Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Oldervoll

[#24787] Nytt søkesystem II

Recommended Posts

Guest Jan Oldervoll

Det vart så langt, eg trur me børjar på nytt.Eg har kontrollert Førre- Neste og Siste-lenker og det burde etter kvart fungera slik det skal. Dessutan har eg gjort ein annan ting, etter råd frå Harald: Førre- og Neste på det nedste biletet blar no ikkje lenger mellom dei funne, men i heile teljinga. La oss sei du leitar etter smedar og finn dei. Alle kjem i søkelista oppe. Den første kjem i visingslista nede. Du kan klikka på dei andre smedane oppe og dei kjem nede. Tidlegare (i nyesystemet) ville knappane Førre og Neste bla mellom smedane. Eg er samd med Harald i at det er betre at dei blar i teljinga, slik at ein kan koma til nabogarden. M.a.o. navigering mellom dei funne postane skjer altså oppe.Så om diskusjonen, som sjølvsagt kan og skalda halda fram.Å venda tilbake til tidlegare versjon kjem ikkje på tale. Så det treng ein ikkje be om.Eg er klar over at somme vil finna det nye brukargrensesnittet vanskelegare, sjølv om eg vil påstå at det ikkje er det. Men no er det slik at somme er vel bevandra uti datamaskinverda, andre er det ikkje. Slik bør det også vera. For den siste kategorien er det vel gjerne slik at når in først har lært seg ein måte å gjera ting, vil alle forandringar framstå som ein vanske. Det er ei ærleg sak; ingen grunn å hetsa folk for det. Men problemet for oss er at me ikkje kan stogga utviklinga av systemet vårt for å gjera desse (mange) til lags. Så ei sei at det er vanskeleg gjer ikkje noko inntrykk på oss og de kan like godt la det vera. De seier berre noko me veit; at det er vanskeleg for nokon.Men det eg er svært interessert i er konkrete forslag til korleis ting kan gjerast enklare. Eg vil gjerne at system både skal vera så kraftig som mogeleg for dei avanserte og så lett som mogeleg for dei andre, eller for den saks skuld for oss andre.Og så er eg sjølvsagt interessert i alle tilfelle der det går galt. Men først og fremst dei som framleis er der når nettlesaren er restarta. Hugs elles på at nettlesaren må godta cookies for å bruka Digitalarkivet.Og så må eg likegodt tilstå at feilen med val av mange termar frå Alle termar framleis er der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Når man nå går inn i en database, er personnumrene lagt som en hyperkobling foran hver eneste person uten at man har søkt på noe som helst.Skal det være slik, eller er dette en ny finesse?? I så fall, hva er hensikten?Jeg søkte på smeder i Christiania 1801. Det gikk greitt, neste side så ut til å virke. Men Ta bort søkeresultatet fungerte ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alexander Lange

Synes det ser bra ut, en del barnesykdommer må en alltid regne med.Vet ikke om noen har meldt fra om dette allerede (ble ganske mange tråder etter hvert), men her er siste problem:På søk etter personer i folketellinger, når jeg da har snevret det inn til en kommune og trykker på linken, kommer kun en side med 'Feil' opp. Dette skjer både i Internet Explorer og i Opera.Eksempel: FT1900, søker etternavn Holm, deretter fornavn børjar på Dan. Finner en Danckert i Bergen, men han får jeg aldri se...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Beklager at jeg spør og graver, før jeg har satt meg skikkelig inn i alt - i hvert prøvd. Jeg tilhører altså de som ikke er så vel bevandret uti datamaskinverda (les: de mindre begavede i så måte)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Til Jan:Jeg leste nå ditt første innlegg grundig, gikk ut og prøvde søk i et par databaser. Tror jeg skjønner så noenlunde hva den nye forandringen innbærer.Nå er imidlertid noe galt med landsdekkende søk - f. eks. søk på etternavn Pytz i 1900. Jeg kommer så langt at jeg får antallet i hvert fylke, og de steder hvor navnet forekommer. Men jeg kommer ikke inn på de ulike steder, for eks. Christiania.Spørsmålet mitt er nå: Skal man melde fra om feil som dette, eller skal man helst la være - i det håp at slikt retter seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Astrid: Ein kan aldri spørja for mykje. Det finst ein grunn til at eg har gjort det slik. Lenka på nedste delen er lenke til personen sjølv. Det har ingen annan synleg funksjonen enn at personen blir farga svart, men i tillegg vil lenka oppe peika på den personen, ikkje den som elles er svart. Det vil sei at om ein finn ein person ein vil ta vare på, kan det vera lurt å trykkja på denne lenka før ein bokmerker.Og så til Astri og Alexander:Ein skal melda frå om slike feil og eg trur han no er retta. I alle høve går det fint hos meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det går fint her også!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Her er en litt spesiell feil.Database: Døde etter bombinga av Laksevåg 04.10.1944, LenkeDatabasen innholder 193 navn, og ved å klikke Neste kan man bla seg utover, 20 personer ad gangen.MEN: Når du kommer til 190, så kan du ikke trykke Neste for å se de 3 siste.Derimot kan du se de om du går tilbake med Førre, og så velger Siste... :-)Det burde vel gå ann å velge Neste også?Jan Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det er en ting jeg savner og det er: 0 funn. Nå står det at det er funnet over f.eks. 3000 personer, men det er tydeligvis totalt antall mennesker på stedet, for den ettersøkte står ikke der.Får heller ikke fjernet siste søk når jeg søker i skiftereg, og det kan vanskelig være læreproblemer da det bare er å trykke på en knapp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Enig med siste innlegg.Du kan selvsagt se at det er 0 funn ved å se at den søkestrengen du har valgt øverst er nullstilt (det man har søkt på er borte), men det hadde ikke vært dumt med en setning ala 'Ingen funne' som man får ved landsomfattende søk.Så til norsk vs. engelsk språk. Her er det endel rart. Jeg prøvde meg på engelsk språk tidligere ikveld for å lage en engelsk link, og nå kommer det rett som det er engelske knapper (First previous next etc) når jeg skal søke.Er det ikke konsekvent med spraak=e lengre? Det står nemlig bare 'spraak=' på en 1865 telling jeg er inne på nå, men knappene er blitt engelske... :-)Jan Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg har spekulert litt på korleis eg skulle ordna 0 funne på beste måten. Eg har lurt om eg kanskje skal la søkeboksen bli ståande, men ikkje visa noko under. Det er eigentleg det logiske. Har ein ikkje funne noko så har ein ikkje funne noko.Når det gjeld engelsk er det berre påbegynt. Eg har rett og slett ikkje fått tid å fullføra.Eg skal justera det med neste og siste. Men i morgon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Eg har vore veldig lite på DA i det siste, så eg kan ikkje seie så mykje om det nye systemet, men fyrsteinntrykket er svært lovande.Men eit par ting: For det fyrste, som notorisk korrekturlesar ergrar eg meg over ordet 'maskimalt' som kjem fram i omtalen av søkeresultatet.Vidare slår det meg at det kanskje kunne leggast inn litt meir instruksjon i sjølve søkebildet. Kan t.d. vendinga 'Nytt personsøk' erstattast med 'Vidare personsøk' eller noko anna som tipsar ein om at det fyrste søket kan stå som det er - forstår du kva eg er ute etter?Eg kunne også likt å finne ein synleg hjelpeknapp i søkebiletet. Går ein ned på den gamle hjelp-knappen, får ein opp ein tekst som er sist oppdatert i 02 ein gong. Men det skal kanskje kome?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det skal koma meir hjelp, og me skal prøva gjera tekstane tydlegare og er sjølvsagt svært interessert i gode forslag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg vil foreslå at man får det hele til å virke før man begynner med ekstra ting.Har fremdeles problemer med ting jeg har nevnt før. Får ikke slettet forrige søk. Søker nå i emigrantprotokollen fra Trondheim etter Johannes Andersen og Maren. Jeg får mange Johannes Andersen med blått tall foran, men når jeg klikker på det tallet så får jeg bare opp alt på nytt med blått tall i det nye feltet under der igjen. Ved f.eks barn ned til 1 år får jeg jo ikke tak i foreldrene da de ikke vises samme hva jeg gjør. Hva gjør jeg eller programmet feil her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Først Slett søk: Eg ser at knappen for å gjera det ikkje fungerer slik den skl. Det skal bli ordna i morgon tidleg. Men inntil vidare kan du berre velja den blanke linja der du vel Er lik, Børjar på osv. Gjer du det ogs trykkjer Søk vil all søk bli fjerna. Så til Johannes Andersen. Er du sikker på at du ikkje har alt du skal ha? Eg finn også mange Johannes Andersen i Trondheim. Trykkjer eg på ein av dei vil eg nedunder finna same personen, men då samn med dei han restie med; ikkje saman med dei andre Johannes Andersen-ane. Men avhengig av skjermen din må då skrolla ned for å sjå dei. Eit lite klikk rett over pila heilt nede til høgre i nettlesaren din, og du vil sjåJohannes samn med reisekameratane. Eit klikk rett under den øvre, høgre pila og du er attende. Eller sjøølvsagt føre skrollestolepn opp og ned.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Hei,jeg syntes også at jeg såg noe rart når jeg søkte på Fornavn=Johannes, Etternavn inneholder Anders i emiTrond. Får 33 treff. Men nå klarer jeg ikke helt å reprodusere den feilen jeg såg, så vi får la den ligge så lenge...Spm: Hvorfor endrer den øverste tabellen seg, når du klikker på et av de 10 treffene?Dersom du gjør det søket ovenfor, og velger treff nr 4, så hoppper det treffet øverst, og tabellen sier Fann 33 personar (viser 4 - 13).Burde den ikke fortsatt sagt: Fann 33 personar (viser 1 - 10) ?Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Kva søketabellen skal gjera er ei smaksak. Eg tenkjer som så at ein ser på personar frå toppen. Når eg har sett den øvste eg vil sjå så kan det vera greitt at dei eg då ikkje har lyst å sjå forsvinn ut av lista slik at eg får sjå nye. Dermed kan eg klikka meg nedover ei lang liste av funne personar utan å måtta klikka Neste side. Men det kan godt henda at dette er meir forvirrande enn til hjelp og eg er meir enn viljug til å vurdera det på nytt.Men dette blir eit somme likar mora/andre dottera-problem. Men venjest vel fort til begge deler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg lette etter Johannes og Maren og registrerte vel kanskje ikke at det ikke fantes noen Maren sammen med personen, så det er min feil. All scrollingen opp og ned tror jeg er grunnen til en del feil, for når man klikker på tallet så skifter jo bildet og så tror man at det nye bildet har havnet øverst og finner så klart ingen ting. Her regner jeg med trening rydder det av veien.Så kom jeg borti noe annet jeg ikke har helt grepet på (jeg øver meg). FT 1865 Orkdal, søk gård begyner med BA.... Får 181 personer og 32 gårder. (Burde det ikke vært 32 gårder 181 personer siden jeg søkte på gårdsnavn). Det står kun personnavn i lista. Så jeg må altså gå inn på alle husstander for å se gårdsnavnene. Det er jo ikke akkurat smart.Din midlertidig måte for å fjerne forrige søk med å sette B blank virker ikke, men jeg satte også A på 'linje' og da forsvant det. Men det systemet virket ikke på FT. Men jeg håper du rekker å fikse det innen kort tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Først:Vedr. søk på gårder begyner med BA. Det problemet som beskrives i (18) kan løses ved å ta et Nytt gardsøk alle termar. Da får du opp en boks med alle gardsnavnene som er funnet.At den sier 'Fann 181 personar på 32 forskjellige gardar' er vel mere en smakssak. Det er jo tross alt personer vi til syvende og sist leter etter...Jan Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

No er Fjernsøkeresultat ordna. Grunnen til at eg skriv at det er 181 personar att etter eit gradsøk er at det berre er desse personane som er tilgjengeleg for søk. Eller sagt på ein annan måte, søk på t.d. gardsnamn fører at det ikkje berre er dei gardsnamna som ikkje oppfyller krava som blir utelukka, men også alle personane som ber der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Emigranter over Kristiania 1871-1930:Linken til venstre for hver person fungerer ikke. Person nr. 1 er uthevet, klikker man på linken til en av de andre personene, er det fremdeles nr. 1 som er uthevet. Det samme gjelder om man går til 'neste'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Det gjelder søk på gard i 1660-Manntallet.Jeg søker f. eks. garden Solheim i Jølster, velger PG - alle termar, får en Pg - liste og markerer Jøllster Præstegjæld og Jøllster Schibbrede for MT 1664 og 1666 - søk.Listen øverst på siden har '1250 personar på 130 forskjellige gardar (viser 1-10)'. Post 1-10 ikke viser 10 av 130 garder, men 10 av 1250 personer, akkurat som den andere listen nederst på siden.Det betyr at jeg har to muligheter til å bla i personlisten for Jølster, men hvordan finner jeg frem til garden Solheim. Er det bare mulig å gjøre mange stikkprøver på lenkene i den øverste listen? Jeg synes det blir for mange 'trials and errors'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Ketil: sjå om det ikkje er betre no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

P.S. innlegg 22:Beklager, jeg ser at feilen er hos meg; det er jo mulig å søke 1. gang 'gard børjar på Sol' og 2. gang 'Pg børjar på Jø'. Da får jeg Sollemb i 1664 og Sollem 1666.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.