Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#20775] Emigrantprotokollane for Oslo/Christiania - kor lenge må me venta på dei?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Emigrantprotokollane på Digitalarkivet er eit unikum for dei av oss som forskar på emigrasjon frå ulike kantar av landet. Diverre er listene frå Stavanger borte, men resten av landet skal vera intakt for perioden etter kring 1870.MEN, korleis er eigentleg stoda når det gjeld protokollane for Oslo/Christiania? Kvar gong eg skal inn og leita etter nokon som eg trur utvandra over Oslo/Christiania, lyt eg inkludera to databasar, og eg undrar på om det ligg føre ein truverdig tidsplan for kva tid arbeidet med registringane for desse emigrantane kan ventast ferdig?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Nygaard

Det som gjenstår av arbeid med 'den nye' emigrantdatabasen for Kristiania 1867-1930, er å konvertere, korrigere og ikke minst komplettere mye av materialet i den gamle databasen (registrert av Det norske utvandrersenteret) for innlegging i den nye. I tillegg gjenstår registrering av hittil uregistrerte deler av de samme protokollene.Dette arbeidet er hittil blitt utført av Digitalarkivets registreringsenheter. Ansvaret for forberedelser og tilrettelegging av arbeidet (konverteringen) ligger imidlertid hos meg, og er dessverre blitt nedprioritert i altfor lang tid. Men tilretteleggingsarbeidet er nå tatt opp igjen, så nytt materiale i den nye databasen vil ventelig dukke opp høsten 2004. En mer presis tidsplan er det dessverre umulig å sette opp akkurat nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Er det slik å forstå at alt er ferdig registrert, uten at det er blitt konvertert og tilrettelagt - men at dette vil bli gjort ferdig til høsten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Nygaard

Nei, det er nå ikke noe registrert emigrantmateriale som ikke er lagt ut. Det gjenstår å registrere ca. 45.000 emigranter, men disse utgjør ingen hele protokoller, men mindre deler av mange protokoller.I tillegg gjenstår det å konvertere og kvalitetssikre (delvis manuelt arbeid) ca. 140.000 emigrantposter fra den 'gamle' basen over til den 'nye', men disse er altså søkbare i den gamle basen i sin nåværende tilstand.Hvis du går inn på søkesiden for en av de to nevnte databasene ('Oslo 1867-1930' eller 'Kristiania 1871-1930') og der velger dokumentasjonslenken, får du fram en ganske nøyaktig oversikt over hva som i dag finnes i de to basene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg tillet meg å trekka fram att dette spørsmålet mitt frå 2004. I innlegg #2 vert det av Lars Nygaard stipulert ''hausten 2004'' som eit sannsynleg tidspunkt for endeleg klargjering av emigrantprotokollane for Oslo/Christiania.Då eg ein gong fekk spørsmål om kva eg meinte når eg sa at noko skulle skje innan ''eit par'' dagar, so svarte eg ''mellom to og sju'', men eg tykkjer det no tek til å verta lenge å venta. Kva er orsaki?Eit anna relatert spørsmål: Ligg det føre planar om å gjera utvandrarmaterialet tilgjengeleg for eit nasjonalt søk utan å måtta gå inn i kvar einskild utvandrarbase? Når ein søker etter emigrantar der det norske opphavet er svært usikkert, ville det vore til enorm nytte...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.