Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Remi Pedersen

[#24091] Niels Jensson Schjelderup, toller Valderhaug i Borgund, død Molde 1751

Recommended Posts

Gjest Remi Pedersen

Jeg prøver å ta opp litt av tråden i innlegg 12912 for å finne ut av opphavet til Niels Jensson Schjelderup som dukker opp på Valderhaug som handelsmann og toller i 1719.Han gifter seg med Gunilde Arentsdatter Guding, født ca. 1694 i Borgund, datter av handelsmann og lensmann Arent Olson Guding på Gamlem og hustru Berte Sørensdatter. Niels og Gunilde blir forlovet 23.10.1719 og gifter seg 14.11.1719, begge ganger i Borgund.Jeg kommer til å ramse opp alle barna de fikk med faddere for å gi så mye informasjon som mulig slik at det kan bli lettere å få hjelp. Jeg skriver også opp det jeg har funnet ut om fadderne hittil.Niels Jensson Schielderup og Gunilde Arentsdatter Guding sine barn, alle døpt i Borgund. Søkt i Borgunds kirkebøker etter opplysninger om fadderne. Der det står 'ikke funnet' så har jeg ikke funnet opplysninger om vedkommende i Kirkebøkene for Borgund. Prikker i teksten betyr at jeg ikke har klart å tyde hva der står i kirkeboken. Ser også ikke bort ifra at jeg kan ha tydingsfeil.Berithe Christine, døpt 11.01.1720 Sannsynligvis oppkalt etter Gunildes mor Berte Sørensdatter.faddere: Sr. Niels Clausen Teign, ikke funnet Dirich Kothe, lensmann i Borgund, gravlagt i Borgund 23.05.1734, 52 år, 4 mnd og 4 dgr gammel Madame Berithe Gamlem ....... .., Trolig Gunildes sin mor. Er samme person som Berethe Sørinsdatter Gamlem som gifter seg med Petter Mortenssen i Borgund den 25.12.1725. Berethe Sørensdatter Gamlem blir gravlagt 13.04.1738 i Borgund. Madselle Ane Maria Windeler, ikke funnet, gården er trolig i Borgund Madselle Sophia Molberg, Ikke funnet Aarent, døpt 05.07.1721 Sannsynligvis oppkalt etter Gunildes far Arent Guding.faddere: Sr. Arent Guding, Gunilde Guding sin far Sr. Hendrich Holtermann, født 1683 Bergen, død 1728 Sula i Borgund Mons. Hans Møller, ikke funnet Madame Elisabeth Sr. Jürgens Høghis Pi.... bar Barnet, Sr. Jürgen Høghis er trolig samme person som Jørgen Hanss. Høeg, Proprietær som blir gravlagt i Borgund 28.11.1737, 58 år og 4 uker gammel. Elisabeth er da hans hustru, men finner ikke henne. Madselle Giertrud Rognildsdatter er for Sr. Aarent Guding paa Gamlem, ikke funnetJens, døpt 03.10.1723 Sannsynligvis oppkalt etter Niels sin far. Trolig død før 22.06.1732.faddere: .... ...., klarte ikke å tyde navnet på første fadder. Sgnr. Astrup, er sannsynligvis Nicolai Astrup foged, fogd over Sunnmøre, født 20.03.1681, Roager prestegård i Danmark, død 27.01.1743 i Borgund, gravlagt 05.02.1743 i Borgund, 63 år og 4 uker gammel. Hans Larson Schmidt, er trolig samme Hans Larsson Smidt som gifter seg 26.11.1721 med Margrethe Johansdatter Windeler. Hans Larss. Smit blir gravlagt i Borgund den 05.04.1765, 82 år og 3 mnd gammel. Vet ikke hvor han kom fra. Nils Knudson, ikke funnet fruen Gunill Julianna Strøms ... fam, ikke funnet Gurina Tønders, ikke funnetKirsten, døpt 10.11.1726 Sannsynligvis oppkalt etter Niels sin mor.faddere: Tyge Jürgendal, er sannsynligvis samme person Thyge Jacobssen Jørgendal som gifter seg i Borgund den 16.11.1721 med Anna Søfrensdatter Taschebierget, hun gifter seg for 3. gang, han for første. Tyge Jacobssen Jørgendal blir gravlagt i Borgund den 28.07.1739, 48 år, 4 mnd og 4 dgr gammel. Petter Mortensøn Gamlem, Kan være samme person som gifter seg 04.08.1720 med Elisabet Larsdatter, da bor han på gården Aalsund, men Elisabeth ser ut til å bli gravlagt 24.06.1721 i Borgund og Petter Mortenssen gifter seg da trolig igjen den 25.12.1725 med Berethe Sørinsdatter Gamlem som også er enke da og er Gunilde Guding sin mor. Else Ulrichs af Tyskholm bar barnet, ikke funnet Martha Sophia Lund, ikke funnet Else ?ougvelsdatter Leeg, kan være den Else Margrethe Leegh som gifter seg i Borgund den 10.02.1735 med Knud Pederssen som bor på Hasund på Sørnes. Ellers så er der mange med navn Løeg og Leeg o.l. på gården Walderhaug.Jens, døpt 22.06.1732 Sannsynligvis oppkalt etter Niels sin far og broren Jens født 03.10.1723 som trolig er død når denne Jens blir født.faddere: Augustinus Meldal, Han ble født 19. oktober 1697, Kvikne i Tynset av foreldrene Even Steenson Meldal og Gidsken Michaelsdatter Schjelderup, ble pers.kap. til Borgund 10. okt. 1724, ble Sogneprest samme sted 30. mars 1742 og var prost over Sunnmøre i perioden 1758 til 1767 og sa ifra seg sognekallet i 1774. Han bodde på gården Ratvik i Borgund i perioden 1728 til 1742. Han dør 1. februar 1777 i Borgund og blir gravlagt i Borgund den 9. febriar 1777. Mathias Severin Sparre, ikke funnet Lauritz Leth, ikke funnet Sal. Castbergs enke Birthe Møller bar barnet, Her er det Sorenskriver Henning Tygesen Castberg sin frue det er snakk om. Trolig samme person som blir gravlagt i Borgund den 09.07.1766 ved navn Brithe Maria Castberg, 50 år, 9 uker og 3 dager gammel. Niels Paulsens Kieriste Anne Wendelboe, ikke funnet Maren Castberg, datter av ovennevte sorenskriver Henning Tygesen Castberg og hustru Birthe Møller. Hun gifter seg første gang 27.09.2743 i Borgund med res.kap. til Ulstein og Hareid Elias Noordhuus. Han dør tydeligvis ikke lenge etter fordi hun gifter seg igjen 12.07.1753 i Borgund med Sogneprest til Hjørundfjord Peder Nerem.Christian Friis, døpt 15.11.1735 Sannsynligvis oppkalt etter toller Christian Friis i Kristiansund N.faddere: Nicolaj Uldrichs, ikke funnet Tyge paa Eaj...(?), ikke funnet Hiob Thode, døbt 12.03.1713 i Borgund, navn Job Jacobsen Thode, gifter seg 22.10.1738 i Borgund med Berethe-Maria Melt og blir gravlagt 09.11.1757 i Borgund da bosatt i Aalesund. Anne Pedersdatter Hafnen, ikke funnet Weronica Cathrine Castberg, det er vel kanskje hun som gifter seg 17.09.1744 i Borgund med Hospitalforstander på Molde Morten Lyng, selv om navnet hennes skrives Veronica Elisabeth Castberg i kirkeboken for Borgund. Som dere ser så bør foreldrene til Niels etter oppkallingsreglene for barn hete Jens og Kirsten (Christine). Niels dør i 1751 i Molde og skifte blir holdt 24. juli 1751 og arvingene er enken Madame Gunille Schielderup og deres sammenavlede børn: 1)Arent Nicolay Schielderup, fuldmyndig 2)Jens Schielderup, 18 Aar 3)Christian Schielderup, 14 Aar 4)Bergithe Schielderup, 22 Aar 5)Christine Schielderup, 20 Aar Indtekt: 14-3-15, udgift: 69-1-0, boet var fallit. Alle barna vokser opp unntatt den første Jens og jeg har etterslekt på Arent, Jens og Christian Friis, men ikke på Berithe og Kirsten.Håper dette kan gi nok informasjon tilat dere kan hjelpe meg å finne ut av hvem som kan være Niels sine foreldre.Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Niels hadde muligens en søster Susanne (Kield(e)rup/Kieldstrup), som døde på Laberget, Valderhaug, Borgund i 1728 (begravet i Borgund 23 Oktober 1728). Hun var g1. Lars Jensen Stud (datter: Dorette) og g2. Nils Claussen Svertz ('Suerdtz') fra Slinningen (Ålesund), kremmer på Laberget.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

PerJeg tviler på at hun er en søster da hun er 70 år gammel da hun dør i 1728.Niels gifter seg første gang i 1719 med ei dame som er født i ca. 1694. For meg er det høyst tvilsomt at Niels og Susanna er søstre siden det trolig er så stor aldersforskjell på dem. La oss si at Niels er ca. like gammel som Gunilde som han gifter seg med, da er han født tidlig på 1690-tallet. Lite trolig at han har ei søster som da er født på slutten av 1650-tallet. Hvilket vil gi en aldersforskjell på 35 år mellom søsknene.Se ellers debatt 12912. Der er det Susanne som er hovedtema.Jeg heller til at hun tilhører en slekt ved navn Kjeldstrup. Jeg vet navnelikheten er stor, men jeg har ikke klart å finne en fellesnevner i disse to slektene.Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Susanne Jensdt ''Kieldrup'' (o.l) er rimeligvis av Schielderup-slekta, som ser ut til å ha hatt eit de facto monopol på Susanne-namnet på denne tida. Susanne var fødd c1658, og faren Jens kan då vere fødde cc1628. Det er ingen ting i vegen for at denne Jens kan ha vore gift fleire gangar, og såleis blitt far til Nils Jenssen Schielderup. (Remi har ellers gjort ein god jobb med å identifisere barn og fadderar.)Susanne Jensdt sitt einaste barn heitte Dorte (Larsdt Stud), og er vel helst oppkalt etter Susanne si mor. Nils Jenssen Schielderup si nest eldste datter heitte Kirsten, og var helst oppkalt etter Nils si mor.Program: Finn ein Jens Schielderup gift med ei Kirsten, eller ei Kirsten Schielderup gift med ein Jens!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Jeg er ennå ikke helt overbevist om Susanne Jensdatter Kieldrup er av Schjelderup-slekten.I 1672 er der en Jens Eriksen Kjelstrup som er kullfogd ved Løkken Verk i Orkdal. Han var gift med Ane Cathrine Frantsdatter. Han overtok gården Hemne i 1667 og da han døde i 1692 var han gjestgiver og handelsmann på Svorkmo. Ane Cathrine døde i 1695.Han kan være en far til Susanne Jensdatter Kieldrup. Han er ihvertfall ikke av Schjelderup-slekt da navnet Erik ikke forekommer i slekten Schjelderup.Men, Bjørn, du har rett i at vi bør finne en Jens Schjelderup gift med ei Kirsten (Christine) o.l. eller ei Kirsten o.l. Schjelderup gift med ein Jens.All hjelp mottas med stor takk!Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Eg trur du må gløyme Kjelstrup, for slektsnamnet til Susanne er aldri skreve med ein s inni. Ellers er det viktig å ha for auge at det ikkje var noke kjent samband mellom overklasseslektene på Sunnmøre og i gruvesamfunna lenger nord og aust.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Ok, skal ha det i baktankene.Av Jens Schjelderup'er som er aktuelle (og jeg tror jeg har kontroll på de fleste i det aktuelle tidsrommet er:Jens Pederson Schielderup, født 14. feb. 1604, Biskop i Bergen, gift med Inger Olsdatter Worm. De fikk 10 barn, deriblant ei Susanna og en Jens. Susanna, født 1642 i Bergen, er gift med Gerdt Henrikson Miltzow, sogneprest på Voss og han dør i 1688, så hun er uaktuell som kandidat. Jens, født 9. juni 1658, død 6 juni 1709, gift med Thale Susanne Wandal, født 1666, død 1736. Han er prost i Sørøy og aldersmessig er han en uaktuell kandidat til å være Niels sin far. De fikk 4 barn og jeg har navnet på alle sammen.Neste kandidat er Christina Dorothea Jensdatter Schjelderup, datter av Jens Pederson Schjelderup og Inger Olsdatter Worm, født 1640 i København, død 1729, gift med sogneprest Jens Samuelsen Bugge, født 2. mars 1631 i Eid, død 1684 i Nordfjord et sted. De giftet seg i 1662 i Bergen og han var sogneprest til Leikanger.Jens Nielsson Schjelderup, født 19. juli 1650 i Trondheim, sønn av Niels Pederson Sch. og Anna Andersdatter Helkande, giftet seg 10. okt. 1677 i Trondheim med Marit Nielsdatter, datter av Niels Ebbeson Flensborger og Elisabeth Augustinusdatter Wivel, født ca. 1659. Jens var Residerende Pastor til Hamarøy. De fikk 5 barn hvorav jeg har navnet på 3 av dem. De to siste, en sønn og en datter, har jeg ikke navnet av, jeg vet bare at de var nevnt i et minnedikt som faren skrev. De to er trolig døde unge, men de kan jo være kandidater, ihvert til Niels, selv om sannsynligvis er født for sent til å være foreldre til Susanne.Jens Pederson Sch., født siste halvdel av 1600-tallet, sønn av Peder Jørgenson Sch. og Clara Christine Nielsdatter Tausan, han er oppgitt til å være sjømann og død i utlandet, hvilket betyr at han ble voksen. Vet ikke om han var gift eller ikke. Han har ingen søster som heter Susanna, selv om han har 10 søsken som jeg har navnene på. Jeg tror dette kan være en mulig kandidat for å være Niels sin far, men det passer ikke for å være Susanna sin far.Ellers så har jeg ei Kierstina Schielderup som blir introdusert i kirken i Kristiansund N i juni 1763, enke etter Andreas Sejer. Vet heller ikke hvor hun kommer ifra.Håper dette kan gi noen flere opplyninger å arbeide ut ifra.Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Hamarøypresten Jens Nilssen Sch er utan tvil den mest opplagte kandidaten som far til Nils Jenssen Sch; og her manglar namn på ein son og ei datter.No ser eg at presten Jens Anderssen (1623-59) på Tingvoll var gift med Birgitte Pedersdt Sch. Dette er ein godt kandidat som far til Susanne Jensdt 'Sch' på Valderhaug - i alle fall bedre enn herr Jens Bugge i Leikanger, som hadde eige slektsnamn og som ikkje kom i ekteskap før 1658.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Vel, jeg har brukt natten til å sjekke litt mer over hva jeg kan finne. (Greit når det er rolig på jobben om natten.)Hamarøypresten Jens Nilsson Sch.: Han dør 20. mai 1706 i Hamarøy som Res. Pastor til samme sted. Skifte skulle visstnok finne sted 16. nov. 1716. Han fikk som sagt 5 barn sammen med Marit Nielsdatter.Peder, født ca. 1677 i Hamarøy, Studios i 1701 og var da på Øvre Harstad hos Nils Rafn. Skal visstnok ha vært kapellan til Torsken før han døde i 1704, skriver Simon Ellefsen. Per Nermo sier han han ble sogneprest til Sand, Bjarkøy og at han døde samme sted. Ser ikke ut som om ble gift eller fikk barn.Niels, født i 1680 på Oppeid i Hamarøy, ble student i 1697 og sogneprest til Hamarøy i 1706, senere prost samme sted. Han dør på Oppeid i 1742. Gifter seg med Karen Iversdatter Wollf (Wullf), datter av Iver Hansson Wollf og hustru Maren Povelsdatter Haderslev, født i 1672, Ervik i Trondenes, dør i 1706. De fikk to barn, Niels og Elisabeth Marie.Anders, født i 1684 i Hamarøy, blir lensmann i Hamarøy og dør i 1751 på gården Fikke i Hamarøy. Han gifter seg med Siselle Hansdatter Findvedgaard i 1709, hun født ca. 1690 på Ness i Hamarøy, datter av Hans Joenson Findvedgaard og hustru Maren Hertvigsdatter Grøtøy. Siselle dør i 1751 på Fikke. De fikk totalt 8 barn, Jens, Niels, Pernille, Marit, Maren, Peder, Ane og John fra ca. 1710 til ca. 1725.Så kommer sønnen jeg ikke vet navnet på. Eneste jeg vet er at han er nevnt i farens minnedikt, og den opplysningen har jeg fått av Simon Ellefsen.Til slutt har jeg trolig klart å finne navnet på siste datteren, Anna Bendicta, født ca. 1690, hun er nevnt i samme minnediktet som broren nevnt over. Hun gifter seg med en Christian og de fikk 4 barn: Ole Christiansen som er omtalt i et skifte i 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø (hun er datter av Niels J. Sch. og Karen Wollf) som hennes avdøde fasters barn. Ole er da bosatt på Rørvik i Hamarøy. Ingeborg Christiansdatter omtalt som ugift i samme skifte som hennes avdøde fasters barn. Maren Christiansdatter også omtalt som ugift i samme skifte som hennes avdøde fasters barn. Lisbeth Christiansdatter også omtalt i samme skifte som hennes avdøde fasters barn. Lisbeth er da gift med Hans Olsen på Rørvik i Hamarøy.Så som dere ser så er her allerede en Niels Schjelderup, men siden både Jens sin far heter Niels og Marit sin far heter Niels, så kan en etter oppkallingsreglene få to sønner ved navn Niels, en oppkalt etter Marit sin far, Niels Ebbeson Flensborger, og en oppkalt etter Jens sin far, Niels Pederson Schjelderup. Så jeg får vel bare jakte videre etter navnet på den siste sønnen.Når det gjelder Jens Anderssen Thingvold og hans ekteskap med Birgitte Pedersdatter Schjelderup, så har jeg registrert 3 barn i ekteskapet, Margrethe, gift med Jacob Olson Kvernes den 11. juli 1671 og hun dør i 1675, Gisken, født 11. juli 1655, dør 1. oktober 1730, gift 9. mai 1677 med Caspar Wilthagen, født 27. august 1627, dør 28. mai 1685, de får 3 barn, deretter blir hun gift 7. feb. 1688 med Jacob Torsteinson Whitte, født 1656, Åsgård, Stangvik, dør 1711 i Trondheim, 5 barn, og til slutt Ane, gift med Peder Nielsson Støren, født ca. 1620, dør i 1703 og de får 5 barn.Jeg vet at kirkebøkene for Tingvoll startet i 1645 og skifteprotokollene for Nordmøre starter i 1668. Kanskje du, Bjørn, dersom du har anledning, kan ta deg en tur opp på biblioteket i Ålesund og se litt på mikrofilmene. Kanskje vi kan få et svar eller to.Så får vi se om dette bærer noen frukter og at vi kommer nærmere løsningen.Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kurt Dahlstrøm

Kommentar til innl. 9, nest siste avsn. ang. Ane Jensdatter som var gift med handelsmannen Peder Nielsen Støren (skifte 1703). Dette ekteskapet var barnløst. I hvertfall hadde dei ikke felles etterkommere i 1703. Peder Nielsen Størens barn var avlet i hans første ekteskap (gift før 1648) med Ane Danielsdatter.Mvh Kurt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

OK, Kurt. Jeg går ut ifra at opplysningene dine kommer fra skiftet etter Peder i 1703. Jeg har vært dum nok til å skrive av det som står på sidene til Erik Berntsen på http://vestraat.net/iea-p/p164.htm#i17507 og vi alle vet jo at vi skal etterprøve opplysninger før vi offentligjør dem......Du skulle vel ikke ha noen flere opplysninger ang. problemet mitt eller om Jens Anderssen Thingvold og Birgitte Pedersdatter Schjelderup fikk flere barn sammen enn de jeg nevnt?Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kurt Dahlstrøm

Takk for sist Remi!Om soknepresten i Tingvoll på Nordmøre Jens Andersen (f. 1623, d.1659) og hustruen Birgitte Pedersdatter Schielderup ( f. omkr. 1628) fikk flere barn i lag enn dei du ritet opp er vel lite trulig. Han døde nokså ung denne presten. Dattera som vart gift med Peder Nielsen Støren, Ane Jensdatter Tingvold vart det foretatt skifte etter i 1717, Trondheim.Arvingane var: Fullsøstra Gisken Jensdatter Sal. Jacob Torstensen Withes.Avdøde halvbror Jens Tausans sønn Hans Tausan.Avdøde halvbror Anders Tausans barn: Hans (16), Markus (14) og Bergithe (12).Halvsøstrene Kirsten Hansdatter Tausan (gm. Jørgen Fremmer på Nordmøre), Dorethe Catharina Sal. Hendrich Rytters, Stangvik og Sara Tausan (gm. Nicolay Engelhart, Veøy). I innlegg nr. 1 skreiv du flg: 'Berithe Christine, døpt 11.01.1720'. I kirkeboka står det 'Tiirsdagen d. 16 Januarij er Monsr. Niels Schielderups datter døbt nom: Berithe Christine'.Fadderne var: 'Sr. Niels Clausen (Niels Clausen Svertz som var gm. Susanne Jensdatter Kielderup), Seignr. (ikkje Teige) Dirich Kothe, Madame Berithe Gamlem bar hende, Madselle Ane Maria Windeler (slektsnavnet Windeler, Anna Maria Johansdatter Windeler frå Gædschie/Giske. Ofte brukt som fadder), Madselle Sophia Molberg.Vidare skrev du 'Aarent, døpt 05.07.1721'. Her må eg korrigere flg: 'Onsdagen d. 16 Julij' 1721 vart 'Monsr. Niels Schielderup sin søn døbt. Nom: Aarent'.De to siste fadderne var 'Madame Elisabeth Sr. Jurgen Høghis kiæreste bar barnet, Madselle Giertrue Rogieldsdatter er hos Sr. Aarent Guding paa Gamlem'.Fadderne for 'Niels Schielderups søn, N: Jens', 1723: 'Sgnr. Astrup, fogden: Hans Larsøn Schmidt, Nils Knudss i Hafnen, Gunill Susanna Strøms bar ham, Gurina Tønders'.Mvh Kurt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Hei igjen Kurt.Tusen takk for rettingene dine, er ikke alltid like lett å tyde hva der står i kirkebøkene. Jeg har kopi av alle dåpsinnførslene fra kirkeboka og ser nå at du har rett. Der er en prikk over 1-tallet i 16 både i Berithe og i Aarent sin dåpsinnførsel i kirkeboken, dermed så tolket jeg tallet til ib (ibidem) og derfor registrerte jeg samme datoen som den som var døpt rett før disse to.Ser av det du skriver om Berithe Christine sin dåp at fadder Niels Clausen var gift med Susanne Jensdatter Kielderup. Har du noen formening om hvor hun kan komme fra og hvem denne Jens som er hennes far kan være, og om hun er en Schjelderup?Bjørn Jonson Dale sin kandidat i Jens Andersen og hustru Birgitte Pedersdatter Schielderup forsvant jo med oppramsingen av arvingene i Ane Jensdatter Tingvold sitt skifte i 1717, der det ikke er nevnt noen Susanne Jensdatter.Det ser kanskje ut til at jeg kan ha funnet Berithe Christine igjen i Lødingen. Der er det et skifte etter ei Berith Kristine Schjeldrup den 11. april 1772 på Kiløya i Hegstad, som skal være Kjeøya i Lødingen idag. Eneste arving er Morten Reener, Kiløya i Hegstad, ektemann av avdøde. Formuen var på 120-3-11, gjelda var på 1073-2-11, altså et solid falittbo. Montro om Berith Christine, datter av Niels Jensson Schielderup på Valderhaug, og Berith Kristine Schjeldrup som på Kiløya i Hegstad, kan være samme person.Mvh Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Berit Kirstine Sch fødd 1720 levde ikkje ved skiftet etter faren 1751, derimot Birgitte, med oppgitt alder 22 år (ho kan jo godt ha hatt mellomnamnet Kirstine).Svigerfaren til Nils Jenssen Sch var Arent Olsen Guding, kremmar på Gamlem og lensmann i Gryta skipreide. Arent var vel helst trønder. Kona hans, Berte Sørensdatter (c1666-1738), var borgardatter fra Sørneset i Borgund. Berte hadde fleire søstre som var gift med borgarar i nabolaget, og mange av disse er mellom fadrane som er opprekna. Didrik Kohte var ellers stefar til Berte Sørensdt, osv. Med unntak av Susanne Jensdt, gm Nils Claussen Svertz på Laberget, er det ingen Schielderupspor i dette materialet. Dessverre.Kva heitte så prestefrua på Hamarøya? Og dei to ''ukjente'' barna?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Jeg var egentlig klar over at Berithe Christine ikke var nevnt i skiftet den 24. juli 1751 etter faren Niels Schielderup, men jeg hadde et lite håp om at nevnte Birgithe eller søsteren Christine på 20 år, som også er nevnt i skiftet, var en feilskriving, men det blir vel for mye forlangt at aldersforskjellen mellom disse to og nevnte Berithe Christine som er født i 1720, skulle være feilskrevet.Ved skiftet er disse barna nevnt: 1. Arent Nicolay Sch. fuldmyndig, 2. Jens Sch. 18 år, 3. Christian Sch. 14 år, 4. Birgithe Sch. 22 år, 5. Christine Sch. 20 år. Det interessante er jo at det ser ikke ut til at de to sistnevnte, Birgithe og Christine, er døpt i Borgund. De må være født mellom 1726 og 1732, det er eneste tidsrommet der er plass til å få to barn i mellom de andre barna, dersom Gunilde ikke fikk to barn veldig tett. Så av de 8 barna det ser ut som om de har fått er barna Berithe Christine født 1720, Jens født 1723 og Kirsten født 1726 ikke nevnt i skiftet og er dermed trolig død før den tid. Jeg har ingen av disse tre barna gift. Jeg har funnet giftermål til Aarent og Christian Friis, og jeg har mest sannsynlig funnet ei datter til Jens (født 1732) ved navn Cicilia som blir gift med Peter Jessen i Kristiansund i 1776.Når det gjelder frua til Res. Pastor i Hamarøy, Jens Nielsson Schielderup, så heter hun Marit Nielsdatter, født ca. 1659 (Hun var 16 år gammel ved morens skifte i 1675). Hun var datter av kjøpmann i Trondheim Niels Ebbeson Flensborger (skifte 20. sep. 1661) og hustru Elisabeth Augustinusdatter Wivel. Marit og Jens giftet seg i Trondheim 10. okt 1677.De to 'ukjente' barna du nevner er vel de to som er nevnt i farens minnedikt. Når og hvorfor dette minnediktet ble skrevet vet jeg ikke. Det er en sønn som jeg ikke vet navnet på, og ei datter som jeg har funnet navnet på. Hun heter Anna Bendicta, født 1690, og lever den 20. okt. 1760 da der er skifte etter ektemannen hennes, Christian Olsen, på Rørvik i Hamarøy. 4 barn er nevnt i skiftet: Ole Christiansen, Ingeborg, Maren og Lisbeth Christiansdøtre.Så muligheten for at Niels er den sønnen som er nevnt i minnediktet, den sønnen jeg ikke har navn på er fremdeles til stede.Mvh Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Børge Strandskog

Mye interessant å lese, - for min del spesielt om Schjeldrupene i Hamarøy.Remi Pedersen skriver at han trolig har funnet navnet på den før ”ukjente” datteren til Hamarøy-presten Jens Nilsen Schjelderup. ”Trolig” kan sløyfes, for Anne Bendigte Schjelderup var datter til presten. Hun ble copuleret (av sin bror) med Christian Olsen i Hamarøykirka 29. april 1716 og levde sitt liv på gården Rørvik i Hamarøy. Ekteparet fikk 7 barn, hvorav bare to fikk etterkommere. Christian Olsens opprinnelse er ukjent for meg, men han kan være fra nabobygda Steigen.Men så til dette minnediktet fra Jens Nilsen Schjelderups hånd, som flere av debattantene har nevnt i sine innlegg. Er dette noe som ligger ute på nettet? Hos Simon Ellefsen? Hadde vært artig å lese det. Noen som kan hjelpe?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Simon Ellefsen

Oplysningen om minnediktet stammer fra S.T.Dahl's Geistlighet og hans kilde er: UbiO Ms 479 Kvatro. Men, da S.T.Dahl ikke selv har navnet på den fjerde søn, eller datteren, vil jeg antage at deres navne ikke er at finde i mindedigtet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddmund Jessen

Hei Remi Pedersen. Du har løst en stor gåte for oss. Vi vet at vår stamfar Peter Jessen var gift med Cecilie Schjelderup, men ikke hvor de ble gift. Vi har funnet fødsels og dåpsdato til barna i Kristiansund. Vi har også funnet familien i København i 1787. Da er Jessen enkemann, 37 år og pensjonær. Han blir senere den første toller i Hammerfest. Jeg skulle gjerne visst om Cecilia dør i Kristiansund eller i København. Jessen var nevnt som 'negosient' i kirkeboken. Vi er heller ikke sikker på om han er opprinnelig norsk eller dansk. Mvh Oddmund Jessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Hei Oddmund.Det var hyggelig, det kan samtidig hjelpe meg.Peder Jessen vet jeg ikke hvor kom ifra, eneste opplysningen jeg har på ham er at han giftet seg med Cicilia: Slik står det i Kirkeboken for Kvernes, bind 3 for Kristiansand N, side 248: 'November 22. Hr. G. Dreyer Copul. Kiøp- og handelsmann Sr. Peter Jessen med Jomfruen Cicilia Schieldrup.' Altså giftet de seg 22. november 1776 i Kristiansund N. Kirke.Angående Cicilia så er hun trolig født i 1751 og sannsynligvis er faren Jens Nielsson Schielderup. Jeg velger å skrive det slik siden jeg ikke har funnet hennes dåp i noen kirkebok ennå. Hun står ikke i Kirkeboken for Kvernes 1750 og 1751, men jeg er fremdeles på jakt. Hun ble konfirmert i Kristiansund N. den 28. mai 1767, på side 148 i ovennevnte bok står der: 'May den 28. Hr. Bull holdt preædiken og gudstjeneste. Confirmered i Daapens Pagt 18. Cicilia Jonsdtr. Schelderup 16 3/4 aar.' (Der står Jonsdtr. i kirkeboken.)Selv om der står Jonsdatter så velger jeg å tolke det til Jensdatter, da jeg ikke har funnet noen Jon Schjelderup som passer inn, bortsett fra en i Hamarøy og jeg tror ikke det er han som er far siden han gifter seg i 1748 med Anne Elschen Bonsach og får barn ca. hvert annet år deretter.Ellers så har jeg registrert 3 barn etter Cicilia og Peter. alt skjer i Kristiansund N, og er tatt fra Kirkeboken for Kvernes, Kristiansund N., bind 3:1. Lorentz Peter, født 13. september 1777, døpt 22. sep. 1777 i Kristiansund N. Side 255: 'September 22., mandag Hr. Provst Bull døbt Monsr. Peter Jessens og fru Cicilia Schieldrups Drengebarn Lorentz Peter, fødd den 13. ejusdem. Faddere: Hr. Byfogd Johan Korn Christie og mons. Christian Christiansen. Hr. Agent P. Kaasbølls Fr. Anna Brun. Morten M. Krogs Susanna Mejer og Jomfrue Magdalena Juull.'2. Anna Dorothea, født 13. oktober 1778, døpt i Kvernes kirke 22. okt. 1778. Side 434, Kvernes Kirkebok.3. Peder Krog Bonsach, født 20. april 1781, døpt 1. mai 1781 i Kristiansund N. Side 287: 'Mai 1. Hr. G. Dreyer døbt Peter Jessens og fru Cicilia Schjeldrups drengebarn Peder Krog Bonsach, fødd den 20. Aprilis paa Indlandet. Faddere: Inspecteur Friderich Schjelderup, Apotheger Ole Bornemann Bull og ungkarl Jens Jacob Juel, Hr. Dreyers Johanna Birgithe Krog og Jomfrue Johanna Susanna Holch.'Ellers så har jeg kanskje funnet Peder i Trondheim i 1801-tellingen: Nr. 5287: En Peder Jessen, ugift, kontorbetjent i huset til Henrich Meinke.Og Lorentz er trolig i Hammerfest i samme tellingen: Nr. 5: En Lorentz Jessen, 25 år gammel bosatt i Hammerfest by. Han er gift med Birgitte Tegelman, som er 21 år gammel, og de har en sønn ved navn Peter som jo absolutt kan stemme med at dette er riktig Lorentz jeg har funnet siden Lorentz sin far het Peter. Lorentz er Constituert kongellig controleur. De bor i samme hus som sognepreesten.Mer opplysninger om etterkommere har jeg dessverre ikke.Mvh Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddmund Jessen

Hei Remi! Kjempeflott!! Vi fant som sagt Peter Jessen under folketellingen i København i 1787. Der bodde han sammen med barna Lorens Peter, Ane Dorothea og Peder Krog Bonsach. Han hadde bl. annet en husholderske Cristiane Klimpt som han gifter seg med i 1788. Da får de også en sønn Christian Frederich. Peter Jessen blir utnevnt til toller i Hammerfest i 1787 og reiser dit i 1788. Vi finner familien igjen i folketellingen i København i 1801, men da er Lorens Peter igjen i Hammerfest, konstituert i farens embede. Peter Jessen blir toller i Arendal i 1804 og dør der i 1814. Hvis du søker i google med navnene til Peter Jessen eller Lorents Jessen finner du det jeg, min bror og nevø har funnet ut om familien. Vi vet mye om Lorens Peter Jessen fordi han er omtalt i bygdeboka for Sørreisa. Lorens Peters yngste sønn, Lorens Peter,(min tipoldefar) reiste til Tana. Derfra kom min bestefar til Berlevåg og slik ble historien. Jeg har flyttet fra B.våg for 38 år siden og bor i Oslo. Men jeg skulle gjerne ha visst litt mere om Peter Jessen. Har du noen tips om hvor jeg skal søke? Når det gjelder Cicilia må hun ha dødd mellom 1781 og 1787. Hilsen Oddmund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Hei Oddmund. Jeg går ut fra at denne Peter Jessen er etterkommer etter Peter Jessen og Antoinette Pedersdatter Wibe. Stemmer det? Har du i så fall mer stoff om Peter Jessens forfedre tilbake til nevnte ektepar? Se tema 16211, 16713 og 19961? Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddmund Jessen

Hei Inger: Jeg tror ikke vår Peter Jessen er etterkommer etter den Peter Jessen du skriver om. 'Din' Peter Jessen er så vidt jeg kan se født i 1653 og død i 1722. Han var sønn av A.P.Wibe og Peder Jessen. Vår Peter er født i 1749 eller 1750. Vi vet hat han jobbet som bokholder i det Vestindiske kompagni før han kom til Kristiansund. Så han er antagelig dansk. Hilsen Oddmund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Til Oddmund. Takk for svar. Jeg tror at den Peter Jessen som var bergdirektør i Folldal og gift med Antoinette også var dansk eller muligens fra Schleswig-Holstein og derfor lurer jeg på om det er en slektssammenheng her.Datteren til ekteparet, Anna Jessen, ble gift med en Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup. Her er vi tilbake til Schelderup igjen. Vet du hvem som er foreldrene til din Jessen? Mine spørsmål løser ikke problemet med Niels Jensson Schelderup, toller i Borgund osv så jeg ber om unnskyldning hvis du føler at dette blir for mye på kanten av tema. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

Til innlegg 19: John Andersen Schjelderup i Hamarøy, død ca 1796, gift med Anne Elschen Bonsach, har, ifølge skifter i Salten, en datter Siselle Joensdatter Schjelderup født ca 1750 i Fikke, Hamarøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddmund Jessen

Hei Inger (innlegg nr.23)Jeg vet ikke noe om Peter Jessen enn at han kom fra København. Men det er mange dansker med navnet Peter Jessen, så vi jakter på hans historie. Til Remi: Jeg har lurt på hvorfor Peter Jessen kalte sin nest yngste sønn for Peter Krogh Bonsach? Lorens Peter Jessen kaldte sin elste sønn for det samme som hans egen bror. Kan det ha noe med Bonsach familien å gjøre. Vi vet også at da Peter Jessen kom til Hammerfest som toller, måtte han, som mange embedsmenn måtte gjøre, skaffe seg en kausjonist for lønna fra det danske rentekammer. Kausjonisten var Mathias Bonsach Krogh som var sogneprest i Lenvik. Hilsen Oddmund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.