Kristian Kautz 'Tysker' er gift med Lisbeth Kristoffersdatter, Østre ullern, Ullensaker født 1682 Deres datter er Rosina kristiansdatter, Lystadeie, Ullensaker født 1720Kristian kautz oppgis å være tysker i Ullensaker bygdebokEr det mulig å finne ut når han kom til norge og eventuelt hvor han kom fra?