Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Osvald Rydjord

[#21587] Knud K Rydjord, falt ned fra kirketak i Kristiansund før 1875 og døde.

Recommended Posts

Gjest Osvald Rydjord

I følge bygdebok for Holm sogn s 219.Knud Knudsen Rydjord, 1840-d før 1875, bygningssnekkar, var gift med ei dame fra Kristiansund. Knut fall ned frå eit kyrkjetårn i Kristiansund og døydde. Han hadde ei datter med Ane Rasmusdt Aukratangen før ekteskapet. Rikka budde hos besteforeldra i 1875. Rikka Sofie, 1863-1941, ugift, Drammen.Siden Tore og Tor er aktive for tiden, vet dere eller andre hvem Knud var gift med eller noe om disse personene?Mvh Osvald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

I 1865 sees en Knud Knudsen Ryjord 25 år som handelsborger i Ålesund, f. i Veøy pr.gj. Han var gift med Marta Johannesdtr., 26 år, f. i Gryttens pr. gjeld.Samme sted bodde en Ole Knudsen Ryjord, bordarbeider og 33 år, f. i Veøy. Det er vel broren. Han var også gift.Dette er den eneste Knud Ry(d)jord jeg har funnet i ft. 1865. Alderen stemmer bra med ham i bygdeboka. Dersom han var gift med en dame fra Kr.sund (også), må det ha skjedd etter 1865.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Det stemmer bra at Ole/Ola Knutsen Rydjord er broren, f 1833. Han solgte bruket/plassen til en annen Ola Knutsen Rydjord i 1857, dro senere til Amerika. Kona til Knud som du fant i Ålesund, Marta Johannesdtr, er en Lars E Øyane forsøker å finne mer om. Jeg har svart ham i ett eller annet tema, uten at jeg vet noe om henne (og jeg finner ikke temaet - det var ett av mange spørsmål i et tema om lagnad, hvis jeg ikke husker feil.Men det var Knud - hvordan kan en husmannssønn, bygningssnekker, 25 år bli handelsborger i Ålesund og senere ramle ned fra et kirketårn i Kristiansund?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg kan være enig i at yrkeskombinasjonen er uvanlig, men det som sagt ingen annen Knud Knudsen Ry(d)jord i Norge i 1865.Han behøver ikke ha vært noen 'stor' handelsmann, kanskje mer en høker el.l. Jeg stammer selv fra en handelsborger i Kristiansund midt på 1800-tallet, men han gjorde det ikke spesielt godt.Ellers har jeg et spesielt eksempel fra 1700-tallet i Kongsberg, en som først var skomaker og sønn av en ditto i Tønsberg. En kort stund jobbet han ved Sølvverket og er da fortsatt oppført som skomaker, og da han døde var han skipper (som forresten broren hans også var). Det er også en ganske spesiell yrkeskarriere - spesielt fordi skipperen døde i innlandet (Kongsberg)!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Finner ingen Ryjord med det etternavnet i FT1875 (tenkte på at enka kunne stå oppført med navnet). Har ikke hatt tid til å gå igjennom kirkebøkene for 1865-1876 for å se etter evt. gifte og døde.Men i FT1875 fant vi vel ham? Tællingskreds No. 7, Liste No. 27, Matr. No. 460, Løbe No. 432, Tilhørende Parelius & Lossius. folio 200-201. Fire familier bor i huset og styrmann Eilert Garthe er nevnt først og familien Knudsen sist:Knud Knudsen, 1ste Etage, Husfader Leieboer, g, Skibstømermand, 1840, Wedø i Romsdalen; Martha Knudsen, do, Kone, g, -, 1840, Gryttens Prestegjeld; Ingeborg Knudsen, do, Datter,-,-, 1869, Chrsund; Carl Knudsen, do, Søn, -,-, 1871, do; Inga Knudsen, do, Datter, -,-,1874, do. Har ikke funnet dem i FT1885 ennå, i hvert fall ikke under navnet Knudsen/Knutsen o.l. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Fant Inga og Marta i FT1900 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01503.wc2&variabel=0&postnr=6004&fulle=true&spraak=n>LenkeHos ETC står det flere slektledd om Mongefamilien, og vi bare med det som står om Oskar.B1C3. Oscar Rudolf Monge f 1874 Kr.sund +11/11 1906. Handelsbetjent x Inga Knudtsen f 1874 Kr.sund + 19/6 1941. Handelsborger. Drev Kolonialforretning i Øvre Enggate 1903-1938.D1. Frida Monge f. 1900 Kr.sund (det er vel henne som står som udøpt datter i FT1900). x Jacob Chr. Aass. Bankchef.Vi har ikke leita så godt etter de andre i FT1900 men dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Tore og Tor, nettopp kommet inn døra etter en Romsdalstur og også stedet hvor Knud Knudsen ble født, husmannsplassen Sjøteigen under Rydjord, der det er ingen synlige retser i dag. Det er rimelig sannsynlig at det er rette mann dere har funnet og så spørs det om ikke kona Martha også er den samme Martha Lars E Øyane etterlyser i tema 14409 b (Jeg fant temaet etter en del leting), men de har ikke samme etternavn. Men siden hun har etternavn Knudsen der dere fant henne kan det være mannens etternavn, og hun kan jo godt være en Johannesdatter. Så spørs det om resten i bygdebok for Holm stemmer, og at kona slett ikke var en dame fra Kristiansund, men fra Grytten/Hafso. Og falt han ned fra kirketaket?Takk så langt, kanskje dukker flere opplysninger opp?Mvh Osvald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Vi fant ham ikke i FT1885, men det er tydelig at Knudsen i FT1875 er et slektsnavn og at både kone og barn har fått etternavnet til hovedpersonen i familien. I Kristiansund i FT1875, 1885 og 1900 er dette svært vanlig, noe som gjør det vanskelig å finne f.eks. døtre fra FT1865 i de senere tellingene hvis de har gifta seg. Da vil de stå med mannens etternavn. I de aller fleste tilfellene.Det står kan hende noe om at han falt ned fra kirketaket i en eller annen historie om kirkene i Kristiansund, men vi har ikke leita. Siden døde er mye brent bort i tiden rett etter FT1875 vil det være vanskeligere å finne ut av det. Hadde vi et tidspunkt for dødsfallet, kunne vi slått opp i de to avisene som ble utgitt i Kristiansund den gangen, Romsdalsposten og Romsdals Amtstidende, og sett etter. Det står sikkert der, men å lete igjennom 10 årganger er litt mye. Men vi skal være på utkikk etter ham.Vi har ikke oversikt over om Aass-slekten befinner seg i Kristiansund p.t., men det er mange Monge i telefonkatalogen hvis du vil prøve deg den veien. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Vi fant Knut og Martha som innflyttet til Kristiansund i Kristiansund kirkebok (mini) innførte som de første i året 1871: '1868 (når de kom flyttende), Handelsborger Knud Knudsen Rugjerd og Kone Martha Joh???dtt født Mjelva; ægteviet i Gryttens Hovedkirke 11 Octbr 1865; fra Grytten; Chsund hos Ole Engvig; Attest fra Andr. Høyer i Grytten af 16/12 69.Og da skal vel de stå innført i utflyttingslistene fra Grytten, kanskje? Dette bekrefter vel at folkene i debatt nr 14409 flytta til Kristiansund, og siden Knud står oppført som handelsborger er det vel samme person som er i Ålesund ved FT1865.Vi har ikke sjekka hva Ole Engvig gjorde i den tida.Hvis Knud Knudsen datt ned fra kirketaket, kan det ha sammenheng med byggingen av den nye kirka som sto ferdig i 1878, eller rivinga av den gamle som skjedde på 1880-tallet.Knud og Martha bor ikke i Matrikkel nr. 460 på Innlandet ved FT1870.I Innsendte lister til Statistisk Sentralbyra 1866-1872, Fødte Kristiansund by 1869 finner vi som nr '88, (født) Marts 9 1869, Ingeborg, ægte, Tømerm. Knud Knudsen Rugjord og Kone Marthe Johannesdtt. (Mjelva).'I samme listene, Fødte Kristiansund prestegjeld 1871 finner vi som nr. '168, (født) April 15 1871, Carl Joachim, ægte, Bådstømerm. Knud Knudsen Rugjerd og Kone Martha Johannesdtt f. Mjelva, (Opholdssted) Christiansunds Bye.'Skal se senere om vi finner dem konfirmert på 1880-tallet. Men det blir ikke før ut i neste uke, eller i slutten av mai. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Takk igjen Tore og Tor. Utrolig hva dere har funnet ut om denne familien. Jeg hadde håpet at det kanskje var mulig å finne når Knut døde, men skjønner at det er problematisk siden kirkebøkene er brent. Jeg skal se om jeg finner ut noe nærmere om ulykken.At Knut var skipstømmermann forundrer meg ikke. Slekta bygget også båter. Husker ennå trestykket som kunne tas ut av dørkarmen i stua hjemme slik at færinger som ble bygget der kunne tres ut gjennom døra med kjølen der trestykket kunne løsnes. Større båter bygget i stua kunne tas ut ved at veggen mellom to vinduer kunne løsnes! Men denne byggingen foregikk før krigen og før mi tid.Med bestemor fra Averøy venter jeg med lengsel på Averøybøkene. Skal prøve å sammenfatte informasjonen ovenfor og se om jeg kan finne mer slekt i Kristiansund ut over dem jeg allerede kjenner til.Mvh Osvald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Hei! Lette i døde 1876 og 1877-187 uten å finne ham. 1877-1879 er mye brent, så han kan godt ha stått der. Skal senere lete igjennom døde på 1880-tallet og se om vi finner ham.Det er litt rart at vi ikke finner familien i FT1885. Har sett i registret på alle mulige etternavn; Knudsen, Mjelva, Rugjerd, Rydjord, Johannesen med varianter uten å finne dem. Har heller ikke funnet dem ved å lete på fornavnene Martha, Inga, Carl Joachim og Ingeborg.Fant Ole Engvig i FT1865 Lenke og han var malermester og bodde i matrikkel nr. 37 (Vågebakken 2), men hans kone er enke i FT1875. Sønnen som i 1865 kalles Konstantin heter Olaf i 1875 og er fotograf. Fotografene Engvig finnes fremdeles i Kristiansund.Familien bor hos Ole Engvig i FT1870: 'Fortegnelse over Folketallet den 31te December 1870 i Gaarden (Huset) No. 37. paa Kirkelandet i Christianssunds By.' Folio 1-2. Det er 6 hovedpersoner i huset og totalt 24 personer. Knud Knudsen med familie står sist.'Knud Knudsen, g, Tømmermd, 1840, Romsdalen; Martha do. (Knudsen), g, Konen, 1840, do. (Romsdalen); Ingbor do. (Knudsen), Datteren, ug, 1868, Chsund.'Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Takk igjen! Jeg var i kontakt med et oldebarn i helga og han hadde heller ikke funnet ut av hvordan oldefaren døde. Kommer tilbake over helga, er på farten og skal rekke et fly. Takk igjen!Osvald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Ja, da er du vel på rett spor. En sønn av Frida Monge, gift med banksjef Jakob Chr. Aass, er rektor Einar Aass som skrev Kristiansunds historie bind 6. Han bor utafor Oslo. Kanskje han vet mer...Vi sjekka hva ETC har skrevet om Aass. Det er 10 sider med mange opplysninger. Banksjefens foreldre var Janus Joakim Aass f. 1874 Kr.sund og Marie. Jacob Christian Aass f. 28/11 1899 + 14/2 1957. Bankchef i Privatbanken 1937-1942. Adm. direktør i Kr.sunds Spareskillingsbank /9 1942-. Begynte som volontør i Privatbanken 1915. Medl. av bystyret 1946-. x Frida Monge. To barn. Rektoren og dattera Ingrid Aass, Husstellærerinne gift på 1950-tallet med en arkitekt i Oslo. Siden de kanskje er i live, skriver vi ikke opp her med hvem. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Ja, det var nettopp Frida (nevnt i 6 ovenfor) som satte meg på sporet av de to siste personene dere nevner. Via Aass (Aasen) og bygdebok for Nesjestranda fant jeg fram til dem, men heller ikke han som har skrevet deler av Kr.sunds historie hadde klart å finne ut av oldefarens død. Han hadde hørt den samme historien av sin bestemor, Knuds datter, men har ikke kunnet verifisere historien. Han visste derimot at Knud hadde arbeidet på et skipsverft som tømmermann. Han hadde derimot mye om Martha Johannesdatter sine aner.Dere nevner flere ganger ETC. Jeg spør sikkert dumt, men hva er det? Jeg burde sikkert ha visst det. Men siden jeg har funnet ut av Aasenfamiliens opphav via Nesjestranda/Holm-bøkene, og kjenner Rydjordsiden fra før, så har en tydeligvis via ETC muligheter for å finne mer ut av Mongesiden.Takk igjen til dere Tore og Tor, jeg ser at dere er mange til stor hjelp når Kristiansundtema er oppe. Og skulle tidspunktet for Knuds død dukke opp skal jeg ta for meg avisene.Mvh Osvald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Her finner du Lokalavdelinga til Kristiansund folkebibliotek og også lenke videre til ETC LenkeDet finnes mye om Monge i arkivet til ETC. Flere sider, men om anene til Oscar Rudolf Monge 1874- 11/11 1906 står det:Monge, Svend Olsen f. 1819 Grytten +31/7 1901. Matros, senere fergemann. x Ane Olava Hoset f. 1820 Kr.sund +22/9 1893.B1. Olaus Monge f. 10/10 1844 Kr.sund +17/5 1922 (Rp 10/10 1914, Rp. 16/9 1919, Rp. 19/5 1922, R.a. 21/3 1917) Rp=Romsdalsposten og Ra=Romsdals Amtstidende, begge to aviser som utkom i Kristiansund. Skipper. Fører av sk. 'Familiens Haab' 1879-1916. Seilte i 10 år som styrmann i firmaet Christian Johnsens tjeneste, inntil han i januar 1879 blev fører av firmaets skonnert 'Familiens Haab'. Denne førte han i 37 år uten havari eller uheld av noen art. Ved sin fratreden blev han derfor hedret av Christiania Søforsikringsselskab. La opp ved nyttårstider 1917. x 19/9 1869 Rosa Caroline Martine Bergem f. 9/6 1848 Kr.sund + 12/5 1926. Jfr. Bergem.Oscar Rudolf er barn nummer tre til disse to. Det står nevnt hans søsken med barn samt de andre barna til Svend Olsen og Ane Olava Monge med deres barn igjen.Det er også litt interessant med slektsnavnet Rydjord. Det er et kjent navn i Kristiansund i dag, og det er slik vi kjenner det igjen, men som du har sett, står det skrevet Rugjerd i kirkebøkene fra 1860- og 70-tallet. Og det er vel slik gardsnavnet uttales på sine hjemtrakter. Enten har presten der skrevet Rugjerd på attestene deres eller så har de vel uttalt det slik sjøl. Men uansett, artig å se hvordan navnene forandrer seg. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Rugjerd var navneformen i kvegtiendetallet 1657. Først kjent brukt som Røsset, 1520 som Rugerth, også nevnt i fru Ingers jordebok. 1597 brukes Rygge, 1623 Rudjerde, 1735 Rydgjerd (temmelig lik dagens uttale på stedet), 1832 Rydjord. Navnet trolig avledet av gammelnorsk rud og gerdi - inngjerdet jordstykke. Så vidt jeg vet er navnet unikt, men finnes nå flere steder i landet. Er usikker på opprinnelsen av Rydjordvatnet i Rogaland, men vet at det også har vært utflytting til de kanter, eller har alle dagens Rydjordnavn sin opprinnelse fra Veøy i Romsdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Har funnet en sønn av Knut og Martha Rugjerd som dør i 1869.Innsendte lister til Statistisk sentralbyrå 1866-1872, Fortegnelse over Begravede i Aaret 1869 for Christiansunds Bye af Christiansunds Prestegjeld i Yttre Nordmøre Provsti, folio 225: No. 91, (Den opgivne Dødsdag) Decbr 15/1869, Barn Carl Joachim Knudsen Rugjerd ægte, (Alder) 3 5/12 Aar, (Opholdssted) Chsund, af Skarlagensfeber. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Mer enn 3 år siden siste innlegg og så dukker dette opp igjen, og med nye opplysninger!Mor til Knud Knudsen Rydjord f 4.juli 1840, d 1880 er Ingeleiv Olsdatter Frøyset, fra nabogarden, g 11.oktober 1832 med Knud Olsen Rydjord, 1809-1884.Jeg har alle hennes aner utredet så langt det er mulig via bygdebøker o.a. Send meg en epost så kan du få en RTF-fil. osvald(punktum)rydjordÆsfjbb(punktum)netHilsen Osvald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Mange takk!E-post er sendt!MVH Gisle

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.