Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ellen Marie Sandvik

[#21987] Edvard Eriksen Aspen f. 1844 i Frei

Recommended Posts

Guest Ellen Marie Sandvik

Leter etter flere opplysninger om hans familie og opphav. I FT1900 for Kristiansund står det at han er født i 1844 i Frei. I FT1865 for Fredø og Grip finner jeg to Edvard Eriksen 22 år. Den ene er tjenestedreng på Aspen og den andre er logerende på Møst. Begge er født i Christiansunds prgj. Det er vel en viss sannsynlighet for at det er tjenestedrengen på Aspen, og at han tok navnet derfra, men jeg trenger hjelp!Han var gift med Gjertrud Pedersdatter Lange f. 1855 i Vistdal, Nesset. I kirkebøkene og FT1900 har jeg funnet følgende barn: Emma Marie f. 20.08.1883, Evald Georg f. 11.10.1885, Ivar Andreas f. 15.11.1887, Peder Ludvig f. 04.07.1889 (min oldefar),Gerda f. 1891, Olaf Julius f. 1893, Broder Ellev f. 28.04.1897. Familiehistorien sier at Broder Ellev fikk sitt navn fordi han var barn nr. 11 i rekken (?). Det finnes også en datter Marta født etter 1900, som utvandret til USA. Jeg har også blitt fortalt at det finnes en datter Margrethe uten at jeg har funnet henne.Ved sønnen Evald Georgs dåp 26.12.1885 heter han Edvard Eriksen, men ellers Edvard Aspen.Jeg har også prøvd å lete i bygdebøkene for Straumsnes, Frei og Tingvoll, men uten hell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Jeg har søster til Gjertrud, Brit Lenke inne min base, men Lange kommer først i neste neste bind for Nesset, tror det er vel et år fram i tid.Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

I ETC [url="http://www.kristiansund.folkebibl.no/lokalavd/lokal.htm>Lenke står det ikke noe om hvem Edvards far var, men det står at han hadde en søster.X = gift, + = død, understrekede navn betyr hos ETC at det var dette navnet de brukte.Aspen, ErikB1. Edvard Eriksen Aspen f. 1844 Frei. Skibstømmermann, Nordlandet, senere Løkka. x Gjertrud f. 1854 Nesset + /3 1939.C1. Martha Petrine Aspen f. 1879 Kr.sundC2. Emma Marie (Marie understreket) Aspen f. 1883 Kr.sundC3. Evald (Evald understreket) Georg Aspen f. 1885 Kr.sund. Bokbinderlærling Høyanger 1900.C4. Ivar (Ivar understreket) Andreas Aspen f. 1887 Kr.sundC5. Peder (Peder understreket) Ludvig Aspen f. 4/7 1889 Kr.sund. Baker, Oslo.C6. Gerda Aspen f. 1891 Kr.sundC7. Olaf Aspen f. 11/5 1896 Kr.sund TrålfiskerC8. Ellef Aspen f. 1897 Kr.sundB2. Inger Aspen f. 1851 Kr.sund. Tjente 1875 hos handelsborger Anton Thoresen.Frei sogn tilhørte på den tida Kristiansund prestegjeld og kirkebøkene brente i 1950. Døpte 1843-1846 er helt borte, dessverre. Muligens kan vi finne ham igjen i de delvis brente konfirmantlistene eller søstra Ingers dåp i 1851.I FT1885 (digitalisert versjon gjort av SAT) finner vi familien i Liste 104 på Nordlandet, i matrikkel nr. 233 (Bjørnehaugsveien 4a) i 2de Etage:Edevarth Eriksen Aspen, m, 1845, Aspøen/Tømmermand ved Bjørnehaugens VerftGjertrud Aspen, f, 1855, Lang ved Næsseth/Arbeidsgiverens navn John Børve, HustruMartha Petrine Aspen, f, 1879, KristiansundPeder Ludvig Aspen, m, 1881, KristiansundEmma Marie Aspen, f, 1883, KristiansundEdevalg Georg Aspen, m, 1885, KristiansundSiden ETC ikke har med Peder Ludvig som et av barna, kan det tyde på at han døde før FT1891. Vår erfaring er at ETC brukte mye den folketellinga i sine familieoversikter i tillegg til FT1900. Og da er vi vel oppe i at Ellev er unge nummer ni 1897?I FT1885 står det også at Edvard ble født på Aspøya, så da nærmer vi oss din kandidat fra FT1865.I FT1865 er det en Erik Eriksen på Aspsetra

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Finner ikke Edvard i FT1875 i Kristiansund men Gjertrud var her da: Tellingskrets 6, Liste 1 Matr. No. 303, Løbe No. 396 (Eier) Ole Brevig. folio 1-2. Dette var Lykkens Minde i Brevika på Nordlandet og Ole Brevig var Gaardbruger, Selveier og født 1822 i Næsset Romsdalen og kona hans, Gjertrud, var også født der i 1828. De hadde 4 sønner og 2 døtre. De to eldste sønnene 'Hjælper sin Fader'. Gjertrud står som nummer ni:'Gjertrud Lange, Hovedbygning 1ste Etage, Tjenestepige, ug, Tjenestepige, 1855, Næsset i Romsdalen'.Har nå sjekka kirkeboka for døpte i 1842, for å finne den som ble konfirmert i 1859. Den går bare fram til 28 Mai 1842, men Erik Eriksen og kona døpte ham såpass tidlig at de fikk ham med i denne boka som ble innlevert til SAT før krigen. Dessverre heter han John, født 28 Marts 1842 og døpt Mai 5 1842. folio 88b-89a i 1832-1842 på film HF1168. Så da får vi se igjennom konfirmantlistene ennå en gang og se om vi finner ham der.I FT1875 på film NT240 finner du familien til Erik Eriksen Aspsæter der på Aspsætra, men også den andre familien som står nevnt i bygdeboka står også under Aspsætra. De står nevnt under to forskjellige matrikkelnumre i FT1875, så det er sannsynligvis to forskjellige husmannsplasser. Synd at Straumsnesbøkene ikke er bedre. De er jo tross alt utgitt ganske nylig. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Prøvde å finne dåpen til Inger Aspen i 1851, men nesten alle fornavna er brent bort. Fant at Erik Eriksen og Martha Johnsdtt af Fredøe døpte et barn i 1850. side 23 (eller folio 53) øverst på sida står de nevnt. Navnet til barnet og fødselsdato er brent. Noen av fadderne kan kanskje tydes. Fant dem ikke i som foreldre i 1851, men der var det enda mer brent....Hvordan ETC visste at Inger og Edvard var søsken gir han ingen opplysninger om. Men han bodde på Nordlandet, og var genealog, lokalhistoriker så han kjente dem kanskje. Vi har imidlertid tidligere oppdaget enkelte feilkoblinger hos ETC, så vi garanterer ikke for at det er riktig. Mvh Tore og Tor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Sjekket ikke FT1875 før vi skrev det forrige innlegget. Hun heter 'Inger Erichsen Aspen' i FT1875. Hun er da tjenestepike hos Handelsborger Anthon Toresen i Storgata, matr.nr. 666. Han har kone, 6 barn, 2 butikkjomfruer og 3 tjenestepiger i sin husholdning. Inger Erichsen Aspen står nevnt som nr. 13.Det kan være dette som har ført til at ETC har koblet dem sammen. To stykker i samme tid som heter Eriksen Aspen, da må de være søsken (sic). Men han kan jo også ha visst det. Dessverre ingenting i hans arkiver som viser det.Dette kan være henne i FT1865 Lenke Sunnmørsvika ligger på Aspøya.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellen Marie Sandvik

Tusen takk for at dere hjelper meg!På familysearch fant jeg John Eriksen f. 28.03.1842, døpt 05.05.1842 i Kristiansund. Foreldre: Erik Eriksen Aspsaeter og Martha Johnsdatter. Der fant jeg også en Martha døpt 09.12.1860 i Kvernes med foreldre Erik Eriksen Aspsaet og Martha Johnsdr.Jeg fant også ekteskap mellom Martha Johnsdtr Aspsaeter og Erik Eriksen Nastad 27.06.1841 i Kristiansund. Nå er jeg usikker på hvor mye man kan stole på de opplysningene man finner her, men det kan kanskje gi noen ledetråder videre?Når det gjelder barna til Edvard og Gjertrud har jeg noen flere opplysninger som kanskje kan hjelpe: Emma Marie ble gift Hovde og fikk to barn, Inger og Aslaug. Evald Georg fikk to barn, Gunvor og Edit Aspen. Han døde i Odda, Hordaland i 1966. Gerda giftet seg Bergsvåg. Olaf Julius giftet seg med Ruth Johanne Sørli f. 1901 i Kristiansund(?).Faddere i Emma Maries dåp 14.10.1883: Erik ?, kone Marit Aspen, ? Brevig, Odin? Brevig, pige Anna Brevig, pige Eline Brevig. (Kirkebok for Kristiansund, NOR-1-220, Riksarkivet).I Ivar Andreas dåp 26.12.1887 er den eneste fadderen jeg har klart å tyde: Ole Eriksen (Kirkebok for Kristiansund, NOR-1-220, Riksarkivet.)Peder Ludvigs dåp 15.09.1889: Faddere:? Knudsen, kone Marit ?, pige Lina ?, ....Mvh Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellen Marie Sandvik

Kan det tenkes at kone Marit Aspen, som er fadder i Emmas dåp i 1883 og kone Marit (har ikke klart å tyde etternavnet her) som er fadder i Peder Ludvigs dåp i 1889, er den samme som Marta Johnsdatter, altså muligens farmor til dåpsbarnet? I dåpen til Emma står hun oppført etter en Erik som fadder.Jeg lurer også på om Ole Eriksen som er fadder i Ivars dåp i 1887, kan være bror eller onkel til Edvard?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Første kona til Erik Eriksen Aspsæter, Marit Jonsdatter, er død før 1865. Erik Eriksen er da enkemann LenkeI FT1875 er han gift på ny, for da bor følgende familie på en av to husmannsplasser på Aspsætra: folio 125-126, Christianssunds Præstegjeld, Tællingskreds No 1, Liste No. 73 (Landdistriktet). Vedkommer Matr.-Løbe-No. 269c Bostedet: Aspsæther.No. 1, Erik Eriksen, Husfader, g, Husfader med Jord Fisker, 1818, Strømsnes S. Thingvold Prgj.No. 2, Elisabeth Johannesdatter, hans Kone, g, -, 1831, do. do.No. 3, Beret Anna Eriksdatter, deres Datter, -, -, 1868, Fredø S. Kr.sunds Pr.gj.No. 4, Gjertine Marie Eriksdatter, do, -, -, 1871, do. do.No. 5, Svend Eriksen, deres Søn, -, -, 1873, do. do.No. 6, Elen Eriksdatter, Datter, -, -, 1875, do. do.No. 7, Lars Eriksen, (Sædvanligt Bosted) Kristiansund, deres Søn Tilræisende, -, Matros, 1854, do. do.No. 8, Halsten Eriksen, Sædvanligt Bosted) Kværnes, deres Søn Tilræisende, -, Tjenestedreng, 1857, do. do.Og ingen flere bodde på plassen 31.12.1875.Erik og Elisabeth gifter seg 1. juli 1867. Hun kalles da for Lillevig. Innsendte lister til Statistisk sentralbyrå på film Nor1-1094, og du finner også vielsen i kirkeboka 1865-1876 på film Nor1-220. Forlovere var Jacob Ivers. Jaavig og Erik Einersen Aspen. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellen Marie Sandvik

Dette er flott!Det jeg trenger nå er bekreftelsen på at Edvard Eriksen Aspen f. 1844 virkelig er sønn av Erik Eriksen f. 1818 og Marit Jonsdatter. Har dere mulighet for å sjekke konfirmantlistene igjen?Så langt kan det tyde på at Erik og Marit hadde følgende barn:John f. 1842 Edvard f. 1844 Ukjent døpt 1850 (kan vel være Inger?) Inger f. 1851 Martha f. 1860 Her er det vel rom for flere barn?Det blir mange spekulasjoner her nå, men Marit kan vel ha dødd i forbindelse med Marthas fødsel i 1860?Når Erik Eriksen gifter seg på nytt med Elisabeth Johannesdatter f. 1831, er hun den samme som er tjenestepige hos ham i FT1865 Lenke ?Aldersmessig stemmer det jo...Mvh Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Lars og Halsten som bor sammen med faren i FT1865 og var der midlertidig nyttårsaften 1875, er vel også sønner av dem?Kirkeboka over døde 1856-1865 er borte, brent. Så Marta Jonsdatters død kan vi ikke finne der. Da kan du vel prøve dødsmeldingsprotokollene som finnes i Statsarkivet i Trondheim, alternativt er det vel lettere for deg å sjekke skifteprotokollene for Nordmøre på Riksarkivet. De er mikrofilmet fram til 1877. Siden det var umyndige barn, bør det være et skifte, hvis det var noen midler i boet. Hvis ikke, må du nok sjekke med SAT. Det kan jo være at det finnes skiftedesignasjon etter henne hvis det ikke står noe i skifteprotokollene.I dødsmeldingsprotokollen som finnes på SAT, bør det stå en oversikt over arvinger, hvis det var midler i boet. Vi har erfart i dødsmeldingsprotokoll for Nordmøre for 1870-årene at når boet var tomt, så står ikke arvingene oppført fordi det ikke var noe arv å dele ut. Er du heldig, kan du finne henne med navn på alle hennes barn.Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellen Marie Sandvik

Lars og Halstein glemte jeg i farten. Med dem så har jeg kanskje hele barnerekka.Takk for tipset om skifte- og dødsfallsprotokollene. Jeg skal prøve det. Mvh Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Fant ham i konfirmantlistene! Film Nor1-220 Kirkebok for Kristiansund, konfirmerte 1855-1865. I listene for 1862, side 49:Edvard Eriksen Aspsæter, ? Qvalvog (under Qvalvog?), født i Fredøe 26 Juli 44 af Gmd Erik Eriks Aspsæter og Kone Martha Johnsdtt. Karakter: maadelige Kundskab NB. per tiennisten præparati (det ser ut som det siste, men det kan du jo sjekke selv på Riksarkivet).Om Elisabeth er den samme som er i tjeneste hos Erik i 1865 og som han gifter seg med i 1867, er vel sannsynlig. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellen Marie Sandvik

TUSEN, TUSEN TAKK!! Dere er fantastisk hjelpsomme.Nå har mange brikker falt på plass for meg.Jeg har skrevet til SAT også, så da er det bare å vente på svar derfra.Hilsen en veldig glad Ellen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.