Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Harald Ormbostad

[#20140] Knut Knutsen, Nesset, Tingvoll, Stangvik (?), Smøla f. 1836

Recommended Posts

Guest Harald Ormbostad

Veit nokon kven som er foreldre til denne mannen?: Knut Knutsen, f. 1836 (18. okt.?). Han gifta seg i 1866 med Guri Olsdtr. født i Nordigarden på Nordheim, Tustna. Bryllupet var truleg på Smøla. Han er nemnd med etternamn Holen då han gifta seg, men det er og ting som knyter han til Tingvoll (Rotås) og Stangvik. Familien budde fleire plassar på Smøla. Han døydde på Smøla i 1920.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Hvor kommer Nesset inn i bildet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Ormbostad

Dei få opplysningane eg har om denne mannen har eg fått frå andre, og det var ein som meinte at det ein stad stod at han var født i Nesset. Vi er fleire som leitar etter opphavet til denne mannen, og det vesle som eg her har nemnd er vel det vi har funne. Så eg, og andre med, håpar at nokon veit noko om opphavet hans. Kvar er for eksempel Holen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Dyrli

Hei,I Nesset er det en gård som heter Holen (g.nr.33). Den er omtalt i Gards og ættesoge for Nesset, bind 3-s.109. Jeg har dog ikke funnet noen som passer med navnet Knut Knutsen her.På side 114 finner jeg en Knut Bårdsen f. 1803 som ble gift 1827 med Beret Iversdtr. Øyen, f.1805. Det er kun oppgitt at de hadde en sønn Bård f.1827 som overtok br.nr.2 på Øyen. Det er ikke angitt hvor Knut og Beret bosatte seg. Kanskje fikk de flere barn enn Bård? mvh Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Holen ligger halvveis mellom Eidsvåg, innerst i Langfjorden, og Eidsøra ved Tingvoll/Sunndalsfjorden. Ellers har jeg bare de samme opplysningene som Steinar har gitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Ormbostad

Takk for interessa, men denne mannen kan det ikkje vera, i alle fall. Han er alt for gammal. Det er opplyst at han var fødd i 1836, og døydde i 1920, som pluss/minus nokre år deromkring må vi vel halda oss. Om Holen er bruka som namn på han, så kan det vera så enkelt at han har vore dreng på ein gard der. Får vel halda fram med leitinga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Dyrli

Aldersmessig kunne det vel passe ganske bra med at Knut Bårdsen og Beret var Knut Knutsens foreldre. De var jo begge tidlig i tredveårene i 1836.Ellers finnes det mange gårder som heter Holen i andre områder f.eks. Hole'n under Meinset i Gjemnes (har sjekket og funnet at det ikke er noen aktuell Knut Knutsen her). Det finnes også gårder med navn Holen i Vågå, Lesja, Heidal uten at jeg kjenner til gårdshistorien her. Det var i perioder stor innvandring fra disse områdene til bl.a. Nesset. Kanskje Knut Knutsen bragte med seg Holen navnet fra Gudbrandsdalen til Nesset. Dette blir jo rent gjettverk, men kan kanskje brukes i videre søk etter Knut Knutsen. Lykke til videre!mvh Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg har funnet én Knud Knudsen i riktig alder på Nordmøre i FT 1865.Kilde: LenkeEdøy passer jo suverent med tanke på at han ble gift og bosatt på Tustna/Smøla. Eller?Denne karen oppgis å være født i Tingvoll, og det går ikke i hop med Langfjorden (andre deler av nåv. Nesset lå derimot den gang i Tingvoll.)Ellers finnes det i 1865 også folk med etternavnet Holen i Tingvoll. Men det er vanskelig å se forbindelsen til Knud Knudsen. Som det ble sagt i ett av innleggene, kan han jo ha tatt etternavnet etter en gard han har jobbet på. Hilsen Torgeir Kvalvaag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Àpropos innlegg nr. 1:Du Harald har sikkert fått med deg at gardkjerringa på Rotås/Negarden i åra 1824 til 1851 het Gurå Bårdsd. født Holen fra Nesset.Tenkte jeg bare skulle nevne det. Selv om det trolig bare øker forvirringen. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Selv om dette ikke forteller hvem som var foreldrene til Knut Knutsen så er vel dette den rette Knut Knutsen og Guri Olsdatter som bodde på Hestøen i 1865 LenkeI følge folketellingen var Knut Knutsen født på Tingvoll i ca. 1835

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Øverlie

Knut og Guri finnes også i 1900 folketellingen Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Dyrli

I henhold til folketellingen i 1900 som Vidar angir er fødested for Knut Knutsen oppgitt til Stangvik, mens det jo i 1865-tellinga er oppgitt til Tingvoll. Vet ikke hva som er mest pålitelig av disse to tellingene, men vil nevne at det i henhold til O.Rygh's Norske Gaardsnavne finnes det en gård med navn Hollen i Stangvik. mvh Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Ormbostad

Eg føler at vi kanskje held på å kjem fram til noko omkring denne mannen. Dei lenkene som er lagt inn i debatten her, fører alle til riktig person. Torgeir: Gardkjerringa på Rotås er vel ikkje nooko avsporing. Det er vel svært nærliggande å tru at ho er syster til Knut Bårdsen som er nemnd i innlegg 4. Då har vi kobling mellom Holen i Nesset og Rotås i Tingvoll. Så no får eg finna fram til kyrkjebøker/bygdebøker for Tingvoll, og sjå kva meir som står der. Håpar å finna noko no når vi har ringa inn personen såpass mykje. Takk for hjelpa, så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Vi sjekka kirkebøkene for Edøy i går, og faren til Knut Knutsen står oppført som Knut Bårdsen Holen. Knut selv er født i Næsset Prgj. og er 30 år. Edøy kirkebok 1853-1872, folio 273b-274a.Ved søk på FS/IGI fant vi at Knut Knutsen ble døpt i Nesset 27. november 1836 og mora het Kristi Knutsdtr. Fortsatt i følge FS/IGI (og dette må jo sjekkes mot hva originalkildenen forteller) ble foreldrene gift 24. juli 1836 i Nesset. Knuts far var Baard Almvig, og Knut var født på Holen. Kristis far var Knut Baltazarsen og hun var født på Sandvig. De var henholdsvis 33 og 28 år gamle.FS/IGI viser at Knut Bårdsen og Kristi Knutsdtr fikk to sønner til; Iver døpt i Nesset 16/10 1838 og Audun født 1/8 1842. Audun finner vi ikke i FT1865, men Iver kan være ham som tjener hos sogneprest Norman i Aure [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f61569.wc2&gardpostnr=34&personpostnr=228&merk=228#ovre>Lenke Aure og Smøla er jo nabokommuner.Knut Bårdsen ble døpt i Nesset (i følge IGI) 23. oktober 1803 av foreldre Baard Audunsen og Anne Knutsdtr. Da finner vi Knut Bårdsens foreldre igjen på Almvik i FT1801 som korporal Baard Audunsen LenkeNå har vi ikke fått sjekket Nessetbøkene og husker ikke hva som sto i Tingvollbøkene, men kanskje noen kan se etter denne familien i bind 3 i Nesset? Det er jo lettere når en har en antagelse (basert på andrehåndskilder som FS/IGI) om foreldre og besteforeldre. Hva Hyldbakk har skrevet under Almvik, kunne også være interessant å vite.Av andre opplysninger som vi har, vet vi at Knut Bårdsens bror, Audun Bårdsen, som er på Almvik sammen med foreldrene i FT1801, står omtalt i Nesset bind 3, side 125 på husmannsplassen Storgeilen under Holen. Den ene dattera hans, Anne f. 1834, ble gift 1878 med Knut Knutson Høgset som i 1882 kjøpte garden Knutset i Batnfjorden av søstra si som var enke. (Knut Høgset ble kårmann da han solgte den i 1886 til Ole Christian Jordahl. I parentes bemerket, Jordahls eldste sønn, Anders Jordahl, var fyrstikkongen Ivar Kreugers nærmeste venn, og ble spilt av Sverre Anker Ousdal i en svensk tv-serie for noen år siden.)En bror av Anne, og søskenbarn til Knut Knutsen på Smøla (hvis opplysningene ellers er riktige), Jakob Audunsen f. 1837, var en tid husmann på Knutset, seinere i Møst på Frei, og til slutt på Hosetskaret på Averøya. Se Averøyboka bind 4, side 531 med mange etterkommere. (Blir også omhandlet i bygdeboka for Gjemnes, bind 6 som kommer ut før jul.)Dette var et sidespor fra Batnfjorden. Tilbake til Nesset: I følge FS/IGI ble Knut Knutsens mor, Kristi Knutsdtr født 1808 i Nesset av foreldre Knut Baltazarsen og Mali Henriksdtr, og de igjen ble gift 8/7 1798. (Det er fortsatt ikke originalkilder, så opplysningene må sjekkes.) Knut og Mali finner vi FT1801 på Sandvik i Eresfjorden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Ingunn Selnes

Jeg er ikke hjemme for tiden med adgang til kirkebøker, men kan til siste avsnitt av Tore K. og Tor L. sitt innlegg, bekrefte at Kristi var f. i 1808 i Sandvika. Det er på Boggestranda i Nesset, hun var tvilling (Kåre Bakkevig: Gards- og attesoge for Nesset b. 5 s. 195). Faren Knut Baltzersen f. 1760 var fra Gauprøra i Vistdal (Randi Ingunn Selnes: Gards- og ættesoge for N. b.9 s. 30). Mora Mali Henriksdtr. f. 1768, også tvilling, var frå Erneset på vestsida av Eresfjorden (Bjarne Skorgen: Gards- og ættes. for N. b. 8 s. 573). Med hilsen Randi Ingunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddrun Thomassen Flovik

Det er en hel klar link til gården Rotås i Tingvoll. Anne Knutsdotter som var gift med Baard Audenson Almvik i innlegg (14), var fra Rotås. Hun var datter av Knut Bårdsen og Randi Andersdotter. Besøkte denne gården nå i september, da Annes bror, Anders Knutson er min tipp-tippolderfar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddrun Thomassen Flovik

Glemte å nevne av Guri Bårdsdatter i innlegg (9) var datter av Anne Knutsdotter og Baard Audenson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

For å følge opp (1) og (14) kan jeg fortelle fra Tingvollboka til Hyldbakk (bd. ii, s.370-371)at Bård Audenson var sønn av Auden Andersson Nastad (1745-1825) og Brit el Beret Bårdsd. Venås (1748-1802).Auden Anderson bykslet Almvika i Tingvoll i 1773. Sønnen Anders Audenson fikk kongeskjøte på garden i 1838. Svigersønnen til Anders, Auden Torsteinson Kvisvik fikk skjøte av sin svigerfar vel en måned etter at garden var blitt sjøleid.Både Auden Torsteinson og Auden Anderson, konas bestefar, var av Aspa-ætta. HH tror det forklarer 'at det fylgde litt velstand med dei.'Auden Anderson kom fra Oppistua ('Oppi garda') på Nastad. Han var tippoldebarn av Ivar Audenson i Aspa. (Roaldset: Straumsnesboka bd. iii, s.211-213 og s. 230-231.)Kanskje dette var til nytte for noen. Ønskes flere detaljer, går det jo an å spørre ;-0 Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til Tore og Tor: Vet dere om det er noen som helst forbindelse mellom Knut Knutsen Høgset og Knut Knutsen på Smøla (14) på den ene siden og Bondepartiføreren Kristoffer Echoff Knutson Høgset f. 1864 i Edøy? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Nei, det kjenner vi ikke til, men vi kjenner ikke særlig til slektsforholdene på Høgset. Hvis det er en forbindelse mellom bondepartiføreren og Knut Knutsen Høgset, finnes den vel på farsida til Kristoffer Høgset. Mvh Tore og Tor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.