Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Nina Mastberg

[#20267] Ole Syversen og Marit Thordsdatter fra Vågå

Recommended Posts

Gjest Nina Mastberg

Ole Syvertsen og Marit Thordsdatter skal ha giftet seg i Vågå i 1805. I avskrifter av gamle brev fra Marit til sønnen Ellef har hun underskrevet med Marit. T. Dalen Nyhuus. I FT 1865 er det en Marit Thorsdatter på gården Nyhuus. Hun er da 81 år.(Født rundt 1784). I et av brevene står det at mannen Ole døde 11.01.1857. Jeg har funnet en Ole Syversen på gården Snerle i FT 1801, men jeg vet ikke om dette er den rette. Er det noen som vet noe om Ole og Marit og hvor de kom fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Brede

Kanskje kan dette være Marit LenkeOdd Brede

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Du har funnet frem til den riktige Marit Torsdatter, Odd.Marit ble døpt 8. januar 1786, datter til Tor Torsen og Anne Nilsdtr. som var husfolk på Selatunga under Sandbu.Du har også funnet frem til den riktige Ole Syversen, Nina.Ole ble født 10. desember 1780 (ifølge hans egen bibel) sønn av Syver Olsen og Ragnhild Olsdtr., husfolk på Pladsen under Snerle.Marit og Ole giftet seg 17. oktober 1805 i Vågå, og tre år senere fikk de husmannskontrakt på plassen Nyhus under midtre Storvik av John Christoffersen som eide og brukte gården på den tiden.Ekteparet fikk 10 barn; Kari 1806, Syver 1808, Tor 1810, Nils 1813, Anne 1816, John 1818, Ole 1821, Ellev 1824, Jacob 1826 og Ragnhild 1830.Fem av barna ble gifte i Vågå, og har mange etterkommere i hjembygda. De andre reiste ut til forskjellige kanter av landet;Tor slo seg ned som skredder i Kristiansund.Ellev havnet i Brønnøy (og nordpå kalte de ham Eilert) der han etter hvert skapte liv og røre på Masterberget ved å sette i gang med butikk og bakeri, senere skysstasjon og hotell.Nils reiste til sjøs i 1822 (bare 9 år gammel), og var hjemme på besøk i 1836. Senere hørte ingen fra ham mer.Anne og John sine livsløp er ikke kjent, de finnes ikke gifte eller døde i Vågå.Denne familien kan du lese mer om i boka 'Draumen om eit bedre liv' som er skrevet og gitt ut på eget forlag av Kari Bakke Storvik. Hun er kårkone på midtre Storvik, og er et oppkomme av lokalkunnskap og fortellerevne. Boka kan sikkert fjernlånes på biblioteket, den kan også kjøpes enten fra den lokale bokhandelen, eller direkte av Kari Bakke Storvik. (Tlf. 61239719)I sin artikkel om folket på Nyhus, viser Kari B. Storvik til slektsboka 'Masterberg og Fagerlandætta' som en av kildene. Denne slektsboka kjenner du kanskje til?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Mastberg

Tusen takk begge to!!! Til Aud: Jeg har boken om Masterberg og Fagerlandætta, det er der de forannevnte brevene er i fra. Problemet er at det ser ut som en del opplysninger og tidsangivelser i den boken ikke er helt korrekte. Hvor befinner bibelen til Ole Sivertsen seg? Eksisterer den fremdeles siden du refererer til den?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Slik jeg tolker det Kari Bakke Storvik har skrevet, så er det ikke tvil om at bibelen eksisterer enda, men jeg er usikker på hvor den befinner seg.KBS henviser til bibelen 'som er att etter desse to' (Ole og Marit) og forteller at Ole Syversen i denne bibelen også har ført opp navn på barna etter hvert som de kom til.Videre skriver KBS at det var eldste broren til Ellev, Syver f. 1808 som overtok på Nyhus i sin tid. Men i 1877 ble husmannskontrakten overført til lillesøsteren Ragnhild f. 1830 som var gift med Ole Olsen Storviksøygard.Hvis jeg forstår dette riktig, så var Ragnhild og Ole Storviksøygard de siste husfolkene på Nyhus, og det er etterkommere etter disse to som eier stedet i dag.Jeg ser derfor ikke bort fra at bibelen faktisk befinner seg på Nyhus fortsatt, og at KBS har fått låne den som kilde til det hun selv har skrevet.Dette - og mye annet - ville du kunne få svar på dersom du tok en tlf til Kari B. Storvik. Hun utvekslet forresten en del brev med Nanna Elisabeth (den eldste av døtrene til Ellev fra hans 2. ekteskap) til fram på 1980-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Mastberg

Har gjordt det, og boken er bestillt. Takk for tipset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigmund Hanslien

Hei, AudEr du sikker på at den Ole Syversen du nevner er den rett? Den Ole Syversen som bodde sammen med moren Ragnhild Olsdatter, husmann under Snerle, mener jeg ble værende på Plassen. Etter ft-1801 var han 23år, altså født 1777/78 (kan selvfølgelig være noe feil), og er trolig den Ole Syversen som er registrert i militærrullene for Gudbrandsdalske kompani under Snerle og Teigen, regimentskusk,og født mai 1778.Jeg registrerer fra Family Search at en Ole Syversen, sønn av Syver Olsen og Ragnhild Olsdatter er døpt 27.mars 1777. En annen Ole Syversen, sønn av Syver Rusten, ble døpt i juni 1778. Den siste må være den Ole Syversen som bor sammen med mora på en husmannsplass under Snerle i ft 1801. Den første gjetter jeg på døde som spedbarn. For alle søskenene som er oppført i ft-1801 er faren oppført som Syver Rusten. I tillegg ble ei Mari, datter til Syver Rusten, døpt 8.april, 1781. Det vil i såfall utelukke at den Ole Syversen som er nevnt over var broren (hvis de ikke var tvillinger, da).Jeg mener at Ole Syversen, født i mai 1778 og som budde sammen med mora Ragnhild Olsdatter i ft-1801, ble gift med Imbjør Olsdatter,nov. 1802, og fikk sønnen Syver, døpt 7.apr., 1803. Syver bodde fortsatt i Plassen i ft.-1875.Den Ole Syversen, som ble gift med Marit Tordsdtr i 1805 tviler jeg på at kommer fra Plassen - selv om det kan være en yngre bror (tvilling til Mari i såfall). Dessverre har jeg ikke kirkebøkene for å sjekke dette. Men det kan sikkert du.Hilsen Sigmund Hanslien

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Mastberg

Jeg har lett i IGI på Family Search å finne ut av disse Syvertene, men har ikke funnet så mye. Det som slår meg er at mennene ofte er oppført med gårdsnavn som etternavn. Eks. Marit Thordsdtr. sin far er oppført som Thord Selatunga. En skulle da tro at Syver Rusten kom fra gården Søndre Rusten, og ikke fra Snerle. Dessuten var det vel flere husmannsplasser som ble kalt for Plassen? Jeg finner hvertfall flere med navnet Plassen i FT 1865. Jeg er frendeles interessert i å finne ut hvor min Ole Sivertsen kommer fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Nina; du spurte ikke Kari B. Storvik om en ytterligere dokumentasjon på hvor Ole Syversen kom fra?Det jeg kom med av opplysninger i innlegg 3, var stort sett hentet fra artikkelen om Nyhus-familien i boken hennes.Det eneste er henvisningene til ft-1801, det var noe jeg selv bekreftet ettersom de virket innlysende. Men jeg ser i ettertid at jeg burde ha sjekket mot kb først.Jeg har ikke fått sett så mye på dette enda, men har i hvert fall konstatert at det ikke er samsvar mellom det som står i boka til KBS og det som står i kirkeboka. Bl.a. refererer KBS fra bibelen at Ole Syversen var født 10. des. 1780, mens hun skriver at 'mannen hennar Marit, Ola, var fødd 10. des. 1788. Han kom frå Plassen i Holungsøyom, var son til Ragnhild og Ola Plassen , husmenn under ein av Snerlegardane.'Ole Syversen Nyhus døde 11. april 1857, 78 år gammel, så fødselsdatoen knyttet til bibelen er ganske riktig. Det er bare det at jeg finner ingen Ole døpt omkring det tidspunktet. Han måtte nødvendigvis være en Syver-sønn (ikke Ola-sønn), og jeg lurer på om faren også var en Syver-sønn.Jeg har lett etter vielsen mellom en Syver og ei Ragnhild Olsdtr., og de eneste jeg finner som passer i tid og sted, er en Syver Syversen gift 28. juni 1775 med ei Ragnhild Olsdtr. Kausjonister var Herman Eriksen og Peder Olsen.En Syver Syversen døpte en sønn Syver 13. august 1775. Faddere var Herman Eriksen, Iver Snerle, Anders Olsen, Kari Snerle og Kari Holl:øen.Dette ekteparet er helt klart bosatt i området Snerle/Holungsøyom, men jeg vet enda ikke hvilket bruk det er snakk om.Jeg tror jeg blir nødt til å begynne fra ft-1900 der brukene er knyttet til hovedbølene med g/br.nr., og lete meg bakover. Men det vil ta tid.Hei Sigmund; det er flott å få innspill fra flere kanter! Og du er jo mer lokalkjent enn meg i dette området. Hva tror du om Syver Syversen? Kan han være identisk med Syver Rusten, eller er han den riktige Syver Pladsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Mastberg

Nei, jeg spurte ikke om Ole Syversens opphav, jeg var mest opptatt av bibelen....... Når det gjelder Ole Syversens død har jeg nok trukket forhastede slutninger. I brevet fra Marit til sønnen Ellef skriver hun: Din fader var i marken den 6te januar, blev syg den7de, døde den 11te og blev begravet den 21de. Jeg trodde at alt skjedde samme mnd., men brevet er datert 24. april 1857, og hun ventet nok ikke 3 mnd. med å informere sønnen. Men dette hjelper ikke til å finne ut mer om Ole sin far. Jeg er kjempe takknemmelig hvis du gidder å jobbe videre med dette Aud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigmund Hanslien

Hei, Aud Ja, jeg tror du har rett i at den avdøde mannen til Ragnhild Olsdtr som budde på en husmannsplass under Snerle i 1801 var en Syver Syverson. Og det er han som giftet seg 28.juni 1775. Videre var han etter mine registreringer sønn av Syver Einarson fra Sandbu.Ni.Sø.og Marit Syversdtr (skifte 20.jan 1767). Eldste sønnen hans, Syver Syversen (trolig han som ble døpt i aug 1775) overtok sannsynligvis husmannsplassen Nordre Rusten, og er trolig den Syver Rusten som er far til Ragnhild Syversdtr født 8.nov 1801. Denne Ragnhild er da trolig den samme som er husmannskone på Nordre Rusten i ft-1865. Den nest eldste sønnen, Ole Syversen, ble da husmann i Plassen (som ligger like ved Rusten). Dette må selvfølgelig sjekkes mot kirkebøkene i den grad det er mulig.Når det gjelder den Ole Syversen som Nina etterspør så har jeg ikke noe bedre forslag enn å sjekke kirkebøkene for Lom. Family Search sier at der ble en Ole Syversen DØPT den 10. des.1780.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

For meg er fødselsdatoen i bibelen nærmest hellig, i den forstand at det er den absolutt siste datoen som etter mitt skjønn bør bestrides. (Det eneste måtte være at man tar i betraktning hvorvidt årstallet er hentet fra den kirkelige kalenderen.)Det betyr at Ole Syversen neppe kan være døpt i Vågå, hvis da ikke presten har glemt å føre ham inn...Mitt råd er at du kontakter Kari B. Storvik igjen, og spør hva hun bygger opplysningen på, at Ole Syversen var fra Plassen.Evnt. at du følger tipset til Sigmund, og ser nærmere på den Ole Syversen som ble døpt i Lom. Jeg har ikke kirkebøkene for Lom, så jeg kan dessverre ikke hjelpe deg der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.