for 22 riksdaler.Bokstavane mellom Mar og datter er utydelige.Jeg ser at 'HA' leser teksten som Mariedatter i et sammendrag av de eldste pantebøkene i Stavanger på Statsarkivet i Stavanger. Det kan være skrevet av Harald Aurenes.Bokstavene mellom Mar og datter kan tolkes som 'ie' slik at det blir Marie, men meningen har nok vært Marcus.

Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Til (1) og (3) om maleriet av Peder Claussøn Friis.A E Erichsen skrev en liten artikkel om dette maleriet: 'Naar og af hvem er Peder Klaussøns portræt malet?', Historisk Tidsskrift, tredje række, fjerde bind, 1898, side 441-446.Han argumenter for at maleriet er malt i juni 1614, da Peder Klausson Friis var i Stavanger for siste gang. Det passer også med opplysningene som er gitt i innlegg (4) om når Peter Reimers bosatte seg i Stavanger. Erichsen har tydeligvis ikke hatt den informasjonen.Erichsen mente også at navnet Reimers betød Reimer sin sønn, og at det etterhvert ble til Reimers som slektsnavn.Erichsen skrivet at Peter Reimers skrev navnet sitt som Petrus Reimers Neustadt i ett tilfelle - på prekestolen i Kinservik kirke, og at han derfor var fra en av flere Neustadt-byer i Tyskland.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det finnes altså ingen indikasjoner på at Henrik Pedersen Reimer (c1610-1684), skolemester og sogneprest i Stavanger domkirke 1665-, kan være i slekt med den tyske kontrafeier og kirkekunstner Peter Reimer(s) (c1585?-før1628), som skal ha virket i Stavanger 1612/1617 ?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.