Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne Lise Hovdal

[#24497] Gaute Olson Gunhildsgard Børtnes Ål/Nes

Recommended Posts

Guest Anne Lise Hovdal

Det er litt forskjellige opplysninger i kildene om min ane Gaute Olson Gunhildsgard Børtnes, og nå lurer jeg på om noen vet hva som er riktig. Det er flere kilder som beskriver han som født i Gunhildsgard Nos i Ål, og at da broren Ola overtoki i Gunhildsgard dro han til Storla i Gol i 1593-94, mens andre påstår at dette skjedde først i 1608.I 'Folk og fortid i Hol' er det ett sted påstått det samme som jeg skriver over, mens de på et annet sted påstår at Gaute kanskje var fra Gunhildsgard i Votndalen i ÅlFødselsåret på Gaute ser det også ut til å være stor uenighet om, og ifølge 'Hallingslekter' er han født ca 1560, mens han i bygdebøker er beskrevet som nærmere 90 år da han vitnet i en sak i 1634(altså født like etter 1544). Det siste kan da umulig være riktig hvis hans far Ola Vilhelmson Storla ble født ca 1530, for å såfall ble han jo far som 15-åring.Flere kilder ser ut til å være enige om at Gautes mor var Guri Gautensdatter, og henne skulle jeg gjerne hatt aner på. Hun var jo gift med Ola Vilhelmson Storla som levde fra ca 1530-ca 1586Jeg er ellers klar over at kildene jo er usikre når en kommer så langt tilbake i tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har ikke papirene tilgjengelig nå, men kan i hvert fall si såpass at jeg har lest i en av Østros bøker at 'Guri Gautesdatter' er en konstruksjon basert på navn i etterslekten. Gautes mor KAN selvfølgelig ha hett dette, men navnet kjennes ikke fra noen kilde, og følgelig heller ikke hennes forfedre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for den opplysningen, men det virker jo sannsynlig at hans mor kan ha vært Guri Gautesdatter siden de 2 døtrene hans i 1.ekteskap het Guri.Ellers er jo min ane videre her Liv Gautesdatter gift med Knut Olsson Garnås, og Liv var jo datter av Gaute i hans 2. ekteskap med Barbro Halvorsdatter Leksvold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Øen

Østeros'Boka om Gol'bind VI s.49:'I denne ætta finst det to sjeldsynte namn:Gaute og Gunvald.På Gaute si tid kjenner ein berre ein til i Hallingdal med dette namnet.Det var Gaute Person Holo.son til Per Ellingson og Margit Olsdtr. Skrindo.Desse to er nok ogso opphavet til Gaute-namna i Hallingdal.I 1528 var det Gaute på Haugan i Sigdal,og i 1554 er det nemd ein Gaute Gunnarson,som selde gods i Kvisle til brorsonen Bjørn Kjetilson.Sistnemnde Gaute var frå Flågan i Sigdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for disse opplysningene. Vi er nok for langt tilbake i tid til at det er mulig å komme noe mer bakover her Jeg lurer fremdeles på om Gaute dro til Storla i Gol i 1593/94 eller i ca 1608, og om han var fra Gunhilsgard i Votndalen eller Gunhildsgarden Nos i Ål. Bygdevøkene for Ål gir ikke svar på dette iallefall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jens Petter Nielsen

Terje Østros 'Boka om Gol', bind 49 og 792ff, gir deg klart og tydelig svar på det du lurer på! Gaute Olsson var på Gunhildgard i 1591, men flyttet ca. 1592-1593 til Storla, der han var i ett år. Deretter flyttet han ca. 1594-1595 til Børtnes, hvor han ble boende. Dette er bekreftet i originalkildene, og er således ikke noe å lure på!Tingsakene fra 1634 og 1652 opplyser, at Gaute Olsson var født på Gunhildgard og bodde der først (jfr. 1591). Disse opplysningene viser således, at det er Gunhildgard i Votndalen det er snakk om. Hvordan forvekslingen med Gunhildgard Nos har oppstått er uvisst. Denne misforståelsen har imidlertid blitt godt tatt vare på av bl. a. Botolv Baklien, men har altså ingen rot i virkeligheten. Det har heller ikke opplysningen om, at Gaute Olsson hadde en bror Ola!Når det gjelder Gaute Olssons fødselsår, kan vi nok regne med at han var født ca. 1550 (han var nær 90 år i 1634, men denne alderen kan selvfølgelig være noe høy). Faren Ola Vilhelmssons fødselsår er konstruert, og er således ikke noe argument for at Gautes alder ikke stemmer!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jens Petter Nielsen

Beklager! Bygdebokhenvisningen skal selvfølgelig være: Bind VI, side 49 og 792ff

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har hatt bind 6 av bygdeboka for Gol tidligere på fjernlån, men deretter så jeg et annet sted at Gaute flyttet til Storla i 1608 og ikke i 1593-94. Siden Gaute er nevnt i så mange kilder og det er motstridene opplysninger er det ikke lett å velge hva man skal tro på. Enkelte bygdebøker sier til og med imot seg selv, for ett sted i bygdeboka er det skrevet at Gaute var fra Gunhildsgard Nos, og et annet sted fra Gunhildsgard i Votndalen. Lurer på om ikke det var i bind 6 av bygdeboka for Gol(??)Ellers takk for svaret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jens Petter Nielsen

Ja, det kan nok ofte være vanskelig å vite hvem man skal tro på. I dette tilfelle er det imidlertid ikke noe problem! De opplysningene, som er nevnt i 'Boka om Gol', er riktige. De er bevislig riktige ut fra originalkildene. Terje Østro har på ingen måte blandet sammen Gunhildgard og Gunhildgard Nos, tvertimot! Han har påpekt, at forbindelsen til Gunhildgard Nos er feil!Når det gjelder Botolv Bakliens bok, er den full av feil og således uinteressant i denne sammenheng!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.