Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eldar Gundersen

[#24005] Emigranter- nærmere identifisering

Recommended Posts

Guest Eldar Gundersen

I listene oppgis bl.a. alder og bopel. Men finnes det andre kilder som identifiserer emigranten nærmere? Og finnes det en oversikt over de som kom tilbake til Norge? Mh Eldar Gundersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Noen ganger er emigrantene også registrert i kirkebøkenes lister over utflyttede, der gjerne med fødsels- eller dåpsdato. Dette gjelder oftere i den eldste perioden, enn i den siste fasen av utvandringen.Det finnes ikke registrering av tilbakevandrede, men i folketellingen 1910, og i noen av de senere tellingene skulle alle som hadde vært utvandret, og var kommet hjem igjen fylle ut noen tilleggsrubrikker, og med det skal man få oversikt over hvem som i 1910 osv var hjemvendt.Militære myndigheter var interessert i å registrere tilbakeflyttede menn i tjenestedyktig alder. Derfor vil krigskommissariatene ha lister over meldte hjemvendte, yngre menn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eldar Gundersen

Takk for svaret Yngve. Johan Martin Andersen står i kirkeboka utvandret sammen med sin mor og søster fra Tromsø til Amerika 1886. De dro imidlertid til Namsos der de hadde familie. I 1893 finner jeg en Johan Andersen, 25 år, med bopel Stadsbygden, utvandret via Trondheim. Alderen stemmer med 'min', men er disse identiske ? Omkring 1899 kom 'min' tilbake, og giftet seg i Trondenes dette året. Eldar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.