Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jens Petter Burud

[#21720] Opplysninger om Bredaslektens opprinnelse i Norge

Recommended Posts

Gjest Jens Petter Burud

Jeg søker informasjon om en av mine forfedre Jørgen Breda. Jeg har funnet ut at Breda familen nedstammer fra Holland, fra byen Breda syd i Holland. de kom til Norge som militære i krigene som pågikk på slutten av 1600-tallet i Norden. Jørgen Breda var født i (1670 ?) og døde i 1733. Han kjøpte i 1721 gården Duni i Sande i Vestfold. Han var Premieærløytnant i Folloske kompani i det Akershusiske regiment (infanteriet).Har noen mer informasjon om Jørgen Breda? Vet noen mer om Jørgens breda og hans forfedre fra Holland? I en kilde nevnes en Walterus van Breda som var feltskjær i det Oplandske regiment. Slektskap mellom ham og Jørgen Breda skal ikke være påvist.Er meget takknemlig for mer informasjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Hva med mor til Jacob B. Bull, Henriette Margrethe Breda ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Jens Petter Burud:I artikler i Gjallarhorn har Torkel Fagerli og Steinar Torp interessert seg for denne slekten. Steinar Torp publiserte i Gjallarhorn nr. 29, s. 391-401, en oversiktsartikkel om Breda, inspirert av at Torkel Fagerli i Gjallarhorn nr. 27 publiserte sitt funn av Jørgen Bredas patronym og en hittil ukjent bror.Hvor Breda-slekten stammer fra er ennå ikke bevist eller tilstrekkelig sannsynliggjort.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Burud

Jørgen Breda d. 1733 var etter mine opplysninger tippoldefar til Henriette Margrethe Breda.Når det gjelder Gjallarhorn og artiklene der, hvordan får jeg tak i disse?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Sannsynligvis her:LenkeMvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Hei Jens Petter :-)Var den Jørgen Breda den samme som var gift med Ingeborg Halvorsdtr.?De bodde på Duni i Sande.Jeg er ikke en etterkommer, men en av hans etterkommere--Anders Nielsen Breda var gift m. Susanna Andersdtr. Weierud som var i slekt med meg. Jeg har gått litt bakover i slekten til Anders og havnet på Jørgen og Ingeborg. Men du har vel disse opplysningene går jeg ut fra? Mvh Anne M.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Klikk på 'Smakebiter' til høyre for å se innholdsfortegnelse for de seneste nummerne. Bestillinger kan sendes til Lise Pettersen: lisep[alfakrøll]online.noKristian Hunskaar (redaktør, Gjallarhorn)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Burud

Hei Anne MargreteJørgen Breda og Ingeborg Halvorddatter var oldeforeldre til Anders Breda (f. 23.12.1777 d. 28.9.1849) som var gift med Susanne Andersdatter Vejerød (f. 1789 d. 1826)MVHJPB

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Det stemmer :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Burud

Jeg ser av andre som søker om opplysninger om militære forfedre at det refereres til Ovenstad og Hirsch. Er det noen som har disse og kan se om det finnes opplysninger om Jørgen Breda (Bredal eller von Breda)?Har i en bok (Akershusiske infanteriregiment nr. 4 1628-1955) jeg har skaffet meg funnet ut at 1. september 1646 etterfulgte Oberstløytnant Benedict Kredz (Creetz) generalmajor Achim von Breda som sjef for Trondhjemske infanteriregiment. Det står ikke mer om Achim von Breda i denne boken.Kan dette være en av forfedrene til Jøregn Breda?Jens Petter Burud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arild andersen

Til Jens PetterDet nevnes vel ikke noen med navnet Christian Kautz i den boken din vel...?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Burud

Har ikke sett dette, men har du mer informasjon slik som grad, militær enhet, tidsperiode ?MVH Jens Petter Burud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Burud

Er det flere som har opplysninger om dette tema?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

På bakgrunn av Steinar Torps artikkel - når nevnes den første i din slekt her i landet, og under hvilke omstendigheter ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jens Petter Burud

Hei, har sakset litt fra Brøgger og Steinar Torp:En hypotese sier at Breda-ene nedstammer fra Holland. A. W. Brøgger (1) skriver i 1931: ”Breda-ene kom til Norge alt før 1700 i militær tjeneste under krigene, og kom vesentlig til å bo i Vestfold som gårdbrukere og offiserer, senere også i tolletaten. Fra Jørgen Breda, løitnant i armeen, død 1733, eier av Duni gård i Sande, stammer de nuværende ætlinger av familien.Den som har kommet lengst i dette må være Steinar Torp som i en artikkel i tidsskriftet Gjallarhorn i 2002 (2) skriver følgende:Fra Steinar Torp: ”Slektens første kjente stamfar” Oscar (Wilhelm Eugen) Storm har skrevet en liten bok hvor blant andre slekten Breda omtales. Jørgen Breda nevnes som slektens første kjente stamfar. Jørgen døde sannsynligvis i 1733 ettersom det var skifte etter ham 21- september 1733. Han var gift med Ingeborg Halvorsdatter. Hun ble begravet i Sande i Vestfold den 21. februar 1763, 86 år gammel. Hun er slektens eldste kjente stammor.Jeg har ikke funnet ut når Jørgen ble født, men fødselsåret kan anslås på grunnlag av følgende sikre opplysning: Jørgen Breda avanserte fra korporal til sersjant ved major Gerhard Stercks Holmestrandske kompani under det Smaalenske nasjonale infanteriregiment 1. april 1704. Dersom man antar at Jørgen var 22 år da han avanserte til sersjant må han være født i 1682. med et ”slingringsmonn” på 8/-2 år, kan han anslås å være født i tidsrommet 1674-1684. Hans kone Ingeborg var født ca. 1677, dersom hennes alder ved begravelsen er korrekt angitt.At Jørgen oppholdt deg i Sandeområdet allerede i 1704 virker sannsynlig. Kompaniet han tilhørte hadde tilhold i området. Kanskje det var han som under navnet korporal Jørgen Bredal i 1703 fikk bygsel på halvparten av nordre Gran i Sande i Vestfold av Jacob Auensen Selvik. Ovenstad (3) omtaler en militær ved navnet Jørgen Bredahl. Han var løytnant ved landdragonene ved Nordre Jarlsbergske kompani 15. januar 1717 og var fra 30. desember 1718 premierløytnant ved 3. Akershusiske nasjonale Regiments Tuneske kompani og fikk avskjed 13. januar 1721. Jørgen Breda utstedte i kapteinens fravær liste over det Folloske kompanis vacanser under oberst Bruns nyopprettede Akershusiske regiment, datert Fredrikstad den 12. desember 1718. Det kan virke som Jørgen Breda og Jørgen Bredal er samme person. Det er også verdt å merke seg at det i boet etter Hans Jørgensen Breda og Kirstine Widdichsdatter Offenberg nevnes en sølvskje med inskripsjonen H. J. Bredal i 1706. det passer godt inn at Jørgen Bredal tok avskjed fra infanteriregimentet 13. januar 1721, at han ved skjøte av 13. mars, tinglyst 6. mai 1712 kjøpte Jørgen Breda ¾ av fullgården Duni i Sande sogn av Fredric Olsen Engelstrup. I 1723 kjøpte Jørgen resten av gården.Mer fra Steinar Torps artikkel: Etter det jeg kan se er det hittil ikke påvist noe om Jørgen Bredas aner. I Sandeboka står det at slekten Breda stammer fra Holland og har navn etter den Hollandske byen Breda. Det kan være riktig. I hollandske slektsnavn var det vanlig å sette ”van” foran navnet, mens det for eksempel i Tyskland ble bruk ”von”. En Waltherus van Breda var i 1657 feltskjær ved major Creutz’s kompani, oplandske regiment søndenfjelds, men det er ikke påvist slektskap mellom ham og Jørgen Breda. Denne Waltherus stammet sikkert fra Nederland etter navnet å dømme. I J.C. W og K. Hirsch sine håndskrevne opptegnelser nevnes det flere andre offiserer med slektsnavnet Breda: Mathias (Breda, Bredow). Han var i 1657 løytnant i Kongens livkompani i Danmark. Johan Albrecht Breda var fenrik i Harloffs gvb Inf. Regt i 1675. Jørgen Cornelius Breda var 1674 ansatt ved Marine Kompagniet i Glückstadt. Ettersom de var militært aktive en generasjon før Jørgen Breda er de mulig farskandidater, men ettersom Jørgen hadde Hansen som patronymikon kan de elimineres fra listen over mulige fedre.Muligens bygger opplysningen om avstamning fra Breda i Holland på en muntlig overlevering. Det slår meg at mange i slekten har tjenstgjort i det militære. Det ble på 1600-tallet rekruttert mange hollendere til den dansk-norske hær, og det er mulig at slekten har kommet til Norge gjennom militærpersoner. Da jeg arbeidet med min forrige artikkel om Offenberg kom jeg over en ny kilde av interesse for slektsforskningen rundt Breda som jeg tror ikke har vært publisert tidligere. I en originalrulle for Bülows eskadron i 1678 står kvartermester Hans Georg Breda oppført. Det er neppe snakk om Jørgens bror Hans Jørgen ettersom broren må antas å være født etter 1659. Hans Georg var sannsynligvis født senest 1658 fordi det er usannsynlig at han var under 20 år da han i 1678 innehadde stillingen som kvartermester. Han passer aldersmessig som Jørgen Bredas far og dermed også som Hans Jürgens far, ettersom de to sannsynligvis hadde samme far fordi de var brødre og brukte samme slektsnavn (navnet kan ha kommet gjennom felles mor, men det vanligste var at man arvet farens slektsnavn). Dessuten tjenestegjorde Hans Georg i hæren mens Hans Jørgen tjenestegjorde i sjøforsvaret. Overgang fra tjeneste i den ene våpengren til den andre antar jeg ikke var så vanlig. Hans Georg Breda kan være Jørgens og Hans Jørgens far, ettersom Jørgen hadde Hansen som patronymikon, sannsynligvis fordi deres fars fornavn enten var Hans eller var Hans med etterfølgende fornavn. Navnet Hans Georg faller innenfor sistnevnte kategori.Det opplyses også i Sandeboka at det i 1691 var skifte etter Frode Amundsen Selvik og at datteren Anne, født 1669 var gift med Breda på Jahren. Etter det jeg kan se av originalprotokollen står Anne, 22 år gammel, oppført blant arvinger. Jeg har ikke funnet at hun var gift ved tidspunktet for skiftet eller at hun har vært gift med Breda På Jahren. Anne var ved skiftet etter hennes mor i 1699 gift med Jens Pedersen fra Hurum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.