Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

[#21818] 'Hustruen hette Sara Olsdatter'. Øvre Gokstad Sandeherred.

Recommended Posts

Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Opplysningene om hustruene er i bygdebøkene ofte som sitert over. Denne gang fra Lorens Berg Sandeherred side 421.SARA OLSDATTER, 54 i 1801, var gift med HANS SØRENSSØN. Etter å ha sjeket ca. 10 kommuner i Vestfold ble det FamilySearch som førte meg til Brunlanes.Paret er trolovet 15.10.1774. Forlovere var Knud Mørch og P:S:Perregård. To solide personer, men gir ikke meg noen pekepinn om hvor Sara kommer fra.Vielsen var 11.11.1774.'Copulered Ungkarl Hans Sørensen Gochstad med Pigen Sara Olsdr. Wermen' Jeg er usikker på tolkingen av navnet Wermen. Har ikke funnet det som stedsnavn i Lorens Berg Brunlanes.FamilySearch har en Sara Olsdatter fra Andvig, men i h.h. til Lorens Berg Brunlanes var hun gift en rekke ganger og passer ikke her.Perm til perm søk i Lorens Berg Brunlanes gir et treff under Lund på side 388. Men er det riktig person?'Ola Larssøn 1730-56. Var søn av Lars Lykssøn Østre Foldvik. Da hustruen døde 1755, gik indtægt og utgift i boet op i op. Søn Hans, datter Sara. Som enkemand maatte Ola avstaa bruket.' Hustruen var 'Mari Ellevsdatter', enke etter forrige bruker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Du har Wermelie i Sem, og det ser ut til at er det eneste gårdsnavnet som begynner på Werm... i Vestfold. Så har du Fermen i Hedrum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

'Fermen' heter egentlig Farmen.Kan det være Berven? I ekstraskattmanntallet 1762 for Brunlanes - som rett nok redegjør for befolkningen 12 år før vielsen, slik at mye kan ha skjedd innen den tid - finner jeg følgende med navn Sara Olsdatter i Brunlanes:- Sara Olsdatter, tjenestejente hos Peder Hansen på Berven- Sara Olsdatter, datter av Ole Andersen og Maren Sørensdatter på Nedre Anvik (vel hun du avskriver)- Sara Olsdatter, tjenestepike hos Hans Torgersen på Nordre OmslandDet skal legges til at manntallet ikke lister personer under 12 år, så om aldersangivelsen i 1801 er litt for høy, kan hun også være for ung til å komme med i manntallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar F. Løsnes

Hei! Jeg har ei Sara Olsdatter født ca. 1748 fra Mørkeie u. Mørk, gr. nr. 107, Sandsvær. Siden du nevner at en av forloverne var Knut Mørk, kan jo dette være noe å undersøke for deg. Denne Sara's foreldre var Ole Sebjørnsen Mørkeie 1715-1788 og Else Olsdatter gift 1737. Se forøvrig bygdebøkene for Sandsvær.Mvh.Einar F. Løsnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Berven og Wermen høres mer likt ut enn det sees likt ut. Presten kunne skrive leselige B , men han kan ha hatt en elendig hørsel.Berven ( hos Lorens Berg Bervi, men i teksten nevnt forskjellige skrivemåter ) ligger vel 2 kilometer fra Lund så Ola Larssøns Sara kan jo ha havnet der etter at han måtte oppgi Lund ca.1756. Jeg har mindre tro på Nordre Omsland. Det var jo langt til Kjose på den tiden.Lever Ola Larssøn i 1762, og hvor er han da, og hvor er sønnen Hans? Kan det være noe hjelp å hente der?Forloveren Knud Mørch nevnes som 'fuldmæktig, senere forvalter ved Barkevik' jernverk. Han døde 1775. Hvor han kom fra nevnes ikke.( Lorens Berg Brunlanes side 467).Sara fra Sandsvær har iallefall passende fødselsår, men hvor tok hun veien?Med vennlig hilsen Ove Gunnar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Knud Mørch her har nok ingenting med Mørk i Sandsvær å gjøre. Han tilhørte nok ei embedsmannsslekt.Men når vi er inne på smeder/jernverk etc., kan det jo nevnes at det finnes ei smedslekt som het Warme. 'Wermen' kan jo også være slektsnavn. Denne slekta er, så vidt jeg vet, omtalt i et eller annet bind av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. http://genealogi.no har navneregister.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Etter en kikk på originalen, er jeg temmelig overbevist om at det står 'Wesmen', som trolig refererer til gården Vestmunn (Vestmoen) ved Hallevannet i Brunlanes. Under den gården finner jeg dog ingen passende Sara Olsdatter i bygdeboka.Angående min tolkning, kan bokstaven s sammenliknes med samme bokstav i ordene Sørensen og Olsd. Dermed ser det ut som om vi kan glemme slekten Warme i denne omgang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Jeg fant ingen passende forbindelse til Warme-slekten da jeg sjekket dette ikveld (NST nr.19).Men Peder Pergaard, som vel er identisk med en av forloverene til Sara, er fadder til et av Ole Jansen Warmes barn. Ole her er født ca. 1741 og kun ca. 5-6 år eldre en Sara.Jeg var i innlegg nr. 5 inne på hvor Ole fra Lund og hans sønn Hans eventuelt befant seg i 1762. Kristian, etter hva jeg kan se dekker du ikke Brunlanes 1762 på dine Hedrumsider?Hvis den Sara vi skal ha på plass kom fra Lund,og hennes far måtte gå fra gården ca.1756 vil hun vel ha levd som tjenestejente fram til vielsen. Og det er vel få eller ingen av disse som er nevnt i bygdebøkene.Men rimer det med de aktuelle forloverene for en tjenestejente?Med vennlig hilsen Ove Gunnar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Ole Larsen kan være den som 1762 bor hos sønnen Hans Olsen på Nordre Nalum i Brunlanes. Hans var gift med Inger Sørensdatter. Denne Ole Larsen er gift med Malene Sørensdatter, men hun kan jo være kone nr. 2. Husstanden inkluderer ikke flere personer over 12 år.Dette ser ut til å være den eneste Ole Larsen over 12 år i Brunlanes i 1762, og det passer jo godt med sønnen Hans. Imidlertid kan den riktige Ole også være død eller utflyttet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

En Sara Olsdatter til dukket opp på sidene 260 og 188 i Lorens Berg Brunlanes ikveld.Hun er datter av Ola Lykssøn (Ola Larssøns onkel) født ca. 1727, og gift etter 1765 med Kristian Kristofferssøn, Torstein.Hun er ikke min Sara, men hun skal vel ha en av plassene i innlegg nr.3. Nå har vi 3 stk. Sara både fra bygdeboka og fra 1762. Sara fra Andvig er plassert begge steder.Det er flere Sørens.... rundt Sara fra Lund. Jeg ar ikke funnet noen sammenheng ennå.Med vennlig hilsen Ove Gunnar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

I årets julepresang på www.vestfold-slekt.net 'Overformynderrulle 1 1734-1769. Larvik grevskap' nevnes navnet Sara Olsdatter tre ganger.Lenke søk34 år gamle Sara er datter av Ole Lyksen. De to neste er samme person, datter av Ole Andersen, Andvik, og hun sies begge ganger å bli gift med Hans Gokstad.Jon Westmoen er nevnt som formynder for Ole Andersen, Andvik sine barn. I innlegg nr. 7 mener Kristian Hunskaar at det må være nettopp Vestmoen Sara kommer fra ved vielsen.Det kan se ut som min konklusjon på grunnlag av Lorens Bergs bygdebok, i det første innlegget, er feil og at Sara Olsdatter fra Andvik var gift med Hans Sørensen fra Gokstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg legger inn vielsen til Hans Sørensen Gogsstad og Sara Olsdatter her i Brunlanes 1774. Se helt nederst til høyre siste rubrikk her: LenkeIkke så lett leslig, men det står vel Hans Sørensen Gogstad af Sandeherred?På Vestfoldslekt finner du barna til ekteparet Hans Sørensen Gogstad og Sara Hansdatter , men det har du sikkert sett?For meg er dette av interesse, for en av mine aner var bror til Hans, Anders Sørensen Gogstad som er nevnt bodde ved farens død på Langestrand ( L. Berg s. 421)Ha en fortsatt God JUL.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Legger inn min forfader Anders Sørensen fra Gogstad i dette skiftet: LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Tar også med Anders Gogstad i 1801 på Langestrand i Larvik:-) LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Er det da denne Ole Andersen Andvig som antas å være far til Sara Olsdatter? LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Tar med denne litt usikre kilden også: LenkeHer er søsken av Sara Olsdatter også listet opp under fam.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Det ble noe feil med lenken til vielsen mellom Hans Sørensen Gogstad og pigen Sara Olsdatter. Prøver nok en gang: LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Takk for innspill.Jeg bør nok inn i bygdeboka til Lorens Berg for å se hvem han giftet Sara Olsdatter, Andvik med for så å forsøke å få klarhet i denne saken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiOve Gunnar og jeg hadde en gjennomgang av denne saken på Nauen slektssenter i går.I (11) hadde han en henvisning til mine utlagte overformynderprotokoller for Larvik. Der fremkom på denne lenken: Lenke en henvisning til bla. skiftenr. 165, der det står i avskriften at Hans Gogstad var gm. Saras halvsøster Maren. Ved å gå inn på orginalen fremkommer at dette beror på en misforståelse. Det står der at Hans Gogstad var gift med den siste og jeg har tolket det til å være den siste umyndige arvingen. Begrepet ”den sidste” henviser imidlertid til det som står like foran, dvs. Ellen og Sara. Dermed er det klart at begge disse skiftene viser at Sara Olsdatter var datter av Ole Andersen Andvik og Maren Sørensdatter og at hun var gm. Hans Sørensen Gogstad.I går gjennomgikk vi også panteboken for Larvik for perioden etter at Sara giftet seg med Hans. Vi fant da et avkall fra Abraham, Søren og Hans Gogstad på vegne av sin hustru Sara Olsdatter på at de hadde mottatt arven. I disse sakene ble det gitt et avkall, som egentlig er en kvittering på at arvingene har mottatt arven, og dette avkallet ble innført i pantebøkene. For kvinnene kommer ofte dette avkallet like etter at de giftet seg. Jeg kan etter dette ikke se at det er noen tvil om at Sara Olsdatter som ble gift med Hans Gogstad er den Sara som er datter av Ole Andersen på Andvik. Når det i bygdeboken anføres at Ole Andersen Andviks datter Sara ble gift med etterfølgeren på gården, må det være feil. Det må være ei annen Sara Olsd. Kirkeboken for Brunlanes begynner ikke så tidlig at man kan finne ut av det ut fra den.Hvem den Sara Olsd. som ble gift med etterfølgeren på Andvik er, er foreløpig uklart. Kristian har i (3) listet opp noen aktuelle kandidater fra 1762. Det mest nærliggende er da å anta at det er ei av tjenestejentene som kom til Andvik. Det kan likevel ha vært noen utenfra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Hei, og takk igjen Egil, og også dere andre som gjør jobben med å skrive av kilder. Jeg har hatt stor nytte av bl.a. Vestfold-slekt [url="http://vestfold-slekt.net/>http://vestfold-slekt.net/ og dine sider http://theie.net/. Jeg leser tekstene der mye lettere enn varierende utgaver av håndskrift.'Min' Sara Olsdatter er med dette fastslått å komme fra Andvik. Lorens Berg må i sin tid ha trukket en forståelig, men feil konklusjon.Panteboken, midt på høyre side, nr.439 Avkald,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.