Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kjetil Arntzen

[#22365] Rist familien på Moskenes

Recommended Posts

Gjest Kjetil Arntzen

Søker etter forfedre til handelsmann Ole Rist på Moskenes. Han var gift med Birgitta Maria Holst som var født i 1710 og død i 1794. De hadde 6 barn derav Ulrich Olsen Rist f.1739 på Moskenes, og gift med Maria Magdalena Nilsdatter. Etter dem overtok Ole Ulrichen Rist f.1772 som var gift med Ane Johanne Ravn f.1762 på ?.Jeg mangler foreldre til den første Ole Rist og foreldre til Ane Johanne Ravn...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Ole Rist, f. ca 1680. Han gift Birgithe Marie Holst, 1730, f. 1702, Trondheim, (datter av Hans Hansen Holst og Kristine Lucrettsia Beer) d. 1789, Valberg. Ole døde 1756, Valberg.Deres sønn:Ulrich Olsen Rist, f. 1738, Holgestad i Steigen. Han gift Maria Magdalena Nielsdtr, ca 1766, f. Indre Sand i Flakstad, (datter av Niels Andersen og Anne Johannesdtr) d. 1793, Nedre Dal i Valberg. Ulrich døde OKT 1786, Nedre Dal i Valberg.deres sønn:Ole Ulrich Ulrichsen Rist, f. 1771, Nedre Dal i Valberg, dpt. 12 jan 1772. Han gift Anne Johanne Ravn, 16 mai 1796, f. 1764, Røknes i Trondenes, (datter av Hans Ravn og Johanne Margrete Burkhart) d. 3 sep 1806, Moskenes, gravlagt 14 sep 1806, Moskenes gravlund. Ole døde 15 jan 1803, på reise til Bergen.Barn:Oliana Margretha Rist, f. apr 1798, Moskenes, d. før 1806, Moskenes.Ulrich Christen Rist, f. Moskenes, d. 6 jan 1828, Vestfjorden. Ulricha Christianna Rist.Ole Olsen Rist, f. 1735, Holgestad i Steigen. Han gift (1) Anna Margrethe Rødberg, ca 1775, (datter av Niels Stephensen Rødberg og Dorthea Bjørnsdtr Ursin) d. 1791, Moskenes. Han gift (2) Anne Johanne Ravn, 5 feb 1793, i Moskenes kirke, f. 1764, Røknes i Trondenes, (datter av Hans Ravn og Johanne Margrete Burkhart) d. 3 sep 1806, Moskenes, gravlagt 14 sep 1806, Moskenes gravlund. Ole døde 27 des 1794, Moskenes, gravlagt 5 jan 1795, Moskenes gravlund.Barn med Anna Margrethe Rødberg:i Jens Laurentius Rist f. 1776.ii Bjørn Ursin Rist f. 1785.iii Christianne Olsdtr Rist f. 1786. Barn med Anne Johanne Ravn:iv Hans Ulrich Olsen Rist f. jul 1793.v Christen Crantz Rist, f. sep 1794, Moskenes, d. 1819, Bergenshus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil Rørtveit Arntzen

Jeg mangler å finne foreldrene til denne Ole Rist, f. ca 1680 i Trondheim.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

To spørsmål:1). Hva er eldte kjente kilde der Ole Rist er nevnt i live?2). Hvordan vet du at han var født i Trondhjem?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg har vanskelig for å forstå at Ole Rist kan være født i Trondhjem, siden slektsnavnet Rist, meg bekjent, ikke er kjent i byen i den aktuelle tidsperioden. Jeg har derimot truffet på trondhjemspersoner som fra 1680-årene til et stykke ut på 1700-tallet er bosatt på en lokalitet i byen kalt 'på Risten'. Vi kan jo ikke utelukke at slektsnavnet Rist er avledet av bostedsnavnet Risten. Men først ville det vært oppklarende å få vite når Ole Rist er nevnt første gang i kildene etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Fra ca 1730 bor det en familie Rist i Christiania (seigneur Lars Rist 1734 ff).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Kristensen

Litt informasjon fra boken Slekten Rist , År 1500-2000, av Jon Sandve. Ref. Boken s.104; ...det har vært nedlagt mye arbeid av mange for å finne hvem som var hans foreldre, men foreløpig må vi nøye oss med indisier og antagelser. Mye taler for at han er av den samme tyskættede Rist-slekten som vi ellers kjenner fra Norge på hans tid, dvs en etterkommer av Lorentz Rist. I Trondheim kirkebøker rundt 1700 finnes faddere med navnene Birthe Olsdtr Rist (1729), Kirstin Hansdtr. Rist og J. Johansen Rist (1718), hvilket sier at de har hatt fedre ved navn Ole Rist, Hans Rist og Johan Rist, født før 1675. Svaret på gåten ligger forhåpentligvis i et av de offentlige arkiver, men siden han og hans familie antagelig var knyttet til Trondheim og drev handel rundt om i landet, er det mye å lete i. Sitat slutt.Kilder: Ref boken s.105 ... den første gangen vi finner noe om han i kildene er i Steigen kirkebok i oktober 1712, og da er han allerede voksen, med jobb som klokker. 01.10.1712 døpes Kristoffer Olsen Sommernes ved gudstjenesten i Ledingen, og en av de fem fadderne er Ole Rist. Deretter finner vi hans navn i mange ulike dokumenter, men ikke i noe sted avsløres hans farsnavn. I 1720 omtaler sognepresten han som ”et ungt menniske” i et brev til myndigheten i København. Siden han ble klokker 1712 er han nok ikke født senere enn 1690 (ev. 22 år da han ble klokker), men antagelig ikke mye tidligere siden han var ”ung” i 1720. Sitat slutt.NB! Ole skrev navnet sitt som Oluff, og sogneprest Arnt Hartvigsen (Steigen) skrev navnet konsekvent Oluff Rest.Tore, den Lars Rist som du nevner i Christiania kan være Lars Knutsen Rist født 1694 i Saltdal, bosted Christiania, Stadskirurg, gift 23.11.1723 med Else Karen Stabel (dpt. 30.01.1706, død des 1754). Lars døde 1782.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Takk for opplysningene. Et tilknytning til Steigen er jo oppklarende. Men jeg tror fortsatt ikke at slekten (Ols Rist mm) kom fra Trondhjem omkr 1680.Var (er) 'Rest' et gårdsnavn ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Kristensen

Hypotesen er at Ole Rist er barnebarn av Lorents Rist. Om Lorents Rist står det i samme slektsbok: Født ca. 1610-1615, død 1659 i Trondheim. Han var prestesønn fra Altona nær Hamburg, og kom hit som dansk-norsk embetsmann. Han var bror til den kjente og adlede forfatter, salmedikter og prest Johann Rist i Wedel.Lorentz Rist kom til Jemtland ca. 1640. Han ble gift med den unge lagmannsenken Else Knutsdtr. Sæbye en gang midt på 1640-tallet, og overtok også hennes avdødes manns embete som stiftsskriver og lagmann. De bostatte seg på den avdøde svigerfarens gård Marsett i Sundsjø, ca 5 mil syd for Østersund.På den tiden ble området overtatt av Sverige, ved fredsslutningen i Brømsebro. Lorents Rist ble dermed svensk embetsmann fram til 1658, da han måtte rømme til Trondheim med kone og barn. Dette fordi han hadde hjulpet angripende dansk-norske tropper med forsyninger, noe de svenske myndighetene fikk vite. De utlovet rimelig nok en hard avstraffelse dersom de fikk tak i han. Han døde av sykdom i et beleiret Trondheim året 1659. Hans kone og ”mange små børn”, de fleste ukjente, brakte slekten videre i Norge. Else døde etter 1860.Hva det ble med Else og alle de små er ukjent, men noen av barna ble både oppfostret og utdannet. Om Else ble gift på ny er også ukjent. Else’s bror kunstmaleren Seth Knutsen (gift Bogarth) var bosatt i Trondheim til sin død i 1682. Men i følge sønnesønnen Peder Knutsen Rist brev til danskekongen i 1741 og 1753 vokste barna opp i fattigdom. Sønnen Knut fikk imidlertid stipend i mange år for å gå på katedralskolen i Trondheim.Else hadde også annen slekt bosatt i Trondheim: Bla tanten Gullov gift med skredder og borger Olof Eriksen, tanten Maren gift med borgermesteren Daniel Rasmussen. Begge tantene var antagelig døde på den tiden Else/Lorents ankom Trondheim, men tilhørte velstående familier med potensial til å fostre opp barna.Det er kun to av barna til Else/Lorents som en kjenner sikkert: Knut (f.1651) og Ingeborg (f. Før 1660). Hornemann nevner to barn til (men som ikke finnes i noen primærkilder): Lars (f. før 1660) og Svend (f. før 1660). Andre kandidater med noenlunde rett alder har en fra indirekte funn via farsnavnet til deres barn: Johan, Hans, Mogens, Anders.I Trondheim Latinskoles regnskapsbok 1653-1737 finnes det lister over elever som fikk stipendier. Knut Rist mener en er ”Canutus Laurentii”, men en også finner navn som Johannes Risius, Petrus Risius og Christiernus Risius – der en har spukulert på om Risius kan være en latinisering av Rist. Da Knut senere studerte i København ble Rist her latinisert til Ristius.Som en ser her havnet Lorents Rist barn i Trondheim. Er hypotesen riktig, Ole Rist er barnebarn av Lorents Rist, så er nok Trondheim riktig sted å begynne letingen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Trond forteller at Lorentz Rist dukker opp med embeder i Jemtland omkring midten av 1640-årene. Dvs fra svensk tid. Han starter karrieren i Sverige, og dør i Trondhjem - i Sverige - i 1659.Deretter møter i, ifølge samme kilde (slektsboka) navnet Rist i Trondhjem latinskoles regnskapsbok 1653-1737. Hvilke år nevnes det elever i denne kilden ved navn Risius ? I perioden 1653-1715?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest steinar Olsen

heipå slutten av 1970-tallet hadde NST en serie med gjerngivelser av skifter fra Trondheim fra ca 1660 til neste 1800 men ingen av disse skiftene antyder noe om at Ole Rist har tilknytning til Trondheim. Skiftene var skrevet ned av byrettsdommer Kjell Bugge under hans arbeid med slekter i Lofoten bl. a. Grøn slekten.Har selv hatt nær kontakt med en som er av den Lorents Rist etterkommere og hun mente at Rist var kommet inn som døpenavn eller noe slikt, siden Ole ikke var noe vanlig navn i Rist-slekten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hva er så kildegrunnlaget for opplysningen om at Lorentz Rists mange små barn brakte slekten videre i Norge?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Kristensen

Johannes Risius fikk tildeling (stipend) i årene 1663-1667, Petrus Risius i årene 1663, 1667, 1668, 1669, 1670 og 1672 og Christiernus Risius i 1667.Det er to kilder som danner grunnlag for denne del av historien:1) Dokumentet 'Den dansk-norske linie af slægten Rist' (befinner seg i SAT). Forfatter er ukjent, men antas å være Lorents Rist etterkommer Peder Fredrik Rist i København (skrevet 1741).2) Brev av 16.01.1758 som Peder Rist (sønnesønn av Lorents) sendte til kongen. Her står bla...maatte hand gribe til landfløgtighet, efterladende sig i Jemteland eendeel Jorde-Gods samt sin tilhørende gaard Marsset med alt sit boeskab og øvrige erhvervede midler, saa at hand med hustrue og mange smaae umyndige børn kom nøgen og blot til Trundhiem, hvor hand og omsider ved døden er afgangen uden at have mødt enten pension eller anden belønning, ey heller haver nogen af hans descendenter til denne tiid derfore bleven beviist nogen særdeles komgelig naade.Dette med 'brakte slekten videre i Norge' må selvsagt forfatter av boken stå for. Påstanden er ivertfall riktig for to av de SIKRE barna.Når det gjelder Ole kan ha mor fra Rist familien og far fra en Ole/Oluff familie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Takk, det var oppklarende.Så langt ser det ut til at navnet Rist er fraværende i Trondhjem (om beboere i Trondhjem) i en årrekke mellom 1672 og 1718 (eller enda senere). Men det kan jo ha levd en slik familie i byen som ikke selv førte slektsnavnet i den aktuelle perioden, men tok det i bruk (igjen) først et stykke ut på 1700-tallet. Ellers kan en ikke forklare av navnet er helt fraværende i skatte- og regnskapsmanntallene fra byen i perioden 1680-1730.Historien fra 1758 kan ikke være korrekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Kristensen

Tore, jeg vet ikke om jeg følger deg i konklusjonen. Barna til Lorents var ca. 13 år og yngre ved farens død, uformuende og ble sannsynligvis tatt vare på av morens slekt i Trondheim. Det er vel lite sannsynlig at de skulle finnes i skatte- og regnskapsmanntallene?? (nå er jeg kanskje på tynn is ):).Mht til skiftene hadde det kanskje vært interessant å følge morens slekt - event. om fosterbarn kunne være nevnt her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Ingen familier kunne unndra seg byens manntall, slik de ble utført i Trondhjem i den gjeldene perioden. Jeg har gjennomgått mange slike - uten å finne navnet Rist. Det er på dette grunnlag jeg deltar i diskusjonen. Men jeg innrømmer villig vekk at det fortsatt finnes noen manntall, nærmere bestemt i perioden 1705-1720, som jeg ikke har gjennomgått. (Jobber med saken.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil Rørtveit Arntzen

Jeg finner i mine papirer at denne Ole Rist har følgende navn på noen av sine barn; Hans Ulrich Rist (f1735), Ulrich Olsen Rist (1739-1786), Ole Olsen Rist (1742-1798)og Arent Olsen Rist 1743-1802) Både Ole, Hans og Ulrich er jo navn som går igjen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil Rørtveit Arntzen

Det er kaskje sansynlig at rist navnet forsvinner en tid, da denne Lorentz mått flykte til Trondheim...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Kristensen

En vanlig navnetradisjon på denne tiden var å kalle opp førstefødte gutt etter farfar og gutt nr.2 etter morfar.Her har gutten født i 1735 fått navnet Hans (etter morfar). Kan det tenkes at det finnes en gutt nr.1 som er født mellom 1730 og 1735 som er kalt opp etter farfar? Noen som kjenner KB i Steigen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Til innlegg 7: Lars var s. av kapellan i Saltdal, Knut Larsen Rist (f. ca. 1652) og Susanne Jonsdatter Todal fra Rødøy (skifte 14 Jun 1702). Disse hadde barna Joen, Lars, Ellen, Jens. Knut var sønn av Lauritz Casparsen Rist og Else Knutsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest dagny madsen

Det er her sådd tvil om Rist-familien har vært i Trondheim. For noen år tilbake var jeg på Statsarkivet i Trondheim. Den 'sorte boxen' fra Dora med Overformynderiets skifter bladde jeg ganske godt igjennom (fikk kun tillatelse til å ta 5 kopier !) - og her var det flere av RIST-navnet. I tillegg har militærrullen for Trondheim navn på Thomas Person Rist (tror det var for året 1689). Kjeld Bugge har ikke tatt med alle skiftene fra Overformynderiets protokoll i NST XVI. Flere kan sikkert bekrefte dette. Og hva med den Jakob Rist(elius) som visstnok var gift med ei Ermegård i Trondheim før 1700-t. Og en Georges (Jørritz)Rist(ilius). Disse nevner Henry Berg i Cicignon etc Dagny

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.