Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Agnete Scjønsby

[#23815] Elisabeth Jacobsdatter Brochmann - Rolsdorph

Recommended Posts

Guest Agnete Scjønsby

Elisabeth Jacobsdatter Brochmann var gift med Lorentz Olsen Rolsdorph. Det første (eneste?) barnet fikk de i Christiania i 1725. Sønnen het Jacob Rolsdorph, han ble prest og døde som res.kap. i Lom i 1778. Faren Lorentz var senere klokker i Asker, og var angivelig en holden mann. Elisabeth døde i Asker i 1740, og Lorentz giftet seg igjen i 1741 i Asker (med Guri Hansdatter). Lorentz døde 1764 i Asker.Vi er takknemlig for all informasjon om denne familien: Bakgrunn for Elisabeth Brochmann, bakgrunn for Lorentz Olsen Rolsdorph. Fikk de flere barn? Var det barn i ekteskapet med Guri Hansdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Scjønsby

For ordens skyld: Vi har god oversikt over etterkommerne til sønnen Jacob - det er foreldrene Elisabeth Jacobsdatter Brochmann og Lorentz Olsen Rolsdorph vi strever med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Bare for ordens skyld, Brochmann-navnet står ikke ved dåpen til Jacob 15.08.1725. Hvor står hun med dette navnet? (Begravet 18.05.1740 i Asker står 'Lorentz Klokkers Kone 47 1/2 år' så vidt jeg kan se.)Det er en annen familie i Christiania samtidig hvor senere er tilknyttet Brochmann-navnet (sadelmaker Jørgen Christian Brochmann og Karen Christiansdatter Wahrog) uten at jeg har sett Brochmann benyttet på 1720-tallet. Har forsåvidt ikke noe med dine å gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Scjønsby

Fra 'Biografiske Efterretninger om Geistligheden i Hamar Stift Bd VIII Nordre Gudbrandsdalens Prostie''Jacob Rolsdorph 1761-1778. Han er født i Christiania den 12 Aug 1725. Forældrene vare Lorentz Rolsdorph * og Elisabeth Jacobsdatter Brochmann, der lod denne deres Søn, født 12te, døbe 15 Aug. s.A. Faderen døde i Asker...'Jeg glemte en tilleggsopplysning: Jacob Rolsdorph hadde en søster: Fra samme kilde: 'Faderen var senere Klokker til Asker, hvor Moderen døde den 10 Mai 1740, da denne Søn Jacob var 15 Ar gammel. Hans Søster Dorthe Kristine Rolsdorph 12 Aar, hun ægtede senere Maler Edberg'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Scjønsby

Klokkerens 2. kone, Guri Hansdatter døde i 1783. De bodde på østre Høen og senere Sem i Asker. Fra Asker. Bidrag til bygdens gaardshistorie (1917): ' Lorentz Olsen Rolsdorph var klokker efter ham (...) i 1740. Han bodde paa sin eiendomsgaard østre Høen, men kjøpte siden Sem hvor han døde' ... '13/4 1741 sælger han den (Sem) til klokkeren i Asker Lorentz Olsen Rolsdorph, f. 1698, død 20/10 1764. Hans første hustru døde 10/5 1740. 2den gang var han gift med Guri Hansdatter, som bodde paa Sem som velstaaende enke til sin død i 1783. Manden tok føderaad for seg og sin kone, da han solgte gaarden. Deres eneste barn var Jacob Rolsdorph, død som res. kap. i Lom. Før han kjøpte Sem bodde han i 3 aar paa sin eiendom østre Høen. Han delte Sem i to like store dele. Øvre Sem solgte han, og holdt foreløbig igjen nedre Sem, hvor han blev boende til sin død'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Bekreftes opplysningen om at Elisabeth Jacobsdtr. skal ha vært en Brochmann noe annet sted enn i nevnte 'Biografiske Efterretninger om Geistligheden i Hamar Stift Bd VIII Nordre Gudbrandsdalens Prostie'?En Jacob Brochmann er for meg ukjent. Elisabeth-fornavnet er dog ikke uvanlig i slekten, men jeg antar det var Christine Elisabeth Hegermann (f. Petersen omkring 1700) som var opphavskvinnen for navnet.Men det må være nevnt: en skal ikke utelukke en Brochmann-forbindelse her, for det er slett ikke alle tidlige slektsrelasjoner som er bragt for dagen. Det ville være meget spennende om opplysningen ovenfor kunne verifiseres av andre kilder.Med beste hilsener Robert Chr. Skogly, Bærum ( rc@ager.no )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Scjønsby

Vi har dessverre ingen annen kilde til første kones navn. Neste skritt blir nok å lete etter ekteskapsinngåelsen, som forhåpentlig har skjedd i Christiania kort før 1725, da første kjente barn blir født der. Faren er at de giftet seg i utlandet: Lorentz Rolsdorph var antakelig enten dansk (en teori er at han har tatt navn etter gården Rolstrup (Morsø, Thisted)) eller tysk (fra Rollsdorph i Sachsen Anhalt). Det finns også et Rollsdorph i Østerrike. Det er selvsagt en mulighet for at også Elisabeth var utlending.Fadderne ved de to barnas dåp i Christiania vil kanskje fortelle noe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Høst

Er dette fremdeles gjeldende kunnskap om Elisabeth Jacobsdatter (Brochmann) og opphavet til slekten Rolsdorph, eller har noen funnet noe nytt siden 2004?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Vielsen deres 26/8, men den er vel kanskje funnet for lenge siden. Jeg synes det ser ut som om hans etternavn er Rolfsdorph og ikke Rolsdorph. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.