Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Karina Hansen

[#24893] Utflyttet fra Bergen

Recommended Posts

Guest Karina Hansen

Finnes det noe slags arkiv el.lignende,hvor man kan finne ut av utflyttede fra Bergen -til rundt omkring i Norge?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Svaret vil avhenge av tidspunktet. Fram til 1860 var det passtvang, og det er bevart passprotokoller med oversikter over dem som fikk pass for å reise innen- eller utenlands. Før og etter 1860 finnes det lister i kirkebøkene over personer som fikk prestens attest før de flyttet. Fra 1900 finnes det flytteprotokoller ført av politiet, og fra 1912 var det folkeregister i Bergen, med oversikt over utflyttede.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karina Hansen

Jeg ønsker å finne en person som flyttet til Lofoten før 1865,hvor kan jeg da henvende meg for å få svar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Du kan jo prøve her. Men då må du i det minste gje opp navnet på vedkomande - eller sende det på epost til SAB.For veit dei noko - eller ikkje, vil du raskt få svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karina Hansen

Peronen jeg søker het Edvard Gronck,bodde i 1865 på gården Sanne i Borge,Lofoten. Skal være født i Bergen 1832/35-usikkert på eksagt årstall,men må ha kommet til Lofoten før 1865. Karina

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Edevard Gronck opptrer sammen med Petter Gronck, født i Bergen 1840, og man må formode de to er brødre. Men det finnes ikke døpt noen Edevard Grung/Grunk/Grundt i Bergen 1832-1835, og heller ikke noen Petter med lignende etternavn ca. 1840.Jegf finner dem heller ikke i registeret til hovedrullen 1840-1860 for Bergen.Det ser ut til at såvel Edevard som Petter giftet seg i Borge på 1860-tallet. Ved vielsen skulle de gi opplysninger om sin fars navn. Kanskje kan det være informasjon der som kan hjelpe til med identifikasjonen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karina Hansen

Jeg vil tro at slike opplysninger er å finne i kirkebøkene til Borge,men jeg vet at det var en brann i Borge kirke i 1980,jeg vet ikke om kirkebøkene også gikk tapt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Her kan du sjå kva som finst på mikrofilm frå Borge LenkeSlike kan lånast inn til ditt bibliotek - om dei har mikrofilm-apparat. Kan hende har dei òg desse i samlinga si.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karina Hansen

Takk for tipset,jeg skal prøve mitt lokale biblotek og høre!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karina Hansen

Dette var flotte greier Elin! Takk for lenken. Mvh Karina.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg kan ikkje finne den fyrste Edvard fødd i Askøy, men ved vigsla bur dei på Stranden; altså Laksevåg. Og opplysninga i 1865 tyder på at ho er frå Askøy/Fjell. Eg skal sjå nærare etter henne der.Men like fullt vil det vera naudsynt å sjå etter i kyrkjebøkene for Borge. Der står det truleg både kor denne karen var døypt, òg kven som var faren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karina Hansen

Takk for at hjelper meg i saken. Jeg kommer til oppsøke bibloteket angående kirkebøkene. Mvh Karina

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Den einaste Anne Johanne Andersdotter som er fødd i Askøy i høveleg tid, vart døypt i 1799 som dotter av Anders Eriksen i Florvåg og hans andre kone (sjå ft1801 kor ho berre er skriven som Anne). Men dersom det er henne, er alderen ved vigsla nokre år feil, medan den høver godt i 1865-teljinga.Eg veit ikkje om fedrene står oppførte ved vigsla på 1820-talen, men slikt går jo å sjekke ved eit høve.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karina Hansen

Jeg håper i allefall at det finnes,da jeg står litt fast. Det ville hjulpet meg en god del!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.