Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#21996] Slekten Bartz

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Da døde hun nok i Holt ikke lenge etter at datteren Juditha Cathrine ble født (døpt 10/10 1734). Og H. J. Bartz må så ha reist tilbake til Moss i hvert fall før 1738, da han er nevnt som fadder der (eller muligens allerede før 1736, hvis den Hans Bartz som er nevnt som fadder det året er identisk med H. J.).Som Gunnar skrev i innlegg 49, er det mange dødsfall i Holt fra denne perioden som ikke er nevnt i kirkeboken. Datteren kan ha blitt igjen hos morens familie på Næs Verk. I hvert fall bor hun der i 1750-årene (flere ganger nevnt som fadder fra 1753 og framover).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Tusen takk skal du ha Knut! Etter alt å dømme reiste Hans Jørgen Bartz fra Baaseland Verk (som het Næs Verk fra 1738) i begynnelsen av 1736, verksbøkene for jernverket viser at han ikke var ansatt der dette året (opplysn. fra Ingeborg Fløystad som har tatt doktorgrad på arbeidernes levekår ved verket). Da må vi kunne fastslå at Anniken Gustavsdtr. sannsynligvis har dødd på Baaseland Verk i Holt omkring 1735 uten at hun (som så mange andre på denne tiden) har blitt oppført i kirkeboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå gått gjennom navnene fra kirkebok 1 for Moss for å prøve å identifisere alle Bartz'ene:Hans Jørgen Bartz jr. og sr. er greie.Johanne Bartz, som blir begravet i 1734, er H. J. Bartz sr.'s 2. hustru Johanne Marie v. Hirsch(en).Jan Lorentz Bartz må være juniors (eldste?) bror (også kalt Johan Lorentz).Johanne Beate/Birgitte Bartz må være H. J. Bartz jr.'s halvsøster (døpt i Ullensaker 1/6 1710).Hans Christoffer Bartz er H. J. B. jr's halvbror (døpt i Ullensaker 15/7 1714).Otto Magnus Bartz er H. J. B. jr.'s halvbror (døpt i Ullensaker 9/8 1716.Juditha Cathrine Bartz må være datter til H. J. Bartz jr.'s helbror Johan Fredrik Bartz og kona Barbara Sophie v. Hirsch (som var søster til H. J. Bartz seniors 2. kone). Juditha Cathrine døpt i Ullensaker 12/6 1717.Hans Bartz og Jørgen Bartz er sannsynligvis 'forkortelser' for Hans Jørgen Bartz jr.*** Så er det noen jeg ikke umiddelbart greier å identifisere:Mademoisellene Jana og Grethe Bartz.Folke Lorentz Bartz.Johan Ernst Bartz.En mulighet kan være at de (eller i hvert fall noen av dem) kan være barn av Jan/Johan Lorentz Bartz.Er det noen som har andre hypoteser - eller som eventuelt har 'møtt' dem i andre sammenhenger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Thorvaldsen

Johan Ernst Bartz er født ca 1722 iflg. konfirmasjonen i 1739 i Moss og han dør i Moss 4.juli 1742. Jeg vet ikke hvem han er sønn av.Johan Lorentz Bartz født ca 1728, konfirmert 1750 i Moss, død 17. august 1753. Vet ikke mer om han.Jana er kanskje et klengenavn for JohanneKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha, Knut. Her dukket det sannelig opp nok et slektsmedlem: Johan Lorentz Bartz, som må være en annen enn den Jan Lorentz som er fadder i 1734.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Etter å ha sett litt nærmere på slekta, heller jeg til den hypotese at den 'nye' Johan Lorentz Bartz må være han som er nevnt som former ved Moss verk i 1750 (jf. innlegg 37), selv om han angivelig også ble konfirmert det året (hvis fødselsåret 1728 er noenlunde riktig, var det jo en svært voksen konfirmant). Den Jan Lorentz Bartz som er nevnt som fadder fra 1734 og framover vil jeg så gå ut fra er identisk med den senere masmester Lorentz Bartz (også jf. innlegg 37). Når vi nå kjenner alderen på førstnevnte, vil jeg gjette på at han er sistnevntes sønn.Jeg er enig med deg, Knut, i at Jana nok er et klengenavn for Johanne. Grethe Bartz kan meget vel være kona til Jan Lorentz. Hvis han er identisk med den Johan Lorentz Bartz som i yngre år var 'sergeant' (Lenke), så var han i hvert fall gift (1715).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg iler til med en problematisering av siste avsnitt i mitt forrige innlegg. Grethe Bartz og Jana Bartz blir begge titulert 'Mademoiselle' (hhv. i 1726 og 1728). De er altså frøkener, dvs. ikke gift. Dermed bortfaller hypotesen om at Grethe kan ha vært Jan Lorentz' kone. Jana kan heller ikke være identisk med Hans Jørgen seniors kone - men muligens datteren Johanne Birgitte.Den franske tituleringen 'Mademoiselle' antyder en viss sosial status. Når vi så vet at masmester Bartz også ble omtalt som Mons(ieur) Bartz, er det nærliggende å tanke at Jana og Grethe var hans døtre. Hvis Jana = Johanne Birgitte, er jo den saken 'løst'. Grethe har jeg imidlertid ikke støtt på i andre kilder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå også lagt ut en etterlysning i DIS' Debattforum - med fokus på slektas mulige tyske opphev: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Pettersen-Dahl

Ettersom jeg transkriberer videre kan jeg også nevne følgende innføringer:25.4.1742 Begravelse av Hans Jørgen Bartzes hustrue.4.7.1742 Begravelse av Johan Ernst BartzDen siste forsåvidt nevnt ovenfor.Når det gjelder mine transkriberinger og navneformer, så må jeg bemerke at dette er første gangs gjennomgang, så all transkribering er neppe helt riktig!Grethe er også en vanlig forkortning for Margrethe, hvis det er kjent noen i familien med det navnet?I skattemanntallet 1743 er forresten følgende nevnt:Moss Jernværk: Masmesteren Johan Lorents Bartz med en årlig lønn på 144 riksdaler og en formue på 30 riksdaler. Mvh Terje Pettersen-Dahl, Norsk slektshistorisk forening

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hjertelig takk igjen, Terje, for interessante opplysninger. Den hustruen som blir begravet 4.7.1742, er H.J. Bartz' hustru nr. 2, Paulina Arneberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Thosten Hansen Bartz (som må være sønn til hammersmed Hans Henrich Bartz ved Egelands Verk) gifter seg jf. FS (IGI) - som nevnt i innlegg 22 - 11. mars 1808 i Stavern med Maren Christensdtr. Hun presenteres der med slektsnavnet/gårdsnavnet Faevik. Samme år (14. desember) døper de sønnen Hans Hendrik Torstensen. Morens slekts-/gårdsnavn presenteres da som Faerch. Er det noen som kjenner disse personenes videre skjebne?De får også (fremdeles ifølge IGI) datteren Birte Margrethe (døpt 31. oktober i Stavern).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Hei! Jeg lurer på om gårdsnavnet som er nevnt ved giftemålet er en feilskrift av Folvig. Det er flere gårder i Brunlanes med det navnet.Her er lenken til giftemålet F.S. LenkeSkal se om jeg finner en Christen som bor på en av Folvik-gårdene. Mvh. Gunn Huglen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Hei igjen ! I 1801 finner jeg riktignok flere Christen på en av Foldvik-gårdene. LenkeFinner ikke en Maren som passer i alder til en som gifter seg i 1808 i Stavern. Lurer på om hun kan bo i Larvik i 1801? Skal lete bedre.Mvh. Gunn H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Søkte på foreldresøk Thorstein Hansen Bartz og Maren i F.S. Kom opp med følgende barn dpt i Stavern: Hans Henrick Torsteinsen dpt 14 des 1808Torkel Torsteinsen dpt 30 Jun 1811Torkel Torsteinsen dpt. 16 feb 1816Og til slutt den birte Margrethe Torsteinsen som du har funnet.LenkeMvh. Gunn.H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg lurer på om denne Thorstein Hansen kan ha hatt en tilknytning til Jernverkene? Finner en Torsten Hansen som former ved Holden Jærnverk i 1801.Han er 26 gift og har en datter. Dette må i så fall være et tidligere ekteskap , enn det i Stavern i 1808.Lenke Det står ikke opplysninger om noen av ektefellene har vært gift før i giftemålet 1808. F.S.Ofte gikk jo arbeidet ved jernverkene i arv, så det var grunnen til at jeg festet meg ved denne mannen.Det var stor flytting mellom jernvekene i området Brunlanes/ Telemark/ Larvik/ Hedrum. Kan hende kirkebøker vil gi svar?Jeg kan kikke i Bygdebøker for Brunlanes neste gang jeg er på Biblioteket.Mvh. Gunn H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for letingen og tipsene, Gunn. Jo, den godeste Tosten/Thorsten kan godt ha havnet ved et jernverk. Han kan også ha fått en militær karriere, for det er nok en militær tilknytning han har i Stavern

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg fikk en ny 'Bartz-nøtt' i fanget i dag etter å ha lett etter nye opplysninger i kirkebok B-1 (1746-1816) for Søndeled. Der fant jeg nemlig Hans Jørgen Bartz som begravet i Søndeled 15. desember 1771, 80 år gammel. Det kan ikke være noen andre enn Hans Jørgen Bartz jr., som på sine eldre dager har flyttet til sønnen Hans Henrich. Alderen stemmer ikke helt med fødselsåret (1794), men det er vel avrundet. 'Nøtten' her er at Hans Jørgen Bartz dermed ikke kan være identisk med den Mons. Bartz som dør/blir begravet i Moss 30. juni 1773. Hvem kan da det være? Michael Sundt skriver i sin BARTH-bok at det ble holdt skifte i Moss 26. juni 1773 etter Hans Jørgen Bartz, men han nevner ingen av barna fra første ekteskap i den anledning. Enten er det da snakk om et skifte kun for barna fra de to siste ekteskapene (det kan muligens ha vært et eget skifte i Søndeled tidligere). Eller det er skifte etter en annen Bartz (muligens en av Hans Jørgens sønner). Dersom dette skiftet er etter 'Mons. Bartz', må datoen hos Sundt (26/6) være feil, ellers må skiftet ha skjedd før mannen døde (30/6) hvis den sistnevnte datoen da ikke er begravelsesdatoen. Likevel vil det vel være noe uvanlig å foreta skifte nærmest i dødsøyeblikket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

30.06.1773 er begravelsesdato for 'Mons. Bartz' (Moss Mini I 2 p.235).(Uten om jeg vet dette har betydning i denne sammenheng, for enkelte ble Bartz også skrevet Barth. Og Barth finnes det noen få av i Christiania, f.eks. Jonas Barth gift 23.03.1717 med Dorothea Aarhus og deres familie. Men som sagt, dette kan være helt malplassert i denne sammenheng.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for opplysningen om begravelsesdato, Geir. Når det gjelder Jonas Barth, tviler jeg på om det er noen forbindelse. Flere av Bartz'ene fikk riktignok etternavnet sitt skrevet både Barth og Bart - men tror jeg skyldes feilskrift. Foreløpig har jeg i alle fall ikke klart å finne noen genealogisk forbindelse mellom Bartz- og Barth-slektene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg både tror og arbeider utfra samme konklusjon som deg vedr. Barth vs. Bartz. (Akkurat nå ser jeg på svenske Barth-grener med tysk opphav)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg har prøvd å søke om jeg kunne finne spor avTorsten Hansen Bartz og hustru Maren Christensdatter senere i digitale kilder.Da jeg søkte på døde I F.S kom det faktisk opp Maren Christensdatter , death, men dessverre ikke noen dato, og heller ikke sted. At det er den rette damen ser du av denne lenken.LenkeBarna fant jeg heller ingen spor av ved forskjellige søk på navnvarianter i 1865-tellingene i hele landet.Litt merkelig at alle skulle være borte.Det som er litt pussig er gårdsnavnet som er knyttet til Maren Christensdatter. Her er det blitt Faevik , og ikke har jeg hørt om en gård i Brunlanes med et liknende navn.Mvh. Gunn H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Unnskyld meg, men den lenken (71) kan da ikke bruke som sannhetsvitne for noen ting ???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tosteen Hansen Bartz ble døpt i Søndeled 19. oktober 1777, og han kan være identisk med den Thosten Hansen, 25 år, som ved ft. 1801 bor i 'Baraqv Bygning No 9' i Friderichsværn og er 'Houboist' (= oboist). [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10798&gardpostnr=13&personpostnr=607&merk=607#ovre>Lenke . På det tidspunktet var han jo ikke gift, så det finnes ikke flere opplysninger å identifisere ham ut fra.Det ser i hvert fall ikke ut til at han har blitt boende hjemme i Søndeled. Den eneste av Hans Henrich Bartz' barn som fikk etterslekt der (i hvert fall så langt jeg har kunnet kontrollere det, er Tostens halvbror Petter Hansen. Han fottdetter å arbeide på Egelands verk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Huff, da! I siste linje i mitt forrige innlegg skal det selvsagt stå: 'Han fortsetter å arbeide på...'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Hei igjen! Min henvisning til F.S i innlegg 71 tok jeg med som en raritet . Det er ganske merkelig at denne opplysningen som skulle vært om dødsfall, i det hele tatt er sendt inn til Mormonernes database. Jeg har prøvd å finne holdepunkter for et antatt gård eller slektsnavn for Maren. Det blir ikke lett å finne noe i Brunlanes-bygdebøker er jeg redd.I 1801 folketellingen for Fredriksværn, finner jeg kun to med navn Maren Christensdatter.Den ene er bare 8 år, mens denne vel kan passe bedre i alder?LenkeHer er heller ingen spor som peker på hvor damen kom fra.Har du funnet faddere ved barnas dåp?På det tidspunktet barna ble født, har jeg fått god hjelp til å finne faddere ført i kirkebøker for Stavern kirke. Barndåp og giftemål rundt 1810 og konfirmasjoner ca 1825 skulle finnes lesbare.Har også fått hjelp til å finne dødsdato for en av mine aner som døde i 1832 i Fredriksværn. Fra oppslag i riksarkivets kirkebøker.Før lå det en rekke skifter fra årene 1830-50 på nettet, men nå er det blitt en forandring i det som er lagt ut på RHD`s skifter, oppdaget jeg.Fant heller ingen som passet i alder i Larvik. Begynte å lure på om damen kunne komme fra Fevik ved Grimstad, siden mannen kom fra Aust -agder? Prøvde å søke der, men fant ingen 1801 folketellinger lagt ut.Spennende å følge med i historien i alle fall. Lykke til med leting både i Norge og utenlands.Mvh. Gunn H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.