Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leif Kåre Solberg

[#24931] Handelsfuldmektig Chr. M. Mathiesen , Christiania 1855

Recommended Posts

Guest Leif Kåre Solberg

Angående bakgrunn for spørsmålet se tema nr 24921: LenkeHandelsfuldmektig Chr. M. Mathiesen Reg. som innmeldt i Revierhavnens Baatforening i 1855 Adressekalender for Christiania 1857: Prindsensgade 9Kan noen hjelpe med nærmere opplysninger om fornavn, fødsels- og dødsår /sted og tilsvarende for eventuell ektefelle, foreldre og barn? Foreligger det også andre opplysninger om hans liv, er jeg selvsagt også interessert i dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Takk for tipset. Jeg har nok, litt overilet, da jeg forkastet ham i en tidlegere runde. I 1865 er Christian Marius Emil M. bosatt i Mandal i stedet for Christiania, og han er Overtoldbetjent i stedet for Kiøbmand.Imidlertid ser jeg nå at han har tre barn født i Christiania mellom 1849 og 1855. Det gjør at han bør rykke opp på listen over kandidater. Er det noen som vet mer om denne tolderen og kjøpmannen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Gunnar Arntzen

Ifølge W. Lassen: Studenterne fra Aaret 1831, 1881, s. 22, var Christian Marius Emil Matthiessen (NB! 2t og 2 s) født i Kristiansand 2.3.1811 som sønn av kjøpmann, konsul Christian Marius Emil Matthiessen (1780-1863) og Christine Mathea Bærentsen /1776-1849). Han tok examen artium 1831, ble cand.jur. 1838/39 (gikk opp til eksamen to ganger), ansatt som ekstraskriver i Revisjonsdept. 1.1.1839, kopist sst. 20.10.1841 og kgl. fullmektig sst. 23.6.1854. Overtollbetjent i Mandal 16.2.1861, tollkasserer st. fra august 1881. Gift 9.5.1849 i Christiania med Doralise Marie Smith (f. 17.9.1826 i Chra.), datte av h.r.assessor Peter Hersleb Smith /1799-1854) og Caroline Valeska Carlsen (1805-37). Han var altså ikke handelsfullmektig, men kongelig fullmektig; det tillsvarer førstekonsulent i dag. Mvh Jon Gunnar Arntzen hovedredaktør Norsk biografisk leksikon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Takk for redegjørelsen som var nyttig, men det kan ha vært noen detaljer Lassen ikke fikk med seg. Når jeg sjekker mot Juridisk Kalender for Kongeriget Norge 1852, og likeledes mot Statskalenderen 1853, er Matthiessen ikke registrert hverken som kopist eller med annen stilling i sentraladministrasjonen. I Statskalenderen 1856 er han derimot inne som kgl. Fuldmektig i Revisjonsdept med ansettelse fra 1854. Det ser med andre ord ut til at han har vært ute av statsadministrasjonen noen år før han begynner igjen i 1854. Da han meldte seg inn i båtforeningen i 1855 anser jeg det likevel som dokumentert at han var kgl. Fuldmektig. På tross av det har båtforeningsformannen Ivar Rytterager ført ham inn i medlemsfortegnelsen som: ”Handelsfuldmæktig” (transkripsjonen er dobbeltsjekket). Spørsmålet er hvorfor han gjorde det? Rytterager som selv hadde ansiennitet som kopist i Revisjonsdept. fra 1850, kjente nødvendigvis Matthiessen godt slik at da han førte inn tittelen ” Handelsfuldmæktig”, så må det ha vært en overveid handling. Det mest nærliggende er vel at Matthiessen som hadde kjøpmannsbakgrunn, i en periode rundt 1850 sluttet i departementet og overtok som disponent for et handelsforetak i Christiania i samarbeid med faren, eventuelt annen familie. Da han så begynte igjen i 1854, fortsatte han kanskje som disponent (fuldmæktig) for dette uidentifiserte handelsforetaket. Derfor kan Rytterager ha ansett ham primært som en handelsfullmektig, på tross av at han omgikk ham daglig på eget departementskontor. Ikke bare Mathiesen, men en rekke av kopistene og fullmektigene, herunder Rytterager selv, hadde åpenbart sine hovedarenaer utenom departementet. Enkelte departementer må, etter våre forhold, ha hatt et meget liberalt syn på arbeidstid og engasjementer utenom jobben I båtforeningen hadde Matthiessen en makker, Handelsfuldmæktig, senere kjøpmann Johan Wilhelm Lædel f. 1834, som han delte to båter, hvorav en stor seilbåt, og to medlemskap med. Lædel Lenke 23 år yngre, og han hadde ingen akademisk bakgrunn som i utgangspunktet skulle ha tilsagt et så sjeldent nært sosialt forhold som i de delte medlemskapene vitner om. Lædals og Mathiesens virksomheter som handelsfullmektiger kan likevel kaste lys over vennskapet. Inn til videre tror jeg at å rubrisere Mathiesen som ”Handels- og kgl. Fuldmæktig” vil være dekkende. Har Jon Gunnar Arntzen noen kommentarer? Med vennlig hilsen Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.