Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sylvi Hagen

[#23654] Nils Jensen Nedrebø g. 1707 m. Dorthe Hansdtr. Kjøsnes

Recommended Posts

Guest Sylvi Hagen

Jeg har notert at Nils Jensen Nedrebø f. 1670, sønn av Jens Nilsen ble gift med Dorthe Hansdtr. f. Kjøsnes, og at de hadde datteren Brithe Marie Nilsdtr. 1716-1783 g. m. Erich Erichsen f. på Klakegg 1709.Kan noen bekrefte at det er riktig og i tillegg si1. om Brithe Marie hadde noen søsken ?2. om far til Dorthe var Hans Kjøsnes/Hans Tolleivson Kjøsnes ?3. om noen har mer informasjon om foreldre til Dorthe ?Takknemlig for svar. mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oscar Bergheim

I Soga um Jølst finner vi følgende om Hans Tolleivson. (Ser ut som om det kan ha vært en 'hissigpropp'.)1706 Born maa ikkje kallast ungar. Knut stemnde grannen Hans, for han hadde sagt det var betre han la ris paa ungane sine, en aa faa deim til aa ljuge. I retten saag han seg nøydd til aa segje han ikkje 'visste noget undt med hans born om han kaldet dem unger' - han berre tok so hastigt til ords. Dei forliktest 'saa de blev Venner'(?). Hans laut bøte 1 dale, og gjeve Knut 1 ort i kostnad. [Jol.s.310]1707 Anders vart tildømd 1 dale i skadegjeld av Hans, som ikkje heldt garden sin i stand. Dermed kom øykjer og naut inn paa Anders, og gjorde skade i aakren, for 5-6 vaagjer korn. [Jol.s.310] 17.-18. august 1712 merkjerett, myllom Hans Torleivson, Knut Joansson (han sjølv aatte halve jorda, 14 1/2 mork), Anders Knutson (sjølv aatte helfta i jorda. Anders Berving og Mord Strand aatte kver si helft av resten). (5 sidor i tingbokja). Hans kom med eit provbrev fraa 25. okt. 1616, og eit brev fraa futen 17. nov. 1704. Merkje gjekk myllum stikkor og jordfaste steinar. Vitne: Ivar Olavson Fyglastrand, Nils Olavson Fossheim, Lars Rasmesson Sægrov. Nils 'Hauera' og andre vitna det som dei hadde høyrt av Joans Grøning (avliden), som var far hans Knut, og verfar hans Anders, og morbror til Hans. Det vart fyrst om ein aakr, og sidan um hagen - samt utanfor Kleiva, og med like mykje fé‚ fraa kver (utan so dei gjorde annan avtale). [Jol.s.310]1713 Hans vart stemnd for uvyrdne ord mot klokkaren Danel Sørenson og deim paa Nerbø. Han bad um at det ikkje vart vitning paa tinge, han mintest inkje fraa den gognen, for han var 'overstadig drukken', og viste inkje anna en godt um deim (?). Det vart forlik, som dei feste med handeband. [Jol.s.310]Kjøsnese 1725 grannane Hans og Anders i basketak so mykje at Hans laut bøte 9 dl. og Anders 4 1/2 (ei kjýr var verd 2 dl. dá ). [Jol.s.312]Om konen Mari finner vi: 1698 Mari Larsdotter, kona til Hans Torleivson: Hans kunne skrive (namne sitt). [Jol.s. 310]Foreldre til Hans Tolleivson Kjøsnes: Tolleiv Knutsson Kjøsnes, født 1616, død 1. jun. 1693 Mari Larsdotter Eggje, død 1698 Også gift med Ole Erikson Kjøsnes som hun fikk barna Seselje Olsdtr, Eirk Olavson og Tore Olavson med.Om Tolleiv finner vi i 'Soga um Jølst': 1657 Torleiv hadde 16 naut 12 gjeiter 12 sauder. [Jol.s. 309]Kiøsenes 1672 Rasmes, fostreson til Per Kjøsnese, vart stungen til ulives. Torleiv Kjøsnes stakk. [Jol.s. 309]Tolleiv vart gravsett anndag pinstid, og var 16 báter i likferda, - (Jæns lensmann skriv: 'Min synderlig gode wen, gud glede Hans Siel i Himmilriges Rige'. [Jol.s. 311]mvh Oscar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Hjertelig takk til Oscar Bergheim for det 'store' innlegget - så flott satt opp!Jeg har lest tidligere om denne 'hissigproppen', men jeg var ikke helt sikker på om han var far til Dorthe. Joleiks bok er ikke den letteste å finne ut av. Er det samme Hans Kjøsnes som nevnes øverst på side 187 'Merkjesakjer' under Klakkegge ? (ulovleg skogshogstr)Vet du om Dorthe og Nils hadde flere barn ?mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Noen spørsmål til:Konen til Hans Tolleivson: Mari Larsdtr. (Var det hun som var gift også med Ole Erikson ?)Var konen til Tolleiv Knutsson Kjøsnes: Brite som døde 1698 ?Er det noen som har en oversikt over barna til Hans Tolleivson og Tolleiv Knutsson ?mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Jeg finner at lensmann Jens skriver: '1698 den 5 Januarius Døde sallige Briette Kiøsnes S: Tollef Kiøsnes sin quinde - gud glæde deris Siæl I Himmelrigs rige - Oc vaar begraffuen Hell tre Konge Dag'.Jeg mottar svært gjerne svar på de andre spørsmålene ovenfor. mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oscar Bergheim

Jeg har visst blandet litt kort:Tollev Knutsson Køsnes sin kone Brite Knutsdtr var først gift med Ole Erikson Kjøsnes. De fikk barna som nevnt i tidligere innlegg.Håper du får brikkene dine til å falle på plass da.mvh Oscar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

For å komplisere enda litt: Torleif Knutsen Kjøsnes var rimeligvis gift to ganger, og begge koner har hatt navnet Brite!Torleif Knutsen Kjøsnes var bror til Johannes Knutsen Grøneng. De er trolig sønner av Knut Kjøsnes. Det er derfor rimeligvis feil når det i saken i 1707 vises til Johannes Grøneng som 'morbror', han var snarere farbror.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Hjertelig takk for de to siste innleggene. Denne 'biten' i 'heftet' mitt har blitt liggende på is en god stund, og nå prøver jeg å finne ut av det.Jeg vil fremdeles sette stor pris på flere svar på ovennevnte spørsmål.mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Hans Tollefsen Kjøsnes og Mari Larsdatter bodde lenge på Egge i Breim, før de kom til Jølster, og to av sønnene hadde bruk der: Tollef og Ole. De er omtalt i bygdeboken for Gloppen.Det var en temmelig arrig konflikt mellom Nils Jensen Nedrebø og hans kone, og det er gjengitt et langt brev fra Hans Tollefsen Kjøsnes til biskopen i dennes kopibok fra 1712. Der omtales det at Dorthe har ligget i barselseng, altså skal det ha vært et barn eldre enn Brite Marie, født 1716, men dette barnet kan ikke ha vokst opp.Hans Tollefsen Kjøsnes var prestens medhjelper, og det finnes en gammel salme, gjengitt i et nummer av Hyrdingrøysta på 1950-tallet, som skal være dedisert til ham. Forfatteren av salmen er anonym, men ut fra teksten kan man gjette på at forfatteren er prestefruen Anne Cathrine Gammel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Tusen takk for siste innlegg. Jeg fant i mine tidl. papirer notat fra s. 562 i Joleiks bok (har ikke den på lån nå) og det må vel være dette du ref. til: 'Vs. Hans Torleivson Kjøsnes, f. ikr. 1661, br.f. 1689 4 1/4 pd., sk. 1703 p. 2 3/4 pd.: flutte sidan til Kjøsnes. *Mari Larsd. E. Ola Hansson + 36 a. g. 1728, b. 1721 1 7/( pd., men brukte i alt 4 1/4 pd. * Ane Jakobsd. + f. 1740. Dei 'geraadet udi megen ulykke og armod'. Dei kom i stor armodsdom med di husi brann, og ein svoger aat Ola (gm. systeri hans) vart avretta. Han heitte Nils Jensson Myklebust (fraa Jolstr.). Nils drap kona si. Verfaren til Nils, Hans Torleifson Egge, klaga 18/10 1712 til 'stiftsbefalingsmanden' yver Nils og den stygge aaferdi hans med kona si. Sonen Hans, + 21 a. g. 1731.'Er kopiboken fra 1712 tilgjengelig/evt. kopi av brevet?Ellers har jeg funnet i 'dagboken': Brite begravet 19.06.1668 i tillegg til Brite d. 1698. Dette må vel være de to konene til Tolleiv K. Kjøsnes.mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Jeg må korrigere meg selv. Side 562 er ikke fra Joleiks bok, men fra bygdeboken som omtaler Egge, Breim. mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hei,er det kjent hvilken Brite var også gift med Ole Eriksen Kjøsnes - hun som døde 1668 eller hun som døde 1698? (Jeg er interessert i forfedre til Seselja Olsdatter Kjøsnes, nevnt i inlegg 2). Mvh. Barbara

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Hei, jeg har ikke sortert alle opplysningene ferdig. Det ser foreløpig slik ut: Tolleiv Knutson f. 1616 (50 år i 1666) hadde 2 'stjupsoner' (må vel være stesønner)Tolleiv var gift I m. Brite begravet 19.06.1668 Barn Hans Tolleivson f. 1661. Da skulle vel denne Brite være den som var gift først med Ole Erikson d. 1653, med 3 barn: Seselje, Erik 20 år i 1666, Tore 14 år i 1666.Tror jeg .... mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Tusen takk, Sylvi. Det ser riktig ut. Mvh. Barbara

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Hei Barbara, jeg ser av notat at det er opplyst på side 312 i Joleiks bok at Hans Tolleivson Kjøsnes døde 1732, 68 år. Da skal fødselsår være ca. 1664 (ikke 1661). mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hei,jeg tenker fremdeles over Tollefs to koner ved navn Brite.Jeg tror det er ikke helt umulig at Tollef var gift med Brite død 1668 og fikk sønnen Hans i 1664, mens Ole Eriksen var gift med Brite død 1698 og fikk 3 barn med henne til 1652. Etter at Tollef hadde blitt enkemann i 1668, giftet han seg med Brite, som allerede var enke etter Ole E. siden 1653. Tollef døde 1693, Brite 1698.Dessverre har lensmann Jens Nielsen ikke opplyst hvilken Brite het Knudsdatter.Mvh. Barbara

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Ingen av konene behøver ha hatt navnet Knutsdatter, det er en slutning av at Johannes Knutsen Grøneng skulle være 'morbror' til Hans Tollefsen. Johannes var farbror, og altså bortfaller 'Knutsdatter' som analysert patronymikon.Ellers finnes det en liste over døpte i Jølster i 1664 som vedlegg til 1664-manntallet. Der står Hans Tollefsen, slik at han må være født i 1664.Hans Tollefsen er nok sønn av Brite, død 1668, og han er like sikkert halvbror til Ole Eriksens barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Hei igjen og tusen takk for de to siste innleggene. Jeg har selv fundert på disse to 'Britene', men nå som de skulle være på plass, fortsetter jeg med håp om mer hjelp.Det gjelder konen til Hans Tolleivson: Mari Larsdtr. Egge, nevnt i innlegg 2.Hun må være dtr. til en Lars. Men hvilken Lars ?Jeg har funnet et avsnitt på Veitebergje s. 209: 'I 1695 hade Erling gjort kontrakt med faren Olav Erlingson, aa faa have alt etter honom (for 'ophold og føde'). Men Hans Tolleivson Kjøsnes, gjipt med syster hans Erling, meinte det var ulovlegt, og stemnde han etter rett skjifte. Erling fekk vitnehjelp av gamle-Anders V. og ung-Anders V. at Olav hadde avtala med sonen Erling aa faa alt - 'og eg er ikkje daud endaa'. Det var av takksemd for di at han var god med faren, daa han vart gamal og harken. (Olav var gjipt med Brite Ornolvdotter ('Arnoldtz'-). Olav hadde ei dotter Kristi, mor til Mari Larsdotter Eggje. - Erling Olavson var 'Svoger' (d.e. maag ?) til lensmannen Hans Sandnes).'Da ser det ut til at Kristi Olavsdtr. er mor til Mari Larsdtr. Egge.Er det noen som vet mer om disse forholdene?mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oscar Bergheim

Jeg har registrert følgende:Mari Larsdotter Eggje sine foreldre:Lars Rasmusson EggjeKristi Olavsdotter VeitebergFar til Lars Rasmusson Eggje: Rasmus Jonson Eggje (Mor ukjent)Kristi Olavsdotter Veiteberg sine foreldre: Olav Erlingson Veiteberg, død 1696, 89 år. Bríte Ornolfdotter, død 1702 93 år. (Hadde også sønnen Erling Olavson Veiteberg)Info om Olav i 'Soga Um Jølst' side 208.Som vanlig med forbehold om mulige feil..mvh Oscar Bergheim

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Tusen takk for siste innlegg. Det bekrefter at Hans Tolleivson er gift med søsterdatter til Erling Olavson, og ikke med 'syster hans Erling', og at Maris foreldre er Kristi og Lars.Jeg finner på DA: Mt. 1666 Egge: Lauritz Rasmussen 50 år.Ellers er det bare fint om flere har tilleggsopplysninger å komme med.mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Rasmus Jonsen Egge var gift med Dorte, jfr koppskatten 1645 LenkeSom man ser var Lauriz Rasmussen hjemmeværende sønn i 1645. Navnet Dorte dukker opp igjen hos Hans Tollefsen og Mari Larsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Jeg takker så meget for siste innlegg, og jeg synes jeg har vært heldig som har kommet videre på denne linjen.Det er fremdeles fritt frem for tilleggsopplysninger, om det finnes noen.Takk til dere som har bidratt.mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.