Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Astrid Ryen

[#21615] Michael Rosing (1756 - 1818), skuespiller i København

Recommended Posts

Gjest Astrid Ryen

I følge mitt leksikon skulle Michael Rosing være født i Rødøy og være sønn av Michel Tørrisen Rosing, senere sogneprest i Hammerfest.Hans mor Anne (Nilsdatter) Munch, som fikk sønnen Michael Rosing utenom ekteskap, ble i 1761 gift i Røros med Johan Mølman (sønn av Bernt Mølman og Abel Margrethe Frost). Michael R. vokste opp i Røros, ble sendt til Latinskole i T.heim og deretter til København for å studere, hvoretter han 'hoppet av' og ble skuespiller. Jeg har funnet ham i Køb. i 1787 og 1801, med kone Johanne og en stor barneflokk. Hans halvsøster Anne Magrethe Mølman 23 bodde hos ham i 1787.Mitt ene spørsmål er: Hva var hans mors opprinnelse?Mitt andre spørsmål er: Hvor var Michael Rosing født? Jeg finner ham ikke i kirkebøkene for Rødøy her i DA. Jeg finner derimot faren (Hr. Michael Rosing) som hadde to sønner døpt i Rødøy i begynnelsen av 1760-årene (Hans og Tørris). Han skulle ha vært kapellan der. I Dansk Kvinnebiografisk leksikon (på nettet) fant jeg en lengre artikkel om Michael Rosings kone Johanne Rosing. Der sies det at hennes mann ble født i Leksvik.(20/2 - 1756).Jeg skulle også gjerne visst noe mer om Michael Rosings far Michel Tørrisen.Mvh Astrid Ryen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Vollan Larsen

Hei. Du kan gå inn på mitt innlegg på debatt om Claus Rosing og Birgitte .Der finner du lenker på Rosingslekten. Kanskje finner du noe der?Hilsen Ørjan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ørjan Vollan Larsen

Søk på debattnr 21553, det er Claus Rosing og birgitte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg har nok vært innom temaet og har sett på de nettsteder lenkene der viser til uten å finne noe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Hva jeg ikke fikk med meg igår fra Store Norske: Det skal være to slekter Rosing uten påviselig sammenheng. Den ene stammer fra Rasmus Clausen Rosing, sogneprest i Vefsn (død 1626).Den andre stammer fra den nevnte Michel Tørrissen Rosing (1727 - 1779), sogneprest i Hammerfest.Jeg har idag fått bestilt en bok fra biblioteket: E. Ansteinson: Trønderen Michael Rosing. Så får vi se.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Tollan

Hei! Har litt stoff om Ros(s)ing fra mer eller mindre pålitelige kilder, bl.a. Eggen: Tolga 1 s.385, men han ser ut til å rote noe med fedre/sønner/brødre.Jeg har notert at Michel Tørrisen Rosing (s.a. Tørris Johnsen R. (1696 Røros-1762 Trdh.) og Kirsten Michelsdt Berg fra Sverige død 1770, reg. i Røros 1725 og Tolgen 1743) er født på Røros 1727 (24.1.) og død 1779 (28.1.) - sogneprest i Hammerfest gm Kristine Falch født 1726, død i Trdh. 1794 (5.5.).Med Anne Nielsdt Munch har han sønnen Michel født i Trondheim 19.2.1756, døpt i Leksvik 21.2.s.å.Kanskje noe mer å finne om henne i Rørosbøkene...Hvor etterrettelig dette er, vet jeg ikke, heller ikke kildene kan jeg rekonstruere sånn i farten, men kanhende har du fått noen trådender å nøste opp.Marie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Kan vel ikke hjelpe noe særlig her, men vil bare opplyse om at Rødøy prestegjeld omfattet både Rødøy, Meløy Lurøy og Træna. Kirkeboka for 1739-50 har med alle kirkesogn på nettet, og det samme gjelder for 1758-1760. Årene 1750-58 har kommet bort. Etter 1760 er det kun bare Rødøy hovedsogn som er utlagt, men Steinar Lines har med noe mer fra Meløy på sine sider.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Til Anne Lise:Takk for nyttig informasjon om prestegjeldet Rødøy, også om kirkebøkene som mangler.Til Marie:Dine opplysninger ser interessante ut, selv om kildene er mer eller mindre usikre. Men det lar seg jo sjekke.Det er forresten en chirurgus Friderich Rossing i Tolga i 1801 med kone og flere barn. Har han noe med denne slekten å gjøre?Rørosboka har ingen nærmere opplysninger å gi om Anne Munck, i hvert ikke under hus 1 (b. 4 side 117) hvor tre generasjoner Mølman holdt til.Jeg håper å få denne boka om Michael Rosing (eller Rossing som det står i de danske folketellinger)i morgen, og ser frem til det.Hilsen Astrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg kan jo videre si at Lurøy og Træna var utskilt fra Rødøy i perioden 1767-1774, men gikk inn sammen med Rødøy igjen fra 1774 til 1725. Lurøy og Træna har egne kirkebøker for 1767-1824. Synd at ikke Michale Rosing var født noen år sendere, for da kunne jeg iallefall ha sett etter han i Lurøy/Træna fra 1767 og utover på bibliotket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Nå har jeg fått den omtalte boka. Jeg har skumlest en del. Det meste dreier seg om Michael Rosings karriere som skuespiller og teaterinstruktør i København, som er interessant nok.Videre står det en del om omstendighetene rundt hans fødsel, og det er en stamtavle for hans far Michel Tørrisen. Om opprinnelsen til hans mor Anna Munch står det svært lite.Kommer med tilbakemelding når jeg har lest mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Troms og Trondheim geistlighet.Michael Rosing f. 24/1 1727 på Røros, far Tørris Rosing var garver, moren Kirsten Mikkelsdt.Dim. 1747 Trhj.skole, Teol.ex. 1749. Var 5 år som informator hos provst P. R/K? Rosenvinge i Sælbu, ble 15/9 1755 - 1768 res.kap. til Rødøen. Sto noe mere om at han ble prest der. Død 28/1 1779.1.gm. NN----2.gm. Christine Falch, død Trondheim 5/5 1794,68 år.Sønnen Michael R., instruktør ved det kgl. Theater i København, ridder av Dannebrog, f. 19/2 1756 - 16/12 1818.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Takk skal du ha Berit for ditt bidrag!Omstendighetene rundt Michael Rosings fødsel beskrives slik i den boka jeg har lånt:Anne Nielsdatter Munch dro som 'høyst fruktsommelig' fra Trondheim til Leksvik. Der tok hun inn hos husmann Michel Nielsen Rosvold Trangen. Den 20/1 født hun et guttebarn som hun forlangte skulle døpes i Leksvik kirke. Presten sendte klokkeren og et par andre menn for å forhøre kvinnen som inntil da hadde skjult sin identitet. Hun sa hun het Anne Nielsdatter, og at hennes bopel var 'hos sin Moder i Anders Povelsens huus strax ved Hospitalet' (i T.heim).Som barnefar utpekte hun 'Michel Tørgersen, som er Capellan i Nordland hos hr. Jacob Munch i Rød Øen præstegield'. Etter sønnens dåp aktet hun seg igjen tilbake til moren i T. heim. Gutten (Michel) ble samme dag døpt i Leksvik kirke.Michel Tørrisen Rosing ble informert om at han var utpekt til barnefar, og det er klart han nektet dette. Anne Nielsdatter Munk ble 30/8 - 1757 innkalt til sakristirett (?) i Domkirken (skal finnes i Domsognets protokoll). Hun endret da sin forklaring slik at hun som barnefar oppga 'Torsten Mortensen, Skomager Svend, som skal være bortreyst til Kiøbenhavn'.På spørsmål om hvorfor hun hadde utlagt Michel Tørrisen som barnefar, svarte hun at det var havngjerrighet, fordi hun hadde forventet at Michel Tørrisen ville gifte seg med henne.Anne Munk kom til Røros med sin sønn og ble der husholderske hos Bernt Mølmann, far til Johan som hun senere giftet seg med. Hun skal der ha utgitt seg for å være enke etter Michel Tørrisen Rosing (han var da kommet til Hammerfest).Michael Rosing (skuespilleren) sa i sin selvbiografi i anledning av at ble utnevnt til ridder av Dannebrog: 'I Trondhjem den 19. Februar 1756 er jeg født. Min Fader var Præst i Findmarken, men døde førenn jeg blev født. Min Moder var datter av Kaptain Munch. Da jeg var 2 1/2 år, gifted hun sig igien med Johan Mølman, der var Brugshaver og Participant i Røraas Kobberværk...'Som kilder oppgis Andreas Dolleris: Michael Rosing (1923) (om skuespillerens sønnesønn). Videre informasjon fra Olav Kvikne (medredaktør av Rørosbøkene).Det skulle vel tyde på at Anne Munk fortalte sin sønn sannheten om hvem som var hans far, men løy da hun utga seg som dennes enke. Ved denne løgn fikk sønnen vokse opp i velstand og fikk sjanser han ellers ikke fått. En fengslende historie fra en fjern tid er i hvert fall dette!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Tollan

Hei Astrid!Har prøvd å finne noe mer om disse Rosingene, men det er ikke mye jeg kan bidra med.Chirurgusen fant jeg ikke på Tolga, men under Mosengen i den nye Osboka (bind 1), men Os og Tolga har jo vært ett... Kanskje berglege, og noe mer enn opplysningne fra FT 1801 hadde nok ikke Gjermundsen, heller.I det samme bindet, under Henningsmoen, sto det nevnt at Michael Rosing arvet denne etter stefaren, Mølmann, og at bergmester(?) Bredal møtte på sin myndlings vegne, - hvis jeg har forstått og husker riktig.Noe særlig mer om Anne Nielsdt Munch fant jeg heller ikke, men hun var nevnt under en av Djupdalsgardene i ett av bindene av Rørosboka og var Johan Mølmanns første kone. Mølmann har noe tilknytning til Djupdalen (Dybdahl), uten at jeg har klart for meg hvordan.På Tolga har vi Rosinggarden, og Henrik Rosing, men forbindelsen til skuespilleren er noe perifer.Marie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Hei Marie!De vesentlige opplysninger om skuespilleren Michael Rosing i Rørosboka står under hus 1 (bind 4, side 117). Hans mor Anne Munck døde i 1772 (født 1727), og Johan Mølman giftet seg med Anne Margrethe Dybdahl i 1777, så den kan forklare tilknytningen til Djupdalsgårdene?I Eli Ansteinsons bok 'Trønderen Michael Rosing' står aller bakerst et 'slektsregister' (Michael Rosings farsslekt):John Rosing, prest i Kvikne hadde datteren:Anne, gift med Michael, bonde på Totlunden i Kvikne. Deres sønn: John Michaelsen Rosing, arbeider ved Røros Verk, bodde på Totlunden. Sønn: Tørris Johnsen Rosing, garver på Røros, feldbereder i Trondheim, flyttet til Tolgen, gift 1718 med Kirsten Michelsdatter Berg, født i Sverige, døde 1777.Sønn: Michel Tørrisen Rosing, f. 27/1 - 1727 i Røros, kapellan hos presten Jacob Munch, Rødø, senere sogneprest i Hammerfest, død 1779. Gift med Kristine Falch, død i Tronhjem 1794. Utenfor ekteskap fikk M. T. Rosing med Ane Nielsdatter Munch, sønnen:Michael Rosing, f. 20/2 - 1756. Gift 11/2 - 1778 med Johanne Cathrine Olsen, datter av den norskfødt murer, senere vekter i København, Herman Olsen og Gundel Marie Abelgreen.Det ovenforstående er direkte sitert. Deretter listes opp de barn Michael Rosing hadde med Johanne Cathrine (også ved teatret). Det var ialt 17 (!) barn født mellom 1778 og 1797. Av disse var det 9 som nådde voksen alder.E. Ansteinsons bok åpner med minnediktet som Adam Oehlenschläger skrev etter Michael Rosings død i 1818. I første strofe står følgende: Høit paa Norges fjerne Klipper, der hvor Flora Jorden slipper, og hvor Iis og Vintersnee er den lengste tid at see. Men hvor Intet Kraften dæmper i de sunde Dalens Kæmper, hvor de stolt i Vadmel gaae, der min Rosing lyset saa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Det står en artikkel med portrett(!) om Michael i Nordisk Familjebok fra 1916:Mikael Rosing, skådespelare, f. 19 febr. 1756 i Röros i Norge, d. 12 okt. 1818, blef student 1775 och debuterade på k. teatern i Köpenhamn 1777. Han hade ett skönt och ädelt yttre samt blef genom sin djupa poetiska känsla och fina smak i förening med mycken flit en af scenens förnämsta konstnärer. Hans styrka låg i tragedien och det rörande skådespelet (han var den förste, som tolkade nordiska hjälteroller), och han grundlade en ny skola, där sanning och värme trädde i stället för svulst, men skördade därjämte lagrar både som älskare i lustspelet och som sångare. 1788 blef han instruktör och 1804 föreståndare för den dramatiska skolan, men hade sedan 1808 af giktkrämpor hindrats från att uppträda. Han var sedan 1778 gift med Johanne Katrine Olsen, ett af den danska scenens största namn, f. 2 juni 1756, d. 15 jan. 1853. Hon debuterade 1773 och gjorde sig bemärkt i synnerhet i sorgespelet och det högre skådespelet ända till 1823. - Dottern Vilhelmine Emilie Rosing, f. 1784, d. 1811, debuterade 1802 och lade i dagen stor dramatisk talang. En annan dotter blef moder åt bröderna Wiehe, som ärfde Rosings konstnärsgåfvor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kvernhusvik

Følgende står å lese i kirkeboka for Leksvik:d: 20 febr: kom huusmand Michel Nielsen Rosvold Trangen til mig og angav, at et qvinde mske, som for nogen tiid siden til ham var ankommen hafde samme dags morgen fød en søn, som hun følgende dag forlangede til daaben, efter tilspør sel svarede han, at hand ej det minste vidste af hendes hiem mestæd, omstendigheder, barnefader, ia? ej engang ang hendes nafn. Derpaa afsente jig d: 21 ejusd: om morgenen følgende forlangende til klocheren:Som Michel Nielsen Rosvold-Trangen var her i gaar og for mig opgav, at et qvinde menniske for nogen tiid siden til hands huus var ankommet, og der siden har opholdet sig, som ? har skiult sit nafn, boepæl og omstendigheder, og at samme ubekiendte men niske samme dags morgen udi hands huus fødte et levende drengebarn, som moderen til i dag forlangede at døbes her i Lex viigens kirke, til saadant at begiære han ogsaa har sendt til mig, da vidner ved daaben allerede vare betingede. Efter saadant op givende haver Lexviigens klocher Joen Joensen, til sig tagende begge men ighedens medhielpere, at for? søge sig saa straxen til det huus, hvor dette menniske skal ligge, og i medhielpernes paahør giøre hende følgende spørsmaal1 hvad hendes nafn er ?. 2 Om hun har attest og schudsmaal ? 3 hvor hendes rette boepæl og tilholdsstæd er ?. 4 Om hun er gift, eller ugift ?. 5 Om hun er ugift, at hun da opnefner barne fader ved nafn, hands faders navn, hvad han er, og hvor hand opholder sig ? 6 hvor den præst er, for hvilchen hun har haft sin skrift-og alter- gang ?. 7 hvor hun agter sig hen, naar hun bliver frisk og tager herfra ?. Hendes tilsvar og udsigende tegnes til hvert spørsmaal, saaledes, som i kand bevidne og tillige ved medhielpernes tegner eders haand under forretningene. Lexvii gens præstegaard d 21 febr 1756 And: Bernhoft.Vi undertegnede haver i dag efter præstens, hr Anders Bernhoftis begiæring forelagt oven melte spørsmaal dette i Rosvold-Trangen liggende meniske, som tydelig til et hvert spørsmaal svarede, som følger: 1 spørsmaal: hvad hendes nafn er ? dertil svarede hun: Ane Nielsdatter 2 spørsm: om hun har attest og schudsmaal ? resp: nej, hun har icke 3 hvor hendes rette boepæl og tilholdsstæd er ? resp: hos sin moder i Anders Povelsens huus strax ved hospitalet. 4 om hun er gift eller ugift ? resp: hun er ugift 5 om hun er ugift, at hun da opnefner barne fader ved nafn, fa ders nafn, hvad han er og hvor han opholder sig ? resp: Michel Tørgersen, som er capellan i Nordland hos hr Jacob Munch i Rødøens præstegield. 6 hvor den præst er, for hvilchen hun har haft sin skrift-og al ter-gang ? resp: hun er af domkirkens sogn, hvor prosten? magister? Thode og hr Bang er præster, dog kaldte hun hr Bang sin præst, og sagde for ham stendig at have haft sin skriftegang. 7 hvor hun agtede sig hen, naar hun bliver frisk og tager herfra ? resp: til sin moders hus igien, som hun kom i fra.Saaledes passeret vedgaaer og bevidnede di undertegnede d 21 febr 1756 Joen Jonsen klocker Anders Pedersen Øverland? Sivert? Johansen Helaassamme dag d 21 febr blef foranførte qvinde menneskes dren gebarn døpt i Lexviigens kirke. Nom: Michel, faderen efter opgivende capellanen til Rødøens menigheder, Michel Tørgersen, moderen Ane Nielsdatter. Test: Michel Niels: Trangen, Sivert Hellaas, Anders Presthuus, Maritte Michel Trangens qv, Maritte Amundsdatter Helaasmvh Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Takk til Knut og Leif for Innlegg!Den 30. august 1757, halvannet år etter at sønnen ble født, ble altså Anne Nielsdatter Munch - på begjæring av Michael Rosing - innkalt til Domkirken for å bli konfrontert med det hun tidligere hadde sagt. (se innlegg 12). Den faren hun nå navnga, lot seg ikke etterspore, da han kom ifølge henne kom fra Bergen og var dratt til København. Dette forhøret som i sin helhet er gjengitt i boka jeg har lånt, ble underskrevet av Jacob Thode (sognepresten), M. I. Bang (kapellanen) og to av byens borgere.Man regner med at prestene må ha hatt mistanke om at Michael Rosing ikke hadde rent mel i posen, og at hele forhøret kunne ha vært en foranstaltning for å redde Rosings karriere som prest.Som tolvåring ble Anne Munchs sønn innskrevet ved Latinskolen i Trondheim under navnet Michael Rosing, og siden guttene ved skolen opptrådte som sangere i Domkirken ved mange anledninger, må sognepresten Bang som var til stede ved forhøret i 1757, ha forstått hvem han var. Michael Rosing og to andre 'disipler' som ble dimittert i 1775, meldte seg til misjonsvirksomhet i Finnmarken. To av dem ble antatt, men ikke Michael Rosing. Det måtte være fordi Michel Tørrissen R. da var blitt sogneprest i Hammerfest!I en gammel slektstavle som skal finnes i slekten Mølman på Røros skal det, ifølge den nevnte boka, stå at Anne Munch, Johan Mølmans første kone, var enke etter presten Rosing. Som ugift mor ville hun vel aldri ha blitt gift med ham?Det var det - så langt. Jeg takker alle for bidrag og ser gjerne det kommer flere. Astrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Et annet spørsmål:Er det Michael Rosings halvsøster Anne Margrethe jeg finner her på Øyen i Melhus i 1801 ?LenkeAlderen stemmer ikke helt. Hun ble født 1764 og var 23 år, da hun i 1787 bodde hos sin halvbror i København.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.