Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest per helge seglsten

[#23794] Hvor var gården Buxrud i Gran/Brandbu i 1801?

Recommended Posts

Guest per helge seglsten

I 1900-tellinga finner vi gården Buksrud i Brandbu kommune. I 1865-tellinga heter den Buxrud, og ligger i Gran. Men i 1801-tellinga er gården ikke å oppdrive, etter det jeg kan se. Er det noen som vet hvorfor den ikke er der? Er den yngre enn dette? Har den skiftet navn? Eller er det jeg som leter for dårlig? Grunnen til søket er at jeg skulle funnet ut av noen initialer på ei kiste som er dekorert med gårdsnavnet Buxrud og et årstall helt mot slutten av 1790-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

En liten mulighet Lenke men sikkert ikke..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Den i (3) ligger visst på Toten i FT 1865 også Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Gården ligger ved Bjoneroa på Hadeland. Og der har den ligget så lenge den har eksistert, selv om kommunegrensene har flyttet på seg. Det er helt sikkert. Så Toten og andre geografiske områder er utelukket. Men kanskje gården ikke ble registrert under eget navn i 1801-tellinga, men tatt med under den gården den senere ble skilt ut fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Det er helt korrekt, men Rygh er desverre ikke til særlig hjelp for å løse mitt problem...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Harald Jonson

I Rygh finner du at den hører under Øvre-Nes søndre, mellem og vestre ([url="http://www.dokpro.uio.no/perl/navnegransking/rygh_ng/rygh_visetekst.prl?s=n&Vise=Vise&KRYSS74926%4017087=on&KRYSS74942%4017091=on&KRYSS74946%4017092=on&KRYSS74950%4017093=on>Lenke )Det gjør de i 1950 også ( Lenke )I FT1801 finnes det en gård som heter Næs øvre i Gran sogn (

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Det er to småbruk som heter Buksrud i Gran. De ligger i Bjoneroa på vestsiden av Randsfjorden. Grunnen til at Buksrud er ført under Gran i 1865 og Brandbu i 1900 er at kommunen i mellomtiden var delt i Gran og Brandbu (senere igjen slått sammen). Buksrud gnr. 57 bnr. 2 ble i følge boka Norske Gardsbruk skilt ut fra garden Næs (gnr. 57 bnr. 1) i 1856 - dette er Næs øvre mellom i Røykenvika i Gran, rett på andre siden av Randsfjorden. Det andre Buksrud-bruket har gnr. 58 bnr. 2 og var husmannsplass under Næs øvre (gnr 58 bnr 1) inntil 1883. Begge brukene har følgelig vært husmannsplasser under hver sin Næs-gard. I folketellingen i 1801 vil du finne dem igjen blant de mange husmannsplassene under Næs-gardene. Desverre er ikke husmannsplassene navngitt i 1801, så det er vanskelig å skille dem fra hverandre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Tusen takk! Det var forhåpentligvis det som skulle til. Med initialene på kista er det håp om at jeg skal klare å plukke ut eieren blant dem som er ramset opp på Næs.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Jacob Desserud

Buksrud eller Buxrud nevnes sjelden i kirkebøkene på 1700-tallet. Jeg har et notat om et skifte, den 3.8 1807 fol 308 a, etter Halvor Andersen Buksrud som var gift med Guri Gudbrandsdtr. Barn av hans to søsken arver.Dette er enkemann Halvor Andersen Smedshammer gift 20.10 1798 med Guri Gudbrandsdtr Smedshammereiet. Ved FT 1801 er de husmannsfolk under Øvre Nes, han 70 år – hans 2 ekteskap, hun 51 år – hennes første ekteskap. Han dør i et Neseie 1807, da 68år!. Dette Neseiet er altså Buksrud. Jeg vet ikke om det var en eller to Buksrudplasser i 1801. Ei Guri Gudbrandsd dør i Neseiet i 1818, 55 år!? – det kan jo fortsatt være på Buksrud?Halvor var gift før: trolig Halvor Andersen Eggeeiet gift 30.10 1776 med Åse Iversdtr Råssum dp 1734 d 1797 i Gullerudeiet, 60 år! Jeg vet ikke om de hadde barn, men i så fall var alle døde før skiftet i 1807.Enka Guri Gudbrandsdtr gift igjen i 1810 med Johannes Larsen Neseiet, han døde i Plomassen som var en husmannsplass under Jorstad i 1823; 54 år. Ved skifte etter han arver hans og Guris søsken eller deres barn. En Johannes Larsen 30 år er tjener på Skirstad i 1801, en annen er skrivermester på Dvergsten og er 33 år; den første passer best her, men det kan jo være en helt annen JohannesArvingene på Buksrud i 1807 er barn av Halvors søsken A og B: A - Syver Andersen Bjerkeeiet død? gift 26.1 1764 med enken? Marte Larsd: Barn 1: Berte Syversd 36 år i 1801 gift Hilden 25.4 1797 med Peder Pedersen Fallangeiet, FT 1801 husmann i Fallangeiet, Peder gift igjen i 1802: barn Peder Pedersen 3 år og Martin Pedersen 1 år i 1801, disse arver i 1807. 2 Hans Syversen Grinakereiet gift 18.10 1804 med Kari Hansd Grinakereiet. B - Kari Andersd Nes 65 år i 1801, død før 1807, gift 6.11 1766 med Lars Jonsen Skarieiet 64 år i 1801 (en Lars Jonsen d Tokerud 1819, 80); deres barn Berte Larsd død Skarieiet 1796 gift 1794 med Anders Gudbrandsen Skarieiet; deres barn Mari Andersd er 12 år i 1807, og arver.Arvingene etter Johannes og Guri i 1823 utelates her. Guri og hennes søsken ser ut til å komme fra Gullerud-Gjerviken-området i Brandbu. Nøyere gjennomgang av kirkebøkene vil kunne plassere personene bedre. Alle garder som er nevnt over ligger i Gran-Brandbu.Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund; per.desserud@smr.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.