Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ivar Hanssen

[#20031] Hans Arildsen Wincke, fogd i Gudbransdalen 1600-tallet

Recommended Posts

Guest Ivar Hanssen

Er det noen som kjenner til noe om bakgrunnen til Hans Arildsen Wincke, fogd i Gudbrandsdalen, død en gang etter 1626, bosatt på Ringnes, Stange, gift 1. gang med Maren Jensdatter og gjennom disse sønn Jens Hansen Wincke var min 9. tippoldefar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg vet om en Anna Hansdt. Wincke som i Danmark ble gift med Knud Pedersen f.Svendborg +1569, borgermester i København.De hadde minst 1 sønn i Norge, Antonius Knudsen (Wincke?) +1614, handelsmann og borgermester i Oslo.Kanskje din er en etterkommer her.Ellers mener jeg det er skrevet om slekten Wincke i NST eller muligens i Personalhist. tidsskrift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar Hanssen

Det stemmer nok. Det jeg klarer å finne ut gjennom de kildene jeg har hatt tilgjengelige – uten noen mulighet for kvalitetskontroll for egen del – er at Anna var søster til Kristine, mor til 'min' Hans Arildsen. Hun skal ha vært gift med Arild Hake, kjøpmann i Købenahvn. Annas og Kristines (og en Arilds) far Hans Wincke (ca. 1490-1542) figurerer som rådmann og byfogd (1531-1540) i København.Jeg er ganske så ny i dette arbeidet, så jeg må rett og slett spørre om hva NST er og hvor jeg finner Personalhist. tidsskrift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Nevnte Arild Hake skal visstnok ha hatt en søster Helle Arildsdatter Hake som var g.m. Peder Henrichsen Dringelberg (1500-1564) i Lund (Skåne).Hans (Arildsen ?) Wincke skal 2.g. ha vært g.m. Inger Jørgensdatter Walrafn (Litle ?), som tidligere hadde vært g.m. Torbjørn Torbjørnsen Skaktavl (død 1593) og Morten Segersen (død 1598).Kjennes Maren Jensdatters aner ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar Hanssen

Stange bygdebok, bind I side 222, starter slektshistoria på Ringnes med Jens Hansen Wincke, sønn av fogd Hans Arildsen Wincke og Maren Jensdatter. Gjennom RootsWeb har jeg info om at Hans og Maren var gift i Fredrikstad, men ikke noe mer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Det er også en Hans Wincke i Stavanger i andre halvdel av 1500-tallet, men om han har noen forbindelse med de øvrige vet jeg ikke!11.1.1575 (NRA, Kjeldeskriftavdelingen- regeste) og 7.7.1575 på Aulsnes (Brandrud, 1901, side 225) var Hans Wincke stiftsskriver i Stavanger. I 1575 (Brandrud, 1901, side 309 og Aurenes, 1953, side 74) hadde Hans Winke som stiftskriver laget en jordebok.11.6.1577 (NRR II, side 219) fikk Hans Winke stiftsskriver i Stavanger kongens løfte om det første ledige prebende i Bergen eller Stavanger. 20.9.1577 (NRR 2 side 239) fikk Hans Winke to prebender i Stavanger i Stavanger etter Jon Guttormson. 29.8.1584 på Øie i Ryfylke (NRA, Kjeldeskriftavdelingen – avskrift) var ærlige mann Hans Winche på Rørheim vitne. 28.6.1587 (NRR II side 716) fikk renteskriver Hans Mikkelson et prebende i Stavanger etter Hans Winke. Hans Winke var ikke lengre i kongens daglige tjeneste. 16.1.1588 (Kiellands samlinger pakke 2 og NRA, Kjeldeskriftavdelingen - regeste) møter vi lagmannen Hans Teiste til Fet, Hans Winche på Røreim, og en rekke rådmenn og borgere. Hans Winke er listet foran rådmennene, byfogden og borgerne og har da høyere rang enn dem. En kan også tolke opplistingen som at Hans Wincke var rådmann. Han var i så fall den eldste rådmannen i Stavanger. Røreim kan være Røreim på Stjernerøy i Rogaland.7.4.1591 (NRR III side 168) var Hans Winke i Stavanger død og hans fire barn var foreldreløse. Biskopen Jørgen Erikson ble bedt om å selge alt inkludert en sagkvern, og sende barna til København til Hans Winkes mor og søster.Slektsforholdene til Hans Winche i Stavanger er ikke klarlagt, men selv var han nok fra København.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

NST = Norsk slektshistorisk tidsskrift (bøker, muligens samlet sammen i bøker). Som du ser litt langt ord å skrive. Det blir ofte mange forkortelser her, men det jo bare å spørre som du nå gjorde.Personalhistorsik tidsskrift (bøker) er vel et dansk-norsk tidsskrift.Disse bøkene finnes på Riksarkivet, men jeg vil jo tro at de også finnes på andre bibliotek eller Statsarkiv. Jeg skal prøve og huske på å se etter til uka hvor Wincke finnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Iflg Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift II 1 s28 og deromkring var Hans Arildsen Wincke sønn av Arild Hake og Kirstine Hansdatter Wincke, som igjen var datter av en Hans Winche og hans kone Boel. Han levde 1540, hun 1548.Sjekk ut den artikkelen. Mulig det står mer, men det er alt jeg har notert meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar Hanssen

Takk skal dere ha, alle sammen! Her har jeg fått noen momenter å jobbe videre med. Vennlig hilsen Ivar Hanssen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Stiftsskriver Hans Wincke i Stavanger skal visstnok være sønn av slottsskriver og borgermester i København, Knud Pedersøn (død 1569), og Anna Hansdatter Wincke (enke i København i 1591), datter av Hans Wincke og kona Boel (ref. innlegg 9). Anna var dermed søster av den Kristine som var g.m. Arild Hake, angivelig far til fogden Hans Wincke bos. i Stange.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Opplysninger om slekten Wincke, finnes i Norsk tidsskrift for genealogi II s.27-34 (N.Personalhistorisk tidsskrift II). Den må nok leses før man uten videre skriver av slektstavlen: Hans Wincke, byfoged i København ca.1535,gift med Boel. 2 døtre.1. Anne Hansdt., enke 1591, gm. Knut Pedersen, slottsskriver, død 1569. De fikk 6 barn.2. Kristine Hansdt., død 1563. gm. Arild Hake, borgermester. De fikk 2 sønner:a) Hans Arildsen W på Nordvi (Stange) 1626, gm. enke Inger Jørgensdt. Valravn.b)Cosmus Arildsen, borger i Oslo 1577, lagmand i Stavanger 1578-85, lagm. i Fredrikstad 1591.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Til innlegg (12).Det har vært gjettet på at Kosmos Arildson kan ha vært sønn av lagmannen Arild Olavson (Gyldensø) i Oppland og Barbra Teiste. Finne-Grønn (Finne-Grønn S H: Arild Olufssøn Gyldensø, Norsk Tidsskrift for genealogi, bind 1, Christiania, 1910, side 8) skrev at det er feil, men at det er mulig at han var sønn av admiralen Arild Olufson (Green). Senere skrev Finne-Grønn (Finne-Grønn S H: Nedstammer den nulevende Christiania-slægt Besh fra Oslobispen Franz Berg? Om paalideligheden af ''Lagmand Berghs Vaapenbog''. Opplysninger om slegten Winche, Norsk Tidsskrift for genealogi, bind 2, Oslo, 1920, side 38) at Kosmos Arildson kunne være sønn av borgermester Arild Hake og Kirstine Hansdatter i Oslo. Alle varianter er usikre.Vi kjenner Kosmos Arildson i flere dokumenter fra Oslo og han har nok bodd der før han kom til Stavanger. 16.10.1572 i Oslo (Huitfeldt-Kaas H J (utgiver) Nils Stubs optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, Christiania, 1895, side 22) bekyldte Torger Sørum Kosmos for tyveri. Han måtte så bevise det eller unnskylde seg. Trolig ble det det siste! 31.3.1573 i Oslo (Huitfeldt-Kaas, 1895, side 38) hadde Kosmos kjøpt en del av et skip. 27.8.1574 i Oslo (Huitfeldt-Kaas, 1895, side 82) ble en skomaker tiltalt for voldtekt mot Kosmos Arildsons pike Marin Herlofsdatter, men ble frikjent. Pike kan her være både (ste)datter og tjenestepike, men mest trolig det siste. 18.3.1577 i Oslo (Huitfeldt-Kaas, 1895, side 149), 25.6.1577 i Oslo (Huitfeldt-Kaas, 1895, side 153), 23.1.1578 i Oslo (Huitfeldt-Kaas, 1895, side 187) og 29.7.1578 i Oslo (NHD for 1578, side 67) er han omtalt.23.8.1578 (NHD for 1578, side 136-137) er Kosmos Arildson lagmann i Stavanger. 26.8.1578 (NHD for 1578, side 176) fikk Kosmos Arildson brev på lagmannsembetet i Stavanger.Vi møter så Kosmos Arildson som lagmann i Stavanger: 14.11.1579 (Brandrud Andreas: Stavanger domkapitels protokol: 1571-1630, utgivet for Det norske historiske kildeskriftfond, Christiania, 1901, side 21), 15. og 16.8.1582 i Bergen (Edvardsen Edvard: Bergen, utgitt av Bergens historiske forening ved Olav Brattegard, Skrifter utgitt av Bergens historiske forening,1951, side 101), 21.6.1581 (NHD for 1585, side 4), 2.4.1582 (NRR II side 578), 15.6.1583 i Bergen (NRR II, side 528) og 20.6.1583 (NHD for 1585, side 4 og DRA, Privatarkiv, Langebæk XIV B. Norge 16.).28.6.1579 (NRR II side 346) fikk Jens Pederson til Bru forleningsbrev fra kongen på Obrestad gård på Jæren, som lagmannen Kosmos Arildson hadde hatt før. Hvorfor han måtte gi fra seg Obrestad er ukjent. 14.8.1580 (NRR II, side 392) fikk Kosmos Arildson forlening på gårdene Bru, Obrestad og Norland (Nærland), samt kongens del av Dirdalsfisket som lagmannen Kristoffer Nilsson hadde sist. Kosmos Arildson fikk da igjen Obrestad som han ga fra seg året før. 26.6.1581 (NRR II side 412) fikk Jens Pederson forlening på Bru og Obrestad etter lagmannen i Stavanger Kosmos Arildson.30.6.1585 (NHD for 1585, side 24-26) stevnet Jørgen Erikson lagmannen Kosmos Arildson for beskyldninger mot ham selv, hans hustru, hustruens mor med flere. Beskyldningene ble lagt døde.24.8.1585 utnevnte kongen Hans Teiste på Fit til lagmann i Stavanger (NRR II side 619) etter Kosmos Arildson.17.6.1584 (Brandrud Andreas: Stavanger domkapitels protokol: 1571-1630, utgivet for Det norske historiske kildeskriftfond, Christiania, 1901, side 31) tilsto Anne Christen Judes under tortur at Kosmos hadde hentet henne til kona. I tillegg hadde en annen kvinne lest over Kosmos’ Tore (kona?). En mann hadde skåret inn fem blodige kors på Tores kropp. 16.3.1594 (Nicolaysen, 1852, side 256) ble det i en trolldomssak i Bergen framlagt et brev av Jørgen Erikson at Anna Knutsdatter hadde gjort ugudelig signing av Kosmos sin hustru i Stavanger. Trolig er det her vist til saken fra 1584.Vi finner så Kosmos Arildson som lagmann i Fredrikstad: 23.7.1591 (NRR III, side 196), 27.6.1592 (NHD tilleggsbok, side 6), i 1592 (Paus Hans: Gamle Kongelige Forordninger og Privilegier udgivne for Kongeriget Norge, Kjøbenhavn, 1751, side 436) og 8.2.1595 (DN VII nr 379).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Finne-Grønn (1920, side 30 og 34) oppgir at Hans Winche i Stavanger var viselagmann for lagmannen Kosmos Arildson.Jeg har ikke funnet noen kilde der Hans Winche er omtalt som viselagmann. Er det noen som kjenner en slik kilde?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.