Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kari Larsen

[#21819] Nicoline Tronstad f. ca. 1864, død 6.4.1927 i Bergen

Recommended Posts

Gjest Kari Larsen

Det sies at hun er fra en av Tronstad-gårdene i Trøndelag, men jeg har ikke greidd å finne henne i noen av folketellingene på nettet, eller noen andre steder. Så hvem er hennes foreldre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Kan dette være henne i 1900? Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Da dødsfallet ble registrert av presten skrev han at hun var født i Sunnelven i 1864, mens folkeregisteret hadde 3. februar 1869 som hennes fødselsdato og Sunnmøre som fødested. Da hun fikk sønnen Johannes i 1903 står hun som født i 1867.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Larsen

Takk allesammen! Men Yngve gjorde meg ytterligere forvirret. Det er vel kanskje mer grunn til å tro på folkeregisteret enn på presten? Jeg synes jo ellers at Astrids forslag, på gården Tronstad i Sunnelven, var ganske sannsynlig. Her trengs det nok mere forskning...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Baserer ikke ikke folkeregisterets opplysninger seg på opplysninger presten har sendt inn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Folkeregisteret baserte seg på opplysninger som folk gav ved de årlige folketellingene, mens presten i hvert fall i prinsippet skulle basere seg på attester. Ut fra dette tror jeg at hun var født i 1864/1865 i Synnylven - og følgelig sannsynligvis identisk med 1-åringen i 1865-tellingen.Hun mente vel hun var gammel nok da hun skulle telles i Bergen, og trakk fra noen år i de kommunale tellingene. Men fødselsdatoen 3. februar er trolig riktig. Det sikre svaret vil være å finne i kirkebøkene i Statsarkivet i Trondheim.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Takk Yngve. Da lærte jeg noe nytt igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Myklebust

I kyrkjeboka for Sunnylven står det at Nikoline vart fødd 3 februar og døypt 5 mars 1865. Som foreldre er oppgitt Ole Halkjelsen Tronstad og H.(Hustru) Olave Ingebrigtsd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Larsen

Hjertelig takk Tor. Nå gjenstår bare å finne ut om Ole H. Tronstad kan være i slekt med 'mine' forfedre, f.eks. Anders Pedersen Tronstad f. 17.4.1831 i Petterbruket, Tronstad eller noen av hans søsken/foreldre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Myklebust

Næraste slektskapen eg har funne mellom Ole H. Tronstad og Anders P. Tronstad er at dei var firmenningar. Slektlinjene er som følger:Tore Ingebrigtsen Møll (c1679 - 1761) - Kari Toresdtr Møll gift Tryggestad - Cecilie Iversdtr Tryggestad gift Tronstad - Peder Johannessen Tronstad - Anders P. Tronstad.Tore Ingebrigtsen Møll (c1679 - 1761) - Ragnild Toresdtr Møll gift Tronstad - Ole Halkjelsen Tronstad - Halkjell Olsen Tronstad - Ole Halkjelsen Tronstad - Nikoline Tronstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Larsen

Hjertelig takk Tor! Jeg har de nevnte personer ned til Ragnhild Toresdtr Møll, f. ca. 1728 men har bare notert at hun var gift to ganger med hhv. Jokum Olsson Midgard og Knut Ingebrigtsson Årset. Jeg har ikke notert noen barn.Kan du supplere med ektefelle og manglende mellomledd, inklusiv ektefeller?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Myklebust

Der var to søstre som heitte Ragnild Toresdtr Møll. Den eine var som du skriv gift med Jochum Olsson Midtgard og Knut Ingebrigtsen Årset. Den andre vart gift med Halkjell Olsson Tronstad. Eg skal kome tilbake med fleire opplysningar om eit par dager.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Larsen

Takk Tor! Jeg har oppdaget de to halvsøstrene Ragnild. Det er visst hun som er født 1731 jeg skal konsentrere meg om. Er det forresten galt å skrive Ragnhild?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Myklebust

Dei to søstrene Ragnhild var etter det eg har kome fram til fullsøstre frå Tore I. sitt andre ekteskap. Ragnhild er vel den opphavelege forma av namnet men i uttalen har h’en forsvunne og gitt opphav til skriveforma Ragnild. Det eine er vel ikkje rettare enn det andre så lenge ein ikkje veit korleis dei sjølve eventuelt skreiv namnet sitt. Det var ikkje så uvanleg at fleire søsken kunne ha same namn. På nabogarden Årset var det på same tid tre søstre som heitte Brit Ingebrigtsdtr. To av dei vart gifte med to av brørne til Ragnhildsøstrene, Peder og Tore Toresøner Møll. Og då Ragnhild Toresdtr d.e. gifta seg for andre gong var det med ein bror av Brit’ene, nemleg Knut Ingebrigtson Årset. Nemnde Peder og Tore Toresøner Møll hadde og to halvbrør frå Tore I. sitt første ekteskap med same namn som dei sjølve. Og for å gjere forvirringa fullkomen: Peder Toreson Møll d.e. gifta seg med enkja på Årset og vart såleis ”stesvigerfar” til tre av sine halvsøsken!!Her følgjer ein del supplerande opplysningar til slektsambandet mellom Nikoline Tronstad og Anders P. Tronstad:Tore Ingebrigtson Møll (c1679 – 1761) vart første gong gift c1711 med enkja Steinvor Larsdtr Ringsset f. Overå (d. 1724). Andrekona var Ragnhild Pedersdtr Lied (c1685 – 1769). Begge konene var altså frå Liabygda i Stranda. Ragnhild og Kari Torsdøttre var begge frå andre ekteskapet.Ragnhild (67 år i 1801 og d. 1814) vart i 1764 gift med Halkjell Olsson Tronstad (66 år i 1801 og d. 1821). Dei fekk i 1768 sonen Ole Halkjellson som i 1795 gifta seg med Ingeborg Jacobsdtr Flo. Deira førstefødde var sonen Halkjell Olsson f. 1796. I 1801 finn vi alle desse personane her: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11524&variabel=0&postnr=2338&fulle=true&spraak=n>Lenke. Vi ser at Ole Halkjellson f. 1768 har blitt feilregistrert med alder 53 år!! Ole døydde i 1815 og Ingeborg i 1855. Ingeborg hadde i 1818 gifta seg på nytt med Samuel Samuelson Olsbø. Halkjell Olsson (1796 – 1880) vart i 1820 gift med Inger Andersdtr Tryggestad (1796 - 1871). Eldste sonen deira var Ole Halkjellson (1824 – 1912). Han vart gift 1g med Olave Ingebrigtsdtr Ljøen (1829 – 1885) og dei vart foreldra til Nikoline Tronstad. Halkjell og Inger i 1865: Lenke.Kari Torsdtr død c1770 vart i 1753 gift med Ivar Pederson Tryggestad (c1717 – 1793). Dei fekk i 1765 dottera Cecilie som i 1798 gifta seg med Johannes Pederson Tronstad (1769 – 1848). Eldste sonen deira var Peder f. 1799. Denne familien i 1801:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Larsen

Takk Tor. Meget interessant. Nå har jeg den gamle Stranda bygdebok, bind III (fra 1964) og der står det under Lied nr 130 at Magnhild Pedersdtr Lied (ikke den eldste, Ragnhild) giftet seg med Tore Ingebrikts. Møll, Geiranger. Magnhild og Ragnhilds mor Karen Larsd. Lied skal ifølge denne være født i 1670 og da bør i så fall Magnhild være født senere enn 1685, siden hun antagelig var det tredje barnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Myklebust

Eg trur det kan vere god grunn til å ta det som står i Stranda bygdebok med ei velfylt klype salt. Fødselsåret til Ragnild P. Møll har eg satt til 1685 utfrå oppgitt alder då ho døydde (84 år i 1769). Sannsynlegvis var ho fødd nokre år seinare. At ho heitte Ragnild og ikkje Magnild må ein trygt kunne slå fast i og med at ho er kalla Ragnild i alle kjelder eg har sett. Karen Larsdtr fann eg gravfesta i 1737. '6 april gravfestet Peder Engebrits Lies qvinde Kari Larsd. 87 aar'. Dvs. fødd 1650!! Sannsynlegvis var ho óg fødd nokre år seinare. Kanskje så seint som 1660.Eit skifte på Linge i 1746 etter Peder Ingebrigtsen sin halvbror nemner berre 4 born etter Peder I. Lied: 1) Ingebrigt er død, budde på Jøssevold. 2) Brite g.m. Gunder Knudsen Ekre. 3) Ragnild g.m. Tore I. Møll. 4) Dordei g.m. Knud Pedersen Lied. I Bygdeboka er Ingebrigt uteleten, men derimot er 4 andre born nemnde. To av dei, Peder og Knud, var i live i 1746 og skulle ha vore nemnde i skiftet om dei var Peder I. Lied sine born. I følge bygdeboka var der ei Ragnild som i 1721 vart gift med Guttorm Olsson Vindsnes. Eg har sjekka innførsla i kyrkjeboka og der står ingen ting om at ho var frå Lied. Ho er berre ført som Ragnild Persd. At eine forlovaren heitte Peder Li kan ha fått bygdebokforfattaren til å trekka forhasta slutningar. Til sist har bygdeboka med ei dotter Marte som døydde i 1732. Ho kan ha vore dotter til Peder I. om ho døydde utan livsarvingar. I tillegg har dei hatt ein son Lars Lenke 6 år i 1701 som óg må vere død før 1746.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger de Robelin

Hej Kari och Tor!Min farmors mor var Petra Olufine Amundsdtr Vikör, f i Bergen (Domkirken) 1869 28/7, dpv Ingeborg Tronstad och Anders Tronstad, dotter till Olava Pedersdtr Tronstad, gift i Bergen 1858 13/4 med Amund Michelsen Vikör, borgare och handelsman i Bergen 1858 13/4.Hennes bröder var feitvarehandler i Bergen Anders Tronstad (1830-1893) och gartner/köpman i Stavanger Salve Tronstad (1833-1896).Mvh Rdr

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Larsen

Hei Roger! Da er vi nok i slekt. Jeg har forresten registrert at Oalva og Amund ble gift 24.6.1860, men du hadde kanskje en skrivefeil siden datoen du oppga forekommer to ganger..Nå er jeg bortreist til søndag, så jeg får kanskje komme tilbake til slektningene våre. Du kan jo skrive til meg på kari.larsen-krøllalfa-admin.uio.no.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.