Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Inger Eik

[#21260] Fartegn Olson Bagge

Recommended Posts

Gjest Inger Eik

Sammen med noen slektninger har vi søkt oss bakover blant våre felles aner og kommet fram til en Fartegn Olson Bagge.Det vi vet om ham, er ikke særlig mye, men siden Bagge vel er et kjent navn, så kanskje noen kan hjelpe oss?Vi har følgende opplysninger:Kona het Sidsel Jacobsdtr Jørstad Ombo, datter av Jacob Knutson Jørstad Ombo og Maritte Ormsdtr Byre. Hun døde i 1665. Sammen hadde de datteren Karen Fartegnsdtr Bagge, ingen årstall i forb. med henne. Karen var gift med Hallstein Arnoldsen Vaage eller Skorpo, sønn av Arnold Hallsteinson Vaage på Husnes, Kvinnherad og Kari Olsdtr Røsseland.Karen og Hallstein må ha bodd på Skorpo (Snilstveitøya?), Kvinnherad, og de fikk sønnen Nils Hallsteinson Skorpo (1649 - 19.6.1740, Kvinnherad).En nærmere plassering av Fartegn i tid og rom kommer vi ikke. Hvis noen kan hjelpe oss med flere opplysninger (årstall, steder, flere aner), blir vi meget glade.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

Lån tidsskriftet Sunnhordland, årgang 1940, på biblioteket, og les artikkelen 'Olav Bagge på Valen' av Erik Bakkevig.Fartegn (Valentin) Olavsen, født mellom 1570 og 1580, død 1632, var sønn av Olav Fartegnson Bagge, født ca 1530, død ca 1613, gift med Birgitte Fartegnsdatter, død ca 1620.Andre kilder: Tidsskriftet Hardanger 1929, 'Odelsbonde og leiglending i Hordaland ikring aar 1600' av Anton Espeland. Tidsskriftet Sunnhordland, aarskrift 1914, 'Fra livet i Søndhordland i 1600-aarene, av And. Næss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eik

Tusen takk! Jeg iler til biblioteket på mandag!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Handegård

Spørsmålet ditt gjelder vel ikke bare Fartegn Olavson Bagge og hans etterslekt, men også hans forfedre. I det siste tilfellet er det vel riktigst å begynne med en artikkel av Asgaut Steinnes ('Matssønnene og ætta deira' i Norsk slektshistorisk tidsskrift bd. 8 fra 1941-42). Her finner du riktignok ikke løsninger på alle problemer, men du blir introdusert for problemstillinger som er sentrale og som du før eller siden vil (og bør) komme bort i, uansett.Det er riktig at foreldrene til Fartegn het Olav og Birgitte, men bare den ene av disse hadde Farteign (Matsson) som far. Hvem av dem det var, vet ingen med sikkerhet i dag, men Steinnes har i alle fall en diskusjon av spørsmålet. Også Bakkevig/Lyngvær (1984) har en litt oppdatert sammenfatning av Bagge-slekta i 'Sunnhordlandsslekter', bd. 2 (side 146).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eik

Dette blir jo mer og mer spennende! Jeg skal prøve å få lånt de nevnte skrifter/bøker på biblioteket.Ellers takk for alle tips!Kona til den Fartegn jeg opprinnelig spurte om, Sidsel Jacobsdtr Jørstad Ombo (død 1665), datter av Jacob Knutson Jørstad Ombo og Maritte Ormsdtr Byre, går det an å finne noe mer om anene hennes? Kanskje det står i de allerede nevnte kildene, men hvis ikke, finnes det noen tips der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Handegård

I eldre litteratur finner du ingenting, så vidt jeg kan se, om anene til Sidsel (eller Cecilie), heller ikke hos Berge Velde som ellers har mange detaljer om ulike Rogalandsslekter ('Slektene Velde og Espeland og inngiftede slekter', 1957. Eget forlag).Det mest nærliggende forslaget er derfor å sjekke opplysningene i seinere bygdebøker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eik

Hvilke bygdebøker mener du skulle være aktuelle?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Handegård

Det hender vel aldri at vi finner alle anene til en bestemt person i bygdebøkene fra én enkelt kommune. Slektslinjene tar sjelden hensyn til kommunegrensene. Men ettersom Jørstad ligger i Finnøy-delen av øya Ombo, bør du begynne med:Halvard Bjørkviks bøker om Finnøy. De 3 bindene kan lånes eller kjøpes (koster 360 pr. stk. eller kroner 990 samlet). Bygdebøkene kan blant annet kjøpes hos Rogaland Historie- og Ættesogelag (histori@online.no). Har ikke sjekket hva Bjørkvik har tatt med helt konkret om Jørstad, men det Bjørkvik ikke har fått med seg, er det trolig ikke grunn til å lete etter andre steder.Når det gjelder materiale ellers om Rogaland, kan denne nettadressen være nyttig:LenkeBjørkviks bøker inneholder naturlivis også mange referanser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eik

Takk igjen! Jeg er nok vant med at slekter ikke holder seg innen kommunegrenser! ;-)De tidligere nevnte kildene har jeg allerede bestilt på biblioteket, og bygdebøkene fra Finnøy tar jeg deretter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sigbjørn Larsen

Når det gjelder Sidsel Jacobsdatter og hennes menn og barn har jeg vært innom følgende kilder: Jackob Sverre Løland, Sjernarøy Bygdebok I Gard og Ætt (1972), s.53. Halvard Bjørkvik, Finnøy, Gard og ætt Del III (1997), s.367 Asgaut Steinnes, Mats-sønene og Ætta deira (Norsk Slektshistorisk Forening Bind VIII 1941), s.336,349. Trygve Brandal, Hjelmeland, Gardar og folk I (1989), s.30. Anders Havnelid, Kvinnherad 5 Allmennsoga Gards- ættesoga Eid og Fjellberg, s.30. Jackob Sverre Løland, Sjernarøy Bygdebok I Gard og Ætt (1972), s.307 ff. Magnus Våge, Erfjord bygdebok (1959), s.170. Magnus Våge, Ryfylkeætter I (Rogaland Ættesogelag - Lagnaden 1942), s.17. Odd Handegård, Vår felles slektshistorie 1150 - 1650

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eik

Takk igjen! Da har jeg noe å gjøre i lang tid frametter! :-) Jeg skal gå igjennom de foreslåtte kildene i tur og orden, så får vi se hva jeg finner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Olav Bagge på Valen er i samtiden omtalt i et rettsdokument som Olav Bagge.Fartegn var ikke en Bagge og det vil da være rimelig å anta at Olavs kone var en Fartegnsdatter.Fartegn ættet (mest trolig) fra Fogden Mats på Tønsberghus.Mats førte Rutevåpen som også gjenspeiles hos Fartegn og de andre Mats-sønnene.Er du videre interessert i Fartegns opprinnelse går greinen hans gjennom Valdres og videre bakover inn i Helsingland og Jemtland.Det hele ser ut til å stanse ved en Fartegn Vadheim i 1303.En mulighet for å komme videre er om denne første omtalte Fartegn er identisk med Fader Finvidsson nevnt rundt Skånninge.I såfall er hans far trolig Biskop Finvid i Strengnes.En Finvid bodde også på Runby (Rumby)og var giftet inn i Filipsætten der.Det har vært mye rot rundt Fartegns forskningen pga.den svenske Bure ættens forsøk på å kopple seg opp som etterkommere av Fartegnene som var Høvdinger,Stormenn og Fogder i Helsingland og Jemtland.Det ble mye eventyr og lite matnyttig stoff ut av det.Navnet Fartegn er mest trolig sammensatt av Fader Djekne, og har ikke noe med Vast-Faste da det hører hjemme i andre navnesammensettninger som tiden gav de.Ferde eller Fardan er trolig ett sammensatt navn da Far og Dan kan komme av Fader Dansson eller FaderDan.Navnet Fader finnes brukt i Sparre-ættene.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Nei, tenk det Hedda!Hva med en liten kildehenvisning eller to? Gjerne for både inn og ut av Valdres.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Knut Handeland, du har neppe lest artikkelen i NST 1994 om Losna- og Semeleng-ættene, så gjør gjerne det først.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Hei takk for lesetipset.Skal komme tilbake til kildene da jeg ikke har de tilgjengelig nå. Så det får bli på husken dette. Har i hovedsak basert letingen i Norsk Dip & Svensk Dip på(http://62.20.57.212/ra/medeltid/soksida.html)Ellers en masse stoff oversendt fra en hjelpsom Per Åke Borsen på mail og hans internettsider.Nå er jo Fartegn navnet såpass spesiellt at slektskapet mellom de partene som jeg vil nevne ikke kan uten videre bortforklares av kverulanter. Jeg behøver vel ikke ramse opp valdres slekten på semling som er ganske kjent for de interesserte.Navnet Fartegn er ikke såvidt jeg er klar over nevnt i Norsk dip og andre kilder tilstede i dagens Norge før Filip Fartegnsson.Den fartegn som tidligst nevnes i Dip Nor er Fartegn (den 1) på Vadheim i Jemtland som kan forveksles med Vadheim i sogn til man sjekker i Svensk Dip. På Vadheim var det 2 Fartegner som bodde og den siste er ikke nevnt med farsnavn men bør være identisk med Fartegn Nilsson som betegnes som Fartegn Unge.Filip Fartegnsson var etter sannsynlighet sønn av Fartegn Nilsson og kona Ingeborg.Kona Ingeborg ser ut til å være en datter av Spjel-Bo (Sikher/Fisker & Skinnare/Buntmaker.) fra/på Vansjø. Ingeborg og Fartegn Nilsson skifter med sønnen Spjel-Bo Spjel-Bosson.De bytter flere gårder seg imellom.Bla gården Morberga,Herrestad m.m. som senere er i eie av Sparre ætten.(Gjørvel Fadersdatter.)Fartegn Nilsson og Ingeborg hadde også sønnen Spjel-Bo Fartegnsson.Fartegn Nilssons far het Nils Fartegnsson.Nils Fartegnsson ser ut til å ha vært gift med en datter av Kungsåren Johan Ingemarsson (av Bielke/Balksparre-ætt) som også var tilstede ved forannevnte skifte.I Østersund.Jemtland levde det også en Erlend Fartegnsson som passer godt inn som nær slekt eller bror av Filip Fartegnsson.Den første nevnte Fartegn hadde en bror eller svoger som ble benevnt Gudleif Bilder.Han kan (avhengig av tolkning)også fremstå som en far til en Fartegn Jemte som passer godt inn med Vadheim gården i Jemtland. På svensk dip finnes Gudleifs testamente.Gudleifs kone het Ronny/Rodny. Ronny hadde 2 sønner som het Herse og Spjel-Bo fra et tidligere ekteskap.Disse folkene var i hovedsak bosatt i Jemtland,Tuna i Medelpad og ellers rundt omkring i Ångermannsland.Skal komme tilbake med mer utfyllende materiale senere.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Jeg synes godt du kan ta med det du har om valdresslekten samtidig. Så vidt meg bekjent er det bare to-tre av oss som har arbeidet med originalkildene for Semelenge, og jeg ser ikke helt hvordan du kobler den slektskretsen til Jemtland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Det faller helt naturlig å tro at Fartegn som nevnt her over må komme fra et sted eller tror Hr.Lars på nok en jomfru fødsel ? Nå har jeg vanskelig for å fremvise en bussbillett fra Jemtland til Valdres men våger alikevel å gå videre med dette.Fartegn navnet er jo spesiellt i Norge og det forekommer titt og ofte i Jemtland/Helsingland i perioden 1300 til 1400 for så å brukes videre i norge etter 1400 i bla Valdres.Det finnes også i spredt bruk i Uppsala og Stockholm i perioden 14 til 1500.De tidligste nevnte i Fartegns slekten i Jemtland og Helsingland hadde nær kontakt med Kirken som den gang var samlet og felles på kryss av landegrensene.Det ble satt opp ett husvære i Ragunda skogen til beskyttelse for pilgrimsfarere fra Sverige som skulle til Nidarosdomen.Dette lå i pilgrimsleden. Fartegn er også nevnt i denne sammenhengen sammen med Tore Gardsson som arvet dette huset av sin far.Huset ble bygd på grunn som Gard (som trolig er den samme som Gorhe Byhresson) eide.Radgerd i Hammaren har ett ord med i laget her.Dette viser bla annet at kontakten allerede den gangen var utbredt og eksisterende mellom Helsingland og Nidarosdomen.Jemtland var også en del av Norge dengangen og hadde mye gifte på tvers av grensene til Helsingland og omkringliggende strøk. Det finnes flere eksempler på slekter som beveget seg opp fra Viken også. På Berg i Frøsøn bodde folk som var etterkommere av Tofua fra Viken. Man kan kanskje kopple Storgrymjan Gudleik (bosatt Sverige)inn som en etterkommer av Gudleik Kristinesson også.Ser man på Navnet Gudleif (Bilder.) som er nevnt som slekt av Fartegn (Nr.1)kan det godt tenkes at nettop denne er forfar (farfar ?)til Gudleif Petersson på Foss-Blaker ? Det kan være uante mengder med stoff å ta tak i om man har et åpent sinn vel å merke. Det kan også tenkes at Erland og Filips navnet i Losna ætten skriver seg fra folket på ' Lossen ' i Sånga i Sverige. Det kan muligens komme av Presten Erlend Styrkåresson som er nevnt på besøk i kirkelig sammenheng i Uppsala. Hans slekt bør rimeligvis komme fra stavanger og vestlands-traktene.Rutevåpenet kan være en omformulering av Sjakk-ruter ?Ser man på de andre navnene som nevnes i Dokumenter som Fartegn Filipsson også nevnes i er det ikke vanskelig å forstå at sammenhengen kan være reel og at noe har foregått i Jemtland/Helsingland som har ført til en utflytting av Fartegnslekten og andre adelsfolk der i fra.(Finnvid er vel nevnt ?)Fogd slektene ser ut til å ha blitt utskiftet av og erstattet i forbindelse med ny kongemakt. At disse dro til Norge for å få bedre tider med inngifte her.Ridderen Diderik fra Veståker i Jemtland og Olav Håkonsson fra Hallen i Jemtland som er benevnt Fehirde i Jemtland.(Den samme Olav som er Velboren og slekt av Lucie på Foss-Blaker ? )Fartegn Unge(Nilsson) er nevnt som Fogd over Helsingland samtidig med at Niculas Petersson er Fogd over Jemtland.Disse to herrene hadde felles opphav trolig gjennom en tidligere forfar Nils. Niculas P.tilhørte Rakeredsætten som også senere arvet deler av Morberga m.m.Niculas far Peter var sønn av Ragvast på Hallen i Jemtland. Ragvast ble drept av den andre ætten som satt med eierpart i Hallen som var Fartegns slekt,Håkons-ætten (Hauksætten.)på Hallen. Disse er tidligere nevnt på gården Kalvsnes.Fartegn Unge (Nilsson) er benevnt med våpenet Bøjd-Arm som holder ett (Halmstad formet) hjerter og over armen,liggende i kryss, to Norske Våpen (Kirke) Økser . Dette hentet fra hans gravstein på kirke gården i Skøn.Medelpad.Såvidt jeg vet er det trolig at det er nettop dette hjerter våpenet som er inngravert i kirkeveggen i Valdres og senere tatt opp som kommunevåpen i Slidre.Hjerter er også i bruk i Valdresrosa så den bør nødvendigvis skrive seg fra en stormannsslekt.Hjerter var vel i bruk på Simileng ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det virker som du har lest Per Reidars artikkel i Genealogen, Knut?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Knut,Det er hverken god debatteknikk eller særlig seriøst av deg å harsellere over jomfrufødsler, tro og religion. Jeg foretrekker harde fakta, og jeg kan bare konstatere at du i innlegg nr 12, 15 og 17 bruker følgende upresise og unøyaktige utsagn i tur og orden: 'være rimelig å anta', 'mulighet for å komme videre', 'mest trolig', 'er trolig', 'ikke kan uten videre bortforklares', 'bør være identisk med', 'var etter sannsynlighet', 'ser ut til å være datter av', 'ser ut til å ha vært gift med', 'som passer godt inn som nær slekt eller bror', 'bror eller svoger', 'kan også fremstå som en far til', 'som passer godt inn med', 'våger allikevel å gå videre med', 'kan kanskje kopple', 'kan det godt tenkes', 'det kan også tenkes', 'det kan muligens komme av', 'hans slekt bør rimeligvis komme fra', 'kan være en omformulering', 'sammenhengen kan være reell', 'ser ut til', 'trolig gjennom', 'såvidt jeg vet' og 'den bør nødvendigvis'. Du er altså gjenomført god på omtrenteligheter, men har på tre innlegg ikke lagt fram ett eneste genealogisk bevis. Dette er teflongenealogi og har ingenting med seriøs forskning å gjøre.Hva semelengeætta og Valdres angår, er det veldig lite fakta å bygge på. Semelenge hadde adelige friheter i rundt 20 år, og vi kjenner kun en adelsmann som med sikkerhet har bodd der og hevdet setegårdsrettigheter. Slekta kom fra Sogn, ikke fra Jemtland. Vi vet riktignok at noen av forfedrene eide gods i Valdres, men dette er ikke nok til å hevde at de bodde der. Dokumentasjon er gitt i den NST-artikkelen Tore Vigerust viser til i innlegg 14.Spekulasjonene dine omkring Valdresrosa har ingen kunst- eller kulturhistorisk bakgrunn, og hjertet er ikke kjent i forbindelse med adelsætta på Semelenge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Kaasin

Hei Knut I denne spalten er det som regel ingen nåde når kilder /fakta mangler.Uansett er det artig å lese de ulike, teorier og hypoteser som du har fremsatt her. I og med at det et er lite fakta om ætta bør det være lov å spekulere litt. Det som er viktig da er at det kommer tydelig frem at det er en SPEKULASJON... og da er det selvfølglig naturlig at du underbygger denne.Trond

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Godtfolk:Det er betegnede at Knut Handeland opererer med Norge som hjemsted (svært upresist), der vi andre gir til kjenne hvilken by eller annet sted vi har tilknytning til. Det er allikevel forståelig at han ikke ønsker å bli nærmere identifisert, gitt fraværet av seriøsitet knyttet til innleggene ovenfor.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Hei igjen !Her kommer litt mer Teflon Genealogi til glede for andre troskyldige av den gemene hop.Jeg får beklage ordbruken om den falt noen tungt om hjertet.Det blir ofte litt fristende å erte opp ekspertisen på området litt.Bosted er Oslo om det gir noen glede å vite det.Jeg begynner med en oppramsing av de kjente brevene som finnes i Dip-Nor inneholdene navnet Fartegn.--------------------------------------------------B.XVIII.s.19 (1353 i Stockholm.) Fogden over Helsingland Fartegn.-Han er trolig identisk med Fartegn Unge Nilsson pga at Fartegn på Nesheim nevnt 1324 i Svensk Dip ser ut til å forsvinne fra kildene de påfølgende år.--------------------------------------------------B.III.s.422.(1 Mai 1405 i Ovik.Jemtland.) Fartegn (Nr.2)på Vadheim.-Han er ikke benevnt med Farsnavn men sitter med gården etter Fartegn Jemte som ble nevnt i Gudleif Bilders testamente.(Nb.Vadheim ligger i Jemtland og ikke i Helsingland.) Han bør være barnebarn av Fartegn nr.1 på Vadheim.-Mest sannsynlig var han sønnesønnen Fartegn Nilsson og er den mest interessante og trolige Fartegn som passer inn som far til Filipp Fartegnsson i Bergen.Det kreves forskning omkring Vadheim gården om svaret skal kunne bekreftes.--------------------------------------------------Her kommer det store kvantespranget ned til Bergen inn:--------------------------------------------------B.III.s.438 (7 September 1411 i Bergen.) Filipp Fartegnsson i Bergen.(Bør være født omkring eller før 1375- for å få alderen til å stemme med sønnens i neste dokument.Trolig Bosatt i Bergen ) -------------------------------------------------- B.XII.s.120 (12 November 1415 (i Bergen ? )Filipp Fartegnsson og Fartegn Filippsson.(Sønnen bør være 20 år eller eldre her ? Født før 1395- Trolig bosatt i Bergen.)--------------------------------------------------B.II.s.595 (7 Januar 1451.Hval/Kvåle Lom-Sokn.Valdres)Fartegn Filippsson og Kona Magnhild Jogrimsdatter.Det står riktig nok ikke hvor disse 2 var bosatt men bosted til etterslekten bør vel gi en pekepinn på dette. Magnhilds far Jogrim Audunsson eide kjøpt jord i Solvorn i Sogn.(Lærdal.)Jorda ble blant annet kjøpt av Aslak Bolt.Han kan vel betegnes som bosatt der utifra det.--------------------------------------------------Jeg er ikke ute etter å bevise bostedene til den norske etterslekta til Fartegn og Magnhild men er derimot på jakt etter mulige forfedre som ikke finnes i Sogn men i Jemtland og Helsingland.Vil følge opp med mer stoff fra de svenske Fartegnene snart.Tore, jeg har ikke rukket å lese stoffet enda men ser frem til det snarlig.Alt er av interesse.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hvem mener du bodde i Solvorn i Sogn ? Aslak Bolt ? hahahahahaha

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Huff..Tenkte nå mer på George Bush jeg da tore.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er lov å gjøre feil. Jeg skriver utifra erfaring !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.