Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#20637] Otto Olson Bing - gift i Chicago 1865 - fødd i Noreg, men kvar??

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Otto Olson Bing, truleg fødd i Noreg ein gong i 1830-åri eller tidleg i 1840-åri, gifte seg i Chicago, IL i 1865 med Johanna Gjertsdotter Dversdal, fødd i Hafslo i Sogn 6.12.1846.Eg finn ikkje denne huslyden i FT1880, endå om dei skal ha butt i Chicago, IL. Otto var jarnbanefunksjonær og døydde ved eit ulukkeshende i Leadville, CO 26.1.1899.Otto og Johanna fekk fem born; sonen Jacob Bing, f. 1867, var operasanger, medan to døtrer, Eleonora og Ethel Olson, var kjende som ''the Olson sisters'', ein svært populær underhaldningsduo i det norske Amerika på 1920-talet.Men kven var Otto Olson Bing?I FT1880 finn eg sonen Jacon Bing busett hjå ein onkel Even M. Erickson (39) i Evanston, IL og kona Marie (39). I lag med dei finn me òg ''mor'' Illinora Olson (73).Even M. Erickson er truleg identisk med Even Martin Eriksen, fødd i Vestby 29.7.1840.Men spørsmålet er altso: Kven var Otto Olson Bing, eller eventuelt kven var søsteri Marie og mor deira Illinora?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips og vonar einkvan dreg kjensel på desse namni...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Har du sett ekteskapet i kirkeboka? Der er det ofte oppgitt hvor de kom fra i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hei Hans! Diverre har me ikkje kunna finna vigsli i kyrkjeboki. Vigselsåret kjem frå nekrologen til Johanna.Eg ser forresten at gardsnamnet Bing finst ein stad i Noreg: i Tolga-Os i Austerdalen. Kan Otto vera derifrå?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Hei Lars -Noen Otto O. Bing har jeg ikke klart å finne i USA. Det finnes registrert en Otto N. Bing i Chicago Voter Registration 1890, men den sier ikke mer enn navnet.Angående Even Erickson og Marie, så er det i deres husstand i 1870 innført en Arne Olsen, 76 år og deretter en kvinne med et navn som jeg tyder som Nira (kanskje Nora), 64 år gammel. Jeg regner med at dette er et ektepar, og at denne Nira kanskje kan være identisk med Illinora. (Er indeksert som Ilhisova i 1880-census).I 1910- Census finner jeg en Even M. Erickson (69) og Marie E.(69) bosatt i Tacoma, Pierce Co. Washington. De har da vært gift i 47 år og Marie har født 5 barn, hvorav 4 i live i 1910. Even immigrerte i 1862 og Marie i 1860. De er her bosatt hos - og ført som svigerforeldre til - en Edvard A. Kitchen som er gift med Marie E., født i Illinois.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk til deg, Arne, for interessant innlegg!No har eg studert folketeljingi for Illinois 1870 litt meir, og eg har funne Otto og huslyden hans:~~~~~~~~~~~~~~~Oleson, Otto 34 watchman born NorwayOleson, Johanna 24 keeping house born NorwayOleson, Jacob 3 at home born IllinoisOleson, Elenora 8/12 at home born Illinois~~~~~~~~~~~~~~~Med andre ord kan me slå fast at Otto Olson Bing må vera fødd kring 1836, og me lyt vel gå ut ifrå at han er son av den Arne Olson med kone Nora (eller Ellinora) som du, Arne, fann hjå Even og Marie Erickson i 1870.Eg har på nytt søkt gjennom FamilySearch, men finn ingen gode alternativ for Otto Arneson/Olson. Om me berre hadde visst kva Ellinora heitte i Noreg??Nok ein gong hjarteleg takk for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Lars, siden du nå fant dem i 1870 tellinga,Cook County går jeg ut fra, men hvilket twp? Kun Chicaco? kan du si noe mer om hvilken kirke de kan ha giftet seg i? Der ligger kanskje løsningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hei Hans! Huslyden budde i 12th ward i Chicago, Cook Co., IL, men noki gateadresse finn eg ikkje.Derimot er eg vorten fortald at huslyden høyrde til Our Saviors Lutheran church, men eg har ikkje hatt høve til å undersøka kyrkjebøkene der. Kanskje du, Hans, har tilgang til dei?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Skal se om jeg finner den.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Thauland

Lars -- my Norsk is really poor, i hope your English is much better; well anyway, have you looked at Otto Biry in the 1880 census, in Kansas? I could check the IL birth index and registers--but most births were not recorded. Someone needs to view the original--is that 19 really a 13? is the name 'Bing'? Roger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Thank you very much, Roger, for drawing my attention to the Kansas 1880 census. I have been looking for this family in Illinois, not considering the possibility they tried a few years of farming in Trego Co., KS. By the way, no wonder they didn't stay out there in such a dry neighborhood...By the way, since you live in the Chicago area, maybe you can do me a favor:Jacob Alexander Bing, born 1867, died 1931, the opera singer, is supposed to be buried at Mt. Olive cemetery in Chicago, IL. He was killed in a car accident, but this must have happened out of state, and no death record has been located in Illinois. Maybe you could contact the Mt. Olive cemetery to obtain further information about him, such as exact dates of birth and death as well as the place of his death?Another possible source of information might be the Castle Square Opera Co. in Chicago where Jacob used to sing...?Thanks again, Roger, and thank you in advance for any additional information you can help me find.Very sincerely yours,Lars E. Oyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger  Thauland

I can try, was his wife Helga E, sister of Louise? If so, i have her obit and could email. In the 1900, Johanna is an Olsen, in Chicago, widow; with 3 single kids. Born Dec 1846; 4 of 5 living. see t623/262/page 329B. In 1920 she is living with Helga Bing, a widow; t625/343/page 122. Regards, Roger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Thank you once again, Roger, for great assistance!Yes, Helga was Jacob's wife. As far vas Louise is concerned, I don't know anything about her.However, I am surprised to hear that Helga Bing was widowed by 1920, since Jacob didn't die till 1931. And I cannot find either one in the 1920 or 1930 Illinois censuses (ancestry.com)...!Yes, I would be interested in that obituary, which you may send to: loya@online.noThanks again for your brilliant assistance in this matter!Very sincerely yours,Lars E. Oyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Lars, I have access to the microfilm for Our Savior Lutheran congr. in Chicago, Cook Co, covering the year 1865.But, there is a number og churches/congr. with the same name in Cook Co.Please be patient....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Lars, film nr.3 og 898 inneholder før nevnte kirke i Chicago. Beklager ,Otto og Johanna er ikke gift der, barna er heller ikke døpt der. Her var det sparsomt med oppl. hvor folk kom fra, men det er noen fra Bergen, Stavanger, Kristiansund, Trondheim og Tromsø som gifter seg 1864-1876.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til deg, Hans, for tapre forsøk på å finna opplysningar om Otto og huslyden hans i kyrkjebøkene i Chicago. Dette er nok ikkje nokon enkel huslyd å arbeida med, men me lyt leva i voni om at noko vil dukka opp! Merkeleg nok har det mange gonger synt seg at før eller seinare får me svar på det meste, men det kan ta mange år...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Flor

Jeg tror det finnes en gård Bingen i Brandval (nær Kongsvinger). Kan det være et spor? mvh Bjørn F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Du har Just Johan Bing i Fredrikstad (som gikk konkurs i 1817) og jeg mener å huske minst to Bing-familier i Christiania på 1820/30-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Navnet Otto forekommer i en gammel Bing-slekt. Jeg har således notert meg en Otto Bernhard Bing, f. 1838, men han var riktignok sønn av en Lars: Lars Hess Bing (1800-1874), hvis farfars farfar var Jens Willatzen Bing(1643-1693).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg takkar hjarteleg for fleire interessante innlegg om Bing-ætti!Det har aldri falt meg inn at Bing kunne vera eit gamalt ættenamn, men no ser eg av FT1801 at det då budde 35 personar med namnet Bing spreidde over heile landet, og særskilt ein av dei vekker interessa mi:Ole Bing, kjøpmann i Fredrikstad, 27 år, i første ekteskap med Anne Dorthea Jørgensen, 18 år. Kan dette vera bestefar til Otto Bing i Chicago, IL?Eller kan Lars Hess Bing vera ein onkel til ''min'' Otto Bing? Men so ser eg at Lars Hess Bing i Grimstad var fødd i Danmark...!Eg har ei kjensle av at me held på å nærma oss svaret på denne gåta, men framleis står det att å finna fødsli til Otto Olson Bing...Nok ein gong hjarteleg takk for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Lars Hess Bing (1800-1874) som var tollbetjent i Grimstad, var nok født i Danmark, men vi må likevel kunne regne han som norsk. Han var nemlig sønn av Lars Hess Bing (1761-1819) som var født i Trondheim, og som bodde i Danmark på 1790-tallet og noen år til. Han var sorenskriver i Østre Råbygdelaget 1806-1810, så i Ryfylke og deretter i Sunnhordland. Han giftet seg i Danmark med Margrete Katrine Helene Profft (1767-1843).Lars og Margrete hadde åtte barn, men dessverre kjenner jeg bare navnet på tre av dem. I tillegg til Lars var det Petter August som ble f. i Herefoss i 1807 og Charlotte Friderica som ble f. samme sted 1810. En interessant detalj er at Margrete sies å være død i Sogndal 6. mai 1843. Kan det bety at ett av hennes barn bodde der en tid? [Kilder: Herefoss bygdesoge, bind II og Dansk Biografisk Lexikon bind II]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for siste innlegget i denne debatten! Etter kva eg trur, kan det godt vera ein samanhang mellom Lars Hess Bing og Bing-ætti eg søker etter, men på kva vis?Mor til Otto Bing i Chicago synest nokso eintydig å heita Eleonora eller Ellinora, og ei undersøking av FT1801 avslører kring 80 personar i Noreg med eit slikt førenamn, i all hovudsak kvinner av ''kondisjonerte'' lag i ulike byer kringom i landet. Dette får meg til å spekulera på om det kanskje var MORI til Otto Bing, Eleonora, fødd i Noreg kring 1806, som hadde Bing-namnet med seg? Kan ho ha vore ei søster av Lars Hess Bing i Grimstad?Eg har framleis von om at dette problemet vil finna ei løysing og takkar på ny for alle gode tips!Med venleg helksing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

I Hornemanns stamtavler står det en del om minst 2 slekter Bing. De finnes også i Delgobe, men Delgobe er jo litt vanskelig. Mener jeg så navnet Hess i en den ene Bingslekten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Det vart slutt med diskusjonen om denne Bing-ætti for meir enn eit halvt år sidan, men framleis er eg på leiting etter det norske opphavet til Otto Olson Bing!Er det kome til nye lesarar av Brukarforumet som kan bidra med noko?Nok ein gong hjarteleg takk for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Kan du kort og oversiktlig oppsummere barnas navn og når de ble født. Navn på antatte foreldre og søsken av denne Otto. Steder og slekter i Norge som er sjekket ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk til deg, Nina, for siste innlegget ditt. Eg burde sjølvsagt ha tenkt det same...Det som dette søket etter kvart ''koker ned'' til er følgjande:Arne Olson, fødd i Noreg kring 1794, må vera gift i Noreg før 1835 med Eleonora Bing(?), fødd i Noreg kring 1806. Dei hadde minst to born:* Otto, fødd kring 1835/1836* Marie, fødd kring 1840/1841Huslyden utvandra truleg til Amerika kring 1860.Eleonora høyrer truleg til ei av fleire ''kondisjonerte'' Bing-ætter, kan henda i Fredrikstad eller i Christiania, men eg har ikkje funne spor av desse folki hjå FamilySearch!If you, Roger, read this, I am still very interested in a follow-up of the Mt. olive cemetery in Chicago. I suspect most of the ''older'' members of this family be buried there and in particular:* Jacob Alexander Bing, born Feb. 1867, who must have died between 1910 and 1920, apparently in a car accident!Nok ein gong hjarteleg takk for all hjelp som kan bidra til at denne floken vert løyst!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.