Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anne Lise Hovdal

[#22964] Marit Jacobsdtr, f ca 1765 Selvær i Træna

Recommended Posts

Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg søker aner på min ane Marit Jacobsdatter som iallefall fra 1795 av bodde i Selvær på Træna. Hun ble trolovet i Rødøy 28.07.1794 med Christen Hansen Mikkelborg(født 1749). De ble gift på Træna i 1795, og var brukere i Selvær på Træna. Barn:1)Hans Christensen døpt 15.p.trinit. 17942)Dorthea Christensdatter døpt |7963)Hans Jacob døpt 17984)Else Christine døpt 08.06.1800, og gift 15.08.1830 med Peder Olsen Sanna. De er blant mine aner.5)Christen Christensen født 16.06.1802, og døpt 1802. Han ble konfirmert i 1820.6)Ane Maria Christensdatter døpt 18067)Daniel Christensen. I en kirkebok er han døpt i 1811, mens han i den andre er døpt i 1812. Siden Daniel ble født så sent som i 1811, og er det vel sannsynlig at Marit har fått for høy alder ved FT-1801. Det er få kvinner som får barn i 50-årsalderen, og dessuten var hun konfirmant i 1785. Derfor virker det usannsynlig at hun ble født så tidlig som i 1761. Så jeg renger med at Marit kanskje ble født ca 1765, men hvor var hun født? Finner henne ikke kirkebøker for Rødøy hverken på mikrofilm eller internett.Ved giftermålet i 1795 kalles Marit for Marit Olsdatter, men hun heter Marit Jacobsdatter både som trolovet i Rødøy i 1794, ved folketellingen 1801 og som mor til sønnen Christen da han var konfirmant i 1820. Ved skiftet etter henne i 1826 heter hun Maria Jacobsdatter. Håper virkelig at noen vet noe her, men det virker helt umulig å komme videre med hennes aner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tar opp dette gamle emnet igjen, og har ikke kommet noe videre her. Jeg har jo noen nye opplysninger med datoer ut fra Dages kalender: Marit døde den 29.05.1825, og ble gravlagt 26.06.1825 i Rødøy, og alderen er da oppgitt til å være 62 år(altså født ca 1763). Hun ble gift på Træna 3.søndag etter påske(26.04)1795 med Christen Hansen Mechlenborg(døpt 17.08.1749). Barn:1)Hans Christensen døpt 15.p.trinit(28.09)1794, og han ble konfirmert i Træna kirke 18.09.1814 . Han var gift med Marianna Hansdatter.2)Dorthea døpt Fer.1.paascat(03.04)1796. Konfirmert 18.09.1814 i Træna kirke. Gift i Lurøy kirke 03.10.1824 med Carl Andreas Olsen.c)Hans Jacob døpt Dom.Rogate(12.05)1798, og konfirmert i Træna kirke 07.06.1816. Gift 1 med Berit Anna Larsdatter, og gift 2 med Pernelle Jensdatter. Han ble gravlagt 12.10.1828.d)Else Christine døpt 08.06.1800, og konfirmert 01.08.1819. Gift 1 15.08.1830 i Træna kirke med Peder Olsen Sanna(døpt 16.03.1800). Gift 2 i Rødøy 04.10.1846 med Morten Olsen som var født ca 1811 i Brønnøy. Else Christine døde 29.06.1886 på Storselsøy i Rødøy.e)Christen Christensen født 16.06.1802, og døpt 17.10.1802. Konfirmert 16.06.1820, og den 10.08.1849 kom han bort på havet. Gift 18.05.1830 med Barbro Johanne Johansdatter.f)Ane Maria Christensdatter døpt 21.06.1806, og det var skifte på henne i Braset i Rødøy i 1879. Gift med Arnt Olai Danielsen Broseth muligens 13.10 eller 15.10.1844, en Jens og en Daniel(ut fra navn på barna i skiftet etter henne).g)Daniel Christensen døpt 26.05.1811. Han levde ved morens skifte i 1825, og jeg vet ikke mer om han.Blant fadderne går flere fra Norumfamilen igjen. Ole Norum, Randi Norum, Daniel Norum, Catharina Norum. Var disse i slekt med Marit? Hvem var Marits foreldre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Noe nytt?Jeg har i likhet med deg trodd at Marit Jakobsdatter som ved sin konfirmasjon i 1785 var bosatt på Kvarøya ytre, kunne være identisk med Marit Jakobsdatter g.m. Christen Hansen Mechlenborg. Jeg begynner dog i større grad å tvile på dette. Her er noen begrunnelser:1.) Marit Jakobsdatter på Kvarøya var i 1785 20 år gammel, og Marit Jakobsdatter g.m. Christen Mechlenborg giftet seg i 1794, ni år senere. Alt er mulig, men nesten et helt tiår var kanskje lang tid for en tjenestepike (se det neste avsnitt) å gå uten å finne seg mannfolk, medmindre hun var særdeles lite ettertraktet («beryktet» eller liknende). Alderen på disse kvinnene samsvarer likevel.2.) Marit Jakobsdatter på Kvarøya synes ikke å ha hatt noen større tilknytning til øyen. Jeg tror at hun var tjenestepike der. Man måtte minst ha funnet en mann med navnet Jakob på Kvarøya for å kunne få et visst grunnlag for å anta det motsatte. I 1769 satt Peder Larsen Rieber med bygselen, og i tillegg fantes der noen husstander, hvorav ingen hadde medlemmer som het Jakob. I 1801 sees det at stesønnen Andreas Walnum hadde overtatt. Fremdeles ingen som het Jakob.3.) Var Marit Jakobsdatter på Kvarøya tjenestepike, så er det ikke så troverdig at hun giftet seg med en styrmann og inn i en familie av skippere og handelsmenn. Alt er mulig, men det gjelder å bedømme sannsynligheten. Det eneste med Marit Jakobsdatters stilling som tjenestepike som taler for et ekteskap med Christen Mechlenborg, er at hun senere kunne ha blitt tjenestepike hos Christen Mechlenborgs foreldre eller bror, slik at paret møttes der.Lurøy var forøvrig et forholdsvis tynt befolket område, og en mulig knapphet i tilgangen på ektefeller kunne ha gjort at Christen Mechlenborg prioriterte andre faktorer enn sin kommende ektefelles sosioøkonomiske status. Likeledes kunne knappheten ha vært grunnen til at Marit Jakobsdatter på Kvarøya, gitt at hun var identisk med Marit Jakobsdatter g.m. Christen Mechlenborg, ble nesten tretti år gammel før hun giftet seg. Dette er dog selvsagt teorier.Angående Norum:Der var to kvinner i Lurøy som het Randine Norum: Den ene var Randine Olsdatter Norum, f. om. 1723 i Rødøy og x. 1799 på Selvær i Træna (Lurøy). Hun bodde tidligere på Solvær i Lurøy. Det er nok hun som stod som fadderske. Randine Norum var mormoren til Randine Norum Kristensdatter. Hun ble født i 1783 på Sørnesøya, og giftet seg i 1807 med Ole Larsen på Kvarøya indre. Nevnte Daniel og Ole Norum var vel Randine d.e.s sønner. Catharina Norum har jeg ingen kjennskap til.Jeg har sett litt på slekten Norum i Rødøy/Lurøy, og jeg finner ingen åpenbare slektsforbindelser til Marit Jakobsdatter, det være seg ektemenn som het Jakob. Jeg har større tro på at det store fadderoppbudet fra Norum-familien skyldtes vanlig vennskap/naboskap.Etter hva jeg kan se, er det iallfall åpenbart at Marit Jakobsdatter ikke var fra Lurøy. I likhet med mange kvinner ute på øyene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest André Martinsen

Det er forøvrig interessant å studere navnene på deres barn. Navnene gir ingen klare og entydige svar, men inneholder sikkert opplysninger som kommer tilnytte. Jeg gir korte bemerkninger til hvert navn.1.) Hans Jacob Christensen Mechlenborg (f. 1794)2.) Hans Christian Christensen Mechlenborg (f. ?)Det sees at to sønner fikk navnet Hans (etter farfaren), hvorav den førstefødte(?) fikk Jacob (etter morfaren) som sitt annet fornavn.3.) Dorothea Hønnichen Christensdatter Mechlenborg (f. 1796)Etter farmoren Dorothea Jensdatter Hønnichen.4.) Else Christine Christensdatter Mechlenborg (f. 1800)Etter farsøsteren Else Christine Hansdatter Mechlenborg, som på sin side var oppkalt etter sin mormor Else Christine Didrichsdatter Hønnichen.5.) Christen Christensen Mechlenborg (f. 1802)Etter faren eller farfarens far.6.) Anna Maria Christensdatter Mechlenborg (f. 1806)Forslag? Man skulle ha trodd at hun var oppkalt etter sin mormor, men tatt i betraktning at nesten samtlige barn ble oppkalt etter farsslekten, er det slettes ikke utenkelig at også Anna Maria ble det.(Det at Marit Jakobsdattes slekt tilsynelatende ikke ble representert på denne måten, kan antyde 1.) at Marit Jakobsdatter ikke var hjemmehørende i Lurøy og 2.) at hun var av lavere herkomst (Marit Jakobsdatter på Kvarøya?), slik at familien som hun hadde giftet seg inn i lettere kunne dominere navnevalgene. Dette er igjen teorier.)7.) Daniel Christensen Mechlenborg (f. 1811)En mulig navnefar er farbroren Daniel Hansen Mechlenborg. Man har forøvrig nevnte Daniel Norum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for interessante betraktninger her. Ja den Marit Jacobsdatter som var konfirmant i 1785 var jo i tjeneste, og det gikk 9 år før hun giftet seg. Det er lang tid, men hun kan jo ha vært gift før 1794 både i Lurøy og på andre steder før 1794 selv om det kanskje står at hun var 'pige' ved giftermålet i 1794. Ja hun giftet seg med styrmann Christen Christensen Mechlenborg. Det jeg lurer på når det gjelder han er hvorfor det ikke var han som overtok etter faren Hans i Hestmona, siden han var eldst og født i 1749. Kan han ha fraskrevet seg odelsrett eller har det skjedd ett eller annet som gjorde at han ikke overtok. Det var jo broren Lars født 1758 som overtok i Hestmona, og det var jo også flere brødre født mellom Christen og Lars som levde opp til voksen alder. Ved skiftet etter søsteren Else Kierstina i 1836 står han som den 4. etter brødrene Jens, Lars og Hans. Det er da merkelig siden han var eldst? Ja han kan være født etter disse, men det er født så mange barn i denne familien på 1750-tallet at det blir liten plass til flere på det tiåret mener jeg. Dessverre finner jeg ikke igjen skiftet i 1836 etter Else Christine, men finner noe om noen utgifter angående skiftet. Jeg kan ikke se at arvinger er nevnt, og har sikkert ikke funnet det riktige her.Nå ser jeg jo også at eldste sønnen Hans ble født 28.09.1794, bare et par måneder etter at foreldrene giftet seg. Det kan vel rett og slett hende at Christen følte seg forpliktet til å gifte seg med Marit siden de skulle ha barn sammen?Jeg har forøvrig ikke jobbet med disse siden i 2007, men har tenkt noen av de samme tankene som deg angående Marit Jacobsdatter. Etter at jeg jobbet med Christen Hansen og Marit Jacobsdatter har jeg også kartlagt en god del på slektene til fadderne av slekten Norum, men da som etterslekt på noen andre av mine sannsynlige aner på en helt annen slektstren Else Hermandsdatter og Hans Andersen på Sleipnes i Rødøy. Deres sønn Hermand tok jo etternavnet Norum, men jeg er da etterkommer av hans bror Lars som ikke tok navnet Norum. Med det jeg nå vet kan jeg heller ikke se at det skulle være slektskap mellom Marit Jacobsdatter og noen i slekten Norum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

For ordens skyld legger jeg ut lenke til skiftet etter Marit Jacobsdatter 11.oktober 1826. Kanskje står det noe der som kan få betydning. Jeg legger ellers merke til den Jacob Christensen som var til stede ført øverst i skiftet, men det var sikkert ingen slektning. Faren Christen Hansen var de umyndiges formynder:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiet lite tilleg på Daniel som ifølge innleggene før her er ukjent forklipp frag)Daniel Christensen døpt 26.05.1811. Han levde ved morens skifte i 1825, og jeg vet ikke mer om han.Han ble gift 5/6-1840 i Meløy med Cornelia (Dina) Petronelle Borthen og de hadde 4 barn før han dør 28/12-1854 på Øhelleham i Vågen. Han var styrmann.De bodde i Meløy Kjeringøy og i Sørfold, og sist Øhelleham.enken ble gft med Georg Fredrik Andreassen Dahl f. 1810 Strinden og død i Chicago. utvandret til USA. Han bodde i Svolvær da han flyttet Amerika. Aarsag i Haab om bedre udkomme.Kan det være at Marit er fra Vågan? siden sønnen flyttet dit? Mye tyder jo på at hun ikke er fra Trena - Meløy-området, siden hun vel ikke er å finne på andre skifter fra det området.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg hadde ikke at Daniel flyttet til Vågan, men jeg har fra Slektsforumet at han flyttet til Nummedalen. Giftermålet i 1840 i Meløy har jeg, men det første innlegget her ble jo skrevet lenge før jeg visste noe mer om Daniel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Her er nevnte debatt, og jeg ser jeg ikke har skrevet inn alt derfra ja. Den Daniel som dro til Namdalen var kanskje ikke den samme.LenkeSkulle Marit Jacobsdatter være fra Vågan, så kan man jo godt gi opp å finne ut noe mer med det samme siden det ikke finnes kirkebøker der før 1841.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.