Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rolf Erik Sanne

[#24412] 4 blad Peder Pedersen Hanning

Recommended Posts

Guest Rolf Erik Sanne

Når 4 personer ved samme navn skal knyttes mot historiske hendelser, er det ikke lett å vite hvem som skal få æren for hva. Kanskje noen av DA’s mange brukere kan hjelpe.Sogneprest i Sogndal Peder Olufsen Hanning hadde sønnen:Peder Pedersen Hanning (PPH1) (1636-1692). Sogneprest i Sogndal. Han var gift 4 ganger, med hhv. Margrethe Jespersdatter Rickert, Anne Henriksdatter, Sidsel Knudsdatter Glad og Margrethe Garmann. Det kjennes 3 barn fra første ekteskap og 2 fra det siste.Fra første ekteskap hadde han sønnen:Peder Pedersen Hanning (PPH2) (1673-1718) sogneprest til Førde. Han var gift med Inger Jensdatter Bugge som døde1749 i Førde.Videre skal PPH1 fra sitt fjerde ekteskap hatt sønnen:Peder Pedersen Hanning (PPH3) (10.12.1687- 17.02.1748), res. kap, magister i Kristiansand, gift med Margrethe Spermann og i annet ekteskap med Charlotte Amalie Wetzel Peder Pedersen Hanning og Inger Jensdatter Bugge skal ha hatt sønnen: Peder Pedersen Hanning (PPH4) (1707-28.05.1747). Res. kap.til Frue kirke i Trondheim. Gift med Anne Cathrine Holst (2 barn) og gift 2.gang med Anne Bonsach. 0 barn, men han kan pga fødselsåret ikke knyttes til hendelsene under.Så til de historiske hendelsene som jeg ønsker knyttet riktig PPH :Peder Pedersen Hanning skal ha utmerket seg ved Københavns beleiring (når ?) og fikk sogneprest stillingen etter faren av denne grunn.Peder Pedersen Hanning var student fra Bergen 1709. Peder var skipsprest på fregatten ”Søeridderen” under kaptein Vosbein og oppgis å ha rådet kapteinen til ikke å følge Tordenskiolds ordre til ham i affæren ved Gøteborg i mai 1717. Vosbein unnlot å etterkomme ordren og ødela etter Tordenskiolds oppfatning hele planen.På forhånd takk.Rolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

København ble vel beleiret i 1658-60 (1659) og i 1807. Da skulle vel PPH1 passe inn der og han var også den eneste som overtok etter sin far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei.Hvem er den Anne Cathrine Holst som er gift med PPH4 ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

PPH3 ville jeg tro er den eneste som kan passe som student fra Bergen i 1709.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carl Müller

Til Knut, innlegg (3) Anna Cathrine Holst (1719-1742) var iflg Erlandsens prestebok Lorentz Marcussen Holst, kjøpmann i Trondheim. Jeg vet ikke mer om ham eller hvem han var gift med, men kanskje noen av dere andre vet det?? Paret skal ha hatt en datter, men jeg har ikke noe navn på henne. Den eneste jeg har registrert er sønnen Lorentz Marcus Hanning, oberstløytnant, 1739-1817.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Anne Cathrine Holst's far Lorentz Marcussen Holst (1669-1740) var handelsmann og rådmann i Trondheim, g.1. 1698 m. Annichen Clausdatter Holst (død 1718, barn: Anna og Maren Marie), g.2. 1720 m. Anne Andersdatter Høyer (1689-1756). Sistn. var mor til Anne Cathrine (1719-1742) (g. Peder Hanning), som hadde barna Lorentz Marcus (1739-1817), Inger Marie (død 1778)(Gerhard Munthe's 3. kone) pluss en datter til som ble g.m. Gunder Hammer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Oops, jeg var for skråsikker vedr. Inger Marie (over). Det er ikke verifisert at hun var d. av Annme Cathr. Holst og Peder P. Hanning. (Ellers: Anne Cathrine ser ut til å være f. året før hennes far g. seg for 2. gang).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Erik Sanne

Berit.Takk for konstruktive innlegg.mvh Rolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hvem er da den Anne Cathrine Lorentzdatter vi finner på FS,22.10.1706-14.12.1777, g. 10.4.1726 m. Paul Pedersen Dons,25.6.1689 - 24.11.1748 ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Halvsøster, dvs. 'Anna' fra 1. ekteskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe T.Røed

Jeg har noen gamle opptegnelser over Ellen Cathrine Haanning, f.Vang i Valdres 1775. Datter af sogneprest til Nesodden Lauritz Lars Haanning f. i Oslo 1736. Er dette samme familienavn skrevet på en annen måte? Mvh Kathe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Jeg må si meg enig med Berit Knudsen i innlegg 2, for den 27/11 1656 ble «Petrus Petræus Bergensis» immatrikulert ved universitetet i København (St.matr. I, s. 266). Københavns beleiring startet i februar 1658. Han er nok identisk med den «Peder Pedersøn Sognedal» som i rullene over studentenes regimenter er ført under 4. rode av 4. Compagnie. Disse rullene ble satt opp i september 1658. (Holger Rørdam: «De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav», Kjøbenhavn 1855, s. 165).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Rullene over studentenes regimenter er også gjengitt på Internett:http://www.fredsakademiet.dk/library/rulle.htmBl.a. håper jeg (dersom jeg er heldig) å kunne identifisere min tipp(5) oldefar Peder Hendrieksøn (Arentz?) i 5. rode av 3. Compagnie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kathe Tove Røed

Det blir mange løse tråder når man sitter med opptegnelser fra før digitalens tidsalder. På et gammelt ark jeg har står oppført: Elen Cicilie Debes 1733 - 1803.Gift med presten Lauritz Haaning 1736-1813 Er det noen som kan gi meg forbindelsen mellom Lauritz og Peder. Elen Cicilie var også av presteslekt - Peder Lucassen Debes ca.1700-1763 Sognepr.til Onsø. Det fortelles om Elen Cicilie at hun var så vakker men ikke snill mot sin mann. Derfor begynte han å drikke og de blev skildte. Det er morsomt når familien fører opp anekdoter i forb.med slekta - da blir det mer levende for en. Men altså: forb.mellom Lauritz og Peder mangler jeg.mvh Kathe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Arentz (13) : Kan du angi de nærmeste aner/etterkommere til din 'tipp(5) oldefar Peder Hendrieksøn (Arentz?) i 5. rode av 3. Compagnie' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Per,Spørsmålet ditt fordrer vel at vi åpner en ny debatt. Men, jeg ser jo også at du har tatt kontakt pr. mail, og da kan vi jo fortsette debatten der, hvis du ikke synes svaret mitt har almen interesse.Forøvrig var jeg innom Rigsarkivet i Kjøbenhavn for noen uker siden, og fant at det fortsatt er visse muligheter for at min tipp(5)oldefar var der samtidig med sin venn Peder Pedersøn Sognedal, sistnevnte i 4. rode av 4. Compagnie, han i 5. rode av 3. Compagnie.Studentregimentene ble ledet av oberst Mogens Krag som 29. juli 1660 ble g.m. en Rosenkrantz (Dorthe Jørgensdatter). Bl a funderer jeg på om det var slik min forfar ble kjent med sin ”arbeidsgiver” Ludvig Rosenkrantz i Rosendal som jo var krigskommisær for Norge nordenfjells i 1658, tidl. fenrik i den norske hær og kaptein i 1654. Rosenkrantz forlot Danmark ved eneveldets innførelse i 1660, bosatte seg på Hovland i Tysnes, og ansatte P.H.A. som sogneprest ved baroniet fire år senere.Studentrullenes Peder Hendrieksøn kan ellers ha vært f eks Peder Hendrichsøn Funboe eller Peder Henricssøn Kraag. Han var imidlertid den eneste i 5. rode som IKKE hadde kost i kommunitetetet (alle de øvrige var danske - men kanskje ikke denne Peder?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann Pettersen

Hei.Vet noen noe om den Jens Pedersen Hanning som 9.1.1732 blir begravd (under stolene på den nordre side) i Bergen Domkirke?LenkeEvent. ektefelle??,foreldre??Hilsen Ann

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Til (6)Gunner Hammer født 22.9.1725 i Trondheim ble gift 6.4.1758 med Anna født Hanning. Han var først amtmann over Finnmark og så justisråd i Stavanger fra 1768. De fikk fire overlevende sønner. Død 18.10.1772.Kilde Stavanger Amtstidende 26.9.1866

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.