Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hans Mathisen

[#21737] Abel Cathrine Lillienschiold

Recommended Posts

Gjest Hans Mathisen

Generalmajor Peter Jacob Motzfeldt (1699-1791) ble annen gang gift 1743 med Abel Cathrine Lillienschiold. Hun var datter av en Fredrik Lillienschiold, men hvem var han sønn av? Kan det ha vært Hans Lillienschiold, sønn av Hans Hansson Schmidt, som ble adlet i 1670 og da fikk/tok navnet Lillienschiold?Hans Lillienschiold ble muligens født omkring 1650. Han giftet seg med Maria Lem, datter av sogneprest Peder Lem og hustru Abel Munthe. Er det kanskje henne Peter Jacob Motzfeldts annen hustru er oppkalt etter?Hans Lillienschiold hadde en søster, Else, som hadde en datter som het Cathrine Margrethe. Om Fredrik Lillienschiold virkelig var hennes søskenbarn, er det trolig henne hans datter Abel Cathrine har sitt annet fornavn etter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Var ikke Abel Cathrine L. datter av Christian L, d. 5.april 1728 og Margrethe Matheson, f. 1696 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Til Knut:Det er meget mulig du har rett. Men er Christian L. kanskje en bror, eventuelt en fetter, av Fredrik L.? M.a.o.: Hvorledes ser linjene ut bakover fra Christian?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Du har gitt litt lite data om Fredrik, men prøv f.eks. denne:Lenke; o} Knut F

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Til orientering, så har jeg notert tre barn til Hans Hansen Lilienskiold d y født ca 1650 død 12/1-1703 Kjøbenhavn, og Maria Pedersdatter Lem. Barn 1: Peder gift m Dorthea Bager. Han druknet 1734. Barn 2:Bendix Hansen Lilienskiold, løytnant, skutt i sjøslag, Barn 3:Ulrich Fredrich Hansen Lilienskiold, sjøkaptein omkom i forlis 1717.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Min kilde for opplysningen om at Abel Cathrine L. (1717-1791) skulle være datter av dragonkaptein Fredrik L. er ”Stamtavle over Familien Motzfeldt” fra Kristiania 1883. Jeg fikk forleden se en artikkel i Bergens Tidende fra 7. november 2003 der Lillienschioldene er omtalt og fikk lyst til å prøve å knytte forbindelsen mellom Abel Cathrine og den adlede Hans Hansen (Smed/Schmidt) L. (ca 1610-1781).Det ser nå ut for meg som at Hans Hansen (Smed/Schmidt) L.s datter Else Marie (1645-1728) er Abel Cathrine L.s oldemor gjennom sønnen Peder Montagne L. (ca 1667-1725) og dennes sønn Christian L. (1697-1725). Etter dette følger vel at ovennevnte stamtavle tar feil? Om jeg forøvrig her har feiltolket noe, ber jeg om å bli gjort oppmerksom på det.Tusen takk for god hjelp så langt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Audun Lem

Slekten Lillienschiold (den eldre)/Lillienskiold (den yngre) er behandlet i Danmarks Adels Aarbog av 1957.Abel Cathrine, 1719-1789, som ble gift med generalmajor Motzfeldt var datter av kaptein Christian L., 1697-1726, og Margrethe Mathesen. Kaptein Christian L. var sönn av oberstlöynant Peder Montagne Lillienskiold og Abel Cathrine Hiort. Han var sönn av Else Hansdatter Lillienschiold ( den omtalte slavehandlerske i Bergens Tidende) og toller i Bergen Peder Pedersen Montagne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Hansen

Her er to andre linker som sikkert vil hjelpe deg videre. HilsenSvein Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Tusen takk til Audun og Svein !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Major Herman Krefting (1755 - 1828) var gift med Johanne Ulrikke Caroline Motzfeldt. Ved ft 1801 bor ekteparet på gården Styren i Ejdsvold med 4 barn; den eldste sønnen heter Axel Motzfelt Krefting.Samtidig (1801) finnes en 'afskediget oberst' Axel Arenfeldt von Motzfedt (70 år) i Mosse. Denne Axel var iflge FS sønn av Peter Jakob Motzfeldt og Thale Marie Arenfeldt.Var Johanne Ulrikke Caroline datter av Axel Arenfeldt von Motzfeldt? Hvem var i så fall mor hennes?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Oberst Axel Motzfeldt (1731-1810) var g.m. Bolette Brix, død i Moss i 1801. Og det styrker jo forslaget om 'foreldreskapet'. Var Herman Krefting sønn av en Jacob ? Hvordan er linjen til jernverkseier Herman Krefting (1656-1712) på Bærums Verk ? (Var sistnevnte født på Eidsvoll eller i Bærum ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Slekten Krefting iflge Aschehougs konversasjons leksikon:Herman Krefting (1592 - 1651)Johan Krefting (1618 - 1674) til Bærum VerkHenrik Krefting (1665 - 1722) til Vøyen i Bærummajor Jacob Krefting (1712 - 1769) til Vøyen i Bærummajor Herman Krefting (1755 - 1828) til Nes i Torsnes, Østfold.Herman Krefting (1656 - 1712) til Bærum Verk var bror til Henrik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Axel M. er altså sønn av Peter J. Motzfeldt (1699-1791) i hans 1. ekteskap m. Thale Marie Axelsdatter Arenfeldt (1700-1742), som fikk 12 barn, hvorav 10 vokste opp. Og hvis Johanne Ulrikke Caroline er Axel's datter kan hun være oppkalt etter hans bror, kaptein Ulrich Anton M. (1739-1783) på Orkdal. Kanskje han var hennes fadder ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Brøndsted

Generelt om slægten Lillienschiold (den adlede og nu uddøde slægt) og Lillienskiold (nulevende, fortrinsvis dansk og som skriver sig med 'sk'). Hovedkilden er:Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885som også Danmarks Adels Aarbog 1957 bygger på. Men adelsårbogen har også en ældre fremstilling af slægten omtrent samtidig med Thomles artikel, som er fejlbehæftet og fører de danske Lillienskiold'er i lige mandslinje tilbage til den adlede Hans Hansen Schmidt/Lillienshiold. Thomle beviste at den danske linje nedstammer fra en dattersøn til HH Schmidt, Peder Montagne. Han blev omdraget hos morfaren og kaldte sig derfor Lillienskjold. Denne genealogi var lang tid om at vinde anerkendelse, da den jo indebar at den danske linje uberettiget har anset sig for adelig.Jeg vil tro at ”Stamtavle over Familien Motzfeldt” bygger på den fejlbehæftede fremstilling af L. Og jeg har set mange steder på nettet, der bygger på de forældede fremstillinger (derfor: pas på!)Hvis man følger konventionen med at skrive den adlede slægt med 'sch' og den ikke-adelige med 'sk' bør Abel Cathrines efternavn skrives Lillienskiold. Hendes farfar var den omtalte Peder Montagne L, dattersøn af den adelige slægts stamfar.mvh TomPS den adelige linje: [url="http://tom.brondsted.dk/genealogi/bruun/1_14.php#I7070>Lenke den ikke-adelige linje:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

En 'Tøndernes Æt eller Slægttavler' (1775) som finnes på http://www.tuxen.info finner jeg at Elisabet Tønder (1701 - 1778) gift med proprietær Fredrich Brix hadde datteren Bolette Helene Brix (f 1730) gift med major Axel Motzfeldt (f 1731). De fikk tre døtre: Fredrikke Elisabeth Motzfeldt (f 1758) gift med David Kreijsk, Abel Kathrine Motzfedt gift med Christian Harboe og Johanne Ulricce Cornelia (?) (f 1767) gift med Herman Krefting.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Kan Johan Motzfeldt (død 1769, født når ?) (kaptein ved Dragonene), g.m. Bolette Helene Brix's søster Olava Christiana, være bror av Bolette's ektemann Axel Arenfeldt von Motzfeldt (1731-1810) ? I så fall kan Bolette's datter Johanne Ulrikke Caroline være oppkalt etter TO av farens brødre (eller tilogmed TRE, siden det også var en Carl (1741-1816) i søskenflokken !).Gen.maj. Peter Jacob Motzfeldt i Verdal og Thale Marie Axelsdatter Arenfeldt skal ha hatt 10 barn som vokste opp , fem av hvert kjønn (12 barn ialt). Jeg har notert navnet på 4 sønner (inkl. Johan, som som jeg ikke er sikker på) og 4 døtre (inkl. Ellen Christine 1739-1812 som jeg ikke er sikker på).Når var forresten Thale Marie Motzfeldt født, hun som var g. (før 1760) m. Jens Gjertsen ?. Og Anne Styge Motzfeldt f.1734, levde hun opp ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Vet lite om barna til Peter Jacob Motzfeldt og Thale Marie Arenfeldt. Men samme kilde som sist sier at Olava Christiana Brix gift med Johan Motzfeldt (død 1767) fikk (kun?) datteren Thale Marie (død 1788), gift 1784 med Frederich Christian Nelle, som igjen fikk sønnen Johan 1785.Det passer godt at kaptein Johan Motzfeldt (død 1767) var sønn av Peter Jacob Motzfeldt og Thale Marie Arenfeldt, men beviser har jeg ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carl Müller

Iflg. innlegg (14): 'Kan Johan Motzfeldt (død 1769, født når ?) (kaptein ved Dragonene), g.m. Bolette Helene Brix's søster Olava Christiana, være bror av Bolette's ektemann Axel Arenfeldt von Motzfeldt (1731-1810)? 'Svar: Ja, de er brødre. Videre: 'Gen.maj. Peter Jacob Motzfeldt i Verdal og Thale Marie Axelsdatter Arenfeldt skal ha hatt 10 barn som vokste opp , fem av hvert kjønn (12 barn ialt). Jeg har notert navnet på 4 sønner (inkl. Johan, som som jeg ikke er sikker på) og 4 døtre (inkl. Ellen Christine 1739-1812 som jeg ikke er sikker på).'Svar: Ellen Kierstine skulle være grei nok. Hun var gift med Henrik Helkand Rasmussen Bull. Jeg vet bare om to barn: Anna Marie Bull og Johanne Birgithe Bull, f. henholdsvis ca 1770 og 1773.Videre: 'Når var forresten Thale Marie Motzfeldt født, hun som var g. (før 1760) m. Jens Gjertsen ?. Og Anne Styge Motzfeldt f.1734, levde hun opp ?'Svar: Jeg har den første registrert som Thale Charlotte Motzfeldt (1735-1824), men jeg kjenner ikke til evt. barn i ekteskapet med Jens Giertsen. Den andre, Anne Anne Styge Motzfeldt døde i 1818. Hun var hoffdame hos hertuginnen av Glücksburg, ugift.Kvinnen med det flotteste navnet av alle i min database, Thale Marie Arenfeldt er en av mine 7. tippoldemødre. Jeg har registrert 10 barn etter henne og Peter Jacob Motzfeldt. Inkludert de opplysningene som er fremkommet i denne tråden, er det for 6 av hennes barn etterkommere i ett eller flere slektsledd. Bortsett fra de her fremkomne, er de øvrige å finne på min hjemmeside http://home.no.net/camu/starte.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Generalmajor Peter Jacob Motzfeldt (1699-1791) sin grandtante Maria Motzfeld (1614-1694) var g.m. vinhandler i København Joachim Schumacher (1604-1650) og mor til greve og rikskansler Peder Schumacher, adlet Griffenfeldt (1671) (som endte sine dager i Trondheim i 1699 etter et langt fangeopphold på Munkholmen, benådet etter en dødsdom).Griffenfeldt hadde minst to søstre; Margrethe (1648-1690) og Maria f.1642, sistnevnte g. 1667 m. Hans Madsen Husvig (1619-1670).En jevngammel Maria Schumacher var g.m. overinspektør og birkedommer i Larvik / overbergamtsforvalter i Kongsberg (1667), Johan Bøckmann fra Danmark, død i Larvik 1701. Kjennes noen forbindelse mellom disse to Maria Schumacher ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

'Larviks Historie' har en del som omhandler 'Nogen gamle Larvik-slegter'. Dette gjelder slektene Bugge, Bøckman (Bøckmann), Falkenberg, Hesselberg og Wright.Det framgår der at Johan Bøckman var gift 3 ganger. Maria Schumacher var hans første hustru. Det finnes ingen opplysninger om tidspunkt for fødsel, giftemål, død eller annet som kan kaste lys over Maria. Det framgår heller ikke hvem av disse tre som var mødre til de 7 barna til Bøckman.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.