Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Harald Jarl Runde

[#22295] Borgerdådsmedaljen

Recommended Posts

Guest Harald Jarl Runde

Eg har ein person som døydde i 1829. Han skal ha fått Borgerdådsmedaljen - Medaljen for Borgerdåd - men eg klarer ikkje å verifisere det. Kvar er arkiva til denne medaljen eller kvar kan eg finne ut av det. Skulle så gjerne ha hatt grunngjevinga -. Helsing H J Runde

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Borderdådsmedaljen ble innstiftet ved kongelig resolusjon 10. april 1819. Statskalenderen fra 1829 lister (side 292-295) de nordmenn som da kunne bære borgerdådmedaljen, men det er ikke referert der hvorfor de var meddelt denne. Denne listen kan vi skaffe kopi av.Det var kong Carl Johan som innstiftet medaljen, og det må være i arkivene fra hans hoff man kan finne søknader og begrunnelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Går det an i fyrste omgang å få tilsendt kopi av den omtala lista, så får eg vurdere sidan korleis eg ev. skal gå vidare med etterrøkjingane? Helsing HJR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristin Øveraas

Jeg har samme spørsmål for en person som er født rundt 1850 og som må ha fått medaljen rundt 1900, siden hun emigrerte til USA ikke så lenge etter. Fins det lettilgjengelige lister som dekker dette tidsrommet for nordmenn, og finner man begrunnelser i norske arkiver fra denne tiden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Opplysninger om medaljen, og om grunnene for at man kunne få den, finner man her:LenkeStatskalenderen fra et år etter at vedkommende fikk medaljen, skulle kunne gi opplysninger om når medaljen er gitt, og der står det kanskje også litt om hvorfor medaljen var gitt vedkommende. Får vi oppgitt navnet kan vi sjekke i Statskalenderen for aktuelle år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.