Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#23756] Ole Ingebrigtson (1827-1900) - frå Hafslo til Stene i Bø, Vesterålen - huslyd?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Ole Ingebrigtson, fødd i Hafslo 20.1.1827, gifte seg i Bø i Vesterålen 6.11.1857 med Elen Kirstine Nilsdotter, fødd i Nesna 25.11.1829. Ole og Elen slo seg ned som husmannsfolk på Stenestrand under Stene i Bø, men Ole livnærte seg òg som fiskar og tømmerarbeidar. Ole d. som husmann på Stenestrand 27.3.1900. Elen levde att som enkje, men dødsdatoen hennar er ukjend. Me kjenner til desse borni:a. Nicoline (fleire namn?) Andersdotter, pleiedotter (kanskje ho var Elen si dotter?), fødd i Bø kring 1854, nemnd i 1865, men er elles ukjend.b. Nicolai (fleire namn?) Olsen, fødd i Bø kring 1858, nemnd i 1865, men er elles ukjend.c. Gretha Johanne Olsdotter, fødd i Bø kring 1863, gifte seg kring 1882 med ein Mathias Mikkelson, fødd i Manger kring 1860. Huslyden budde i 1900 på Stenesjøen, Stene i Bø og hadde då sju born heime.d. Ida Andrea Olsdotter, fødd i Bø 24.1.1866, nemnd i 1875, men er elles ukjend.e. Peder Andreas Olsen, fødd i Bø 29.6.1871, gifte seg kring 1897 med Vilhelmina (fleire namn?) Johnsdotter, fødd i Bø kring 1879. Dette parfolket budde i 1900 på Stenestrand under Stene i Bø og hadde då to born.Eg har ikkje tilgang til bygdebøkene frå Bø og veit soleis ikkje kva dei eventuelt kan bidra med. Eg er interessert i dødsdatoen til Elen og opplysningar om lagnadene til dei fem borni.Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Brede

Hei!På FS finner jeg en Nicoline Christine døpt 26.11.1854 i Bø. Foreldre Anders Iversen og Johanne Olsdatter.En mulig sammenheng her - begge foreldrene som er bosatt i Bø, er født i Lyster: LenkeParet har barn i aktuell alder, men Nicoline er ikke med. Kan det være hun som er pleiedatter hos Ole og Elen?Odd Brede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Kort merknad: Siden jeg har bodd i Bø to år, riktig stedsnavn er i vår tid Steine. Mvh John

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Fra 'Bø Slektshistorie': Den eneste Nikoline Andersdtr. jeg finner som er f. 1854, er Nikoline Kristine, f. i Mårsund, BØ, d. 1922, dtr. av Anders Iversen (1826-1907)/Johanna Olsdtr. (1828-1909), begge f. i Luster. Hun ble g. 1875 m. Edvard Karolius Nilssen, f. Søberg 1851, d. 1947. Ingen barn oppgitt. Av barna til Ole Ingebretsen/Elen Katrine Nilsdtr. er bare Grete og Peder oppgitt gift. Nikolai er for øvrig oppgitt f. 1857. Grete Johanne f.1863, d.1941, g. 1886 Matias Mikkelsen fra Manger?. 9 barn nevnt. Bare Othelie (1886-1962) og Håkon Marelius Bernhard (1890-1960) oppført som g. Othelie g. 1908 Arnt Marelius Ludvig Pedersen f. Gimstad, BØ 1880, d.1959. Bosatt Svolvær, VÅGAN. 4 barn. Håkon g. 1914 Marianna Tomine Sakariasdtr. f. 1891 Auvåg, BØ, d. 1980. 4 barn. Peder Andreas Olsen f. 1871, d. 1951 g. 1899 Wilhelmine Jensine Johnsdtr, f. Utskor, BØ 1879, d. 1967. 7 barn, alle gift. Dødsdato/år for Elen er ikke oppgitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Da finner man kanskje foreldrene til Wilhelmine Johnsdtr. her i 1875. Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

I følge FamilySearch IGI ble Wilhelmine Jensine døpt 18.07.1880. IGI Individual Record FamilySearch™VILHELMINE JENSINE MARTINUSSEN FemaleEvent(s): Birth: Christening: 18 JUL 1880 Bo, Nordland, Norway Parents: Father: JOHN JORGEN MARTINUSSEN Family Mother: JAKOBINE AMUNDSDRSource Information: Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type: C427234 1870 - 1877 1282786 Film NONE Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inge M Johansen

Hei Lars. Har Peder Andreas Olsen, han ble født 9 aug 1872 og døde 13 okt 1952 på Steine (Stenestranda) Gift 1899 med Wilhelmine jensine Jonsdtr. Dei fikk 7 barn. Har endel data på disse dersom du er interessert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg vil gjerne få takka, seint men hjarteleg, for fleire interessante innlegg om huslyden til Ole Ingebrigtson, det siste av dei frå Inge!Det kan sjå ut som datoane du, Inge, har for Peder Andreas Olsen er ulike dei som står i bygdeboki, og fødselsdatoen som eg har frå kyrkjeboki for Bø, 29.6.1871. Innanfor råma til bygdeboki for Luster i Sogn, som eg arbeidar med, er det ikkje mogeleg å ta med opplysningar om alle etterkomarar, men eg tek gladelig imot det som du måtte ha, for arkivering. Adressa mi finn du nedanfor! Når det gjeld Peder Andreas Olsen og kona hans, er det i første rekke desse detaljane eg treng:* Stadfesting av fødselsdatoen til Peder Andreas Olsen?* Stadfesting av dødsdatoen til Peder Andreas Olsen?* Vigselsdatoen til Peder og Vilhelmine?* Fødselsdatoen til Vilhelmine Jensine Johnsdotter?* Dato og stad for dødsfallet til Vilhelmine Jensine Johnsdotter?* Kva nytta Vilhelmine som jentenamn, Johnsdotter/Johnsen eller Martinussen?* Eg forstår det slik at Peder og Vilhelmine budde på Steinestrand, Steine levetidi ut, men kva kan me skriva som yrke på Peder?Elles er eg framleis interessert i fleire detaljopplysningar om dei andre borni etter Ole Ingebrigtson og vonar at nokon kan hjelpa meg?Nok ein gong hjarteleg takk for framifrå hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane, 3580 Geiloloya@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Inge som har sendt meg nokre opplysningar ''off-line''. Det er framleis tvil om fødselsdatoen til Peder Andreas Olsen, og eg er likeins usikker på dødsstadene deira og jentenamnet til Vilhelmine, men elles ser det bra ut! Og problemet med pleiedotteri Nicoline er jo løyst før!Derimot er eg framleis like langt når det gjeld opplysningar om dødsfallet til Elen Kirstine Nilsdotter og likeins opplysningar om dei tre eldste borni etter Ole og Elen:* Nicolai (1858)* Gretha Johanne (1863)* Ida Andrea (1866)Kan nokon hjelpa meg til dømes med oppslag i bygdeboki for Bø?Eg takkar på ny for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg ønskjer i kveld å blåsa litt støv av denne saki, som bortsett ifrå yngste sonen Peder Andreas framleis står ganske so uløyst. No vonar eg å treffa på einkvan som har høve til å hjelpa meg vidare med svar på spørsmåli i føregåande innlegg, til dømes med oppslag i bygdeboki og/eller kyrkje- eller klokkarbøker for Bø i Vesterålen?Eg takkar nok ein gong for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inge M

Lars. HAr du sjekka de digitaliserte kirkebøkerne her? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Inge for innlegg!Det er interessant å sjå at fleire og fleire kyrkjebøker kjem på nettet; det tek mykje tid, men eg har studert deler av dei kyrkjebøkene frå Bø som no er tilgjengelege.Når det gjeld huslyden til Ole Ingebrigtson på Stene, har eg funne følgjande:* Gretha Johanne Olsdotter var fødd 28.5.1863* Gretha Johanne Olsdotter gifte seg i Bø 12.11.1886* Ida Andrea Olsdotter (fødd 1866), vart konfirmert i 1881* Peder Andreas Olsen var, ifølgje konfirmantlista, fødd 29.6.1871 (som stemmer med fødselsdatoen som eg fann i den originale kyrkjeboki for 20 år sidan!)* Vilhelmina Jensine Johnsdotter var fødd 19.9.1879Dette tyder på at gravstøttene til både Peder Andreas og Vilhelmina Jensine inneheld feil på fødselsdatoane!Det er ogso opplysningar som eg IKKJE finn, nemlig:* Fødselsdato for Nikolai Olsen kring 1858* Vigselsdatoar for Nikolai Olson og Olina Andrea OlsdotterKanskje nokon har betre auge enn eg?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Michael for ein glimrande oppdaging. Eg tenkte sjølvsagt ikkje på vaksinasjonslistene som ei mogeleg kjelde! Og der låg altso lykkjelen!Men kvar i all verdi vart det so av Nikolai Kristian Olsen etter 1865 og søsteri Ida Andrea Olsdotter etter 1875? Står det ikkje noko i bygdebøkene for Bø?Alle gode tips vert mottekne med stor takksemd!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.