Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hege Schei

[#20292] kvartermester Arnt Arntsen Lie, Skogn, f. 1794

Recommended Posts

Gjest Hege Schei

Kvartermester Arnt Arntsen Lie gifter seg i 1820 med Magnhild Torkildsdatter. Han er da 26 år. I 1823 får de sønnen Tørres Petter. Nossan i Skogn oppgis som sted.Jeg leter etter Arnt sine forfedre,men spørsmålene er hittil blitt flere en svarene. Det er flere Arnt Arntsen med aktuell alder i Trøndelag. Hvem er rett? Er Nossan en gård (Nossum) eller et område ? Kommer Lie-navnet fra en gård han har jobbet, er det en familiegård eller er det et slektsnavn ? Innebærer kvartermester en militær 'karriærevei',eller er det bare en forfremmelse av en menig ? Er det noen som kan hjelpe?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Rønning

Jeg har bygdebok for Skogn som omhandler Nossum før 1801 (det er antakelig Nossum det dreier seg om). Jeg kan nevne at enken på Nossum, Karen Stephensdtr, giftet seg omatt med dragon Jon Arntsøn Voll i 1785. Det er vel sannsynlig at disse fikk en sønn Arnt. Jon Arntsen kjøpte Kjølaasen i 1794 og bosatte seg der. Da solgte han sine 5 øre av Nossem i 1796 til Hospitalet for 100 rdl. Den halvdelen som Jon eide ble i 1791 lagt ut til chefsgård for Nordenfjeldske dragonregiment. Hva som skjedde etter 1801 med Nossum, vet jeg ikke. Jeg finner ikke Kjølaasen i 1801 (etter et raskt søk).Finner du at disse er de rette, kan jeg sikkert hoste opp mere, både fra Voll og annet.Jeg kan nevne at bror av en av mine aner, Jon Pedersen Soknes (fra Støren), også hadde bøksel her fra 1785.Mh Arnstein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Rønning

Nesten bare som en 'kuriositet' kan jeg nevne at Arent Arentsen på Folstad i Støren, døpt 03.02.1793 i Støren, var en slektning av ovennevnte Jon Pedersen Soknes (jeg vet ikke noe mere om denne Arent).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Rønning

...jeg har jo Kjølaasen i samme bygdebok. Der ser det ikke ut til å være noe barn, nei. Der bor i 1801 eieren Jon Arntsen (47 år), hans kone Karen Stephensdtr (72 år), en fosterdatter osv...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Schei

Takk for innlegg. Men Jon Arntsen kunne vel neppe være bestefar. Når Arnt Arntsen er født i 1794, må vel faren være født i 1774 eller før, alså i tidligste laget for nevnte ekteskap.Men jeg har i hvert fall fått vite at Nosssum er en gård.Denne Arnt Arntsen på Støren kunne kanskje være verdt å se nærmere på, siden han har en fjern tilknytning Til Nossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Rønning

...ja - det jeg mente å si med innlegg 4 var at Jon Arntsen var uaktuell..Det var flere militær-folk i denne slekta som stammer fra Folstad og som kom via Soknes til Nossum. De hadde ikke høy rang (bror til Jon var tambur i det militære og fikk forresten bot for å ha rundjult en soldat - far til disse to var sersjant, og så mye mer enn det var vel heller ikke kvartermester - tror jeg).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Rønning

...og at Nossum er gård, ja! Da jeg vokste opp i Skogn på midten av det forrige århundret, var Nossum N-Trøndelags største gård!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Schei

Hvis Nossum etter 1800 er dragonregiment, så bor vel Arnt Arntsen der pga sin post i militæret. I 1801 må vi finne ham et annet sted. Opplysningen om at mange fra Støren kom til militæret i Skogn, er interessant. Det betyr at jeg bør ha en relativt stor søkerradius.Hvis jeg tar utgangspunkt i at sønnen Tørres er oppkalt etter farsiden ( navnet finner jeg ikke på morsiden) lurer jeg på om det kan være noen tilknytning til Lie Østre i Stoed ? Der er en Tørres som kanskje kan være onkel el.lign?Jeg oppfatter som deg kvartermester som en relativt lav rang, men likevel en indikasjon på at han har valgt militæret som yrke. Hans kone Magnhild er av bondeett. Dettte betyr vel at vi kan utelukke prestegården Lie i Inderøen, og også de mer kondisjonerte Lie-ene i Skogn ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Peter Wiborg

I Hæren og Luftforsvaret er en kvartermester et befal som forvalter materiell (klær og utstyr). Stillingen tilsvarer vanligvis løytnant el. kaptein.I Sjøforsvaret er det en befalsgrad tilsvarende sersjant.Dragonregimentet hørte til under Hæren, så denne Arnt Arntsen forvaltet nok materiellet i leiren han var på (Nossum). Ang. barn, så har de også en datter Andriana.Andriana Arntsdatter, født 01 DES 1820 [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/VR/individual_record.asp?recid=29288986&lds=4&region=12&regionfriendly=Norway&frompage=99>LenkeTørres Peter Arntsen er født 04 Aug 1823

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Rønning

Den eneste med etternavnet Lie i Skogn i 1801 finnes på Sandberg Nordre. Det er Anna Olsdtr Lie, 15 år.Bakgrunnen for Lie på Sandberg er vel følgende (fra bygdeboka): Kaptein Brostrup Müller ble etter hvert eier av hele Sandberg. Han var sønn av Hans Rasmussen Müller, direktør, bergskriver og kasserer ved Løkkens verk. Brostrup var født 1731 og giftet seg 1765 med Elisabeth Klingenberg. Hun var født 1735 og datter av regimentskvartermester og oberauditør Johannes Klingenberg og Sara Arentz, datter av provst i Fosen og prest i Stadsbygden Hans Petersen Arentz og altså søster til biskop Fredrik Arentz i Bergen, som var farfar til sogneprest Hans Severin Arentz i Skogn.Brostrup Müller ble gravfestet den 15. juli 1782 i sitt 52. år. Den 17. oktober 1793 ble datteren Elisabeth Sophia gift med Mons Lie som da var procurator i Trondheim og senere ble politimester. Han hadde vært gift før med Dorothea Jonsdtr og hadde med henne en sønn Jonas Lie, dikterens bestefar. Men fra henne var han blitt skilt ved dom, og måtte nå forevise skilsmissedommen og kgl. tillatelse til å inngå nytt ekteskap, samt bevilling til å vies i huset uten forutgående lysing.I 1865 finner vi en Lars Martin Albert Møller Lie på Håa (Haaden). Far hans bor på Levanger. Dette er vel kanskje også samme slekt Müller/Lie (uten at jeg har sjekket dette nærmere). Håa var også en stor-gård. Nossum ligger ved Eidsbotn like sør for Levanger, mens Håa ligger 5 km lenger nord-vest ut mot Trondheimsfjorden (på Nesset). I ”Norges Bebyggelse”, trykt i 1956, står om Håa bl.a. at det fortsatt var en Lars Lie som var eier, og at gården hadde vært i slektens eie siden 1845.Når det gjelder Folstad/Soknes karene, så hadde de lensmenn som aner både på Soknes og Folstad. Apropos det, så het lensmannsbetjenten i Skogn Odd Schei da jeg vokste opp – lensmann var Jens Lunnan – far til Andreas i NRK.Dette fikk du nok ikke mye hjelp ut av - det er vel mest sannsynlig at ingen av disse er aktuelle. Men nå skal jeg ta en tur på biblioteket og kikke i Ovenstads ”Militærbiografier”.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Rønning

...sorry - ingenting hos Ovenstad.Om ovennevnte Jonas Lie står: f ca 1777. Konst.regt.kv.mest. ved 1. Trondhj. nasj. inf. regt. 1808-1811 og tillatt å forrette aud.tjenesten ved regt.et for gen.aud. S. Chr. Selmer fra 9/6 1810. Død 1820. Gift 1) med Ida Sophie Strøm. 2) 30/9 1814 på Inderøy med enkemadame Gurina Grønbech fra Trondhjem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Rønning

Da kan du glemme Arnt på Støren. Han ble gift 1828 med Marit Jonsdatter og han overtok Folstad Bortistu. Døde 1855.Det er en Arnt Arntsen 8 år i 1801, foreldre Arnt Jensen 60, husmann under Winnie gård, Mosvika, Ytterøy. Jeg lurer på om disse kan ha vært fra Lien (Skaufelslien-Skavelslien)? Der var det i hvertfall flere som het Arnt. Og de var flinke folk. Navnet Tørres er også benyttet på Ytterøya.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Peter Wiborg

Hva med Andriana? Det er/var ganske vanlig å kalle opp den førstefødte etter en av besteforeldrene..., kan det være at mor til Arnt (eller Magnhild) het Andriana?Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Schei

Takk for kjempeinnsats. Her er masse å gripe fatt i, så jeg får ta litt av gangen.Det med matrialforvalter var artig, barnebarnet er i 1900 materialforvalter assistent ved Ofotbanen.Jeg klarte å fine et barn til: John Severin Arntsen Lie, født 1830 i Skogn, antagelig oppkalt etter mormor Johanna. Skipper i Kristiansund i 1865.Tørres hadde også utferdstrang, giftet seg med en jente fra Lofoten, bodde i Kristiansund, Bjørnør og Henningsvær.Har prøvd å forfølge sporet ang Andriane. I Grue i Hedemark har Arnt Arnesen en søster Andriane, men det synes jeg var gruelig langt unna. Forøvrig førte ikke Andriane sporet frem.Det er 11 alternative Arnt Artsen født i 1792 - 1796. Støren har vi så strøket.Alternativet fra Ytterøya har jeg sjekket grundig tidligere. Arnt Jensens mormor kommer fra Lien,Mosvik. En n for mye? I 1865 er Arnt Arntsen fra ytterøya føderådsmann, fortsatt på Ytterøya. Det virker lite sannsynlig at han i mellom tiden har hatt en militær kariiære, og eldste (antagelig) sønnen har forlatt Skogn.Alternativet fra Malmøen,Beistad, klarer jeg ikke å føre langt nok tilbake, til å finne Lie gård. Men det er Li-gårder i området. Men dessverre er også denne Arnten er Føderådsmann i hjembygda i 1865.Skal se nærmere på de andre alternativene.Når det gjelder mitt eget Schei-navn, så kommer det fra Tøndelag, Inderøya. Skrevet Skei i 1900, en liten gård under Røskje. Men det er en annen gren av familien.Ressten må jeg se nøyere på, før jeg kan svare.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Schei

Her er mange tråder , men jeg vet ikke om noen fører frem.1. Magnhilds foreldre benyttet oppkalling på barna: morfar,farfar,farmor,mormor,faster. Trolig kaller Magnhild opp eldste datter Adriane etter farmor (mormor heter Johanna). Men når jeg ikke finner noen Arnt Arntsen med mor Adriane, kan hun jo være død i 1801. I Så fall er vi kommet til et fosterbarn på gården Christloch i Stjørdalen. (her skulle vært lenke hvis noen kan forklare meg hvordan jeg legger det inn). Fosterfar er sadelmaker. Det er vel ikke utenkelig at det er en yrkesgruppe som har kontakt med militære.2.Magnhild tilhører en slekt som ser ut til å ha sterke kvinner med svært mange barnefødsler. Tolig har også Magnhild og Arnt flere barn, selv om vi bare har funnet Adriane, Tørres Petter og John Severin.3.Kan Arntsen være skrivefeil for slektsnavnet Arentz? Jeg fant ikke noe nytt ved å prøve det sporet.4.Ser at nevnte sogneprest heter både Severin og Arentz. Samtidig er Arentz og Lie inngiftet. Mons Lie har en sønn Andreas Petter. Her er noen navnelikheter, men det er vel mer tilfeldig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Rønning

Lien (sikkert Lia i dagligtale) ville gjerne blitt skrevet Lie. Hadde du tidligere sjekket ut at mormor til Arnt Jensen kom fra Lien? Er det Skavelslien du mener?Arentz er det mange av hos Ovenstad (men jeg tenkte ikke i de baner da jeg kikka i boka tidligere i dag), og det kan jo være at de som leser kirkeboka og ser Arentz, tror at dette egentlig er en forkortelse av Arentsen. Men det må i tilfelle ha skjedd flere ganger (her er det jo snakk om flere fødsler).Når du har funnet f.eks. Christloch, går du opp til der det står 'Adresse'. Der trykker du en gang med museknappen, slik at feltet blir blått. Så kan du trykke ned Ctrl-knappen og C på tastaturet - Ctrl knappen holdes nede når C trykkes ned (da kopierer du), så går du dit i teksten du vil legge inn lenka og trykker Ctrl og V på tastaturet. Da blir adressen limt inn (du kan prøve ut dette i vanlig tekstbehandlig først). Det er andre måter å gjøre dette på, men jeg gjør det slik. Når du så sender dette, vil du først få fram en vising der hele adressen er med. Når du sender det endelige, blir adressen omgjort til bare 'Lenke' - dersom adressen er veldig lang - noe den alltid er når du kopierer inn fra folketellingene.Mh Arnstein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Schei

Tusen takk for masse hjelp. Her er kommet mange interessange opplysninger, og nye vinklinger, så om jeg ikke kommer i mål nå, kan jeg kanskje klare det senere.I 1865 er tydligvis Andriane og Magnhild døde.Har så sjekket alle aktuelle Arnt Arntsen i folketellingen 1865 mot de som var aktuelle i folketellingen 1801. Alle er føderådsmenn. Han fra Ytterøy er mest sannsynlig, men jeg synes ikke det gir fullgod forklaring på de ulike navneoppkallingene.3 av de fra 1801 lever ikke i 1865. Av disse er fosterbarnet fra Stjørdal en mulighet.Har sett på Lie i 1865, for om mulig å finne flere søsken, fant ingen som umiddelbart pekte seg ut.Lette så i FS, AF på Lie og Arentz.Har ikke funnet noe konkret, men det er så mang mulige navneoppkallinger. Mads Severin Lie, født 1810 i Verdal gifter seg med Adriana Muller. Når jeg så begynner å lete i Verdal støter jeg på Albertine Fredrikke Lie. Arnt Arntsen har 2 barnebarn, Abert og Albertine. Sara Arenz har barna Cornelia og Andrea. Min Arnt har barnebarn Cornelius. Kanskje er det bare tilfeldig. Men har lyst å sen nærmere på dette.Tror ikke jeg kommer videre nå, men utelukker ikke at jeg kommer tilbake til problemstillingen, når jeg har fått summet meg litt.Mh Hege

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.