Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Fergestad

[#20165] ST, Skaun/Orkdal: Løden Bjørnson (1616-1710)

Recommended Posts

Guest Rune Fergestad

I Skaunboka av Per O. Rød, Bind 2, s. 244-46, står det om Løden Bjørnson:Var bonde på Mo 1657-1710. Var visstnok innflytter. Han tok over en part av gården først, og siden hele. Han må ha vært gift to ganger, første gangen med enka etter en Lars. Løden drev odelssøksmål på Gjesvål i Orkdalen, og trolig var han eller helst andre kona hans, etterkommere etter lensmann Knut Gjesvål. En av sønnene på Mo ble også kallt Knut.Han synes å ha vært en stordriver, som folk husket lenge etter han gikk bort. Gerhard Schøning forteller at da han reiste gjennom bygda, så han ved Vennakirka 'en Liigsteen over en Lodin Biørnson, fød 1616, død 1710, altsaa 94 Aar gammel. Hans Søn Ivar Lodensøn blev her begraven, just samme Dag, da jeg reiste her forbi, den 10de Oktober 1773, 86 Aar gammel, saa at denne Faders og Søns Alder udgiør tilsammen 157 Aar, fra Faders fødsel til Sønnens Død.'Sommeren 1710 ble det holdt skifte etter Løden, og enka og barna fikk 123 daler å dele. Det var mye etter en bygselmann.Kan noen hjelpe meg å avdekke mer om det mulige slektskapet hans, eller en av hans koner, til lensmann Knut Gjesvål i Orkdal?Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.