Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Steinar Hansen

[#22411] Marit Smørholm, Marit Jeldt, enken Smørholm (Nordmøre)

Recommended Posts

Gjest Lars Steinar Hansen

Er det noen som vet hvem disse tre kvinnene var - og om det egentlig var tre forskjellige kvinner?Marit Smørholm eide jord på Nordmøre i 1647. Det var i gårdene Brandshaug, Gimnes, Gustad, Kongshaugen, Mekviken, Nekstad, Rånes, Sandblåst, Smørholmen, Vevang, Utheim og Øyen - til sammen 5 spd 1/2 øre og 9 mkl.Marit Jeldt eide også gjord på Nordmøre i 1647. Det var i gårdene Gautvika, Hoem, Nekstad, Skotten og Søfstad - til sammen 3 1/2 spd og 1/2 øre.Enken Smørholm eide jord på Nordmøre i 1661. Det var i gårdene Gustad, Nekstad, Sandblåst, Skotten og Øyen - til sammen 3 spd 2 1/5 øre og 4 mkl.I en annen tråd (22309) ble det hevdet at Marit Smørholm var identisk med Marit Augustinusdatter, kona til Ole Olsen Helt, som var handelsmann på Smørholmen. Hvorfor ble i så fall jordegodset ført på henne og ikke på mannen? Ole Olsen Helt døde vel ikke før i 1662 - det skal ha vært skifte etter ham 28.10.1662.Og hvem var Marit Jeldt? Navnet ligner jo til forveksling på Helt. Men det er tvilsomt om hun er identisk med Marit Smørholm, for de to eide parter i samme gård i 1647 (Nekstad) og er ført opp som Marit Smørholmb og Marit Jeldt i skattematrikkelen for 1647. Dessverre gir ikke personregisteret i matrikkelen noen pekepinn heller. For der er ikke Marit Smørholm nevnt; kun Marit Jeldt.Når det gjelder enken Smørholm, er det jo fristende å tenke på enken etter Ole Olsen Helt. Men som nevnt var det skifte etter ham 28.10.1662. Eller døde han kanskje så lenge før skiftet at kona var enke ved landkommisjonen i 1661?Vil sette pris på om noen kan bistå med oppklarende informasjon om disse kvinnene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Ang. Marit Jeldt og 1647: Dreier dette seg om Hoem som på 1600-tallet tilhørte Erik Audensen der halve garden ble kapellangard for Erik Audensens svigersønn Jacob Buck? Denne garden, som etterhvert ble både tre og fire, ligger i det som fram til 1965 ble kalt Tingvoll Sørland. Men det er kanskje flere Hoemsgarder på Nordmøre? Hilsen Torgeir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

Det dreier seg nok om Hoem i Tingvoll, ja. I Skattematrikkelen for 1647 er det oppført fire Hoem-gårder, såvidt jeg kan skjønne. To av dem tilhørte Erik Audensen og var på 1 spd 18 mkl hver. Én var krongods og var på 1 spd. Og én var på 1/2 spd og tilhørte Marit Jeldt.Det ser ut til at Marit Jeldts gård var delt i to i 1661. Olle Jeldt eide da to parter i Hoem - hver på 18 mkl.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Emdre Holten

Ole Olsen Helt (ca. 1571-1637) var handelsmann og gjestgivar på Smørholmen ved Vevang. Han var gift med Marit Svensdotter som døde like etter 1661. Namnet er skrive på ymse måtar: Helt, Hielt, Jelt og Jieldt i matriklane. Eit 'epitafium' frå 1638 som no er i Bergens Museum, men opprinneleg hang i Kornstad-kyrkja, som var kyrkja deira, fortel at dei hadde fem søner og fem døtrer. Sonen Ole Olsen jr. f. ca.1600, var gift med Marit Augustinusdotter, sonen Iver, f. ca. 1612 vart sokneprest i Bud,(finst på Internett under Helt - dessutan 'Riksmøtet og Riddarsalen i Bud av Arnt A. Magerøy) og dotra Ingeborg, g.m. Mikkel Lauritsen Falster, gbr. på Vevang,) Jordegodset som Marit hadde i 1647 - Gaustad, Gautvik med Mekvik og Brandshaug, Smørholmen, Vevang og Øyen i Eide, Kongshaug, Nekstad, Søbstad og Rånes i Kornstad, Sandblåst, (no i Hustad) og Gjemnes, er anten selt eller hendene på arvingane Iver i Bud og Mikkel Vevang i 1667. Dei andre borna har eg ikkje greie på, men det stod vel at eitt var død før 1638. Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Emdre Holten

I siste innlegget fekk eg ikkje med skiftet etter Marit Augustinusdotter i 1691. Ho hadde vore gift to gonger, først med Ole Olsen Helt jr,som døde i 1662, seinare med Iver Toreson Berge. Med Ole Helt hadde ho dottera Margrete, g.m. Frantz Lund på Lyngstad. Her finn vi også att jordegodset frå Skottem, Sandblåst, Nekstad og Gaustad, og Smørholmen, der dei budde. Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Så Marit Svensdotter = Marit Smørholm mens Marit Augustinusdotter = Marit Jeldt? Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Frands Lorentsen Lund f. ca. 1655 i Flensburg g.m. Margrete Olsdtr. Helt bodde på Einset i Eide, se Eideboka b. 2, 135ff. Det var hans brorsønn Jørgen Hansen Lund som bodde på Lyngstad i Eide. Olluff Hielltt er nevnt første gang i odelskattelistene for 1617 da han står oppført med 2 øre i jordegods. Seinere øker dette på jamnt og trutt til han i 1641 eier 10 spann 1/2 øre som er et ganske betydelig jordegods. Jeg har et par navn til som kan være barn av ham og Marit Svensdtr., men her må jeg gjøre en del nøyere undersøkelser før det kan stadfestes. Har vi egentlig bevis for at Ingeborg Olsdtr. g.m. Mikkel Larsen Falster (Folster?) er datter til Ole Helt? Jeg vet om skiftet i 1685. Der er også nevnt Ingeborgs søsterdatter Marit Andersdtr. som skulle gifte seg med Daniel Jonsen Bjørnsund. Det skulle bety at ei søster til Ingeborg var gift med en som het Anders. Vi får se hva som dukker opp når kildene blir skikkelig granska og systematisert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

Til Endre: Mener du å si at Marit Smørholm og Marit Hjeldt som nevnes i skattematrikkelen 1647 og enken Smørholm som nevnes i jordeboka for 1661 er én og samme kvinne?I og med at Ole Olsen Helt d.e. døde alt i 1637, forstår jeg jo at hans enke (Marit Svendsdotter) står oppført som eier av jordegodset. Men når det gjelder Nekstad, er altså både Marit Smørholm og Marit Jeldt oppført som eiere. Det skjønner jeg ikke.Hvis enken Smørholm også er identisk med Marit Svendsdotter, som du skriver døde like etter 1661, så kan jeg forstå at hun står oppført med jordegods fortsatt i jordeboka for 1661. Men jeg skjønner ikke hvorfor sønnen Hr. Iver i Bud har arvet deler av godset mens den eldste sønnen Ole ikke har arvet noe mer enn et halvt spand i Hoem.Eller er det kanskje slik at enken Smørholm i 1661 er Marit Augustinusdotter og at Ole Olsen jr. døde før 1661 og at det allerede var skiftet etter Marit Svendsdotter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Lars Steinar! I matrikkelen 1667 står Marit Smørholms arvinger som eigarar av 1 spann i Nekstad. Marit Augustinsdotter døde i 1691 så ho kan det ikkje vera. I skiftet etter henne går det fram at ho og mannen (Ole Helt jr.) åtte 1 øre i Smørholm, 2 øre i Skottem, 2 øre i Sandblåst, 1 øre i Nekstad, 1 øre i Gaustad og 8 mkl. i Øyen. Dette har dei nok arva etter Marit Svensdotter. I tillegg 2 øre 6 mkl. 'kiøfft jordegodz' i Haga, der Frantz Lund og Iver Toreson Berge åtte halvparten kvar. Husa på Smørholmen er taksert til 150 rdl. og det er her vist til skiftet etter Ole Olsen Helt jr. 28. oktober 1662. Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Veit ikkje om dette er til hjelp for nokon?1692 Romsdals Tingbog 1b p. 49 : 1692 1/10 Ting for Vaage Otting, hvortil Iver Toresen Smørholm og Frantz Lund Endset af Nordmøre indstefnet Danile Joensen udj Bjørnsund, til at indfrie hans udgifne Obligation som blev i rett lagt, Dat. Smørholm d. 6. April 1670. 'Daniel mødte i Rette, og foregaf aldrig noget gaat af disse Penge at have havt, men foregaf at disse paastefnte Penge, var hannem af sal. Iver Toresens sal. Hustru Marite Augustunidatter var i hendes Enkesede udj Hjemme leveret, hvilke han igjen leverede sine sal. foreldre og di for hannem opødede, oc siden Iver Toresen bemeldte enke ægtede maatte han denne paastevnte Obligation til hannem udgifne, oc for dessen Aarsage, saasom Daniel Joensen Obligationens Capital efter Afskrivning, befindes at have betalt, foregaf han at No 87, da han var hos Iver Smørholmen, oc paa Obligationens Aflutnitning leverede en Koe, sagde Iver til hannem, at naar hand da for renten betalte hannem 10 Rdlr. skulle de være forligte, Monsr. Frans Endset, som paa begges Vegne møtte foregaf at hans Kjærestes Stiffader Iver Toresen, har negtet aldrig saadant løfte at have gjort, og efter Obligationens Indhold afskede Dom, - Daniel Joenson paastod at hvis han bekjender, er sandferdig og derpaa sin Ed ville aflægge, oc at han ikke sin Obligatiob da igjen affordrede, eller nogen bevis skriftlig af Ifer Toresen fik eller fordrede, var hans Enfoldighed oc hans Godtroenhed til ......... Iver Toreson saasom hans sal. Hustru var hans faster, saa oc for han har vaaren hans forrige Tjener, sagde oc at dette Iver Toresons Løfte skede i hans sal. Hustru, som da levede, saavel som hans Broder sal. Tore Toersons oververelse, hvorfor hand ikke kunde tvile paa dessen Rigtighed, men lod sig ved muntlig Løfte benøye, oc fastelig paastod at dette Løfte aldri af Iver Toresen skal kunne benægtes, Avsagt: Iver Toreson vil selv udj egen Person møde i Rette oc til Daniel Joensons Paastand nermere svare til videre Doms afsigelse. (Fra Collins notater)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

L:St.H ! Om jordegodset i Hoem: På tinget i 1681 vart det framlegt eit skjøte utgjeve av Iver Iverson Helt (son av Presten Iver Olson) til sin svoger Johan Nilsen og sin søster er melte Margrete Iversdatter, på it half spd. i Hoemb i Gangnads tinglaug som Størcher (?) bruger och paaboer, datert Fosen 23. juni 1681. Det jordegodset i Haga i Meks tinglag, 1 1/2 spand, som er nemnt i skiftet etter Marit Augustinusdotter i 1691, var kjøpt av Lisbet Eriksdotter Kvernes (sahl. Anders Eriksens Efterlefverske) til velagte mand Iffver Thorisen Smørholmen og Sahl Christen Mechelborgs efterladte hustrue Margrette Olsdatter Helt, etter et skjøte som velfornemme Frantz Lund lod lese og forkynde på tinget i 1688, dateret Guldsæt 14. februar 1688. Margrete Olsdatter Helt (datter av Ole jr.) var først gift med Christen Mechelborg. Frantz Lund var andre mannen hennar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

Takk for informasjon til alle som har bidratt. Jeg har blitt klokere - men jeg vet ikke om jeg har blitt så klok at jeg tør å trekke noen endelig konklusjon...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Var Ole Olsen Helt g.m. Marit Sveinsdatter (mulig datter av Svein Ellingsen Øyen) sønn av Ole/Oluf Jensen Skriver. Ved oppstillinga på denne hjemmesiden Lenke står Karen Olsdatter (g.m. Kristoffer Tønder) som søster til Ole Olsen Helt. Karens far var Ole/Oluf Jensen Skriver.Ole Olsen Helt er ikke pr idag kjent som en sønn av Ole/Oluf Jensen Skriver. Noe nytt som gjør at han kan være en bror av Karen Olsdatter og sønn til Ole Jensen Skriver?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Hei!Av Per Nermo er eg gjort merksam på Michael Moums spørsmål i innlegg 13.Den siden som blir vist til har ved ein glipp fått med eit notat som ikkje skulle vere der. Det var eit arbeidsnotat som vart sett opp i samband med eit forsøk på å forstå eigedomstilhøva på Øyen i Eide.Det tok ikkje lang tid å forkaste ein evt. teori om at Karen Olsdatter kunne vere ein bror av nemnte Ole Olsen Helt. Da Oluf Jensen skriver var far hennar, og det var lite sannsynlig at han var far til nokon av dei to andre med namn Ole Olsen Helt. I så tilfelle burde ein av dei to Ole Olsen Helt'ane ha heitt Ole Jensen Helt. Bror til Ole Olsen Helt d.e. kan ho vel av kronologiske årsakar ikkje vere. Til det er vel alderskilnaden for stor.Det kan vere interessant å sjå på gården Øyen i Eide for å leite etter spor når det gjeld Helt-slekta. Etter det eg kan sjå har slekta Helt og deira ektamakar stått som eigarar av det aller meste av Øyen i lang tid, og det ser som om Øyen kom inn i deira eige gjennom Marit Svensdatters gifte med Ole Olsen Helt d.e.I den rekka av eigarar - er det Karen Olsdtr. og Kristoffer Nilsen Tønder eg ikkje kan sjå nokon direkte tilknytning til Helt.Nedanfor har eg sett opp eit forsøk på å tolke oppsettet Johnny Lyngstad har i Eideboka Bd. I Gard og slekt s. 480ff.Eigedomstilhøva synes noko innfløkt, så dersom ein har høve til det bør ein nok ta for seg Eide-boka.Navn som blir knytt til Øyen (landskyld og eiendomsforhold): Sven Ellingsen n. 1607 - 31. Selveier på Øyen i Eide. I 1624/25 står han oppført som eier av 2 øre odelsgods i Oppdal. Han er nevnt som eier av 1 sp. i 'Bryggen' i Oppdal. 1. Aslak og Anders (n. 1630) eiere i Øyen 1 øre 12 mrkl. 1642 Trolig sønn/svigersønn av Sven Ellingsen. Det er nok de to som er nevnt som brukere av hver sin part som må være arv fra Sven. Han hadde trolig også sønnene Peder Svensen Øyen og Ole Svensen. 2. Marit Svensdatter ført som eier av 1 øre i Øyen 1646.1. Aslak og Anders solgte sin part ca. 1643 til Kristoffer Nilsen Tønder, fogd og toller. Da Kristoffer døde i 1656 overtok hans enken Karen Olsdatter. råderetten over Øyen. I 1659 står Hr. Iver Olsen Helt (1612 - 1668/69) som eier av denne parten. Peder Troelsen står som neste eier av denne parten. (Peder Truelsen var kirkeverge i Budfra 1674 til 77. Han var gift i Helt-familien og hadde bl. a. Berset - opplysningen om dette kommer trolig fra Marius Sandvik i særutgave av Bud og Hustad menighetsblad) Eier fra ca. 1670 til 1687. Da overtok Erik Mosberg tilsammen 2 øre 4 mrkl. som var gift med Marit Iversdatter Helt og etter henne i 1694 overtok en av hennes 6 sønner fra 1. ekteskap, Nils Johansen Friis. Men det var Erik Mosberg som stod som eier fram til ca. 1717. Hans enke Marta Kristensdatter Mechelborg ble gift med Jørgen Hansen Lund og Jørgen stod som eier fram til ca. 1739 da en annen sønn av Marit Iversdatter Helt og Johan Friis, nemlig Fredrik Johansen Friis overtok 2 øre 4 mrkl. På slutten av 1740-tallet var Henrik Kristoffersen blitt eier av heile Øyen. 2. Marit Svensdatter var gift med Ole Olsen Helt (ca. 1571 - 1638) var altså eier i 1646. Deres sønn Ole Olsen Helt (ca. 1600 - ca. 1660) sto som eier i 1659, i 1661 sto hans enke Marit Augustinusdatter som eier. Hun ble 2. g. gift med Iver Toresen som blir ført opp som eier av 1 øre fram til Jon Arntsen Sæter overtok i 1674. Etter Jon fikk hans enke Lisbeth Olsdatter 16 mrkl. i Øyen i Isingvågen. I sin tur solgte hun denne parten til Erik Mosberg. De siste 8 mrkl. eide Iver Toresen i Smørholmen fram til 1691 da Margrethe Olsdatter Helts ektemann Frans Lund overtok.Kan Marit Smørholm, nemnt i 1647 vere Marit Svensdatter og Enken Smørholm i 1661 vere Marit Augustinusdatter?Ellers har Johnny Lyngstad omtala Helt-spørsmålet i Eidebok nr. 4 under gården Silneset s. 263 og utover. Eidebøkene er forøvrig interessant lesestoff.Tilsutt til Michael Moum - beklager å ha kasta bort tida di med feilinformasjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.