Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Leif Kåre Solberg

[#24929] Kjøbmand Lars Ihle ,Christiania 1858

Recommended Posts

Gjest Leif Kåre Solberg

Angående bakgrunn for spørsmålet se tema nr 24921: LenkeKjøbmand Lars Ihle Reg. som innmeldt i Revierhavnens Baatforening i 1858. Registrert i Christiania Adressekalender for Christiania 1857: Østre gade 15.Studentmatrikkelen viser at Lars Karl Adelsten Bolt Ihle, f. 1846 og Bjørn Olaf Sverre Ihle, f. 1851, er sønner til kjøpmann Lars Ihle. Lars Karl er bare registrert som immatrikulert uten senere eksamener.Ved FT 1865 bor sønnene sammen med to søstre som ”logerende” i St. Oafsgade. Foreldrene er ikke registrert. Dette innbærer antagelig at både Lars og hans hustru er døde før 1865.I 1875 er Bjørn Olaf fortsatt logerende, bosatt i Hegdehougsveien 11, men uten søsken. Han er: ”Medejeri en gård i Kristiania, kand. jur. fuldmægtig på sagførerkontor”. Lars Karl er ikke registrert i 1875 – er han død?Kan noen hjelpe med nærmere opplysninger om fødsels- og dødsår /sted og tilsvarende for ektefelle og foreldre? Foreligger det også andre opplysninger om hans liv, er jeg selvsagt også interessert i dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Funnet i FamilySearch:Lars Ihle, gift 1845 Sør Odal med Louise Margrethe Bühring [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=500220002794&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&frompage=99>LenkeLars Karl Larsen Ihle, døpt i Oslo Domkirke 1846 LenkeAgnes Ingeborg Larsen Ihle, døpt i Oslo Domkirke 1848 LenkeBjørn Olaf Larsen Ihle, døpt i Oslo Domkirke 1852 LenkeEr dette ”din” mann??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Takk, du har nok funnet ham, det må dreie seg om vinhandleren Lars Ihle som hadde Larssæterstuen, (etter Lars Ihle) som nå en del av Herregårdskroen i Frognerparken.I Herregårdskroens historie står det at maleren Peder Balke kjøpte Larssæterstuen på et ukjent tidspunkt, og 22. april 1960 omdøpte den til Balkestuen, hvor han selv drev servering! Kan vinhandleren Lars Ihle selv ha drevet servering før Balke overtok? Var det i egenskap av serveringssted huset fikk navnet ”Larssæterstuen”?Fortsatt mangler det en del vital informasjon om Lars Ihle: fødels/dødsdato og –sted. Ditto for hustru Lovise Margarethe Buhring. Kan bakgrunnen for salget til Peder Balke ha vært at Lars Ihle døde mellom 1858 da han meldte seg inn i båtforeningen og 1860?I FT 1865 er jeg ikke i stand til å finne spor etter hverken de tre barna hans, eller hustruen. Kan de ha emigrert? Kom Lovise Margarethe Buhring (Bühring/Byhring?) fra Danmark og reiste tilbake etter mannes eventuelle død ?Ellers må det i datidens kjøpmannsmiljø ha vært eksepsjonelt at de tre barna hverken fikk farens eller morens familienavn, men patronymet ”Larsen”. Kan det ligge en slektsstrid bak dette? eller dreide det seg, i nasjonalromantikkens ånd, om et ønske om å videreføre norske navneskikker? – i så fall burde datteren ha fått navnet Agnes Ingeborg Larsdatter?Finnes det noen nærmere opplysninger om Lars Ihles og Lovise Margarethe Buhrings bakgrunn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Det begynner visst å bli sent. (sic.) Som jeg skriver innledningsvis så finnes alle tre barna som Grethe Flood fant i FS, også i FT 1865. Da bor de sammen som logerende i Sanct Olafsgade (Nye Slotsgade). Der bor også en eldre søster Oline f. 1841/2. Studentmatrikkelen viser at Lars Karl Adelsten Bolt Ihle, f. 1846 bare ble immatrikulert uten videre eksamener og den gir en anmerkning om at han er 'død' - uten datoangivelse. Dette dødsfallet må anagelig ha vært før 1875 da han i motsetning til sin bror ikke lar seg finne i FT 1875.Alle spekulasjoner om emigrasjon eller flytting til Danmark trekkes tilbake for barnas vedkommende! men hva med moren?Ellers er det kanskje interessant nok at alle barna som ved dåpen fikk patronymet Larsen, likevel bruker familienavnet Ihle i voksen alder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Det med Larsen på barna, kan også være noe som er skrevet inn i FS for å markere at de er barn av Lars. Jeg søkte etter barna ved å skrive fornavn + Larsen og fars navn Lars Ihle, på den måten fikk jeg treff. Larsen Ihle har jeg skrevet for at det skulle gå fram at dette var barn - iflg. FS - av Lars Ihle. Så det beste er å sjekke de funnene jeg har gjort i FS mot kirkeboka! I lenkene ser du som sagt at det bare står Larsen, mens far står oppført som Lars Ihle. Stavemåten Buhring bør vel også sjekkes, men jeg antar at det må være Bühring. Men igjen - best å se i kirkeboka hva som står der! Synd at Kristiania/Oslo er så underrepresentert i Digitalarkivet i så måte, - se hva de har fra Bergen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Den ene sønnen har bl.a. Bolt i navnet sitt, hvor stammer det fra?Grethe F.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Ja, du kan selvsagt ha rett i at familienavnet Ihle rett og slett har falt ved overføringen til FS.Ved siden av at sønnen Lars Karl brukte Bolt i tillegg til Ihle, benyttet han også Adelsten i studentmatrikkelen. Også det kan kanskje være en ledetråd - som jeg ikke har funnet noen ende på.Hovedsaken for meg er imidlertid stadig å finne vitaldataene for faren: Lars Ihle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Har sett litt på 1801-tellingen og det er mulig at man må søke på en kombinasjon av fornavn Lars og gårsnavn Ihle. For å få fatt i Lars Ihles opphav, kunne giftermålet være et utgangspunkt - dersom far til brud og brudgom er nevnt. Ellers var det fint å få bekreftet via skifteregisteret for Christiania at kona til Lars Ihle het Buhring. Har snublet over en annen dame på internett som også er født i Sør-Odal med etternavnet Buhring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Harbek

Jeg jobber med Bühring-slekten, og har Louise Margrethe Bühring, antagelig født omkring 1821, gift 28.08.1845 i Sør-Odal med Lars (Larsen?) Ihle, kanskje født omkring 1815. (Fødselsårene er hypoteser.) Begge synes å være døde før 1865, jf. også skiftet nevnt i innlegg 8.Jeg har 5 mulige barn av dem, men er usikker pga. de ulike etternavnene. Disse er: 1) Lars Carl Adelsten Bolt Ihle, f. ca. 1846 i Christiania, jf. FT 1865. Har ikke funnet ham igjen senere, og vet ikke hvor mellomnavnene hans kommer fra. 2) Agnes Ingebjørg Brynhilda Ihle, f. 1848 i Christiania. Gift 24.10.1872 i Gamle Aker kirke med kavaleriløytnant Berthel Dehli, født 1847 i Furnes. I 1875 bodde de i Filosofgangen 11 i Christiania, og i 1900 bodde hun som enke på Dehli i Furnes, der hun drev gården. Disse hadde i hvert fall fire barn: Louise Margrethe D. (f. 1873), Margit Helene D. (f.1875), Bjarne D. (f. 1884) og Erling Bühring D. (f. 11.09.1887). Om sistnevnte kan man finne flere opplysninger på nettet. Familienavnet Bühring-Dehli finnes også i dag. (3) Olav Johan Bühring, iflg. IGI døpt 21.04.1850 i Domkirken i Christiania. Vet ikke mer om ham. (4) Bjørn Olaf Sverre Ihle, f. 1851 (?) i Christiania, jf. FT 1865. Gift 05.11.1885 i Trefoldighet i Christiania med Martha Andrea Erichsen. To barn er Gudrun Ihle, f. 1886 i Asker og Aslaug Ihle, f. 1892 i Christiania. (5) Johan Andreas Bühring, iflg. IGI døpt 28.08.1855 i Domkirken i Christiania. Vet ikke mer om ham heller. – Hvorfor (3) og (5) figurerer med etternavnet Bühring og de andre med Ihle har jeg foreløpig ikke funnet noen forklaring på.Louise Margrethe Bühring var datter av Johan Andreas Bühring, f. 24.07.1785. Han gikk på den militære (?) matematiske skole i Christiania 1794-95, men dimitterte derfra og gikk visstnok til sjøs og ble etter hvert skipsfører. Han ble gift 28.11.1817 i Sør-Odal med Adelheide Birgitte Hauge (f. ca. 1786), datter av Torkel Bergh (f. ca. 1764) og Anna Maria Nicoline Fridricha Johansen (?) (f. ca. 1762) på Søndre Berg i Sør-Odal. De bodde visstnok siden i Sør-Odal der Johan Andreas Bühring ble gårdbruker. Louise Margrethe Bühring hadde en eldre bror og tre yngre søstre. Søstrene ble alle gift og fikk en rekke etterkommere.Louise Margrete Bühring farfar var Ludvig Didrich Bühring, født på Rinkenæs i Sønder-Jylland 20.05.1754, død som artillerikaptein på Fredrikstad festning 16.05.1797. Med ham kom denne Bühring-slekten til Norge mellom 1774 og 1777. Farmoren var Andrea Margrethe Thulesius, født 02.04.1769 i Christiania og død der 25.02.1814, som var datter av den noe beryktede tredjeprest i Vår Frelsers menighet i Christiania Ole Andreas Thulesius og Anna Lange Orning. (Presteenken Anna Thulesius var den første som ble begravet på Vår Frelsers gravlund i Christiania, i 1808.)Artillerikaptein Bührings foreldre var infanterikaptein Johan Georg Bühring (død før 1773) og antagelig Charlotte Anna Richers, som han giftet seg med i Citadelskirken i København 15.01.1740.Dette var jo etter hvert ganske fjernt fra Revierhavnens Baatforening, men jeg takker for de opplysningene som dere, Leif Kåre og Grethe, har kommet frem med her. Ikke alt har jeg funnet selv. Og det er mulig jeg vet noen om den Bühring-damen i Sør-Odal du snublet over i innlegg 9, Grethe, hvis du har interesse av det og har fornavnet hennes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Takk for informasjon og inspirasjon fra både Grethe og Ketil.- Grethe har avklaret (innlegg 8) at Lars Ihle døde høsten 1864 med skifte 26-28.10.1864. Da var Louise Margrethe Bühring arvetager og fortsatt i live. Ved FT 1865 ser hun derimot ut til å være død.- Når det gjelder fem barn etter Lars Ihle og Louise Margrethe Bühring ligger det noe mer informasjon på denne siden. Ved FT 1865 bodde fire blad Ihle som logerende hos enken Sigrid Mathea Øiseth fra Odalen: Oline, 24 år, Agnes Ingebjørg Brynhilda, 17 år, Lars Karl Adelsten Bolt, 19 år og Bjørn Olaf Sverre 14 år. Oline er født på Hedemarken (Odalen?) 4 år før giftemålet mellom Lars og Lovise Margrethe. Hun er øyensynlig søsken med de øvrige Ihle-barna som er født i Christiania, men det er uklart om hun er felles barn eller særbarn for en av dem.- Olav Johan Bühring, døpt 21.04.1850 og Johan Andreas Bühring, døpt 28.08.1855 har vært ukjente for meg. Om vi regner med Oline, kommer antallet barn opp i seks.- Lars Karl ble Immatrikulert: 13.09.1865 og døde uten å ha tatt Ex.phil, sannsynligvis 1865/66. innlegg 1 og 4)- Bjørn Olaf Sverre tok juridikum i 1875 og kan sannsynligvis følges FT 1900, i statskalenderen eller Finne-Grønn: Norske Prokuratorer og Sagførere.Jeg ser at jeg som vanlig befinner meg på viddene, fjernt fra Revierhavnens Baatforening, men jeg vet også at det kan være både fornuftig og ikke minst interessant at ta noen lange omveier i blant. Veien tilbake til båtforeningen går gjennom Lars Ihle, hans liv, og spørsmålet om når han ble født. Grethe har gitt meg noen tips om hvor jeg burde lete. Dette har jeg fulgt opp.Jeg har sett nærmere på 1901-tellingen for om mulig å finne en kandidat, eller andre indikasjoner. Lars Ihle meldte seg inn i båtforeningen i 1858. Gjennomsnittsalderen på medlemmene var 26 år. Hvis han skulle vært med på 1901-tellingen måtte han være minst 57 år ved innmelding – en meget høy alder.. I 1845 giftet han seg med Louise Margarethe Buhring, og han kan ha vært gift før. Eldste datter? som vi kjennere er født 1841/42. Sannsynlig fødselsår er 1810-20. Jeg har likevel fulgt opp folketellingen for 1801 for gårdsnavnet Ihle og Fornavnet Lars, født 1790-1801. Da finner jeg fire mulige kandidater, alle fra indre Østland i rimelig avstand fra Odalen hvor han giftet seg med Louise Margarethe Buhring.Adelsten-sporet gir ingen tilslag hverken på gårsnavn eller familienavn ”Bolt” gir heller ingen tilsag på gårdsnavn, mens det er fem med navnet bolt i FT-01, herav fire ugifte kvinner mellom 21 og 32 år. Hver av dem kan senere ha blitt mor til Lars Ihle eller Louise Margarethe Buhring. Kanskje disse fire er mer lovende spor enn Larse’ene på Ihle?Gårdmannssønnen: Lars Johanssen, f. 1799, sønn av Bonde og gaardbeboer Johanes Larssen, f. 1747, på Søndre Ihle i Furnes Annexsogn i Vang. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10414.wc2&gardpostnr=185&personpostnr=2874#a0>LenkeHusmannssønnen på samme gård: Lars Olss, f. 1800, sønn av Huusmand med jord Ole Larssen, f. 1773, under Søndre Ihle i Furnes Annexsogn i Vang. LenkeLars Olssen, f. 1796, sønn av Bonde og gaardmand Ole Olssen, f. 1753, på Nordre Ihle i Ullensager Lenke Lars Olsen, f. 1791, sønn av Marthe Olsdatter som er gift for 2. gang med Gaardbruger Syver Syversen på Ihle i Næss sogn i Akersahus. LenkeBolt:Anne Cathrina Bolt, 25 år, Ugift, Informerer børn og er logerende (guvernamte?) hos Regiments feldskriver ved det Syndenfieldske Regiment den 40 år gamle Georg Friderich Nicolaus Weber, Fredrikshald. (Mulig mor til Lars Ihle eller Louise Margarethe Buhring?) LenkeHenrich Bolt, 62 år, Enkemand, Logerer hos Contoir fuldmegtig Hartvig Tambs, Fredrikshald (far til Anne Cathrina?) Lenke Antonette Rose Bolt, 24 år, Huusjorfrue hos Cancelie Raad og Sorenskriver paa Folloug Erich Horn, Drøbak. LenkeKaren Bolt, 32 år, (ugift?) Har tilhold hos Gaardbruger og skipper Aanon Persen på Natvig, Øyestad (Grimstad), 40 år, og hans kone Christine Magrete Røring, 38 år. Karen Bolt er ”Konens beslægtet”. LenkeGiertru Bolt, 21 år, ugift, bor hos Skoemager og gaardbeboer Christen Olsen og Hans kone Berthe Gurie Dahl. Giertru Bolt er Konens søster.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Harbek

Her var det mye å se nærmere på! Bare en ting i denne omgang: Ifølge FS/Vital ble Oline Ihle gift 07.11.1870 i Christiania med Hans Stenbloch Dahl. Hennes far er der oppført som Ole Larsen Ihle. Oline er vel da heller f.eks. søskenbarn av de tre andre Ihle-barna som bor hos Signe Mathea Øiseth i FT 1865.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Jeg er enig i at Oline ser ut til å være søskenbarn. Lars Ihle kan være bror av hennes far Ole LARSEN IHLE som vi finner igjen i 1865 som husmannen Ole Larsen Ihle, på Ødegaarden i Vang f. 1802. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=hentglobal&register=etternavn&pgj=58&teljing=ft1865&filnamn=f60414.wc2&amt=4&funnenr=342>Lenke Vi kan selvsagt ikke finne Ole Larsen Ihle direkte i FT 1801, men blant personene på Ihle-gårdene i 1801 kan vi kanskje finne faren, Lars, til Ihle-brødrene?I 1801 finner man 60 personer fordelt på 3 forskjellige Ihle-gardar i Vang, Hedemark. Lenke På Ihle-gårdene og husmannsplassene under disse finner vi en kandidat til en mulig far ve navn, Lars, født før 1783:Lars Monsen, født 1781, ”tjenestefolk” på Søndre Ihle i Vang er den eneste som delvis fyller betingelsene. Lenke For at dette skal være den rette, forutsettes det imidlertid at han senere får husmannsfeste under Søndre Ihle. – Også andre ved navn Lars kan selvsagt ha fått slikt feste etter 1801. – Her må vi åpenbart til bygdebøkene.Er det noen som kan sjekke om en Lars med tilknytning til Ihle-gårdene i Vang fikk en sønn: Ole i 1802, samt en annen sønn Lars? Ole Larsen Ihle finner vi i 1865 på Ødegården.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Bolt- og AdelstenDisse navnene tok Lars Ihles sønn, Lars Karl Adelsten Bolt Ihle, i bruk både ved immatrikuleringen og ved folketellingen 1865. Senere ble han kontorsjef i Stortinget. Det er ganske sikkert ikke belegg for navnebruken på farssiden, Lenke og neppe heller på morssiden. Navnebruken hans må sannsynligvis tilskrives et ønske om å skaffe seg et urbant image som ga en aura av gammel embetsmannsfamilie, jfr. Garborgs ”Bondestudentar”.Betegnelsen ”Den frie Mathematiske skole i Christiania”Ketil Harbek stiller implisitt et spørsmål om denne skolen når han i forbindelse med Johan Andreas Bühring skriver: Han gikk på den militære (?) matematiske skole i Christiania 1794-95, men dimitterte derfra og gikk visstnok til sjøs og ble etter hvert skipsfører.Den senere Krigsskolen ble opprettet i 1750 under navnet ”Den frie Mathematiske Skole i Christiania”. Før universitetet ble opprettet i 1811 og Den kongelige Kunst- og Tegneskole i 1818, var det, med et delvis unntak for bergverksskolen på Kongsberg, bare den Mathematiske Skole som ga videregående undervisning i fysikk, matematikk og tegning. Ingeniøroffiserer og andre med bakgrunn derfra sto lenge for mye av også den sivile bygg- og anleggsvirksomheten som krevde slik kompetanse. Matematikkutdannelsen ga et utmerket utgangspunkt for skippere som hadde større navigasjonsambisjoner enn nordsjøseilas.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Gjennom sidetema nr. ”24976: Ole Larsen Ihle i 1865 på Ødegården I Vang, Hedmark, f. 1802. Hans sønner?” [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=24976&sok=seilende&startnr=&antall=&spraak=>Lenke har Lars Ihles slektslinjene bakover blitt klare, og jeg foreslår å avvikle dette sidetemaet nå. I stedet samler vi debatten som har vært ført under begge temaene, i dette hovedtemaetHovedsaken for meg er at jeg nå har fått konstatert at han hadde gårdbrukerbakgrunn fra Nes på Hedemark, hvor foreldrene Lars Olsen (1774-1827) og Kari Hansdatter (1775-1864) hadde giftet seg 10.12.1802. Han var yngst av åtte barn, hvorav syv levde opp. Familien hadde bodd flere steder i Nes før faren kjøpte gården Lille-Ihle i 1811; herav Ihle-navnet. Faren døde da han var 12 år, og resten av oppveksten skjedde med moren og eldre søsken. Når det gjelder de videre forutsetninger hjemmefra for at han senere skulle bli en fremgangsrik kjøpmann i Christiania og godt gift – eller omvendt, så er det fortsatt noen løse ender å nøste opp:1) Han kunne ha arvet startkapitalen. - Det er mulig at moren ikke ble sittende i uskiftet bo, slik at Lars disponerte noe kapital da han flyttet til Christiania. Opplysningene i den gamle bygdeboken, om et skifte etter farens død og om et (annet?) skifte i 1831, kan tyde på at Lars og søsknene disponerte egne midler. Indirekte kaster kanskje den nye bygdeboka lys over saken. (Ikke kommet på bibliotekene i Oslo – ikke på BibSys: hva er referansen?) A. Vidvei refererer at også den eldre broren Hans Ihle f. 1806 (n Sterud), gm Martha Elisabeth, ble kjøpmann. Når to brødre med gårdbrukerbakgrunn blir kjøpmenn tyder det på at det fantes en startkapital som ble frigjort i familien, for eksempel ved at alle søsknene disponerte hver sin del av halve arven. Hvor store kunne arvelottene i så fall ha vært?2) Broren Hans kunne ha hjulpet ham i gang. - I referatet fra den nye bygdeboken står det bare at Hans ble kjøpmann, mens om Lars heter det at han ble kjøpmann i Christiania. Jeg antar at dette betyr at Hans drev kjøpmannsvirksomheten sin lokalt, på Nes? Kunne Lars ha arbeidet for den eldre broren Hans og lært noe om handel før han selv etablerte seg i Christiania? Hvor drev Hans sin handel? Hvor bodde han og når døde han?3) Ekteskapet i 1845 med Louise Margrethe Bühring og hennes antatte medgift/arv kan ha gitt grunnlaget for at han etablerte seg som kjøpmann. På den annen side tilhørte Louise Margrethe i utgangspunktet en helt annen sosial divisjon enn Lars Ihle. På meg virker det usannsynlig at de hadde blitt gift om Lars ikke allerede hadde kommet seg opp og frem. En annen ting er at en eventuell medgift ville ha styrket virksomhetenKetil omtaler hennes morfar, løytnant Torkel Bergh på Søndre Berg i Odalen, som gårdbruker. Det må være et understatement. Torkel Bergh yrke i FT 01 er: ”Lieutenant i Armeen Gaardbruger har Mølle og Saugbrug”. Sammen med Anna Maria Nicoline Fridricha Johansen førte han stort hus på gården med guvernante til barna, (Konens 28-årige ugifte søster Conradine Wilhelmine Prydz ”Lærer børnene” – har Ketil sjekket Prydz-linjen?) 10 tjenere, og seks husmenn. Jeg er mer tilbøyelig til å karakterisere Torkel som gods/brukseier enn som gårdbruker. Om det var gården Søndre Berg som skipperen Johan Andreas Bühring overtok da han ble ”gårdbruker” i Sør-Odal, er uklart. Man skal inntil videre ikke se bort fra at Louise Margrete kan ha vokst opp med den samme livsstilen som morfaren holdt i 1801 – og det åpner for at hun brakte betydelige midler inn i ekteskapet med Lars.4) En annen effekt av ekteskapet med Louise Margrethe kan ha vært at hennes eventuelle familieforbindelser med kjøpmannsmiljøet i Christiania, kan ha lettet etableringen av Lars Ihles vinhandel. Slike familieforbindelser ville uansett ha kommet godt med selv om han alt var etablert i 1845.Ketil referer til brev fra sin farmor hvor hun skrev: ”Jeg har hørt at døtrene på Brånås (søskenbarn av Louise Margrethe) ofte var ukevis på besøk hos kjøpmann Hauge i Grensen. Jeg tror han hette O.M. Hauge. Har tenkt meg at han hadde forbindelse med Adeleide Hauge.” Denne kjøpmann O.M. Hauge har Ketil selv identifisert greit nok som stortingsmannen O.M. Hauge (1803-68). Teoretisk kan O.M. Hauge i Grensen ha vært halvbror til Louise Margrethe fra moren Adeleides første ekteskap; i så fall måtte hun ha vært ca. 18 år da hun fikk ham. Men det står selvsagt åpent om det i det hele var noen familieforbindelse til ham. Jeg antar at noen sitter med informasjon om kjøpmann og stortingsmann O.M. Hauges opphav? (jeg finner ham hverken i FT 01 -65 eller i Borgerrullene) - Kanskje Ketil åpner et eget tema om den saken? – (I denne forbindelse kan han kanskje se på om det er en ledetråd i vielsen mellom Adelheide Pauline Berg, f. 1839 og advokat Emil Stang 12 JUL 1865 i Trefoldighet. Lenke I FT 1865 bosatt i Østre Gade 14, tvers over gaten for Ihles hus.)Etterslekten til Lars Ihle og Louise Margrethe Büring.Jeg har kunnet supplere opplysningene som hittil har kommet frem – særlig gjelder det Sverre:1) Lars Karl Larsen Ihle (Lars Carl Adelsten Bolt Ihle), f. 15.07.1846 i Christania,. Immatrikulert:13.09.1865. I 1865 bosatt i St. Olafsgade. sammen med søster 2), bror 4) to og kusine Oline Ihle, alle ugifte. Død. 04.02.1867, adr. i skifteprotokoll: Østre Gade; dvs. familiens gamle eiendom på Karl Johan. (Stdentmatrikkelen, FT 65, Skifteregister)2) Agnes Ingebjørg Brynhilda (Larsen) Ihle, f. 1848 i Christiania. Gift 24.10.1872 i Gamle Aker kirke med kavaleriløytnant Berthel Dehli, født 1847 i Furnes. I 1865 bosatt i St. Olafsgade. sammen med brødrene 2) og 4) og kusine Oline Ihle, alle ugifte. I 1875 bodde familien Bühring/ Dehli i Filosofgangen 11 i Christiania, og i 1900 bodde hun som enke på Dehli i Furnes, der hun drev gården. Disse hadde i hvert fall fire barn:2a) Louise Margrethe Dehli (f. 1873)2b) Margit Helene Dehli (f.1875)2c) Bjarne Dehli (f. 1884)2d) Erling Bühring Dehli. (f. 11.09.1887) redaktør, stortingmann (h)3) Olav Johan Bühring, iflg. IGI døpt 21.04.1850 i Domkirken i Christiania. Antatt død før 1865.4) (Bjørn Olaf) Sverre (Larsen) Ihle, født 05.11.1851. I 1865 bosatt i St. Olafsgade. sammen med bror 1) søster 2) og kusine Oline Ihle, alle ugifte. Immatrikulert:24.09.1870. cand. jur. 00.12.1875 med haud. I 1875: logerende i Hegdehougsveien 11, ”fuldmægtig på sagførerkontor og medejer i en gård i Kristiania”. Gikk på Bergsliens malerskole og bodde 1883/1884 i Paris, i pensjonatet i rue de Douais, sammen med studiekameratene N. Gustav Wentzel og Nils Schjelbred. Lenke,%2520Gustav.html+%22Sverre+Ihle%22&hl=no&ie=UTF-8 Gift 05.11.1885 i Trefoldighet i Christiania med Martha Andrea Erichsen, f. 1857 i København. I FT 1900 er han ført opp som Sverre Ihle: ” Formue maler og Billedhugger. Cand. jur.” (sjekk: Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982-1986) Familien bor i Svoldergade 7 og har to døtre. I 1902 nevnes en Sverre Ihle som medstifter av fotballklubben Lyn, men det dreier seg kanskje om en annen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Ketil har rett i at Lars Ihles svigermor Adeleide fikk Hauge-navnet i et første ekteskap, og hun må ha vært enke da hun 31 år gammel giftet seg med Louise Margrethe Bührings far. Det er ikke rart at det var god kontakt mellom Louise Margrethe og Kjøpmann OM Hauge; de var halvsøsken. S. C. Hammer skriver i Biografisk leksikon: ”Hauge, Ole Mathæus, 1806﷓68, kjøbmand, søn av landhandler Ole H. og Adelheide Bergithe van der Weyde Bergh, f. paa gaarden Semb i Odalen 16/l0 1806, d. i Kristiania 31/1 1868. Gift 1) paa ØstreToten 28/12 1833 med Marie Hammer, f. der 1812 (hjemmedaab stadf. 14/6), d. i Kristiania 29/2 1852, datter av landhandler Abraham Falch H. og Cathrine Marie Nimb; 2) i Kristiania 1/5 1856 med Gunhild Marie Brinch, f. i Arendal 12/8 1830, d. i Kristiania 18/1 1905, datter av skibsfører, senere skibsreder i Kristiania Christian Nielsen B. og Anne Cathrine Pedersen (Møll). H. var en typisk repræsentant for den generation av handelsmænd som i løpet av 1820﷓aarene kom ind til Kristiania fra landdistrikterne (…) l 1831 fik han borgerskap som kjøbmand; allerede saa tidlig som i begvndelsen av 1840﷓aarene hørte H. til de mere fremtrædende kjøbmænd i byen, og i 1847 blev han valgt ind i Kr.anias kommunestyre, som han sat som medlem av til utgangen av 1853. Samtidig var han i en aarrække et av de mest aktive medlemmer av den bekjendte korporation ,Handelens Venner', hvis omfattende initiativ paa vigtige omraader av vort økonomiske liv fik betydning ikke bare for hovedstaden, men ogsaa for landet. Desuten var H. i aarene 1851﷓57 suppleant i Hypotekbankens direktion. I 1848 og 1851 møtte H. paa Stortinget som 2. repræsentant for Kristiania og Lillehammer, (…) stortingsperioden 1865﷓66 for anden gang (første gang i 1857) blev valgt til 3. suppleant for Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger.” (Hvis Ketil ønsker hele teksten, kan jeg maile den. Send meg i så fall en e-post: leif.k.solberg@c2i.net) O.M. Hauges far og Adelheides første mann, Priviligeret land kræmmer Ole Hauge, 42 år, finnes i FT 01 Lenke på gården Schiulstad Søndre. I 1801 er han gift med den 37-årige Olava Marthea og har to små barn med henne. Hammer skriver at O.M. Hauge ble født på gården Semb i Odalen. Når jeg sjekker Semb I FT 01 finner jeg at eieren ikke er ført opp som bosatt på gården, men for både 7-årige Anne Jensdtr og den 11-årige Krøbling Hendrich Sørensen er det kommentert: ” Er hos hr hauge af medlidenhed”. Det indikerer selvsagt at det er Ole Hauge som er eieren av også denne gården. Det ser forøvrig ut til at levestandarden hos Hauge lå på samme nivå som Adelheide var vant til hjemmefra: På de to gårdene var det 8 husmenn med familier og 19 tjenestefolk, hvorav bare én er oppført som ”Krambodreng”. Ut over dette er det også en del lægdslemmer og andre i Hauges brød. I alt er det 77 personer på de to gårdene. Begge gårdne ligger i Opstad prestegjeld i Strøms sogn – det samme som gården Bergh, hvor Adelheide kom fra. Mellom 1801 og 1806 må Ole Hauges første kone Olava Marthea ha dødd, og han må deretter ha giftet seg for 2. gang med Adelheide. I dette ekteskapet fikk de minimum sønnen Ole Mathæus Hauge (1806﷓68). (Ble han kalt opp etter 1. kone, Mathea?) Deretter må også Ole Hauge ha dødd en gang mellom 1806 og 1817 da Adelheide ble gift med sjøkaptein Johan Andreas Bühring. Dette gir også god mening til historien om at paret bosatte sg i Odalen hvor Bühring visstnok ble gårdbruker. Selv om Ole Hauges barn av 1. ekteskap sikkert fikk sine arveparter etter skifte, kunne Adelheides part ha omfattet enten gården Schiulstad Søndre eller Semb gård. Det at Louise Margrethe Bührings giftemål med Lars Ihle i 1845 fant sted i Sør-Odal, bekrefter at Bühringfamilien fortsatte å bo der. – Jeg antar at bygdebok for Odalen bør kunne gi nærmere informasjon? Jeg har tidligere stilt spørsmålet om det var giftemålet med Louises som gjorde det mulig for Lars å etablere seg som kjøpmann, eller omvendt, om etableringen var en forutsetning for giftemålet. De digitaliserte borgerullene gir ikke svar, han er ikke registrert der med borgerbrev, men Adressekalenderen for Christiania 1861 besvarer spørsmålet. Der går det frem at han etablerte seg som kjøbmand i Christiania i 1841, fire år før giftemålet. En annen ting var nok at Louise Margrethe Bühring tilførte kapital og gjennom broren også forbindelser opp i byens gode (kjøpmanns)selskap . Disse spørsmålene kommer jeg tilbake til når jeg blir ferdig med å gjennomgå diverse grunnbøker for Christiania og Aker. Da vil jeg også få bedre grunnlag for å si mer om betydningen av kjøpmannskapet til Lars bror, Hans. I denne omgang vil jeg nøye meg å henlede oppmerksomheten på en annen side ved Louise Margrethes bror O.M. Hauge.. Han giftet seg for 2. gang 1/5 1856 med Gunhild Marie Brinch som var datter av skibsfører, senere skibsreder i Kristiania Christian Nielsen B. og Anne Cathrine Pedersen (Møll). Gunhild Maries bror var den Christian Brinch jun. som jeg har omtalt under tema. 24925: ”Juveler/urmaker Brinck Christiania 1853” (11) Christian Brinch jun. var et av pionermedlemmene i båtforeningen fra 1853. Ved giftemålet i 1856 ble han svoger av Lars Ihle, og det er mulig at påvirkning fra svogeren tilskyndet Lars Ihles innmeldelse i foreningen i 1858.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Harbek

Stor takk, Leif Kåre, for alt du har funnet frem til, og for at du har tatt deg arbeidet med å legge det ut i forumet! Her er masse nytt for meg som jobber med Bühring-etterkommerne. Og det er moro å se at de brokkene av familiehistorie som min farmor skrev ned passer inn i denne mye mer utfyllende historien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Brøgger

Det er et portrett av 'Medlem av Christiania Kongelige Borgergarde kjøpmann Lars Ihle i uniform modell 1838' i Knut Strøm: Norske Borgervæpningsuniformer - billedhefte, utgitt av Forsvarsmuseet Akershus 1992.Originalen oppgis å være på Oslo Bymuseum, Oslo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Takk for nye opplysninger om han Lars.Christiania Kongelige Borgergarde ser, naturlig nok, ut til å ha vært en fellesnevner for mesteparten av medlemmene i båtforeningen. Byens borgere og deres sønner var fritatt fra ordinær militærtjeneste, men pålagt tjeneste i borgergarden. Det pågår forøvrig et registreringsarbeide av medlemmene i borgergarden som jeg håper snart blir tilgjengelig på nettet.Når det gjelder Lars Ihle, hans bror Hans Ihle og svogeren kjøpmann Hauge, vil jeg med det første komme tilbake med en del tilleggsinformasjon når den er ferdig analysert.Leif Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Ketil Harbek Jeg ble først nå oppmerksom på ditt gamle tema: 13677: ”Hvordan tolke opplysninger i skifteregister?” [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=13677&sok=Ketil+Harbek&startnr=&antall=&spraak=>Lenke Her er det reist flere undertema som du kanskje har fått noe nærmere avklaring på: Kjøbmann Lars Ihle blir oppgitt som barnefar til Mary Senora Larsdatter Ihle født 7. september 1861, døpt i Trefoldighetskirken 13. juli 1862. Har du fått avklaret nærmere hvem moren, Kathrine Hansen, var? (Kan det dreie seg om Anne Kathrine Hansen, 34, gift med Ole Jacobsen Rabe, 38, i Carljohansværn - FT 65?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Harbek

(Til innlegg 20:) Nei, jeg har nok ikke fulgt opp Mary Senora. Hun er jo ikke Bühring-etterkommer, som jeg primært er på jakt etter. Det er klart at hun hører med i bildet, men noen grenser har jeg måttet sette underveis - i hvert fall midlertidig.Nei, jeg har heller ikke vært på Riksarkivet, men den tråden bør jeg nok følge opp. Jeg kan ikke umiddelbart si noe som motsier den muligheten du skisserer. - For tiden har jeg imidlertid vendt blikket bakover (jf. tema 25953 Lenke). Takk forresten for din kommentar der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest alexander interior

Her er et utkast fra Arc (vedr. Koppgaarden): Herman Kopp var i vinlære i Hamburg, men som 19-åring reiste han i 1839 til Kristiania, der han arbeidet ved kjøpmann Hans Ihles vin- og brennevinsutsalg. Han etablerte sin egen forretning i Stortorvet 2, hvor han også bodde med sin familie. Etterhvert kjøpte han eiendommen av parykkmaker Peder Hansen Vogt - i 1872. Kopp rev denne gården i 1879 og erstattet den med sitt flotte nybygg. Bokhandler Jacob Dybwad hadde allerede i 1852 utsalg i Stortorvet 2, og bokhandelen fortsatte som leietager her frem til gården ble restaurert i 1986. Gården var i familien Kopps eie til slutten v 1980-årene.Agnes Ingebjørg Brynhild Ihle (1848-1925) var datter til Buhring - og hennes sonn Erling tok navnet Buhring i tillegg til farens navn - derav Buhring-Dehli. Erline var stortingsrepresentant og redaktor. Hans datterdatter giftet seg meg Hermann Kopp som var tippoldebarn av Hermann Kopp fra Hamburg som jobbet for Hans Ihle i Oslo...her er fra LenkeBÜHRING-DEHLI, Erling (f. 1887)Stortingsperioder: 1928-30: 2. rep. for Høyre fra Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik. Redaktør. 1931-33: 1. rep. for Høyre fra Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik. Redaktør. Medlemskap i stortingskomiteer: Fagkomiteer: 1928-30: Medlem i Lønningskomiteen 1931-33: Medlem i Administrasjonskomiteen Spesialkomiteer: 1931-33: Medlem i Den store budsjettkomiteenPersonalia: Født 11.9.1887, Dehli i Furnes, Hedmark. Sønn av rittmester Berthel Dehli (1847-1891) og Agnes Ingebjørg Brynhild Ihle (1848-1925).Utdanning og yrke: Student - Hamar skole 1905. Cand. jur. - 1909. Journaliststipendium - Gjentatte ganger.Medarbeider - 'Aftenposten' og 'Hamar Stiftstidende' (leilighetsvis i studietiden). Ansatt - 'Morgenavisen', Bergen 1909. Medarbeider - 'Aftenposten' 1910-1911. Redaksjonssekretær - 'Dagsposten', Trondheim (et halvt års tid). Redaktør - 'Oplandenes Avis', Hamar fra 1902 (fra 1. juli 1902). Redaktør - 'Hamar Stiftstidende' og 'Oplandenes Avis' 1916-1932 (sammensluttede aviser. Fra 1. juli 1916 til 15. okt. 1932). Redaktør - Allers Familiejournal fra 1934. Kommunalpolitisk aktivitet: 1925-28: medlem Hamar bystyre.Offentlige verv: Medlem - Riksteaternemnda Verv i partier: Formann - Hamars høyreforening Verv i organisasjoner: Medlem - Nationaltheatrets representantskap (1937-1946) Medlem - Styret for Norsk Presseforbund (1918-1919) Medlem - Styret for Norsk Presseforbund (1922-1925) Formann - Oplandenes Presseforening (1916-1920) Formann - Riksmålsforeningen, Hamar Formann - Hamar og Oplands Kunstforening Andre administrative verv: Medlem - Styret for Norsk Telegrambyrå (1922-1932) Litteratur: Utga - Boken Johan Nygaardsvold Diverse: Okkupasjonen:Han ble 29. nov. 1940 arrestert og satt på Møllergt. 19 og Grini til 3. febr. 1943. Ble avskjediget sin stilling som redaktør i aug. 1943 av 'Pressedirektoratet', men tiltrådte igjen etter frigjøringen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Jeg hadde allerede merket meg referansen til Hans Ihle på Arc i omtalen av Koppgaarden. http://www.artemisia.no/arc/ Den gir et glimt av lys i det mørket som omgir etableringen av brødrene Ihle som kjøpmenn i Christiania. Også innholdet i Hans Ihles kjøpmannsskap har stort sett vær svært diffust. Det har derfor stått på timeplanen min å maile Geir Tandberg Steigan med spørsmål om hvilke kilder som ligger bak opplysningen. Derfor passet det bra med Alexanders innlegg hvor det går frem at det er han som er kilden for Arcs omtale, men hva er din kilde Alexander? Man kan bare skimte konturene av Hans Ihles karriere gjennom adressebøkene og folketellingene. Her omtales han skiftevis som Brændevinshandler og Destillateur. Etter Alexanders opplysninger ser det ut til at eldstebroren Hans, ikke unaturlig etter aldersforskjellen, etablerte seg som den første av dem. I 1839 må han ha vært i full virksomhet siden 19-årige Herman Kopp som hadde vært i vinlære i Hamburg, fikk arbeid ved kjøpmann Hans Ihles vin- og brennevinsutsalg. Men vi vet ikke når de flyttet til Christiania. De kan ha flyttet samtidig etter å ha mottatt arveoppgjør etter skiftet i 1831, eller eldstemann Hans kan ha flyttet først og etablert seg i hovedstaden før Lars kom etter. Vi vet heller ikke hvor de drev denne (disse) første virksomheten(e). Mangelen på kilder om Hans’ kjøpmannskap indikerer at det ikke gikk så godt for ham og at han tok arbeid hos den yngre broren, bl.a. som destillatør i hans brennevinsbrenneri og eddikbryggeri på Louiselund på Majorstua. I denne perioden var familien bosatt på ulike adresser i Piperviken - uten tjenestepike. Etter at Lars døde i 1864 omtales han i folketellingene og adressekatalogene som Brændevinshandler og Handelsborger, og familien flytter til en mer fasjonabel adresse på Hammersborg – med pike. Jeg vil tro at dette betyr at han overtok den praktiske driften av ”Ihles Vinkjælder”. Men igjen er jeg henvist til gjetning i mangel av kilder. Når det gjelder ekteskap og barn etter Lars og Hans så må Alexander ha kommet i skade for å forveksle brødrene. Hans Ihle giftet seg i Domkirken 06.12.1850 med Marthe Elisabeth Nilsen (f. 1822 på Norderhov, Ringerike) og ekteskapet var, så langt jeg vet, barnløst. Lars Ihle giftet seg i Sør-Odal 28.08.1845 med Louise Margrethe Bühring. Lars og Louise Margrete fikk fem barn, hvorav tre vokste opp, herav Agnes Ingebjørg som ble mor til redaktør og stortingsmann Erling Bühring Dehli, f. 1887. Uten at jeg kjenner Marthe E. Nilsens familiemessige forutsetninger, ser det ut til at i hvert fall Lars kone, Louise Margrethe Bühring, kan ha hatt betydning for Lars Ihles karriere. Hun var født rundt 1821 og kom fra en offisers- og godseierfamilie i Sør-Odal. Antagelig brakte hun med seg en betydelig medgift, og hennes eldre halvbror, Ole Mathæus Hauge, var en veletablert Christianiakjøpmann (bystyre- og stortingsrepresentant mv.) med gode forretningsforbindelser. Bühring-navnet ble antagelig regnet som et ”bedre” navn enn Ihle, og det forklarer at datteren brakte dette navnet videre til sin sønn redaktør Erling Bühring Dehli som ble stortingsrepresentant . Sønnen, cand.jur. Sverre Ihle, som ble en kjent billende kunstner, beholdt derimot Ihle-navnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Lars Larsen Ihle –dette ble litt for mye prosa for meg, så jeg forsøker en liten oppsummering av hva vi vet av fakta mens han levde. Har jeg utelatt noe? Skiftet etter faren er ikke med, da jeg ikke har lest dette:Født 02.10.1815 Lille Ihle (foreldre Lars Olsen og Kari Hansdatter) - Døpt 29.10.1815 i Furnes kirke. Konfirmert 12.10.1829 i Furnes kirke.Viet 28.08.1845 i Sør-Odal med Louise Margarethe Bühring. Er ikke forlover ved broren hans vielse 06.12.1850. Død i Østre Gade 15 av ”Hjernebetændelse” 10.10.1864, etterlater 3 barn hvorav 2 umyndige. Begravet 15.10.1864 i Trefoldighetskirken.Egne barn;Utenfor ekteskap: ”Mary Senora”, født 07.09.1861 og døpt i Trefoldighetskirken 13.07.1862 med ”Pige Kathrine Hansen” i arbeiderboligene i Rosenkrantzgade. (dvs. Rosenkrantzgade 8).I ekteskap:”Lars Karl Athelstan Bolt” 15.07.1846, døpt vor Frelsers Kirke 01.10.1846 – foreldrenes adresse oppgitt til No.1 Torvet. NB! Som fadder er bl.a. ”Gaardbruger Hans Ihle”. Også som konfirmert (22.05.1864) gjentas formen Atelstan, han brukte selv senere Adelsten som 3. fornavn.. (Kun nevnt ved navn i ”Studentene fra 1865”)Agnes Ingeborg Brynilde født 15.04.1848, døpt 28.04.1848 på Fødselsstiftelsen ( ikke i vor Frelsers Kirke som det feilaktig står i FS). Konfirmeres samtidig som sin eldre bror, begge er vaksinert svært sent (hhv 1862 og 1864).”Olav Johan Andreas Bühring” født 17.01.1850, døpt 21.04.1850 i vor Frelsers Kirke. Foreldrenes adresse ”ved Torvet”. Hans Ihle er igjen fadder, nå står han som ”Stillatair”.Bjørn Olaf Sverre født 05.11.1851, døpt 03.10.1852 i vor Frelsers Kirke. (Ønsket ikke å bidra til ”Studentene fra 1870”)”Johan Andreas Bühring”, født 17.11.1854, døpt 28.08.1855 i vor Frelsers Kirke, foreldrenes adresse ”ved Torvet”.Lars Ihle er nevnt som kjøpmann ved barnas dåp.Som borger var Lars Ihle med i Christiania Borgerlige Infanterikorps, det flotte portrettet til tross, han var kun menig tjenestegjørende.(Alle opplysninger over er hentet fra kirkebøker, dødsfalssregister for Christiania Skifteret og Ruller for Christiania Borgerlige Infantericorps).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Morten Bühring-Dehli

Har lest igjennom dette og her er det mye jeg ikke visste. Jeg har alltid lurt på hvordan Bühring og Dehli ble slått sammen, men min familie har ikke kunnet gi meg noe informasjon, så dette må jeg si var gøy å lese! Nå vet jeg litt mer om hvor jeg kommer fra!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.