Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rita Hole

[#23862] Fra Aslach Rolfsen Egeberg i Trøgstad ca 1600 - til Dybvig i Øymark

Recommended Posts

Guest Rita Hole

JOEN GUDMUNDSEN Dybvig,Øymark død/skifte 1717 gift med Guri Joensdatter.Jeg prøver å finne ut hvor Joen Gudmundsen kom i fra ,og jeg kom over 'Slektskalender for Øymark' i RUNAR 1986 skrevet av John N. Olsen,AskimEr det noen med 'kjenskap' til denne slekt som kan hjelpe meg å bekrefte dette:Aslach Rolfsen og hans hustru Berthe Trulsdatter på Søndre Egeberg i Trøgstad,hadde en datter Groe som ca. 1630 giftet seg med Joen Gudmundsen,Hovin.Barn:Ingeborg Joensdtr.ble i 1651 gift med Arne Joensen,Greveg bodde 1676 på Amundrud i Spydeberg.Ragne Joensdtr.gift med Erich Baardsen,Ramstad i Spydeberg.Gyrid Joensdtr.gift med Oluf Siversen,Ydersbond.GUDMUND JOENSEN,Dybvig gift med Anne Aslachsdtr.Gunneng,datter av Aslach Svendsen og Maren Ragnaldsdtr.(som også hadde en datter gift med Ahl(Arild)Thoresen,Søegaard) Barn:Gudmund,ASLACH,Torsten,Joen,Anne og Maren.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg kan dessverre ikke hjelpe med om Jon Gudmundsen er sønn av gudmund Jonsen Dybvig, men Aslak Svendsen går jeg ut fra kan være identisk med Aslak Svendsen Volen i Øymark, d. f. 1664. Han eide bl.a. gods i Gunneng. Hans foreldre var Svend Amundsen Volen, d. før 1613 og kone Anne Olsdtr., d. ca. 1632.Se tema nr. 16490 Veri- eller falsifisering av adelslinje - Haftore-slekt/Rosensværd, spesielt innleggene helt på slutten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Takk Svein Arnolf!Det var det MYE interessant på den siden du henviste til!Jeg må beundre din evner til å 'oversette'disse gamle dokumenter. I innlegg 76 står det at Willum Halvorsrud og Peder Nes er brødre,(det var ikke ditt innlegg)jeg skulle gjerne visst hva deres farsnavn er, siden jeg har fam.til disse gårder ved gifte mellom Hans Olsen Halvorsrud(f.1700)og Anne Jensdtr.Næs (f.1721).Så var det Joen Gudmundsen Hovin/Lie Jeg har boken til Martha Østenvig 'Gamle slekter i Marker' 1 bind her nå, og hun har skrevet masse om Lie slekten:Joen Gudmundsen bor på Lie i Øymark 1664 og er 62 år.Barn i første ekteskap: Gudmund Joensen 24 år i 1664.Martha Ø. vet ikke hvem hans første kone var,men hun tror at hun het Groe,for i Joens 2 ekteskap med Dorthe Mathiasdtr. Skuleberg( i slutten av 1650)har de en datter som heter Groe som trolig er oppkalt etter hans første kone.-Dette stemmer med John.N.Olsen sin forskning (1).Hvordan har det seg at Gudmund Joensen fyttet til Dybvig ? Ifølge Martha Ø. giftet Gudmund Joensen seg med Anne Aslachsdtr.Dybvig,datter av Aslach Nielsen. Jeg forstår at hun undrer over dette fordi i 1666 har Aslach Nielsen 29 år 2 sønner ,Ingebret og Søren.Det er vel mer naturlig at disse skulle overta gården ,ikke Anne...? I 1675 ervervet Gudmund Joensen Dybvig(!)et pant i gården Moseby i Rødenes. I 1706 har både Gudmund Joensen Dybvig og hans sønn Joen Gudmundsen Dybvig udertegnet på et skjøte som vitner,hvorved Joen Torbjørnsen Aasmundrød selger denne gård til sin bror Peder Torbjørnsen Knold.Joen Torbjørnsens kone het Groe Joensdtr.mulig søster til Gudmund Joensen...? -Så jeg tror John N. Olsen har mere rett i at Anne Aslachsdtr. var datter av Aslach Svendsen, Gunneng og Maren Ragnaldsdtr.Etter Joen Gudmundsens død ca 1717 giftet hans kone Guri seg med Joen Hansen trolig fra N.Eng i Øymark. Jeg er usikker på hvem av barna han er far til.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vet ikke om du har kommet noe videre med dette spørsmålet, men jeg har i hvert fall litt å tilføye om Gunneng/Volen.Aslak Svendsen Volen døde før 1664.I mt. 1664 satt sønnen Svend Aslaksen f. ca. 1640 på gården, og han var der også i 1684. Aslak Svendsens enke har giftet seg med Svend Nilsen Gunneng f. ca. 1624, som hadde bodd på Gunneng siden ca. 1656. Hans formenn på gården het Ole, Paul og Harald. Det er vel ikke utenkelig at Aslak Svendsens enke var Svend Nilsens 2. giftermål.I tb. Idd og Marker 18 fol. 109a-112a 12/9 1684 nevnes følgende som Svend Gunnengs stebarn: Svend Volen, Gudmund Dybvig og Ahl Torsen Eng.I samme tingbok fol. 90b, 28/5 1684 kalles Gudmund Dybvig og Ahl Tordsen for Svend Gunnengs svogre.Du nevner at Gudmund Dybvig var gift med Anne Aslaksdatter, men vet vi sikkert at også Ahl Engs kone var en Aslaksdatter?At Aslak Svendsen Volens kone skulle hete Maren Ragnaldsdatter skulle jeg gjerne hatt en kildeangivelse for. I tb. Idd og Marker 11 fol. 24b-26a 23/1 1669 nevnes en sak som Svend Nilsen Gunneng hadde mot Amund Ytterbøl på Rønnaug Olsdatters vegne og hans svoger Jon Årnes for deres sal. far Oluf Tolfsbys gjeld til sal. Anders Olsen i Fredrikstad iflg. obl. dat. 1638. Det var skifte etter Oluf Tolfsby for 13 år siden, 'som også synes å ha vært saksøkerens værfar', er det anført på kortregisteret i Riksarkivet. - Kan dette evt. gjelde en tidligere kone til Svend Nilsen Gunneng?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Takk Svein Arnolf !Jeg har ikke funnet ut noe mer som kan dokumenteres.Du nevner: tingbok fol. 90b, 28/5 1684 kalles Gudmund Dybvig og Ahl Tordsen for Svend Gunnengs svogre.Og : 12/9 1684 nevnes følgende som Svend Gunnengs stebarn: Svend Volen, Gudmund Dybvig og Ahl Torsen Eng.Det med at Gudmund Dybvik og Ahl Torsen er Svend sine stebarn er vel feil. De er vel heller gift med hans stedøtre ? Svogere er vel et tøylig begrep,de er vel hans svigersønner ? Døtre til sal. Aslak Svendsen Volen ?Det jeg lurer på nå er : Ahl Tordsen Eng er han identisk med Ahl Tordsen Søgaard f. ca 1657 ? Sønn av Tord Arildsen/Ahlsen Søgaard ca 1619 - 1688.Det ble mange ? her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.