Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Remi Pedersen

[#24745] Peder Krog Schjelderup, Hamarøy

Recommended Posts

Guest Remi Pedersen

Jeg har et problem med to ca. jevngamle Pedr Krog Schjelderup i Hamarøy.Den ene er sønn av John Andersson Schjelderup og Anne Elschen Mathiasdatter Bonsach på Fikke i Hamarøy, han er nevnt i skiftene etter begge foreldrene og er 5 år gammel ved skiftet etter moren i 1768.Den andre er sønn av Niels Andersson Schjelderup og hans andre hustru Dorothea Christina Krog på Fikke i Hamarøy, han er nevnt i skiftet etter moren i 1775 og er da 14 år gammel. Navnet hans skrives Peder Krog i skiftet. Skiftet etter far, Niels, står ikke i Skifter i Salten som jeg kan finne.Dette gir den første Peder Krog et fødselsår på ca. 1763, og den andre Peder Krog et fødselsår på ca. 1761.I 1801-tellingen er der en Peder Krog Schjelderup på gården Jørgenvig i Hamarøy. Hans patronym nevnes ikke og i Skifter i Salten er Peder Krog Schjelderup nevnt flere ganger, men aldri med patronym, bortsett at de er nevnt i sine foreldres skifter og der står det at John sin sønn Peder Krog bor i Jørgenvik. Kan noen bekrefte hvem det er av disse Peder Krog Schjelderup som bor på Jørgenvik? Og hvem av dem giftet seg med Ingeborg Larsdatter og Ane Katarina Pedersdatter?Takker for all mulig hjelp.Mvh Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Den Peder som var gift med Ingeborg og Ane Katarina er sønn av John Andersson Schjelderup og Anne Elschen Mathiasdatter Bonsach. Grunnen er når man ser på skifte etter Ingeborg Larsdatter i 1798 så har hun sønnene Lars (3 år) og Jon Andreas (1 år). Her så er sønnene oppkaldt etter hver sin bestefar.mvh Michael

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Skifte etter denne Peder Krog Schjelderup ble holdt 4/6 1812. Enke var Anne Pedersdatter. Han arvinger var kona Anne og barna fra første ekteskap Lars (16 år)og Jon (13 år), og datteren Ingeborg Sophia (11 år) fra 2. ekteskap. Verger for barna var Mathias Schjelderup, Opeidet, som er bror av Peder Krog Schjelderup.mvh Michael

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Børge Strandskog

Peder Krog Nilsen Schjelderup ble f. 1761 på Oppeid i Hamarøy og var sønn av lensmann Nils Andersen Schjelderup og hustru Dorthea Christina Krog. Han ble konfirmert i Hamarøy i 1778, 17 år gammel, men døde på Oppeid på høstparten året etter (1779), 18 år gammel.De to Peder Krog Schjelderup det her er snakk om, var søskenbarn. Deres fedre (Jon og Nils) var sønner av jekteskipper og lensmann Anders Jensen Schjelderup/hustru Sissel Findvegaard på gården Fikke i Hamarøy.Om den Peder Krogh (Jonsen) Schjelderup som ble oppsitter i Jørgenvik (Jørnvik), kan det forøvrig fortelles at han ble angrepet av spedalskhet og døde av denne sykdommen i oktober 1811, oppgitt 48 år gammel. 'et meget ordentligt og sædeligt Meneske' heter det om ham i en kommunal protokoll fra denne tida.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Tusen takk Michael og Børge. Det hjalp meg å rette opp i en sammenblanding jeg hadde mellom disse to personene.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kjennes foreldrene til lensmann Niels Andersen Schjelderup (1716-1786) sin 2. kone Dorthea Christine Krog (skifte 1775) (mor til Peder Krog Schjelderup f. 1761) ?Såvidt jeg vet hadde ovennevnte Niels (f.1716) og John (født når ?) Anderssønner Schjelderup søsknene Jens (f.ca.1710?), Pernille, Marit (f.ca.1720?), Maren, Peder og Ane. Kjennes navnet på kona til Jens (far til en Maren i 1743) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med hvem som var foreldrene til Dorothea Christina Krog ennå.Når det gjelder søsknene til Niels og John så har jeg de samme som deg. 1) Jens, født ca. 1710 død 1751 Sandsøy i Bjarkøy, sogneprest til Sand og Prost over Senja, gift med Ingeborg Marie Jochumsdatter Leth, født 18. februar 1714 på Evenes prestegård der faren, Jochum Pederson Leth var residerende kapellan og hustruens navn var Anna Bendicte Christensdatter Hveding. Ingeborg døde i Harstad 20. november 1753. Ett barn Maren Jentoft, født 1743, død 1798, gift med Jakob Nielsson Hveding. 2) John, født 1713 3) Niels, født 1716 4) Pernille, ikke nevnt i morens skifte 5) Maren, født 1718 6) Marit, er hos sønnen Hendrich Klæboe på Strømfjord i Skjervøy i 1801-tellingen, 78 år gammel og blir da kalt Martha Schielderup. 7) Peder, død før 1751 ved morens skifte. Han var bosatt på gården Egerdahl og etterlot seg ei datter. 8) Ane, født 1722, død 1765 på gården Jensvoll i Bodin.Mvh Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Børge Strandskog

Til Per og Remi: Jeg ser at dere begge nevner en Pernille i barneflokken til Anders Schjelderup/Sissel Findvegaard. Hvor har dere henne fra? Mine opptegnelser viser følgende barn: 1) Margrete f. 1709, død som spebarn. 2) Jens f. 1710 3) Jon f. 1712 4) Peder f. 1714 5) Nils f. 1716 6) Maren f. 1718 7) Marit 8) Ane f. 1722.Peder Andersen Schjelderup var gift med Pernille (Peternille) Werdahl, som ihvertfall delvis var vokst opp i prestegården hos presten Nils Schjelderup (bror til Anders). Kan det være henne som har ”sneket seg inn” blant barna? Hun var enke etter Peder da nevnte skifte ble gjennomført i 1751.Når det gjelder Dorthea Christine Krogh så har jeg notert meg at hun trolig var fra Trondheim (men hvor har jeg det fra??)Mvh. Børge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Angående Pernille så har jeg mine opplysninger fra Steinar Olsen i Lødingen fra en word-fil han sendte meg for noen år siden angående slekten Schjelderup. Hvor han har fått det fra vet jeg ikke. Han kan nåes på email 'steinarolsen at tiscali.no'.Ellers så er Pernille ikke nevnt i skiftet etter moren i 1751. Og jeg har skrevet på henne at jeg må få det sjekket opp om hun har eksistert. Så jeg er rimelig i tvil selv.Mvh Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.