Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eik

[#23712] Erkebiskop Olav Engelbrektson

Recommended Posts

Guest Inger Eik

Jeg har ovettatt et arkiv fra en avdød slektning, der det bl.a. står at Erkebiskop i Nidaros Olav Engelbrektson skal ha vært min 12x tippoldefar. Det er ikke oppført kilder, men jeg vet at han brukte Norsk Slekthistorisk Tidsskrift ganske mye.Biskopen skal ha hatt en sønn der navnet er ukjent, sønnen skal så ha hatt en datter, fremdeles med ukjent navn, og denne datteren giftet seg med Hans Ovesen Rød, Fosen på Ørlandet. Jeg har ingen årstall her, bortsett fra at mitt leksikon sier at erkebiskopen levde fra ca 1480 til 1538. Slekten videre nedover er mere tidsfestet.Jeg vet selvsagt at det var mange geistlige i middelalderen (før og seinere også) som hadde etterkommere, selv om de strengt talt ikke skulle ha det, men jeg skulle gjerne hatt hjelp til finne ut noe mer om Olavs personlige forhold, hvis det er mulig.I leksikon står det også at Olav var av norsk lavadel, så det betyr vel at hans opphav må ha vært kjent?Er svært takknemlig for inspill som kan verifisere (eller avkrefte) de opplysningene jeg har skrevet her.mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Om erkebiskopens slekt, les Trygve Lysaker; Erkebiskop Olav Engelbrektssons bakgrunn, i Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 1961 Nr. 3 (Trondheim, 1961), s. 1-10.Noen barn av landets siste erkebiskop er fortsatt ukjent. (Opplysningene stammer fra 1700-tallet, men er ikke bekreftet ved hjelp av 1500-tallskilder, og er å anse som uholdbare.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eik

Takk for tipset om bakgrunnen til O E. Jeg skal prøve å få lånt de nevnte skriftene gjennom biblioteket.Når du sier at 'noen barn..... er fortsatt ukjent', betyr det vel at noen også er kjent? Hvor kan en lese om det?mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Olaf Engelbrektson er oppført med etterslekt i ei anetavle/likpreike fra 1600-tallet: LenkeI utgangspunktet kan ein ikkje ta opplysningane i ei slik tavle for god fisk; omfattande kildekritikk må til.På Sunnmøre vil tradisjonen ha det til at kona til presten Jørgen Hanssen Ribber (c1550-1630), Karen eller Kassi Engelbrektsdatter, var 'Datter' av Olaf Engelbrektson; det skal vel helst vere sonedatter. Dette er opplyst i kallsboka, og det er fleire grunnar til å ta denne tradisjonen på alvor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Takk Bjørn, jeg glemte denne kilden, som jeg igrunnen burde ha husket. Men den redaksjonen som Maren Staurs aner er kjent gjennom, dvs 'kilden', kan godt være fra 1700-tallet, selv om hun døde 1685.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eik

Takk for videre opplysninger.Etter å ha lest den ættetavlen som Bjørn ga lenke til, later det til at det er den samme Hans Ovesen Rød (Hendis Fader war Erlig oc Welbr: Mand Hans Offerßøn Røed...)som jeg har opplysninger om. 'Gammel dansk adel', som det videre står, stemmer også.Jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått tak i Lysakers skrifter ennå, men i mellomtida har jeg lest Odd Handegårds bok om erkebiskopens opphav. Han bygger sine hypoteser på Lysakers hypoteser, og jeg må jo si at det høres svært logisk. (Men nå skal jeg vel være forsiktig med å diskutere dette emnet med de lærde;-)mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eik

En liten presisjon: Handegårds bok er selvsagt 'Vår felles slektshistorie', der erkebiskop Olav nevnes noen ganger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det dreier seg ikke bare om hypoteser, men også om erkjennelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eik

Skulle ønske at du ikke var så kortfattet!Som jeg sa ovenfor, er jeg nok ikke rette person til å diskutere med de lærde, men jeg er selvsagt nysgjerrig og interessert i å få vite mest mulig om personer som _kanskje_ kan være mine aner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Lysakers artikkel bør ikke klassifiseres som 'hypoteser', siden det er en vitenskapelig artikkel med konklusjoner.Jeg har vært kortfattet. Men hva hjelper det vel å bruke mere ord? Temaet med erkebispens påståtte etterslekt har forøvrig vært oppe til debatt mange ganger. Noen tror på dette. Og det får de jo bare gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eik

Hei igjen!Før jeg stilte spørsmål om OE her i dette forum, søkte jeg på hans navn og tittel i forskjellige varianter, både her og i arkivforum, for å se om jeg kunne finne noen tidligere diskusjoner. Jeg fant ingen, muligens fordi jeg ikke traff den rette varianten av termaet.Det hjelper ikke meg særlig mye om OEs eventuelle etterslekt har vært diskutert før, dersom jeg ikke kan finne disse diskusjonene. Hva med et lite hint om hvor og med hvilke stikkord jeg kan søke?mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det er lite struktur i disse debattfora på DA/DP. Jeg kan ikke gi deg tips om hvordan eldre diskusjoner gjenfinnes, når søkefunksjonene er utilstrekkelige og trådene er uten redigering.Kanskje Skank, Skunk ol. kan hjelpe noe. Vi trenger et debattforum etter mønster av Anbytarforum, der (f eks) adelsstoffet redigeres etter slekter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Noe finnes i dette temanr.: 15801.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Handegård

Til innlegg 10: Det er mulig at man ikke bør karakterisere en så god og grundig artikkel som Lysakers artikkel om Olav Engelbrektson med begreper som 'hypoteser'.Nå var Lysaker kanskje en forsiktig og beskjeden mann, men det er faktisk han selv som har karakterisert arbeidet sitt med betegnelsen 'hypoteser'. Her er to setninger fra artikkelen, én fra begynnelsen og én fra slutten:1. 'Det er denne uoverensstemmelsen som har ført meg inn på en meget dristig hypotese som jeg her vil fremlegge.......'. 2. 'Hvor besnærende denne forbindelse mellom Engelbrekt Gunnarson på Romerike og hans navne i Trondenes enn kan virke, pretenderer den ikke å være annet enn en hypotese, en hypotese som kanskje aldri vil kunne bevises. Ja, i virkeligheten bygger jo hypotesen på en annen hypotese, idet Daas kombinasjon etc......'.Jeg synes du er litt streng, Tore.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Lysakers anvendelse av 'hypotese' gjaldt kun identifiseringsforsøket hans til erkebiskop Olavs far. 97% av artikkelens innholdt gjaldt andre saksforhold, og her dreier det seg ikke om hypoteser, selv ikke med Lysakers egne ord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Erkebiskop Olav Engebretsens seglmerke slik det er gjengitt hos DRA, 860, Håndskriftsamlingen I. Individuelle samlinger af blandet indhold, Klevenfeldt Terkel, samlinger, pakke 68.

bilete3245.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Imponerande kva du har fått samla Arne, det er ei flott rose erkebiskopen hadde i skjoldet sitt. Fant du nokon Stumpe eller Darre-våpen i DRA-arkiva?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Signaturen nederst viser at det er kopiert fra Friderich Rostgaards Norske Våbenbog. Signaturen helt nederst, Frnkn, kan være en forkortelse for G. E. de Frankenau, som er kjent for sine heraldiske samlinger med bl a kopier fra Rostgaards bibliotek mv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hva jeg har 'lest meg til' fra ulike kilder om biskop Olav Engelbrektsson's aner og etterslekt kan beskues på http://nermo.org/slekt/d0039/g0000040.html#I13060.Mange av leddene er basert likprekenen det er henvist til i innlegg #4, og bør tas med en klype salt. Det blir i mange tilfeller snakk om 'tro', som Vigerust sier i innlegg #10.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Per, du burde lese den eneste skikkelig gode artikkelen som er publisert omkring slekten til erkebiskop Olav Engelbrektsson, av Trygve Lysaker: Erkebiskop Olav Engelbrektssons bakgrunn, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 1961 Nr. 3 (Trondheim, 1961), s. 1-10.Artikkelen står seg bra den dag i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk for henvisningen !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Olavs far het Engelbrekt Gunnarsson

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

(22) Er det noe som helst i at Olav Engelbregtsson var halvbror av Trond Sigurdsson på Seim (samme far)? Og at Trond var Sigurd Matssons stesønn?Mvh Arnfrid M

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(22:) Kan ikke akkurat si at dette føyer seg inn i rekken av veldokumenterte postulater, Vigerust, slik det er framsatt ovenfor ! Du satser tydeligvis på at vi skal stole blindt på at alt du sier er korrekt, og derfor ikke trenger å underbygges ! (Kan jo hende det er tilfelle, for alt jeg vet, men det skal vel holde hardt ....)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Per, dekanen Saxe Gunnarsson var Olav Engelbrektssons farbror, hvilket du får vite gjennom Trygve Lysakers artikkel - og andre steder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.