Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ole Arild Vesthagen

[#20068] Latinkyndige hjelp! Hva betyr 'conciunculæ funebris'?

Recommended Posts

Guest Ole Arild Vesthagen

I biskop Jens Nilssøns visitatsbok i året 1594 har jeg funnet denne setningen: Samme dag 9. Septemb. skienchte bispen Peder Knudsen it exemplar conciunculæ funebris, bundet vdj brun pap, grøn paa snedene. Hva var en 'conciunculæ funebris'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Det er vel helst tale om ei trykt likpreike. Contiuncula (=conciuncula) er ei lita contio (preike), medan funebris tyder mellom anna gravferd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Eit lite tillegg: Conciunculae (-æ) er helst fleirtal, og då vert det tale om ei samling med likpreiker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Takk for hjelpen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg ville si det er genitiv entall til exemplar - altså en avskrift (kopi) av en likpreken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Jau, eg er samd i at det nok er genitiv eintal -- funebris må jo vera eintal. Eg var nok litt kjapp der. Men ei avskrift er det ikkje grunnlag for å hevda at det var. Det var vanleg å prenta likpreikene, og dermed ser eg det som meir truleg at det er ein slik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

exemplar kan også bety mønster, forbilde - det er kanskje ikke utelukket i foreliggende tilfelle?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Nei, men etter mi meining er det ei unødig komplisering av forståinga av teksten. Exemplar er ei heilt grei 1500-tals form av det innlånte ordet (frå latin) som vi i dag skriv eksemplar. Altså eit eksemplar av ei likpreike. Det er ingen grunn til å gjera løysinga meir komplisert enn den treng vera. Konteksten gjev like mykje credo til denne enklare løysinga, og då er det slik eg ser det ikkje nokon grunn til ikkje å tru på den:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.