Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Guttorm Flygel

[#24174] Hvem var Christine Marie Hegelunds foreldre?

Recommended Posts

Guest Guttorm Flygel

Kan noen hjelpe meg å finne foreldrene til Christine Marie Hegelund? Hun var født ca.1708 og ble gift ca.1730 med Jens Troelsen Krogh som var første gang gift med Cathrine Magdalene Scheen. Han var først personellkappelan hos sin far. Siden sokneprest til Kjelvik og prost i Vest-Finnmark, og senere ca.1736 flyttet han til Rollaug i Akershus stift og var sokneprest der. Han døde 11 apr 1752. Christine Marie Hegelund døde i Bergen 31 jan 1784. Iflg J.K.Bergwitz' bok om 'Trulseslægten Krog' må Christine og Jens Krog ha blitt gift senest 1731, da deres eldste sønn ble født. Krog var da prest i Kjelvik i Finnmark og flyttet til Rollag først 4-5 år senere. Dessverre er det ikke bevart noen kirkebøker for Kjelvik før flere tiår senere. Bergwitz oppgir følgende barn av dette paret (nr.7-14): Nicolaus Annæus (1731-68), Christen (1733-82), Augustinus Flor (1735-1801/10), Anne Heggelund (ca.1738-73), Cathrine Magdalene (1742-1808), Cathrine Fredrikke (ca.1744-), Eiler Hagerup (1746-1812) og Thøger Christian (1749-c69). Det har kanskje vært enda et barn ca.1739/40 ? I oppkallingsøyemed er navnene i denne barneflokken noe forvirrende. Jeg ser at eldste datter kalles Anne. Siden hun ikke er oppkalt etter Krogs første kone, er hun sannsynligvis oppkalt etter Christine Maries egen mor. Dette passer bra med at Christine Marie skulle være datter av Peder Jeppesen Hegelund o.h. Anne Turesdtr. På den annen side er det ingen Peder i søsken-flokken. Og så har vi døtrene Cathrine Magdalene og Cathrine Fredrikke. Den første ganske sikkert oppkalt etter farens første kone Cathrine Magdalene Scheen. Men den andre ? Sønnenes navn er heller ikke enkle. For hvem i all verden skal den eldste av dette ekteskapet være oppkalt etter ? I Lampes 'Bergens Stifts Biskoper og Prester' formodes det at han kan være av 1.ekteskap, siden han 'deponerte' så tidlig som i 1744. Jeg går ut fra at den alder som oppgis ved hans død antyder fødselsår 1731. Men dette må sjekkes nærmere i Oslo, siden han var res.kap. i Stokke i Vestfold. Sønn nr.2, Christen, kan antyde herkomst fra Skjervøy-kongen, som hadde sønnene Christen og Christian. Men den første av disse døde alt i 1695 som prest på Avaldsnes, og den andre var født så sent som ca.1688 (den ene for tidlig, den andre for sent til å være kandidat som far til Christine Marie). Broren Michel skulle passe bra, siden han var tilknyttet Finnmark. Men Christine har jo ingen sønn Michel og heller ingen datter Mette ! Jeg ser nå i avglemte notater fra 25 år tilbake at Mette døde så sent som 1717, og at det ikke var barn i dette ekteskapet. Så Michel kan glemmes som farskadidat. Han oppgis forresten ikke å være kjøpmann på Tromsø når han tar borgerskap som kjøpmann i Bergen, men at han er født på Tromsø. I denne søskenflokken var det to brødre til: 1) Anders (død ca.1710 som prest på Avaldsnes) som i ekteskap med Margrethe Edvardsdtr (dtr av konrektor Edvardsen som skrev den berømte Bergens Beskrivelse) hadde to barn, hvis navn ikke er oppgitt i bygdeboka for Avaldsnes. Herr Anders var gift 2) med Elisabet Michaelsdtr Leigh, datter av lektor Leigh. Avaldsnes bygdebok oppgir ingen barn av dette ekteskapet. 2) Jørgen (f.ca.1683) som var handelsmann på Skjervøy fra 1702 og et par tiår utover. Men jeg har ikke funnet noe om hvem han var gift med og om han etterlot seg barn. Og som nevnt hadde Christine Marie heller ikke noen sønn Jørgen eller Georg el.l. Tilbake til Christines sønner. Jeg synes navnene deres, som Augustinus Flor, Eiler Hagerup og Thøger Christian, tyder på at de kan være oppkalt etter venner og kjenninger (kanskje også besvogrede?). Trolig kommer også Nicolaus Annæus i denne kategori. Den eneste som da egner seg som kandidat til å oppkalles etter sin morfar, er Christen. Men som nevnt, døde Chr. Christensen Hegelund på Avaldsnes alt i 1695. Hans datter Christine Ditlovia kunne kanskje vært aktuell for mulig identifisering med Christine Marie, hadde det ikke vært for at Christine Maries yngste barn er født i 1749. Da var Chr.Ditlovia minst 55 år gl, noe som gjør en slik identifisering fullstendig usannsynlig. Nå helt på slutten har jeg forresten kommet over en Nils Claussen Hegelund som kanskje kan knyttes til navnet Nicolaus Annæus. Han ble pers.kap.i Steigen i 1728, sogneprest samme sted i 1744, men døde 1752, angivelig 52 år gl. Den oppgitte alder viser at han ikke kan være far til Christine Marie. Iflg Sollied-kartoteket i Statsarkivet i Bergen var Niels sønn av proviant-forvalter Claus Eilertsen Ehlers (død 1734) o.h. Pernille Hegelund (død før 1734). I skiftet etter faren 1734 nevnes søstrene Kirstine Margrethe (født i eller omkr.1701) og Helvig Christiane. Den førstnevnte ser interessant ut, både p.g.a. navnet (Margrethe kan forveksles med Marie) og fødselsåret (alderen i skiftet kan være unøyaktig).. Her er det kanskje noe som bør undersøkes nærmere. Det er mulig jeg har unøyaktige notater. Men det som taler imot hennes kadidatur, er at Christine Marie ikke noen datter Pernille (el.l.). Som konklusjon er det bare å si at sporene så langt spriker i alle retninger. Det kan se ut til at det er flere slekter Hegelund, som kanskje ikke er innbyrdes i slekt. Alle slektene har tydelig-vis sitt opphav i samme gård, Hegelundgård i Torum sogn og Harre herred i Nord-Jylland i vestre Limfjorden. Dette er eneste gård med navnet Heg(g)elund i hele Danmark, iflg atlaset og registeret til 'Danmarks Administrative Inddeling'. Alle disse opplysningene har jeg fått fra Kåre Hasselberg. Håper at noen kan hjelpe meg å løse dette mysteriet med hvem som er Christine Marie Hegelunds foreldre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

hadde det ikke vært for at Christine Maries yngste barn er født i 1749. Da var Chr.Ditlovia minst 55 år gl, noe som gjør en slik identifisering fullstendig usannsynlig. Nå helt på slutten har jeg forresten kommet over en Nils Claussen Hegelund som kanskje kan knyttes til navnet Nicolaus Annæus. Han ble pers.kap.i Steigen i 1728, sogneprest samme sted i 1744, men døde 1752, angivelig 52 år gl. Den oppgitte alder viser at han ikke kan være far til Christine Marie. Iflg Sollied-kartoteket i Statsarkivet i Bergen var Niels sønn av proviant-forvalter Claus Eilertsen Ehlers (død 1734) o.h. Pernille Hegelund (død før 1734). I skiftet etter faren 1734 nevnes søstrene Kirstine Margrethe (født i eller omkr.1701) og Helvig Christiane. Den førstnevnte ser interessant ut, både p.g.a. navnet (Margrethe kan forveksles med Marie) og fødselsåret (alderen i skiftet kan være unøyaktig).. Her er det kanskje noe som bør undersøkes nærmere. Det er mulig jeg har unøyaktige notater. Men det som taler imot hennes kadidatur, er at Christine Marie ikke noen datter Pernille (el.l.). Som konklusjon er det bare å si at sporene så langt spriker i alle retninger. Det kan se ut til at det er flere slekter Hegelund, som kanskje ikke er innbyrdes i slekt. Alle slektene har tydelig-vis sitt opphav i samme gård, Hegelundgård i Torum sogn og Harre herred i Nord-Jylland i vestre Limfjorden. Dette er eneste gård med navnet Heg(g)elund i hele Danmark, iflg atlaset og registeret til 'Danmarks Administrative Inddeling'. Alle disse opplysningene har jeg fått fra Kåre Hasselberg. Håper at noen kan hjelpe meg å løse dette mysteriet med hvem som er Christine Marie Hegelunds foreldre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Ja, jeg har sett på P. Nermos hjemmeside om dette. Men det er iallefall 100% sikkert at hun er IKKE datter av Mikkel Jensen Hegelund og Rebecka Elisabeth Mühlenport. Derimot KAN hun være datter av Peder Jeppesen Hegelund og Anne Thuresdatter, men noe endelig bevis for det har jeg ikke klart å finne. Derfor håper jeg at en eller annen 'der ute' kan hjelpe meg med det.Mvh Guttorm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Jeg tar denne frem igjen, kanskje kan det være noen 'nye' som ikke har lest denne før og som kanskje kan hjelpe?Hilsen Guttorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Guttorm,tillater meg å legge inn s 66 fra 'Han Far', prestehistorie fra Valdres; kanskje løsningen finnes her...Mvh Arnfrid

bilete1519.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Her er ihvertfall skifte etter prstinne Krogh, og om det også er etter hennes mann, prosten, kan du jo undersøke.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Hei Arnfrid. Har vært i kontakt med genealog Kåre Hasselberg tidligere og dette er hva han skriver til meg i tillegg til det ovenfor: 'Jeg sitter nå med en kopi av skiftet etter Karlsøy-presten Michael Jensen Hegelund foran meg (1729). Det er absolutt intet i det som antyder at Christine Marie tilhørte denne familien. I innledningen nevnes enka 'Rebecca Elisabeth Mülenfort med sine døtre Mad:me Ane Cathr: Søren Mortensøn Hegelunds, Mad:me Maren Michelsdtr Hr.Simon Kildals, Mam: Sophia Hegelund 19 år, og Mams: Ermegaard Hegelund (umyndig). Alle disse var tilstede ved skiftet. Om de to sønnene Jens og Fredrik oppgis det at de var fraværende og hadde tidligere mottatt så mye at de ikke får noe mer av boet i arv. Boets midler ble forbeholdt enka og hennes døtre til deling. Av kreditorer var det bare en, Bergens-kjøpmannen Krøpelin med en meget stor regning. Også i utlodningen nevnes bare de fire døtrene som nevnes i innledningen. Siden Christine Marie synes å ha vært ugift på denne tiden, burde hun absolutt ha vært nevnt i dette skiftet, om hun hadde tilhørt Karlsøy-prestens familie. Dersom hun hadde vært gift og fraværende, burde hun også vært nevnt, siden to av sønnene i boet var fraværende og to av døtrene var gift. Så det ser ut til at vi bare må glemme muligheten for at Christine Marie var en datter av Michael Hegelund'. Har du også boken av Joh. K. Bergwitz: 'Trulseslekten Krog' side 37 hvor det står at Christine Marie er datter av Peder Hegelund? Jeg har forøvrig skiftet etter Christine Marie, dette kan jeg sende deg om du vil. Det finnes også skifte etter Jens Troelsen Krog, i Geistlige skifteprotokoller Kongsberg prosti 1741-1757, (på filmrull NOR 10 31). Men dessverre er jeg ikke istand til å lese den type skrift, men kanskje du eller noen andre kan lese dette og finne om der er noen spor som kan lede oss til 'Hvem var foreldrene til Christine Marie Hegelund?' Hvis det finnes skifte etter Peder J. Hegelund eller hans mulige første kone, så burde vel kanskje denne gåta løses? Og kanskje er det riktig at han var gift to ganger, slik det antydes i 'Han Far' ovenfor? Og som Kåre Hasselberg sier, så var ikke Christine Marie datter av Mikkel J. Hegelund fra Skjervøy.Mvh Guttorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Guttorm,jeg har i og for seg ikke lett etter et mulig første ekteskap for Peder, da det var hans sønn Japhet som var mitt utgangspunkt, men det kan jo være en mulighet. Kanskje Tommy Paulsen, som tydeligvis har tilgang til kirkebøkene fra Kbh, leser dette og kan jobbe litt videre med det derfra.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

I boka 'Trulseslægten Krog' av J. K. Bergwitz side 37 står det at Christine Marie Hegelund var datter av Peder Jeppesen Hegelund og Anne Thuresdatter. Men hennes mor er vel ikke Anne Thuresdatter, men Peder Jeppesen Hegelund kan godt være hennes far fra hans første ekteskap? Det står også at Christine Marie er muligens søster av Maren Hegelund f. 6/12-1707 d. 22/12-1751. Maren Hegelund var gift med Simon Kildal, prost i Trondenes, f. 31/10-1701 d. 25/1-1761. Er der noen som kan sjekke skifte etter Maren Hegelund eller hennes mann Simon, om der står noe nevnt om Christine Marie Hegelund?Mvh Guttorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Tar denne frem igjen. Det finnes også skifte etter Jens Troelsen Krog, i Geistlige skifteprotokoller Kongsberg prosti 1741-1757, (på filmrull NOR 10 31).Mvh Guttorm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Ask

Har du studert debatt 45785, spesielt innlegg 101? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.