Jump to content
Arkivverket

[#20127] Lyttich (Lyche) Hansen OVENSTAD / Anne Samuelsdtr LOSS


Guest Barbara Lose

Recommended Posts

Guest Barbara Lose

Lyche Hansen Ow(v)enstad og Anne Samuelsdatter Loss fikk to døtre i Lindås, Hordaland.a) Ingeborg, f. ca. 1630, død 19.11.1667, gift med Peder Nilsen Busch (info fra Familysearch)b) Johanne, f. 17.6.1642, død 14.12.1678 i Fitjar, Hordaland. Han var gift med Jacob Nilsen Busch og Laurits Madsen på Engesund i Fitjar. (info fra The Landmark Family Genealogy Project http://home.no.net/mikegl/fam03436.htm)[ Johanne og Laurits er forresten foreldre til Ingeborg Lauritsdatter, som var gift med Lars Bentsen Sandbech og Søren Dominikussen Nagel - tema 20072 ]Spørsmål: Er det kjent hvor Lyttich H. Ovenstad og Anne Samuelsdatter Loss var fra? Har navnet noe å gjøre med garden Ovenstad (Tranby, Lier, Buskerud), som jeg fant i FT 1801?

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

I Lampes prestehistorie står flg.: 'Lyttich Hanssen Ovenstad. Søn af en Guldsmed, blev 21. April 1621 indskrevet som Student fra Bergens Skole, blev derefter personel Kapellan hod Fornævnte [Jakob Pedersen Mand] og Sogneprest ved dennes Død 1632. Døde i Nov. (før den 6te) 1688. - Se L. Daae, Bygdesagn I, 48. Gift med Anne Samuelsdatter Loss, Datter af Samuel Loss, Sognepræst i Os ...'Det står altså ikke stort om Lyttichs opphav, men at han gikk på Bergens skole kan jo tyde på at det kanskje var i Bergen faren var gullsmed?Anne Samuelsdatter Loss var altså datter av Samuel Eriksen Loss (1565-1659). Han var sønn av Erik Loss, sogneprest til Leikanger. Samuel var gift med Euphemia Jensdatter som var datter av Jens Sørensen, sogneprest til Voss. Alt dette har jeg fra Lampes prestehistorie og kanskje ikke til å stole 100% på.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg ser at Samuel Loss på noen nettsider sies å være sønn av Steffen Eriksen Loss og dermed sønnesønn av denne sognepresten til Leikanger. Dette skal være basert på boka 'Loss-ætti' av Ivar Samdal fra 1959. Det er godt mulig at Samdal her har funnet en feil hos Lampe. Kanskje er det andre her som vet mer?

Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Til Knut i innlegg 4: Samuel Loss' far var Steffen Eriksen Loss. Jo Rune Ugulen korrigerer Lampe på dette punktet i sin artikkel om Ambla godset i NST 36 (1998), s. 245. Det er dessuten bortimot umulig på et reint kronologisk grunnlag at Erik Loss kunne være Samuels far. I tillegg til Ugulens oppysninger, kan jeg tilføye at Samuel Loss ble innskrevet i København universitets kommunitetsmatrikkel i 1596 ('Samuel Lossius Bergensis'), noe som tilsier at han var født ca. 1575-76. Faren Steffen ble innskrevet ved universitetet i Rostock i 1562 og må således være født ca. 1541-42.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Eric Loss var Samuels farfar :Samnanger bygdebok I, s. 739. 'Han (Steffen) var gift andre gongen med Karen Ivarsdtr, dotter til Ivar Gautesson Dahl til Valen (Herredagsdombok 1578). Med fyrste kona hadde han sonen Samuel.' (Eid 1571)- Denne første konen, mor til Samuel, er ikke navngitt. Men hun døde på barselseng 4.2.1571I 1567: etter Absalon Pederssøns dagbok :'Wart Stephan Loss ordinerit vdi Korskirke til sin faders her Eriks Capellan'mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Så har jeg nok en gang notert meg en feil i Lampes prestehistorie. Det var godt jeg tok et lite forbehold i mitt første innlegg.Men hvor kommer navnet Ovenstad fra? Barbara trekker jo selv fram én mulighet. Etter som vi 'befinner oss' på Vestlandet, kunne kanskje gården Onstad i Aurland være en mulighet også. Dette var en av de største gårdene i Aurland. Jeg ser av O. Ryghs verk at gården i en kilde fra 1611 er omtalt som 'Oenstad'. Roten i gårdsnavnet har ikke noe med 'oven-' å gjøre, men uttalen kan kanskje på denne tid vært noe i den retning? Men dette er altså en ren spekulasjon.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Til innlegg 8 (og 1): Sogn er jo inne bildet her; den Lauritz Madsen som var datteren Johanne Lyttichsdatter Ovenstad's 2. ektemann var jo s. av Mads Søfrensen Heiberg (1618-97) i Luster, g. 1642 m. Elisabeth Thomasdatter (hvem var hun ?).Hvam var forresten disse to (brødre ?) Peder og Jacob Nielssønner Busch som nevnes i innlegg 1 ?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Barbara Lose

Ang. innlegg 2 - ett spørsmål til:Lyttich Hansen Ovenstad ble altså sogneprest etter Jakob Pedersen Mand - men i hvilken sogn? I dagens Lindås?

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Tertnes

Lyttich Hansen Ovenstad var sogneprest i Hundvin sokn, Lindås og var da bosatt på Kvalvågnes der han døde 1688 iflg. Hundvin boken.Jan

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.