Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Guttorm Flygel

[#24858] Edias Pedersen -- Buksnes/Flakstad

Recommended Posts

Guest Guttorm Flygel

Edias Pedersen ble født ca. 1778. Han ble gift med Kirsten Marie Hansdatter f. ca. 1783 fra Vigten i Flakstad. Hun var datter av Hans Abrahamsen og Randi Elisabeth Hansdatter. Edias og Kirsten bosatte seg på Vitting i Buksnes. De fikk en datter som het Bergithe Jørgine f. ca. 1814 på Vitting, Buksnes. Edias døde på Vitting 23/10-1861 og Kirsten samme sted 22/6-1855. Men hvem var foreldre til Edias Pedersen? Jeg finner en Edjes Pedersen 23 år i Ft 1801 som tjenestedreng på gården Flagstad. Dette må vel være samme person som senere flytter til Vitting? Men som sagt, hvem er hans foreldre og hvilken gård/sted kom han fra?Mvh Guttorm Flygel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Foreldrene til Edias Pedersen er Peder Pedersen (1734-1814)og Anna Christopherdtr. Graae (1738-1814). Familien bodde på gården Vareid i Flakstad.Peder Pedersen's (1734-1814) foreldre er Peder Pedersen (1707-1747) og Margret Carlsdtr. Lind (født ca 1710-1765). Disse ble gift i 1732 i Flakstad, og bodde også på gården Vareide. Denne 'Lind' har vært en uløst gåte - hvor kom hun fra.Edias og Kirsten Marie ble gift i 1810. Muligens var Edias enkemann to ganger før han ble gift med Kirsten. Ihvertfall står det i Flakstad KB at enkemann Eddis Pedersen Graae og enke Gunild Povelsdtr. ble copuleret 20/5-1805 (NB! Det fantes en annen Edias Pedersen i Flakstad som døde i 1807, 48 år ganmmel).Barn:Kristense Margrethe Lund Ediesdtr., f.1803Kirsten Katrine Graae Ediesdtr. (1805-1820)Hans Abel Graa Ediesen (1805-1873)Peder Ediesen, f.1808Randine Elisabeth Ediesdtr. f.1810Bergitte Jørgine Ediesdtr. (1815-1900)Johan Ediesen, f.1817Nikolai Bugge Ediesen (1822-1897)Adolph Christian Ediasen (1825-1833)Anne Graae Ediesdtr. (1829-1861)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Tusen takk for opplysningene, Trond! Det var jo mye mer enn jeg hadde håpet på! Ut fra det du skriver så må første barn være fra 1. ekteskap, barn 2, 3, 4 av andre ekteskap og resten i ekteskapet med Kirsten. Men når det gjelder Anna Christophersdatter Graae, kan hun være datter av Christopher Pedersen Graae, som var sønn av Peder Andersen Graae, som igjen var sønn av Anders Graae som var gjestgiver og skipper i Karlsøy?Mvh Guttorm Flygel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Jeg vet at Børje Jonsson har lansert Christopher Pedersen Graae (1692-1764) / Sara Johansdtr.(1700-1783) som 'USIKRE' foreldre til Anna Christophersdtr. Graae.Her er jeg imidlertid på gyngende grunn. Christopher var imidlertid først gift med enke Birrite Baltzersdtr. i 1720 (dtr. av lensmannen), senere gift med Sara Johansdtr. i 1729 (ref. KB Flakstad).Barn med Birrite var Øllegard , født og død 1721 og Nils Friis Christophersen Graae (1723-1727).Barn med Sara var Johan Peder Graae (død 1783), Berethe Christophersdtr. Graae (1730-1780), Anna Christophersdtr. Graae (1738-1814), Ester Martha Kirstina Christophersdtr. f.1748, Anders Christophersen Graae. Ingen av disse barna ble døpt i Flakstad. Kjenner ikke til hvor de ble døpt?Jeg har ikke forsket noe på disse personene - og har dessverre ingen primærkilder å bidra med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Takk for svar Trond ! Ser av Dis-treff at der er flere som har Anne Christophersdatter Graae som datter av Christopher Graae og Sara Johannesdatter, bl.a. har Otto Jørgensen det. Men kan ikke se at han har Edias som sønn av Peder og Anne. Sannsynligheten for at Anne er datter av ovennevnte er jo meget stor, i og med at alder og tid stemmer godt overens. Det finnes kanskje skifter som kan bevise familietilhørighet for Anne til Christopher og Sara, og likedan Edias til Anne og Peder?Mvh Guttorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Edias Pedersen er nevnt som sønn av Peder/Anne i følgende to primærkilder:Skifte 16.12.1814 etter Anne Christophersdtr. og Peder Pedersen, Warejde: 'Sønnen Ejdes Pedersen for Arw: 104 rd 5 m 7/11 udlægges ....etc.Skifte etter Christoffer Christensen, Tind, Flagstad fjerding 08.10.1816: Her er Edias Pedersen Graae Witting nevnt som sønnen til hovedarwing Mosteren Anne Graae Wareidet, død..Dette siste skiftet er interessant. Kan Anne Graae Wareidet være datteren til Christoffer Christensen, Tind? Hva betyr 'Moster' i denne sammenhengen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Slik som me seier det her i Sogn så skulle 'Moster' bli syster av mor.'Faster' skulle då bli syster av far.Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Ifølge 'Skifter i Lofoten og Vesterålen' ( Film HF1985, Protokoll 8, side 843)var det skifte etter Clara Marie Christensdatter 29/10-1789 Tind i Moskenes. Som arvinger er nevnt bl.a. ektefelle Christian Christensen og sønn Christopher 9 år. Kan det her være slektskap mellom Clara Marie og Anne C. Graae?Mvh Guttorm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Til innlegg 6.Kan det tenkast at Moster Anne Graa som er død, er syster til mor has Christoffer? og at sonen Edias er nemnd i denne forbindelsen?Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

En gjennomgang av fødte i Flakstad KB for perioden 1730-1748 viser ingen voksen mannsperson med navnet Christen som kan være far til Christian. Han må dermed være en tilflytter til kommunen. (dette gjelder også foreldrene til Clara Maria Christensdtr.).Ser vi på ”Extraskatten Flakstad og Moskenes” i 1765 finner vi på gården Tind i Moskenes Christen Hermansen (og kone) med barna Christen Christensen, Christian Christensen og Maren Christensdtr.Det holdes skifte etter Christen Hermandsen, Tind, 12.08.1788 og arvingene er konen Engehaar Jørgensdtr. samt barna Christen (det må være en feiltolkning fra min side for Christian), Maren og Kirsten (som er død (skifte i 1785)– arvelotten går til hennes gjenlevende barn på 8, 6 og 4 år)I 1779 er det skifte etter Christian’s kone Clara Maria Christensdtr. og de hadde barna Christen (15 år), Christopher (9 år) og Kirsten (8 år).Christian blir senere gift med Maren Maria Esaiasdtr. (1770 - ) og de får barna Klara Dorothea Graa i 1795 og Ingeborg i 1796. Begge disse døtrene må være døde ved FT1801.Christopher Christiansen dør i 1814 og det holdes skifte etter han (hvis det da er samme person) i 1816. I KB står det at bostedet er Aag, mens det ved skiftet står at bosted er Tind.Men hvordan kan Anne Graae Wareidet være moster og hovedarving etter denne Christopher Christiansen? Da burde jo denne Anne være en Christendtr.???? Jeg skulle gjerne sett hele skiftet etter Christopher. En hypotetisk mulighet hadde vært at Christian hadde vært gift en tredje (første) gang med en NN Christopherdtr., men ref. FT1801 har han vært gift kun to ganger.Har noen lest skiftet etter Anna Christophersdtr. Graae’s mor Sara Johansdtr. +/- 1783. Jeg finner ingen skifter etter henne i Lofoten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

TrondBørje Jonsson nemner Anne C. Graae med usikre foreldre.Spørsmål:Er Anne og Clara systrer, skiftet til Christoffer skulle tilsei det eller kan dette tolkast på andre måtar?Betyr 'moster' noko anna i den tida?Når det gjelder skifte til Christoffer så er det nemnt at var mange slektningar tilstades.Eg har hatt noko kontakt med Børje førut, har sendt ein e-mail til han om dette.Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Den andre Edias Pederson som døydde 1807 48 år gamal, det må være son til Berit Christoffersd. Graae altså syster til Anne Christoffersd. Graae. Denne Edias var fødd omlag 1758. Han var omlag 22 år i skiftet er mori i 1780.Siste avsnittet er avskrift av B.J. sine data.Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Jeg tror vi vil finne svaret i skiftene som vi allerede har vært innom: Etter Christopher Christiansen i 1816 og etter Anne Christopherdtr. Graas mor Sara Johansdtr.Mht. skifte etter Berthe Christophersdtr. Graae på Evenstad i Moskenes, år 1780, så er det nevnt 9 barn derav Edies Pedersen Graae som var 22 år og nest eldst. Sikkert denne personen som døde 48 år gammel i 1807.Problemet i Flakstad er at KB fra 1749 til 1791 er forsvunnnet (en gang) på vei til Trondheim. Skiftene fra ca 1730 (?) til 1779 er forsvunnet i brann.Dessverre må jeg melde meg av debatten frem til neste helg (reise Sverige).hilsen Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Guttorm. Jeg har noen ganger lånt skiftene (filmrull) fra biblioteket i Narvik. Jeg ser at du bor i Narvik, kanskje hadde du hatt mulighet til å ta en tur innom biblioteket og sett på skiftet etter Christoffer i 1816. mvh Trond.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Til Trond: Jeg har nå transkribert skiftet etter Christoffer og der er en rekke arvinger nevnt. Skiftet starter med at Christoffer heter Christensen til farsnavn, for så 2-3 linjer senere å ha Christophersen til farsnavn. Jeg tror nok sistnevnte er riktig. Her nevnes 'moster' to ganger, så jeg lurer på om 'moster' i denne arvesaken menes 'søster av far'. Av skiftet tolker jeg det slik at Christoffer var sønn av Christopher Pedersen Graae og Sara Johannesdatter. Her følger det som står i skiftet angående arvingene: Utskrift av skifteprot. nr. 7 (1814 - 1825) for Lofoten og Vesterålen sorenskriverembete, fol. 247b.----No 31. Skifte Efter afgangne Ungkarl Christoffer Christensen Tind af Flagstad Fjerding.Aar 1816, Tirsdag den 8' October blev en Skiffteret sat paa Bitterstad til Skiftets Behandling og endelig Slutning efter afg. Ungkarl Christoffer Christophersen Tind af Flagstad Fjerding; overværende som Vidner Winger og Schielderup.Da! Registeringen af 3. Septemb. 1814, blev ad acta tagen. #Boets Arvinger er følgende:1 Hovedarvingen Farbroderen Mathis Graae Biskelvaag, død og effterladt sig følgende Børn.-1. Sønnen Christoffer Matthiesen 10[!] Aar.-2. Datteren Klara Graae 28 Aar gl:3. - ' - Rebekka Graae, gift med Peder Kielsen.4. - ' - Doreth Sophia Graae gifft og Boesat i Trondhjem.-2. Hoved-Arving Farbroderen Joen B: Graae Rostad, død og efterladt sig følgende Børn:1. Myndtlingen Enke Ide Graae Stochviig.2. - - Maren Jversdatter Stokvig3. Hovedarving Mosteren Bereth Graa Evenstad, død og effterladt sig følgende Børn nemlig:1. Sønnen Christoffer Graae Aae, død og effterladt følgende Børn, nemlig:1. Sønnen Christoffer Graae 21 Aar gl:2. -'- Bjørn Ursin 15 Aar gl:3. Datteren Seri Anna 20 Aar.4. -'- Serianna Graa 24 Aar.5. -'- Bergitha Graa 18 Aar.6. -'- Inger Maria Graa 16 Aar.5. Hoved-Arving eller en Søn af foranmeldte Moster, Peder Graa Thuv, død og effterladt sig følgende Børn.-1. Datteren Anna Graae, 13 Aar gammel.2. -'- Elen Dass 8 Aar gl:3. Sønnen Hartvig Olaii Erikstad 40 Aar.4. -'- Søren Pedersen Graae, 36 Aar.5. -'- Enken Karen Abel Næsland.6. -'- Christence Graae, Tind gift med afgangne Lars Ingebrigtsen Sund.5. Hovedarving Mosteren Anne Graae Vareidet død og effterladt sig følgende Børn:1. Sønnen Christoffer Graae, Vareidet 50 Aar.2. -'- Peder Friis Vareidet 30 Aar gl:3. -'- Carl Pedersen Graae Vitting.4. -'- Edias Pedersen Graae ibid5. Datteren Martha Pedersdatter gifft med Stoffer Christensen Holand.-6. -'- Christinne Pedersdatter, gift med John Christensen Vig, død og efterladt sig følgende Børn:1. Sønnen Peder Johnsen 15 Aar gl:2. -'- Christen Johnsen 13 Aar gl:7. Datteren Sara Pedersdatter gift med Abraham Hansen Vigten.-Hvordan tolker du dette Trond?Mvh Guttorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Etter å ha sett nærmere på skiftet mener jeg slektsforbindelsene må være slik: Christopher Pedersen Graae og Sara Johannesdatter foreldre til Christopher Christophersen som er far til Christoffer Christophersen (Christensen). Enig? Mvh Guttorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Eg ser at begge systrene Anne og Bereth er nemnde som 'moster' i dette skiftet. Enka Ide er også nemnd i skiftet, kanskje det var ho som vart gift med bror til Anne og Berthe.Slik eg forstår det av dette skiftet så må mor Klara til Kristoffer Tind også være ei 'Kristoffer Graae's' dotter.Skiftet:1 Hovedarvingen Farbroderen Mathis Graae Biskelvaag, død og effterladt sig følgende[Kan være den Mathias Abel Graae (1741-1804) foreldre ukjent, gift(2) med Lisabeth Holst (1765- ) mor Ane Holst nemnd 1795. Mathias må ha vært gift før, barn 1-3Barn:Lisa Sofie ( - ), Hans Abel (1771- ), Kristoffer (1778- ) Sara Johanne (1785- ), Sara Johanne (1785- ), Clara (1787- ), Rebekka (1788- ), Mathias (1789- ) og Dorothea (1790- )]Børn.-1. Sønnen Christoffer Matthiesen 10[!] Aar.- 2. Datteren Klara Graae 28 Aar gl: 3. - ' - Rebekka Graae, gift med Peder Kielsen. 4. - ' - Doreth Sophia Graae gifft og Boesat i Trondhjem.- 2. Hoved-Arving Farbroderen Joen B: Graae Rostad, død og efterladt sig følgende Børn:[bror til Mathias? Foreldre ukjent eller er dette bror Johan Peder til Anne og Bereth?]1. Myndtlingen Enke Ide Graae Stochviig.[Kan være den Ide Marie Johan Pedersd. Graae (1763- ) enka etter Nils Baltzerson Stochviig (1763- ), dotter av Johan Peder Kristofferss. Graae, Johan som er bror av Anne og Bereth]2. - - Maren Jversdatter Stokvig3. Hovedarving Mosteren Bereth Graa Evenstad, død og effterladt sig følgende Børn nemlig: 1. Sønnen Christoffer Graae Aae, død og effterladt følgende Børn, nemlig: 1. Sønnen Christoffer Graae 21 Aar gl: 2. -'- Bjørn Ursin 15 Aar gl: 3. Datteren Seri Anna 20 Aar. 4. -'- Serianna Graa 24 Aar. 5. -'- Bergitha Graa 18 Aar. 6. -'- Inger Maria Graa 16 Aar.5. Hoved-Arving eller en Søn af foranmeldte Moster, Peder Graa Thuv, død og effterladt sig følgende Børn.- 1. Datteren Anna Graae, 13 Aar gammel. 2. -'- Elen Dass 8 Aar gl: 3. Sønnen Hartvig Olaii Erikstad 40 Aar. 4. -'- Søren Pedersen Graae, 36 Aar. 5. -'- Enken Karen Abel Næsland. 6. -'- Christence Graae, Tind gift med afgangne Lars Ingebrigtsen Sund.5. Hovedarving Mosteren Anne Graae Vareidet død og effterladt sig følgende Børn: 1. Sønnen Christoffer Graae, Vareidet 50 Aar.2. -'- Peder Friis Vareidet 30 Aar gl:[Mistanke om at denne er eit barnebarn av Anne]3. -'- Carl Pedersen Graae Vitting. 4. -'- Edias Pedersen Graae ibid. 5. Datteren Martha Pedersdatter gifft med Stoffer Christensen Holand.- . 6. -'- Christinne Pedersdatter, gift med John Christensen Vig, død og efterladt sig følgendeBørn: 1. Sønnen Peder Johnsen 15 Aar gl: 2. -'- Christen Johnsen 13 Aar gl: 7. Datteren Sara Pedersdatter gift med Abraham Hansen Vigten.-Mvh. Terje Hagen, Årdalstangen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

I innlegg 3 spurte jeg om hvem Anne Christophersdatter Graae (mor til Edias Pedersen) var datter av. Kan man nå, utfra skiftet etter Christoffer, slå fast at hun var datter av Christopher Pedersen Graae og Sara Johannesdatter?Mvh Guttorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Noen kommentarer:A. Tind: For å kunne sette strek over at Christopher Christophersen ikke er Christopher Christiansen / Christensen må vi sjekke KB for Flagstad for årene 1815 og 1816. Finner vi Christopher Christophersen her som død, er det ”overskrift” i skifteprotokollen som er feil.B. Ref. skiftet (innl. 15) så får vi opplysning om tre ”sikre” brødre: Mathis, Joen B. (el. John Peter) og Christopher (som er far til arvingen), samt en ”usikker” bror: Peder Graae Thuv.Det er egentlig nokså merkelig at det ved skiftesamlingen er usikkerhet om en så nær slektning. Det betyr at de som var til stede ved samlingen ikke hadde fullstendige opplysninger om familie forholdene.Så får vi opplysningen om to mostre – som ”matematisk” skulle bety søstre til Christophers mor. Hvis dette er riktig, så er det her inngifte mellom to Graae grener (??).C. Mathis Graae (d.1804). Han ble først gift ca. 1660 med Elisabeth Mibes (d.1779). De fikk barna: Anders Lochert Graae (1663-d.f.1804), Michael Ursin Graae (1669-d.f.1804), Hans Abel Mathiassen Graae (1771-d.1813), Christopher Mathiassen Graae (1776-d.e.1814).Mathis Graae ble gift for andre gang med Elisabeth Holst. De fikk følgende barn: Mathias (død mellom 1804-1814), lisa Sophie (død mellom 1804-1814), Sara Johanne (død mellom 1804-1814), Clara Graae (1786-d.e.1814), Rebekka Graae (gm Peder Kielsen pr. 1814) og Dorothea Sophie Graae (gift og bosatt Tr.h).Mathis Graae var bosatt Bischelvaag i Moskenes (Flagstad) der kone/barn er kjent via skiftene i 1779, 1804 og 1814.D. Joen B. Graae (d.1783) tror jeg er samme person som John Peter Graae, bosatt Bischelvaag i Moskens (men Joen bodde ref. skiftet (innl. 15) i Rostad??). Han var først gift med Rebecha Margrethe Mibes. De fikk sønnen Christopher Johnsen Graae.John P. Ble så gift med Karen J. Tordenskiold og de fikk barna Ide Marie Graae og Maren Schielhorn (gm Hans Nielsen Stokvig). Opplysninger ref. skiftet etter John Peter i 1783.Ref. skiftet (innl.15) så havnet begge søstrene i Stokvig, Ide som enke i 1816 og Maren med etternavnet Iversen – merkelig?E. Christopher Graae som er far til hovedarvingen Christopher Christophersen har jeg ingen opplysninger om. Da arvingene er ”resten av familien”, så må familien være nokså begrenset (ingen levende søstre/brødre eller etterkommere etter disse).F. Peder Graae Thuv. Han er fødd 1669, og jeg har notert med 6 barn (ref. KB fra 1992). Han var først gift med Ane Catrine som dør i 1795, 25 år gammel, deretter med Riborg Sørensdtr. (f.1774).Jeg tror vi bør ”frakoble” oss litt fra Børje Jonssons oppstilling (i hvert fall i først omgang). Vi har ref. skiftet (innlegg 15) ihvertfall 3 sikre brødre i Mathis, Joen B. (el. John Peter) og Christoffer – og en mulig fjerde bror Peder.Hovedspørsmålet her blir hvem er faren til disse tre/fire brødrene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Et skifte etter Sara Johannesdatter eller Christopher Pedersen Graae ville vel oppklart det meste angående opphavet til Anne, men ifølge CD`en 'Skifter i Lofoten og Vesterålen' finnes det ikke skifte etter Sara eller C. P. Graae. Skifte etter Johan Peter Graae, Bichelvog i Moskenes: Film: HF1984, Protokoll: 7, Løpenr: 12, Side 35. Skiftet åpnet: 27/12-1783.Ektefelle: Maren Tordenskiold.Formue: 708-4-10. Gjeld: 483-3-4. Arvinger: Maren Tordenskiold. Bichelvog i Moskenes. Hustru av avdøde. Gift. Ektefelle: Johan Peter Graae. Christopher Johansen Graae. Bichelvog i Moskenes Sønn av avdøde. Umyndig. Verge: Peder Pedersen, Vareide. Ide Marie Graae. Datter av avdøde. Umyndig. Verge: Hans Nielsen, Stokvig. Maren Schielhorn Graae. Datter av avdøde. Umyndig.Siden Peder Pedersen Vareide er oppnevnt som verge for Christopher Johansen Graae, så tolker jeg det slik at Peders kone Anne er søster av Johan Peter Graae. Da skulle vel Anne og Johan Peter være barn av Christopher Pedersen Graae og Sara Johannesdatter?Mvh Guttorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Det er riktig som du er inne på at familien var ”sosialsystemet” den gangen. Gikk mor eller far bort – var det svært sjeldent at en familie kunne klare seg uten hjelp fra nærmeste familie (barna ble satt bort). At Anne er søster til Joen/John/Johan har vi imidlertid ikke noe bevis for.Mht Christopher Pedersen Graae / Sara Johannestr. finner vi siste spor etter familien i Flakstad ved copulasjon i 1729 (ingen barnefødsler i perioden 1729 tom 1748). Dette synes jeg er merkelig. Flyttet familien, eller ble barna døpt i Buksnes kirke? Værøy?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Magne Bernhardsen

Kan det være at arvelaters (1816) foreldre var Christian Chistensen og hustru Clara Christophersdatter Graa?Ved manntallene 1764,1765 har Sara Johansdatter døtrene Ester, Clara hjemme (begge er eldre enn 16 år), Bereth er også på gården. Derimot er Anne allerede kommet til Vareide. I ft1801 får vi bekreftet at hun hører til denne søstre-flokken ettersom Ester oppgis som hennes søster.Manntallene viser også to oppsittere til på Biskelvåg, Mathias Abel Graa og Johan Petter Graa. Mathias Abel er oppkalt etter sin onkel på Hag i Hol (Vestvågøy) med samme navn. Johan Petter vet vi er sønn av Sara Johansdatter, det nevnes i skiftet etter ham.Peder Graa Thuv, er sønn av Bereth Chr.dtr. Graa - ref. skiftet 1816 'søn af foranmeldte moster'.Ved manntallet 1768 Tind nevnes Christian Xtens. med kone, og kan det være Clara Chr.dtr Graa som er kona - og senere mor til Christopher Christensen/Christiansen, som i 1801 er 18 år og arvelater i 1816?Dessverre er det ingen kjente kilder som kan bekrefte at alle 6 er søsken - og bruken av farbroder/moster, gjør det hele litt usikkert!Per Magne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guttorm Flygel

Etter Per Magnes innlegg er det ikke tvil lenger for meg at Anne Christophersdatter Graae er datter av Christopher Pedersen Graae og Sara Johansdatter. Det er heller ingen tvil for meg at hun er søster av Ester og Johan Petter og Clara. I innlegg 8 viser jeg til et skifte etter Clara Marie Christensdatter 29/10-1789 Tind i Moskenes. Som arvinger er nevnt bl.a. ektefelle Christian Christensen og sønn Christopher 9 år. Her tror jeg Clara har fått feil farsnavn, det skal sikkert være Christophersdatter.Mvh Guttorm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kristensen

Tampen brenner.Esther Maria Christophersdtr. Wareid dør i 1811 ref. Flagstad KB. Presten skriver i KB at hun er datter av Christopher Pedersen. Samholdt med opplysningen fra FT1801 om søskenforholdet mellom Anne / Esther, så har vi funnet BEVIS på at CPG er far til Esther og Anne. Flott.Christian Christensen, Tind, hadde sønnen Christopher Christiansen (f.c.1783) fra sitt første ekteskap med Clara Maria Christensdtr. (Christophersdtr. Graae?). Christian blir senere gift med Maren Maria Esaiasdtr. (1770-) og de får barnet Klara Dorothea Graae i 1795. Klara lever bare i 14 dager. I 1796 får de datteren Ingeborg, men som må være død før FT1801.I Flagstad KB finner jeg innført at Christian Christensen dør i 1810 (det står imidlertid Flagstad bak?), og dette skiftet hadde vært interessant å studere. Hvis dette er riktig CC så må kona til CC, Maren Esaiasdtr. være avgått med døden i perioden 1802 til 1808 (jeg finner henne ikke i KB frem til 1801) – skiftet hadde vært interessant å studere. Da skulle det stemme at Christopher Christiansen (f.c.1783-1814) sto uten foreldre/søsken ved sitt eget skifte i 1816.Hvis hypotesen vår stemmer med at foreldrene til Christopher er Christian Christensen / Clara Maria Christophersdtr. Graae, så er moster riktig i skiftet referert i innlegg 15 – dog ikke farbror – som skulle vært morbror.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Magne Bernhardsen

Trond For ordens skyld: Den Ester Maria som døde i 1811 er Christopher Pedersens Wareids pigebarn - altså datter av Chr. (elste sønn til Anne C. Graa).Ester Graa (d.e.) er muligens den pigen Ester som døde den 4. januar 1808, 67 år gammel.Til innlegg 23 Guttorm .. har du lest gjennom skiftet til Clara, det kan jo være ledetråder der til å avklare hennes opphav.Da hennes enkemann giftet seg igjen, ble den første datteren oppkalt etter hans avdøde kone, (som var tradisjon) hun fikk navnet Klara Dorthea Graa. Det kan vel tyde på at førstekona het nettopp Clara Graa ..?.Per Magne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.