Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#20925] Johannes Augundson, fødd Hafslo 1778 - krigsveteran - til Meeg i Bolsøy??

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

Johannes Augundson var fødd på garden Lad i Hafslo og vart døypt der 2.8.1778. Han var med i krigen mot svenskane, men kom heimatt og budde i 1812 i Hafslo. Den seinare lagnaden hans er ukjend.Johannes hadde ein nabo, Ole Larsson Qvam (1782-1844) som flytte til Meeg i Bolsøy, og hjå FamilySearch finn eg desse to ekteskapi i Bolsøy:* Johan Augundson og Marit Knutsdotter vart vigde i Bolsøy 22.6.1825.* Johan Augundson og Agatha Halvorsdotter vart vigde i Bolsøy 22.6.1834.Dette er utan tvil same mannen som er gift to gonger, men eg finn berre eitt barn, som var frå andre ekteskapet:* Johan Johanson, fødd i Bolsøy 1.10.1835.Sistnemnde Johan Johanson finn me att i FT1865 som husmann i Bugten under Kvam (Meeg) i Bolsøy, 31 år gamal, med kona Andrine Hansdotter, 36 år, fødd i Veøy, og to søner Johan (5) og Hans (2).Bolsøyboka første del s. 453 nemner Johan Augundson frå Sogn og kona Agatha frå Hallingdal som plassfolk på Yttermeeg i Bolsøy fram til 1865 (Johan må vera avliden det året!) og at sonen Johan Johanson tok over plassen etter foreldri sine.Eg har tru på at Johan Augundson på Yttermeeg er identisk med Johannes Augundson frå Lad i Hafslo, men vonar at ein eller annan kan gjera oppslag i kyrkjebøkene for Bolsøy (vigde) for å få ei stadfesting av dette?Eg er ogso interessert i opplysningar om konene til Johan Augundson og likeins i fleire detaljar om sonen Johan Johanson og kona hans. Eg mistenker forresten Agatha Halvorsdotter for å vera frå Ål i Hallingdal?Desse spørsmåli vart først tekne opp i ein kommentar til tema #20884, men titelen på det temaet er helst ''misvisande'', so eg fann det tryggast å ta spørsmåli oppatt under eige tema.No vonar eg på gode innspel og takkar so mykje på førehand!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Hei, ja det var meg som trakk disse fram i en annen sammenheng.Husmann Johan Augesen Yttermek hadde plassen fra 1820 til ca 1865. Johan var fra Sogn og var med i krigen 1807-14. En fra Sogn Ola Larsen fra Kvam i Sogn kjøpte Mek i 1812. Han fikk gjennom noen år endret gårdsnavnet Mek til Kvam. Johan Augesen kan ha vært kjent med Ole Larsen, for etter krigen tok han tjeneste hos Ole Larsen og bygsla siden Yttermek, og ryddet plassen fra nytt. Kona hans het Ågot og var fra Hallingdal. De ryddet plassen og hadde to underbruk, Stormyra og Bjerkhola. De hadde sauer, geiter og 4 kyr på det meste. Johan hadde egen kvern for både mel og salt. Han og kona virket til alt de trngte på plassen og var etter måten velstandsfolk, noe som var sjelden mellom husmenn. Sønnen Johan overtok plassen og drev den til han døde i som gammel mann ca 1912. Ved siden av plassen drev han småfiske, og i mange år var han uti fiskeværa og kjøpte hoder og rygger til guanomølla på Moldegård. Plassen gikk tilbake til gården.Dette er opplysningene fra Bolsøyboka som dessverre ikke oppgir flere personopplysninger. Kirkebøkene for Bolsøy har jeg ikke. Kanskje Per Gjendem kan ha flere opplysninger?Mvh Osvald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jeg har bladd litt i kirkebøkene for Bolsøy og funnet fram til dåpen av Johan Johanson:1. Dpt. i Bolsø sogn 1. okt. 1835: Johan. Foreldre Pladsmand Johan Auguns. Meeg og Agathe Halvordtr. Faddere: Ole L. Meeg, Johan Larsen Kringstad, Kittel Halvorsen Gujord, Johanna ... Martha Sivertsdatter Kringstad og Kirsti Halvorsdatter Gujord.Vi må vel regne det som sannsynlig at den første fadderen er Ole Larsson fra Hafslo, og dette bør da være en god indikasjon på at barnets far er identisk med Johannes Augdundson fra Hafslo. Jeg fant også vielsen mellom Johan og Agathe:2. Viet i Bolsø sogn 22. juni 1834: Enkemand Johan Ougunsen Meg, 54 Aar. Pigen Aagot Halvorsdt. Gujord, 31 Aar. Forlovere: Anders Olsen Kringstad og Kittil Halvorsen Gujord.Den siste forloveren her er jo interessant. Han var også fadder året etter. Trolig var han bror av Agathe og kanskje også av fadderen Kirsti Halvorsdatter. Det står ikke noe om at de var fra Hallingdal, men det står kanskje noe i Bolsøyboka? Gujord er en gård på Hjelset øst for Molde og hørte muligens til Kleive sogn.Jeg lette forgjeves etter vielsen mellom Johan Augundson og den første kona hans, Marit Knutsdatter. Jeg fant heller ingen barn etter dette paret i perioden 1825-1834. Jeg fant imidlertid begravelsen av Marit:3. Død i Bolsø sogn 23. jan. 1834. Begr. 29. jan. Maridt Knudsdatter Meeg. Pladsmands Kone. 50 aar.Marits navn er dessverre såpass vanlig og alderenes såpass 'rund' at det er vanskelig å si noe sikkert om hvem hun kan være. Forloverne hadde kanskje kunnet gi en pekepinn, men når vielsen ikke er funnet, så hjelpe jo det lite. Eller kanskje du savner en Marit Knutsdatter i Hafslo, Lars?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Nok ein gong hjarteleg takk til deg, Knut, for svært interessante opplysningar til supplering av det som Osvald har skrive.Eg saknar diverre ikkje noki Martha eller Marit Knutsdotter (NB: vigsli hennar med Johan Augundson skal ha vore i MOLDE og ikkje i Bolsøy - min feil...!).Men når det gjeld Agatha Halvorsdotter, so syner det seg at ho var dotter av husmann Halvor Kittelson på Urundlien i Hovet, Hol i Hallingdal, og kona Rønnaug Olsdotter, som tidleg på 1800-talet flytte til Gujord i Bolsøy!Johan(nes) Augundson er nok sikkert frå Hafslo, men eg skulle likt å ha sett kyrkjebokinnførsli av dødsfallet hans (kring 1864/1865?) - kanskje der står eitt eller anna...?Elles er eg framleis interessert i dødsdatoen ogso til Agatha.Når det gjeld sonen Johan Johanson, so skriv du, Knut, at han vart døypt 1.10.1835, men FamilySearch nemner han fødd 1.10.1835 og døypt 1.11.1835...!?Johan Johanson gifte seg første gongen i Molde 19.7.1858 (ifølgje Familyearch) med Andrina Hansdotter som visstnok var fødd i Veøy 25.7.1830 som dotter av Hans Olson og Stine Andersdotter. Andrina døydde, dato og stad uvisst, og Johan gifte seg att med Ingeborg Halvorsdotter som visstnok var frå Fuglset i Bolsøy, fødd der 12.1.1837 av foreldri Halvor Pederson og Anna Larsdotter. Johan og Ingeborg levde båe i 1900 som plassfolk på Yttermeeg (Bukti) i Bolsøy.Er det mogeleg å finna dei nøyaktige dødsdatoane til Johan, Andrina og Ingeborg?Nok ein gong hjarteleg takk for god forskarinsats!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Det er etter kvart tid for å blåsa litt støv av dette tema frå 2004, som framleis står delvis uløyst i mine papir:I denne omgangen freister eg identifisera den første kona til husmann Johan(nes) Augundson Meeg, som han gifte seg med i Molde 20.6.1825 (Lenke) (andre vigsli på høgre side).Ved vigsli går det fram at Marit Knutsdotter då var ei fattig ENKJE på 43 år med bustad i Molde. Alderen til Johan(nes) er heilt rett oppgjeven på denne tidi, so eg har ikkje nokon grunn til å tvila på alderen hennar heller. Ho må altso vera fødd kring 1781/1782.Eg har leitt gjennom kyrkjebøkene for Molde sokn, men finn ikkje noki Marit Knutsdotter gift der mellom 1802 og 1818, og heller ikkje finn eg noki mor til born fødde mellom 1813 og 1821 med namn Marit Knutsdotter. Dette ser ikkje so enkelt ut, men kanskje einkvan...Eg takkar so mykje for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Eg er framleis på søk etter den første kona til Johannesd Augundson, Marit Knutsdotter, fødd kring 1781/1782 - enkje i Molde i 1825. Ho gifte seg ikkje i Molde mellom 1802 og 1818!FT1801 syner berre EITT alternativ i Bolsøy (som då omfatta Molde), nemleg:* Marit Knutsdotter, 20, tenestejente på Høystaklien i Kleive sokn.Elles er det ikkje so altfor mange med dette namnet og rett alder i Romsdalen i 1801...:* Marit Knutsdotter, 19, dotter av gardbrukar Knut Thoreson og Mildrid Andersdotter på Slenes i Eresfjorden, Nesset* Marit Knutsdotter, 19, stedotter av gardbrukar Lasse Iverson og Marit Olsdotter på Nesje nord i Veøy* Marit Knutsdotter, 20, dotter av gardb rukar Knut Christenson og kona Kari Nilsdotter på Vedalshaug i Veøy* Marit Knutsdotter, 21, dotter av gardbrukar Knut Endreson og første kona hans på Lynhjem i Korsd sokn, Grytten* Marit Knutsdotter, 20, tenestejente på Grøtta i Hen sokn, GryttenKan det vera ei av desse me leiter etter...?... om ho då ikkje er innflyttar sørifrå..., ein eller annan stad...?Eg takkar på ny for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Eg vil i dag gjerne òg få ta opp att dette temaet som framleis står uløyst med omsyn til opphavet til Marit Knutsdotter. Men kanskje er dette ei jente som det er håplaust å oppspora?Eg er takksam for alle gode forslag!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Marit Knudsdatter var enke da hun giftet seg med Johannes i 1825. Hun står som Marit Knudsdatter Reknes(?). Ser også at Ole Qvam var forloveren til Johannes.Giftermålet er innført i kirkeboka for Reksnes hospital. Fra denne nettsiden (Lenke) sakser jeg dette:Reknes hospital for spedalske ble opprettet i 1713 og nedlagt i 1861. Institusjonen lå i området hvor fylkeshusa ligger i dag. Sykehuset på Reknes ble bygd i 1716 og revet i 1882. Det ble bygget som sykehus for spedalsk og gjort om til sanatorium for tuberkuløse i 1897. Reknes hospital var fra åpningen i 1716 og frem til slutten av 1950-tallet en stor og betydningsfull institusjon i Molde. I hovedbygningens midtparti lå institusjonens egen kirke. Pasientene satte også sitt preg på byen, og skapte til dels både usikkerhet og frykt. Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Ser at Anders Kringstad var Marits forlover; kan han være identisk med Anders Olsen Kringstad som var forloveren til Johannes da han giftet seg på nytt med Agathe Halvorsdatter? Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.